دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک با موضوع آب شيرين كن هاي خورشيدي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   آب شيرين كن هاي خورشيدي  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
تبديل انرژي– مهندسي مكانيك
عنوان :
آب شيرين كن هاي خورشيدي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
كشور ايران به دليل گستردگي مناطق كويري جزء كشورهاي خشك جهان محسوب ميشود. از طرفي
افزايش جمعيت ايران سبب شده كه نياز به آب شرب در مناطق مختلف ايران افزايش يابد. با توجه به
ميزان بارندگي معين و محدود و همچنين منابع آب زيرزميني محدود استفاده از آبشيرينكن ضروري
به نظر ميرسد. همچنين به دليل وجود مقدار زيادي تابش خورشيد در ايران استفاده از اين انرژي
مقرون به صرفه به نظر ميرسد. لذا در اين سمينار سعي بر آن شده كه ابتدا منابع آب و همچنين
مصارف آب در ايران مورد بررسي قرار گيرد و از مقايسه اين دو به اين نتيجه برسيم كه آيا استفاده از
آب شيرين كن ضروري است يا خير، سپس در صورت مثبت بودن جواب اين سوال به بررسي انواع
روشهاي شيرينسازي آب پرداخته ميشود و از ميان اين روشها با توجه به اقليم ايران يكي از روشهاي
مناسب براي شيرينسازي آب مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.
كليد واژه : آب- منابع- مصارف- آبخوان- آب شيرينكن- تابش

مقدمه:
كشور ايران به دليل گستردگي مناطق كويري جزء كشورهاي خشك جهان محسوب ميشود. از طرفي
افزايش جمعيت ايران سبب شده كه نياز به آب شرب در مناطق مختلف ايران افزايش يابد. با توجه به
ميزان بارندگي معين و محدود و همچنين منابع آب زيرزميني محدود استفاده از آبشيرينكن ضروري
به نظر ميرسد. همچنين به دليل وجود مقدار زيادي خورشيد در ايران استفاده از اين انرژي مقرون به
صرفه به نظر ميرسد. لذا در اين سمينار سعي بر آن شده كه ابتدا منابع آب و همچنين مصارف آب در
ايران مورد بررسي قرار گيرد و از مقايسه اين دو به اين نتيجه برسيم كه آيا استفاده از آب شيرين كن
ضروري است يا خير، سپس در صورت مثبت بودن جواب اين سوال به بررسي انواع روشهاي
شيرينسازي آب پرداخته ميشود و از ميان اين روشها با توجه به اقليم ايران يكي از روشهاي مناسب
براي شيرينسازي آب مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.لذا در فصل اول به بررسي اقليم ايران پرداخته
شده است نظير محدوده جغرافيايي، آب و هوا، بارندگي و ميزان تابش. در فصل دوم مصرف آب كشور
در بخشهاي مختلف نظير صنعت، كشاورزي و … مورد بررسي قرار گرفته شده و در فصل سوم به بررسي
منابع آب ايران پرداخته شده است. منابع آب ايران شامل دو قسمت اصلي است، آبهاي زير زميني و
آبهاي سطحي . در بخش آبهاي زير زميني آبخوانهاي زيرزميني و ميزان ظرفيت آنها و همچنين
برداشت و تخليه از آنها مورد بررسي قرار گرفته است و در بخش منابع آبهاي سطحي پتانسيل منابع آب
سطحي، رژيم آبدهي رودخانه ها، كيفيت منابع آب ارايه شده است و در نهايت نتايج حاصله از اين
بررسي در مورد منابع و مصارف آب ايران ارايه شده است.
در قسمت بعد انواع تكنولوژي هاي شيرينسازي آب با استفاده از انرژي خورشيد مورد بررسي قرار
گرفته است نظير؛ حوضچه هاي خورشيدي ، روش رطويتزني- رطوبتگيري و … در نهايت در فصل
پنجم به بررسي سيستم آب شيرين كن رطوبتزني-رطوبتگيري به طور گسترده پرداخته شده است.

مقدمه:
موقعيت جغرافيايي و طبيعي ايران باعث شده است تا اقليم هاي مختلفي در مناطق مختلف كشور وجود
داشته باشند. در شكل (1-1) دسته بندي ساده اقليمي كشور نشان داده شده است. مناطق جنوبي
كشور عموما داراي آب و هواي گرم و مرطوب هستند. دماي ماكزيمم ثبت شده در اين مناطق به 55
درجه سانتيگراد نيز مي رسد. توزيع بارش در كشور نيز بطور غير يكنواخت است به صورتي كه 52
درصد نزولات تنها در 25 درصد سطح كشور اتفاق مي افتد. متوسط ساعات آفتابي 2800 ساعت و
4 است. در شكل (3-1) توزيع شدت تششع در ايران 2 مقدار متوسط تششع در كشور KW h/m
نشان داده شده است. مطابق اين شكل نواحي مركزي و جنوبي كشور داراي پتانسيل بالايي براي
استفاده از انرژي خورشيدي هستند كه مي تواند براي شيرين سازي آب هاي شور و لب شور بكار رود.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه شدت تابش در شمال كشور از شدت تابش در بسياري از مناطق
اروپا كه استفاده وسيعي از انرژي خورشيدي مي نمايند بيشتر است. البته با توجه به عدم وجود بحران
آب در مناطق شمالي كشور، انرژي خورشيدي در اين مناطق مي تواند براي مصارف ديگر از قبيل
سرمايش خورشيدي بكار رود.

تعداد صفحه :118

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *