دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : استفاده ازموادنانودرکاهش نیروي پساي زیردریایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :    استفاده از مواد نانو در کاهش نیروي پساي زیردریایی   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
استفاده از مواد نانو در کاهش نیروي پساي زیردریایی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

یکی از روش هاي مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین تـرین و کـاربردي تـرین
روش ها نیز محسوب می شود به کارگیري نانو تکنولـوژي در ایـن زمینـه مـی باشـد . کـه
تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظري در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی
تولید ، چگونگی کاربري آن ، شناخت مکـانیزم عملکـرد ، عوامـل مـوثر ، همچنـین نحـوه
استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهاي دریایی و هوا فضا انجام شده است . امروزه این زمینه
تحقیقاتی که در کاهش سوخت ، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی محیط زیـست مـوثر
است ، رو به گسترش می باشد
از جمله کاربرد ها و زمینه هایی که نانو تکنولوژي باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگ
اصطکاکی خصوصا در صنایع دریایی شده است می توان به طـور کلـی از نـانو پوشـش هـاي
مختلف با کاربرد هاي متنوع ، استفاده از نانو مـواد در پوشـش هـاي ضـد خـزه ، در کـاهش
اصطکاك بدنه شناور ها و زیردریایی ها ، در افـزایش مقاومـت بـه ضـربه ، خـراش ، تـرك و
همچنین دوام بیشتر رنگ هاي مورد استفاده و مقاومت بیـشتر آنهـا در مقابـل محـیط هـاي
اسیدي و به طور کلی محیط دریا و بسیاري از کاربرد هاي مهم دیگر اشاره کرد که می توان
گفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده است .
این مقاله به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هـاي
مطرح ، به صورت دسته بندي شده جمع بندي تدوین و ارایه شده است.

کلمات کلیدي :

ضریب درگ ، کاهش نیروي پسا ، صنایع دریایی ، زیردریـایی ، شـناورها ، نـانوتکنولوژي ،
نانومواد ، پوشش هاي دریایی ، رنگ هاي دریایی ، پوشش هاي ضد خـوردگی ، پوشـشهاي
ضد اصطکاك ، ضدخزه

مقدمه :
از جمله مواردي که از دیر باز در مورد حرکت اجسام داخل یک سیال مورد توجه بوده ،
مساله کاهش نیروي مقاوم در برابر حرکت می باشد که در دوره هاي مختلف تحقیقات ،
مورد توجه بسیاري از دانشمندان و محققین قرار گرفته است و مقالات و پروژه هاي زیادي
در این مورد نگاشته شده است .
با کاهش نیروي مقاوم یا درگ ، امکان دستیابی به سرعت هاي بالاتر و کاهش مصرف
سوخت و یا منابع دیگر انرژي براي حرکت ، امکان طی مسافت هاي بیشتر به ازاي دفعات
سوخت گیري کمتر ، آلودگی کمتر محیط ، و در نهایت افزایش عمر کارکرد تجهیزات و
کارایی بهتر آنها را به دنبال خواهد داشت .
در حال حاضر روش و تکنیک هاي نوینی براي کاهش درگ وجود دارد و هنوز هم روند
تحقیقات براي کمتر کردن درگ و بهبود عملکرد وسایل ساخته شده به دست بشر ادامه دارد
و روش هاي کاراتر با عوارض کمتري در حال پیگیري و عرضه می باشد .
از جمله این روش ها می توان به کاهش درگ به کمک پوشاندن سطح به وسیله پلیمرهاي
حل شونده ،پوشش هاي حل شونده ، شامل پوشش هاي آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی ،
استفاده از میکرو حباب در کاهش درگ و همچنین پیوند چند روش اشاره کرد .
از جمله روش ها و تکنیک هاي نوین کاهش درگ ، روش کاهش درگ به وسیله علم نانو یا
به عبارتی نانو تکنولوژي می باشد .
که از جمله علوم کاربردي و جدیدي می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آن
به عنوان انقلابی در علم بشر نام می برند .
که در سمینار حاضر بیشتر توجه خود را به طریقه استفاده از نانو تکنولوژي و مواد در سایز
نانو براي کاهش درگ در زیردریایی معطوف می کنیم .
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که به علت شکل خاص زیردریایی که به موجب این
ویژگی ، جدایی و اختلاف فشار در آن ایجاد نمی شود در تحقیقات مربوط به کاهش درگ در
زیردریایی ها ، درگ پوسته اي یا اصطکاکی مورد توجه بیشتري قرار دارد .
از این رو تاثیر نانو درکاهش درگ اصطکاکی زیردریایی مورد بررسی قرار گرفته است .

تعداد صفحه :77

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *