دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : بررسی رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : بررسی رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان :
بررسی رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر پارامترهاي گوناگون روي رفتار سایشی
آلیاژهاي منیزیم مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات نشان داد که با افزایش نیرو و سرعت نرخ
سایش آلیاژهاي منیزیم بالا می رود و با عبور از حد آستانه، رژیم سایش خفیف به رژیم سایش شدید
تبدیل می شود ا. ندازه دانه تأثیر چندانی روي رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم نمی گذارد بجز در
مواردي که اندازه دانه نانو باشد. مطالعه ترکیب شیمیایی آلیاژ بیانگر این مطلب بود که با افزایش
ترکیبات سخت بین فلزي نرخ سایش کاهش چشمگیري می یابد. در واقع می توان بیان کرد که
افزودن عناصري که باعث ایجاد ترکیبات بین فلزي سخت می شوند نرخ سایش را کاهش می دهند. با
افزایش دما نرخ سایش افزایش می یابد و رژیم سایش شدید بر رفتار سایشی غالب می شود .
در فصل هاي آینده تأثیر نیرو و سرعت، اندازه دانه، ترکیب شیمیایی و دما روي رفتار سایشی
آلیاژهاي منیزیم به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قدمه 1 -1
امروزه ب ا افزایش روز افزون قیمت انرژي ، آلیاژ هاي منیزیم به دلیل استحکام به وزن بالاي کاربرد رو
به افزایشی در صنایع اتومبیل سازي پیدا کرده اند. آلیاژ هاي منیزیم از آلومینیم سبکتر هستند و
چگالی آنها حدود 0 66/ آلومینیم و اندکی بیش از پلاستیک هاي تقویت شده اس ت [4-1].
همچنین در عصر حاضر با توجه به افزایش توجه به مسائل زیست محیطی از قبیل کمتر شدن
مصرف سوخت و باالتبع کاهش گازهاي آلاینده مانند Co2، نگاه ها ب ه استفاده از آلیاژهاي سبک
بیشتر شده است. تخمین زده می شود هر اتومبیل در هر کیلومتر 156 گرم Co2 تولید می کند که
با استفاده از تکنولوژي منیزیم می تواند تا 70 گرم کاهش یابد [ 1-2 ].
برخی از مزایاي استفاده از آلیاژ هاي منیزیم که آنها را براي مصارف ساختمانی و صنعتی مناسب
و لرزش خوب ، پایداري ابعادي ، مقاومت به 1 گردانده است شامل سبکی ، خاصیت خفه کردن صدا
ضربه ، هدایت الکتریکی و حرارتی خوب و… است [ 5-1 ] .
 2- 1 عناصر آلیاژي و سیستم هاي آلیاژي :
مهمترین عناصر آلیاژي که به طور آشکار استحکام کششی آلیاژ منیزیم را بهبود می بخشد آلومینیم
است که با تشکیل ترکیب بین فلزي Mg17Al12 سبب بهبود استحکام می شود، همچنین روي و
منگنز چنین خواصی دارند و با تشکیل ترکیب بین فلزي سبب بهبود خواص می گردند. با افزودن
مقدار کمی منگنز (% 2/0 ) مقاومت خوردگی آلیاژ افزایش می یابد . در زیر برخی از عناصر با مختصري
از تأثیرشان بر آلیاژهاي منیزیم آمده است [ 3 -1 ].

آلومینیم : خواص کششی و سختی و قابلیت ریخته گري را بهبود می بخشد به همین دلیل است
که اکثر آلیاژهاي معمول منیزیم (مانند AZ91) داراي آلومینیم می باشد .
برلیم : کمتر از 30 ppm در مذاب باعث کاهش چشمگیر اکسیداسیون آن می ش .ود
کلسیم : تأثیر مثبت بر ریزدانگی دارد و باعث بهبود مقاومت به خزش می شود .
لیتیم : منجر به بالا رفتن استحکام به کمک ایجاد محلول جامد می گردد، چگالی را کاهش می
دهد و انعطاف پذیري را بهبود می بخشد .
منگنز : بالاتر از 5/1% باعث افزایش استحکام کششی می شود، همچنین سبب بهبود مقاومت به
خوردگی، ریزدانگی و قابلیت جوش پذیري می شود .
عناصر نادر خاکی(RE) : همه این عناصر تشکیل سیستم یوتکتیک می دهند، رسوب هاي
یوتکتیک بسیار پایدار هستند و مقاومت به خزش، خوردگی و استحکام دماي بالا را بهبود می
بخشند .
سیلیسیم : قابلیت ریخته گري را کاهش می دهد ولی سبب بهبود مقاومت به خزش می شود .
طلا و نقره : مقاومت به خزش و استحکام دماي بالاي آلیاژ را بهبود می بخشند ولی مقاومت به
خوردگی را پایین می آورند .
توریم : بر مقاومت به خزش و استحکام دماي بالا اثر مثبت دارد ولی به دلیل رادیو اکتی و بودن با
عناصر دیگر جایگزین می شود .
روي : روي در زمینه استحکام و قابلیت ریخته گري مانند آلومینیم عمل می کند و به همراه
آلومینیم می تواند منجر به ایجاد میکروپروسیتی شود .

تعداد صفحه :72

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

 

4 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : بررسی رفتار سایشی آلیاژهاي منیزیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *