دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروي پسا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک با عنوان :   اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروي پسا  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروي پسا (Drag Force)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 تحقیقات تئوري بر روي دینامیک سیالات در قرن 19 بیشتر بر روي سیال ایده آل
صورت گرفته است، منظور از سیال ایده آل، سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر است. در قرن اخیر بود
که بررسی اثرات لزجت و تراکم پذیري در جریان هاي سیالات مورد بررسی قرار گرفت. در جریان
هاي سیالات غیرلزج، هیچ نیروي مماسی (تنش برشی) بین لایه هاي مختلف سیال وجود ندارد و
تنها نیروهاي عمودي (فشار) در جریان حضور دارند. در مقابل، هنگامی که مسئله محاسبه نیروي
پسا اجسام پیش می آید تئوري سیال ایده آل بدون کاربرد خواهد شد حضور نیروهاي مماسی
(تنش برشی) و “شرط عدم لغزش”، تفاوت اصلی بین سیال ایده آل و سیال واقعی را سبب می
شود. بدین منظور در ابتدا به تشریح نیروي درگ، ماهیت و انواع آن می پردازیم .
در ادامه به بررسی پدیده کاویتاسیون و نحوه و چگونگی بوجود آمدن آن پرداخته و انواع
کاویتاسیون بوجود آمده در سیال را مورد بحث قرار می دهیم همچنین چندین رفتار کاویتاسیون
در مدل هاي جریان مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم
و در آخر به بررسی کاویتاسیون بر روي تغییرات نیروي درگ پرداخته که این پدیده در
بسیاري از موارد سبب افزایش درگ شده است. در مواردي نیز به علت کاهش نیروي پسا مطلوب
می باشد . که این حالت عموماً هنگامی رخ میدهد که حول جسم رونده سوپرکاویتاسیون تشکیل
شود .
این سمینار به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هاي
مطرح ، به صورت دسته بندي شده جمع بندي تدوین و ارائه شده است.

کلمات کلیدي :
ضریب پسا، کاهش نیروي پسا، پساي اصطکاکی، پساي شکلی، پساي القایی، پساي موجی، پسـاي
تداخلی، کاویتاسیون جزئی، سوپرکاویتاسیون، حباب هاي مجزا گذرا، کـاویتی صـفحه اي، کـاویتی
گردابه اي، عدد کاویتاسیون، آغاز کاویتاسیون، فروپاشی حباب کـاویتی، مدلسـازي کـاویتی، بدنـه
هاي کاویتاسیونی، رونده هاي زیرآبی.

مقدمه:
کاویتاسیون یکی از پدیده هاي مهم در زمینه هیدرودینامیک است که بخصوص اخیراً مورد
توجه بسیار قرار گرفته است. یکی از اثرات مهم کاویتاسیون، تاثیر بر روي درگ وارده به اجسام
رونده در مایعات است. تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظري در خصوص کاویتاسیون و اثرات
آن (مخرب یا سودمند ) در توربوماشین ها و به ویژه در کاربردهاي دریایی انجام شده است. یکی
از کاربردهاي کاویتاسیون که عموماً در حالت ایجاد سوپرکاویتی حول اجسام رخ می دهد، در
زمینه کاهش نیروي درگ وارده به اجسام است. امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت
، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی محیط زیست موثر است ، رو به گسترش می باشد .
تا حدود سه دهه پیش کاویتاسیون به عنوان پدیده اي مخرب شناخته شده
بود و تمام تلاشها بر این بود که بتوان از بوجود آمدن آن جلوگیري کرد . اما
ناگهان نگاه ها به این پدیده عوض شد و از این پدیده براي کاهش درگ
هیدرودینامیکی وارد بر اجسام متحرك در داخل آب استفاده شد .امروزه توانایی
رسیدن به سرعت 100m/s در زیر آب با استفاده از این روش وجود دارد.
سوپرکاویتی را هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی می توان ایجاد
نمود . براي بوجود آمدن سوپرکاویتی بصورت طبیعی، نیاز به کاهش فشار مایع در
بر گیرنده جسم جامد می باشد . کنترل بر روي این فشار را می توان به دو
طریق اعمال نمود . این دو روش، افزایش سرعت نسبی بین جسم جامد و مایع
محیط و یا کاهش فشار وارده بر کل محیط که جسم جامد و مایع محیط آن در
آن واقع شده است، می باشد . براي بوجود آوردن سوپرکاویتی بصورت مصنوعی
لازم است که در پشت جسم جامد، گازي تزریق شود که به فشار مایع اطراف
جسم رسیده باشد . با تغییر دبی گاز تزریق شده می توان سوپر کاویتی مشابه با
تمام اعداد کاویتاسیون موجود بدست آورد.
تعداد صفحه :96

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *