دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال سنگ ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : محاسبه میزان تولید بهینه از منابع  زغال سنگ ایران 

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دلايل پيش بينی افزايش قيمت زغال سنگ در آينده
با نگرشی کلی به ميزان ذخاير قطعی و احتمالی ايران و با توجه به ميزان استخراج ساليانه آن
می توان پيشبينی کرد آه استخراج تمامی ذخاير ايران حدود ١٠٠٠ سال به طول خواهد انجاميد.
ايران در حال حاضر يكی از آشورهای وارد آننده زغال سنگ است و حدود ٤٠-٤٥ درصد نيازهای
خود را از آشورهای آلمان و استراليا تأمين می آند. اين در حالی است آه از يك طرف روز به روز
بر ظرفيت فولاد سازی آشور افزوده می شود و نياز ايران به اين ماده معدنی بيشتر می شود و از
طرف ديگر در جهان تقاضا برای زغال سنگ رو به افزايش است.
در سال ١٨٦٠ ميلادی اهميت زغال سنگ به قدری بود آه ٦٠% آل ارزش مواد معدنی
جهان را به خود اختصاص داده بود. اما با ورود نفت و گاز به عنوان منابع تامين انرژی جهان، سير
نزولی طی آرده و به آمتر از ٢٠% آل ارزش مواد معدنی جهان رسيد. در سال های اخير دوباره
تقاضا برای زغال سنگ افزايش يافته به طوری آه در سال ١٩٩٥ ميلادی ميزان تقاضای جهان برای
زغال سنگ برابر با ٣/٦ ميليارد تن بوده و برای سال ٢٠٠٥ اين مقدار ٥ ميليارد تن تخمين زده
می شود[2]. البته بايد در نظر داشت آه در سال ٢٠٠٥ منابع نفت و گاز هنوز پابرجا هستند و بعد از
اتمام اين ذخاير است که بر اهميت و ميزان تقاضای زغال سنگ بطور قابل توجهی افزوده خواهد شد.
با افزايش تقاضا برای زغال سنگ، قيمت آن نيز بالاتر خواهد رفت و اين افزايش قيمت تاثير مستقيم
روی صنعت فولادسازی آشور خواهد گذاشت.
محاسبه ميزان توليد بهينه از منابع زغال سنگ ايران
٢
افزايش تقاضای زغال سنگ تنها عامل تاثير گذار بر روی افزايش قيمت جهانی آن نيست. از
عوامل ديگری که در سالهای اخير بخصوص در کشورهای اروپايی سبب افزايش قيمت زغالسنگ
شده، عواملی نظير تاثير استخراج زغالسنگ بر آلودگی و تخريب محيط زيست و همچنين مسئله
بهداشت و سلامت کارگران می باشد.
١-١-١ تخريب و آلودگی های محيط زيستی ناشی از استخراج و فراوری زغال سنگ
نياز روز افزون بشر به زغال سنگ به عنوان منبع انرژی و ساير مصارف و پيشرفت در
زمينه تكنولوژی معدن آاري، سرعت توليد آن را چندين برابر کردهاست. همگام با اين پيشرفت اثرات
مخرب ناشی از توليد نيز افزايش يافته است. از جمله اثرات مخرب حاصل از استخراج زغالسنگ
میتوان نشست زمين، آلودگی هوا در اثر انفجار، آلودگی سفره های آب، انتشار گاز متان و گرد و
غبار، انفجار گاز متان، نابودی مراتع و جنگل ها و تخريب شديد شكل ظاهری محل استخراج را نام
برد.
باتوجه به گستره شرايط تشكيل زغال سنگ و تغيير ميزان ترآيبات آن، زغال سنگ در انواع
متنوعی يافت می شود. زغال سنگ استخراج شده از معدن جهت رسيدن به استانداردهای بازار فروش
وهمچنين آاهش اثرات مخرب زيست محيطی ناشی از مصرف، درآارخانه های زغال سنگ شويی
تحت عمليات شستشو قرار میگيرد. البته با توجه به شرايط محيطي، حداآثر خاآستر قابل قبول در
صنايع مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال در آشورهايی مثل هندوستان به دليل قابليت شستشوی
مشكل، زغالسنگ ٢٥ درصد خاآستر به عنوان آك متالورژی در نظر گرفته می شود.

پساب های ناشی از فلوتاسيون زغال سنگ
بيشتر آانی های همراه زغالسنگ هيدروفيل هستند. بنابراين جداسازی زغال سنگ از
باطله های همراه به روش فلوتاسيون و با استفاده از اين خاصيت صورت می گيرد. البته در اين فرايند
از مواد شيميايی مانند آف سازها، آلكتورها و تنظيم آننده ها هم استفاده می شود. به ازای هر تن جامد
محاسبه ميزان توليد بهينه از منابع زغال سنگ ايران
٤
آرايش يافته برای پالپ اوليه، حدود ٢-۶ متر مكعب [4] آب مصرف می شود آه قسمت عمده آن
همراه با باطله خارج می شود. آب موجود در باطله معمولاً به روش های غليظ آردن پالپ توسط
تيكنرهای موجود و رسوب دادن ذرات جامد در سد باطله، از ذرات جامد جدا می شود و به آارخانه
بازگشت داده می شود. معمولا جلوگيری از نفوذ آب مصرف شده در فلوتاسيون به محيط عملاً
غيرممكن است. زيرا آب از طريق خلل و فرج سد باطله به سفره آب های زيرزمينی راه می يابد و يا
در صورت غير قابل نفوذ بودن بستر سد از ديواره های آن جريان می يابد. بنابراين تعيين ترآيب
پساب های حاصل از فلوتاسيون و همچنين تاثير يون های مختلف موجود در آن بر روی محيط طبيعی
امری مهم و ضروری است. ترآيبات موجود در پساب های فلوتاسيون زغال سنگ شامل باقيمانده
مواد شيميايی مختلف مورد مصرف در فلوتاسيون و ترآيب حاصل از انحلال و اآسيداسيون آن است.

تعداد صفحه :177

قیمت شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *