دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : انبساط حرارتي در سيستم خطوط لوله

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک  با عنوان :   انبساط حرارتي در سيستم خطوط لولهدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.SC”

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

عنوان :
انبساط حرارتي در سيستم خطوط لوله

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
براي تحليل تنش در سيستمهاي خطوط لوله روشهاي بسياري وجـود دارد كـه اكثـر آنهاتوانـايي تحليـل
سيستمهايي كه داراي انشعاب باشند، را ندارند. ما در اينجا به معرفي اين روشها و تو ضيح روشي به نـام
.KELLOGG CO مي پردازيم كه توانايي تحليل سيستمهاي داراي انشعاب را دارا مي باشد .

 مقدمه

عبارت است از ايجاد ارتباط بين تجهيزات و محل هاي مورد نياز بـراي حمـل 1 سيستم خطوط لوله
انجام مي گيرد . 2 مواد و سيالات بطوريكه اهداف فرايندي تأمين شود كه اين ارتباط توسط خطوط لوله
سيستم خطوط لوله در زمينه هاي مختلف صنعتي كاربرد دارد ، بـه ع نـوان مثـال در تـصفيه خانـه هـا ،
پالايشگاهها و كارخانجات مواد شيميايي ونيز در ديگر زمينه هاي صنعتي از قبيل صنايع دريايي ، انتقـال
مواد ، لوله كشي ساختماني و تأسيسات و … نقش عمده اي دارد .
از آنجا كه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي از مهمترين صنايع كشورمان ، ايران مي باشند ، بنابراين طراحي
خطوط لوله ازاهميت بسياري برخوردار مي شود .

معرفي انواع خطوط لوله
 ابتدا به توضيح كلي در مورد انواع خطوط لوله مي پردازيم:
 : جهت انتقال سيالات بين واحدهاي فرايندي و واحدهاي ذخيره 1 1- سيستم خطوط لوله فرايندي
و ديگر واحدها استفاده مي شود . سيستم خطوط لولة سرويس ، جهت انتقال بخار ، هوا ، آب و
غيره براي انجام فرايند به نحو مطلوب استفاده مي گردد .
2- سيستم خطوط لوله دريايي : اكثر قسمتهاي آن از لوله هاي كربن استيل جوشي يا پيچي مي
باشد و به طور گسترده در كشتي ها استفاده مي گردد .
3- سيستم خطوط لوله انتقالي : معمولاً لوله هايي با قطر زياد است كه براي انتقال سيالات ، آب
هاي نا خالص و گاز در طول صدها مايل بكار مي رود . نفت هاي خام ، محصولات نفتي ، آب و مواد
جامدي همچون زغال سنگ ( حمل شده توسط آب ) ، از طريق اين سيستم خطوط لوله انتقال
داده مي شوند .
4- سيستم خطوط لوله عمراني : جهت توزيع امكانات شهري (آب و گازهاي سوختي ) و نيز جمع
آوري آب باران ، فاضلاب ، و پس آب هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد . اكثر اين سيستم
خطوط لوله در زير زمين واقع مي شود .
5- سيستم خطوط لوله ساختماني : شامل خطوط لوله در ساختمان هاي تجاري ، مدارس ،
بيمارستانها ، خانه هاي مسكوني و غيره ، به منظور توزيع آب و گاز سوختي ، جمع آوري فاضلاب و
ساير مقاصد مي باشد .

 اساسا خطوط لوله به دو گروه سرد و گرم تقسيم مي شوند . خطوط داغ آنهايي هستند كه
66 دارند . از آنجا كه سيستم خطوط لوله در دماي مرجع طراحي مي o دماي طراحي بيشتر از C
شوند ، هنگامي كه سيال داخل لوله ها داغ باشد ، تغيير دما باعث انبساط حرارتي مي گردد . اگر
انتهاي سيستم خطوط لوله محدود باشد ، نيروها و ممانهايي در تكيه گاه لوله توليد مي شوند كه
موجب تنشهاي حرارتي در سيستم مي گردند و تحليل انعطاف پذيري خطوط لوله بايد طوري
انجام پذيرد كه تنشها در همه نقاط سيستم در يك حد قابل قبولي باقي بمانند .
بطور كلي هدف از تحليل تنش لوله ها كسب اطمينان از عملكرد مطمئن سيستم از نظر تحمل
فشارها و بارهاي سازه اي وارد بر سيستم در طول عمر سيستم خطوط لوله مي باشد . به اين منظور
لازم است مقادير تنش وارده در ضخامت لوله ، حركت لوله در اثر انبساط ، بارهاي مربوط به نازلها و
فركانسهاي طبيعي سيستم محاسبه و با مقادير حدي و مجاز مقايسه شوند . علاوه بر اين بايد بعد از
تحليل تنش ، بارهاي وارد بر تكيه گاهها را به منظور تكيه گاه گذاري ايمن سيستم محاسبه نماييم.
حداقل الزامات براي طراحي ، ساخت و عملكرد ايمن يك سيستم مهندسي نيز در كدها و
استانداردهاي موجود آورده شده است .
به هر حال طراحي سيستم با توجه به ايزومتريك سيستم خطوط لوله در دماي مرجع انجام مي
گيرد .
روشهاي بسياري براي محاسبه نيروها و ممانهاي يك سيستم خطوط لوله تحت انبساط حرارتي
وجود دارد كه ما به بررسي و مقايسه تعدادي از آنها مي پردازيم .

تعداد صفحه : 57

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *