دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : برنامه ريزي توسعه گردشگري با تا كيد بر ميراث فرهنگي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا  و برنامه ريزي توريسم

با عنوان :  برنامه ريزي توسعه گردشگري با تا كيد بر ميراث فرهنگي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

(واحد رشت)

دانشكده تحصيلات تكميلي گروه جغرا فيا

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

رشته جغرافيا و برنامه ريزي توريسم

 عنوان:

برنامه ريزي توسعه گردشگري با تا كيد بر ميراث فرهنگي

(بخش مركزي شهرستان رودبار)

 استاد راهنما:

دكتر آتوسا بيگدلي

 استاد مشاور:

دكتر بهمن رمضاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………… ص
مقدمه …………………………………………………………………… ق
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1.بيان مسأله………………………………………………………………………… 2
1-2. اهداف تحقيق………………………………………………………. 2
1-3.سوال تحقيق…………………………………………………. 2
1-4.فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………… 3
1-5. محدوديت­ها و موانع تحقيق…………………………….. 3
1-6. پيشينه تحقيق……………………………………………….. 4
1-7. واژه ها و مفاهيم اساسي تحقيق…………………………………….. 6
  1-9-1. جغرا فيا و توريسم………………………………….. 6
  1-9-2. برنامه­ريزي……………………………………………. 6
  1-9-3. توسعه……………………………………………………… 6
  1-9-4. توسعه گردشگري…………………………….. 6
  1-9-5. ميراث فرهنگي……………………………………….. 6
فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. پیوند جغرافیا با فعالیت های توریستی……………………………… 8
2-2. تعریف فراغت وتفریح……………………………………… 8
  2-2-1. فراغت……………………………………………..    9
  2-2-2. تفریح…………………………………………………….. 9
2-3. تعریف، مفاهیم گردشگری…………………………………………… 9
2-4. انواع توریسم………………………………………………….. 11
  2-4-1. توریسم تفریحی……………………………………………… 11
  2-4-2. توریسم درمانی…………………………………………… 12
  2-4-3. توریسم مذهبی……………………………………………….. 12
  2-4-4. توریسم فرهنگی……………………………………………. 13
       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
  2-4-5. توريسم تاريخي…………………………………………….. 13
  2-4-6. توریسم ورزشي……………………………………… 13
  2-4-7.توریسم تجاری………………………………………………. 13
2-5.گردشگرى و تجارت بين المللى……………………………………. 14
2-6. حوزه های گردشگری………………………………… 14
2-7. ارکان صنعت جهانگردی …………………………………………. 15
2-8. اهميت گردشگری……………………………………………. 16
2-9. تاريخچه صنعت گردشگرى……………………………. 17
  2-9-1. تاريخچه صنعت گردشگرى در جهان………………………… 17
  2-9-2. تاريخچه صنعت گردشگرى در ايران………………………………. 18
  2-9-3. تاريخچه تشكيلات گردشگري در ايران…………………. 19
2-10. تعريف فرهنگ…………………………………………………… 20
2-11. ريشه واژه فرهنگ………………………………………………… 20
2-12. كاربرد واژه ي فرهنگ…………………………………………….. 20
  2-12-1. تعاريف مفهومي فرهنگ………………………… 21
  2-12-2. تعاريف جنبه تاريخي……………………………………… 21
2-13. جاذبه هاي فرهنگي………………………………………………… 21
2-14. ميراث فرهنگي……………………………………………….. 22
2-15. مواريث فرهنگي ……………………………………………………… 22
2-16. سايتهاي فرهنگي ……………………………………………… 22
  2-16-1. مكانهاي پيش از تاريخ………………………………… 22
  2-16-2. مكانهاي تاريخي ………………………………………….. 23
  2-16-3. سايت فرهنگي دوره معاصر ……………………. 24
2-17. محصول گردشگري ميراث …………………………………… 24
2-18. تقسيم بندي گردشگران ميراث بر اساس انگيزه …………………….. 24
2-19. چالش­هاي عمده در رابطه با حفاظت از ميراث فرهنگي………………… 25
   فهرست مطالب      
عنوان صفحه
2-20. كميته ملي ايكوموس …………………………………….. 25
2-21. اصول منشور گردشگري فرهنگي(مديريت گردشگري در مكانهاي داراي ……………… 26
2-22. توسعه…………………………………………………….. 30
2-23. توسعه گردشگري ………………………………………….. 30
2-24. اجزاي توسعه گردشگري          ……………………………………. 30
2-25. توسعه پايدار …………………………………………………… 32
2-26. منابع فرهنگي……………………………………………… 33
2-27.برنامه­ريزي…………………………………….. 33
2-28. برنامه ريزي توسعه گردشگري ………………………. 34
فصل سوم – داده­ها و   روش کار
3-1. موقعیت و وسعت شهرستان رودبار……………………………… 36
3-2. موقعیت و وسعت بخش مرکزی شهرستان رودبار…………… 37
3-3.داده­های تحقیق ……………………………………………. 40
3-4. روش تحقيق ……………………………………… 40
  3-4-1. روش گردآورى اطلاعات………………………………….. 40
  3-4-2.ابزار گردآوري اطلاعات ………………………………………. 40
  3-4-3. روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………….. 40
فصل چهارم- یافته­های تحقيق
4.یافته­های تحقیق……………………………………………….. 42
4-1.ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق…………….. 42
  4-1-1.زمين شناسى………….   43
  4-1-2. توپوگرافى…………………………………………… 46
  4-1-3.شيب…………………………………………………….   49
  4-1-4.آب و هوا…………………………………………………….. 40
  4-1-5.منابع آب……………………………………………………….  
فهرست مطالب      
عنوان صفحه
  4-1-6.پوشش گياهى…………………………………………………………… 55
4-2.ويژگيهاي جمعيتي……………………………………………………… 56
  4-2-1.ساختار جنسي و سني جمعيت…………………………………………. 56
  4-2-2.تعداد، توزيع و تحولات خانوار و جمعيت…………………………. 56
4-3.ويژگي­هاي اقتصادي………………………………………. 57
4-4.جاذبه­هاي بخش مركزي شهرستان رودبار……………………………….. 58
  4-4-1.تپه باستانى كلورز……………………………………… 58
  4-4-2.محوطه­ پارينه­سنگى قديم گنج­پر………………………… 58
  4-4-3.پل­­سياه­رود …………………………………………………. 58
  4-4-4.پل خشتى لوشان…………………………….. 58
    4-4-5.قلعه گورميرزا………………………….. 59        
  4-4-6.كاروانسراى پشته………………………………..   59
  4-4-7.راه پيشين گيلان……………………………. 60
  4-4-8.قلعه كول دوگاهه…………………………………… 60
  4-4-9.قلعه دختر لويه…………………………………….. 61
  4-4-10.برج ديدبانى لشگرگاه………………………………………… 61
  4-4-11.ييلاق ها و چشم اندازهاى طبيعى رودبار……………….. 61
4-5.آثار ثبت شده استان گيلان…………………………. 62
4-6.تجزيه وتحليل پرسشنامه…………………………… 64
  4-6-1.جنسيت گردشگران……………………………. 64
  4-6-2.سن گردشگران شهرستان رودبار……………….. 65
  4-6-3.ميزان تحصيلات گردشگران………………………………. 66
  4-6-4.مشاغل گردشگران…………………………………. 66
  4-6-5.مبدا سفر گردشگران شهرستان رودبار …………….. 67
  4-6-6.نوع وسيله سفر…………………………….. 68
  4-6-7.اهداف سفر…………………………………… 69
       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
  4-6-8.فصول سفر……………………………… 70
  4-6-9.منبع ترغيب كننده سفر……………… 70
  4-6-10.جايگاه ميراث فرهنگي در بخش مركزي رودبار…. 71
  4-6-11.اهميت گردشگري فرهنگي در افزايش درآمد وشغل…………… 72
  4-6-12.نقش ميراث فرهنگي در جذب و افزايش گردشگر شهرستان رودبار 73
  4-6-13.نقش روستاهاي تاريخي در گردشگري فرهنگي شهرستان رودبار 74
  4-6-14.تاثير كمبود اقامتگاهها در وضعيت گردشگري فرهنگي شهرستان رودبار 75
  4-6-15.تاثير راههاي نامناسب منتهي به آثار تاريخي در توسعه گردشگري شهرستان رودبار 76
  4-6-16.ميزان آسيب بازديد مكرر و غير اصولي به بافت هاي تاريخي شهرستان رودبار………… 77
  4-6-17.نقش تبليغات ناكافي در توسعه ميراث فرهنگي شهرستان رودبار………………………. 78
  4-6-18.نقش برنامه ريزي گردشگري فرهنگي در توسعه توريسم شهرستان رودبار…………….. 78
فصل پنجم- نتیجه گیری و تفسیرداده­ها
5-1.نتيجه گيري……………………………………….. 81
5-2.آزمون فرضيه­ها ……………………………………………… 83
5-2-1.فرضيه اول……………………………………………………………. 83
5-2-2.فرضيه دوم          ……………………………………………… 84
5-3 . راهبردهاي توسعه منابع گردشگري……………………………….. 85
منابع و ماخذ …………………………………………. 86
پيوست……………………………………………………….. 89

چكيده

گردشگري، سفر موقت پاره­اي از مردمان است به مقصدي غير از محل زندگي عادي خود. فرهنگ، جاذبه اصلي گردشگري است، بدون فرهنگ كه تفاوت­هارا ايجاد مي­كند، همه جاها شبيه به هم به نظر مي­رسد.

بازديد از منابع فرهنگي و تاريخي يكي از بزرگترين، فراگيرترين و روبه­رشدترين بخش­هاي صنعت گردشگري عصر حاضر است. در حقيقت، اين چنين به نظر مي­رسد كه گردشگري ميراث رشد بسيار سريعتري از ساير اشكال گردشگري، مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، داشته و بايد آنرا به عنوان ابزار بالقوه مهمي براي كاهش فقر و توسعه اقتصادي جامعه به حساب آورد.

هدف اين تحقيق كه بخش مركزي شهرستان رودبار محدوده، مورد مطالعه آن است، تاثير برنامه­ريزي ميراث فرهنگي بر توسعه گردشگري اين منطقه است، به همين جهت پرسشنامه­اي بر طبق جدول مُرگان (384) و براساس طيف ليكرت تدوين و توسط گردشگران تكميل گرديد و در انتها به كمك«Samples t-test» مورد آزمون قرار گرفت.

با توجه به نتايج به دست آمده مي­توان، اينگونه بيان داشت كه شناخت هر چه بهتر جاذبه­ ميراث فرهنگي گامي جهت ازدياد گردشگران به سوي اين مناطق مي­باشد، اين امر نيز مستلزم برنامه­ريزي بلند مدت و از طريق تبليغات، احداث تاسيسات گردشگري، ايجاد راه­هاي مناسب و استاندارد و. . .. در اينگونه از بافت­هاي تاريخي است كه مي­توان اميدوار بود كه اين­گونه مكان­ها در شهرستان رودبار با خيل عظيم گردشگر مشتاق و با فرهنگ روبرو گردد.

واژگان كليدي: برنامه ريزي، توسعه گردشگري، گردشگري ميراث فرهنگي، شهرستان رودبار

مقدمه

طبيعت جهانگردي در هر جامعه، متاثر از عوامل پيچيده و در هم تنيده اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. علي­رغم پيامدهاي اقتصادي چشمگير و قابل توجه صنعت جهانگردي، بسياري از صاحب نظران معتقدند، جهانگردي بيش از آن كه يك فعاليت اقتصادي باشد، پديده­اي فرهنگي است. در طي قرون انسان­ها با استفاده از عقل، اميد وسخت كوشي محيط زيست طبيعي را به چشم­اندازي از ميراث فرهنگي تبديل كرده­اند. اين چشم­اندازها كه آثار و ميراث فرهنگي بي­قيمتي هستند كه تقريباً غير قابل جايگزين مي­باشند.

ميراث تنها گذشته نيست بلكه نماد و بازنمود آن است، از گذشته سخن مي­گويد، ما را با خودمان آشنا مي­كند و دورنماي آينده را برايمان ترسيم مي­نمايد. ميراث مي­تواند هم بنياني براي اتحاد باشد و هم منشايي براي تنازع. اين كه به چه صورتي و چگونه از آن استفاده كنيم، ماهيت آن را تعيين مي­كند. ميراث مي­تواند همچون ابزاري عمل كرده و رفاه، آسايش و عزت نفس اجتماعي را براي جامعه­اي كه در آن قرار گرفته است به ارمغان آورد، اين دارايي چنانكه به صورت كارا و اثربخش، مديريت شود و به گونه­اي پايدار توسعه يابد مي­تواند سرچشمه منافع اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي سرشاري براي جامعه مورد بحث باشد. با توسعه سايت­هاي ميراث براي اهداف گردشگري نه تنها بودجه مورد نياز براي حفاظت و نگهداري از سايت را مي­توان تامين ­كرد، بلكه اجتماع پيرامون را نيز از رهيافت­هاي مثبت اقتصادي حاصل از حضور گردشگر مي­توان بهره­مند ساخت. ليكن بايد توجه داشت كه گردشگري ميراث فرهنگي چالش­ها و مسائل فراواني را نيز براي اجتماع محلي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مي­تواند به وجود آورد كه اتخاذ مديريت كل­نگر و توانمند­سازي اجتماع محلي بسياري از اين چالش­ها و مسائل را مي­تواند كاهش دهد(تيموثي،1389، 9).       

كشور ايران، از ميراث فرهنگي 5000 ساله­اي برخوردار است كه در بر گيرنده تمدن­هاي ادوار مختلف تاريخ بشري است و از نظر وجود بناهاي تاريخي كمتر كشوري قابل مقايسه با ايران است به طوري كه از طرف سازمان جهاني يونسكو، ايران به عنوان يكي از 10 كشور مهم جهان با آثار ارزنده تاريخي معرفي شده است امروزه، پديده­هايي چون جهانگردي از حالت نوعي ابزار سياسي خارج شده و به يك جريان طبيعي مبادله فرهنگي بدل گرديده­اند.

گيلان بي­هيچ گزافه و گمان، يكي از كهن­سال­ترين زيستگاه­ها و خاستگاه­هاي فرزندان ايران زمين است. اين سرزمين، فراخناي تاريخ ايران و فرازگاه تاريخ تشيع ايران است.

اما امروز از گيلان بزرگ چه مانده است جز نشانه­هايي در دل كتاب­هاي تاريخ و بناهايي كه رو به ويراني­اند و يادها و نواهايي درباورها و آيين­ها و آواهايي كه بر زبان مردان و زنان اين ديار به زيبايي نشسته­اند و برشيوه­هاي زيست مردم اين سامان دلالت دارند. جاذبه­هاي تاريخي گردشگري گيلان، مجموعه اي از يادمان­هاي مربوط به ادوار مختلف است كه قدمت برخي از آنها(مانند غارهاي باستاني در­بند رودبار) به بيش از 100هزار سال پيش مي­رسد (جهاني، 1386،13).

يكي از نقاطي كه آثار تاريخي فراواني را در خود جاي داده است، بخش مركزي شهرستان رودبار مي­باشد كه در اين تحقيق به چالش­هاي پيش­روي آن مي­پردازيم، باشد كه با برنامه­ريزي مناسب اين آثار ارزشمند تاريخي گردشگر بيشتري را جذب نمايد. براي شناخت آنچه كه از اين ميراث بزرگ مانده است، بايد گام­هاي استوار برداشت و دستاورد پژوهش­ها و تحقيقات انديشمندان را گرد­آورد و به نسل جوان و نسلي كه فرداي اين ديار از آن اوست، سپرد.    

 1-1. بيان مسأله

امروزه صنعت گردشگري يكي از 3 صنعت برتر جهان از نظر ايجاد اشتغال ودرآمد ارزي مطرح است. گردشگري عامل مهم واساسي براي توسعه وپيشرفت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي مناطق و همچنين يكي از روش هاي پررونق گذران سالم اوقات فراغت به شمار مي رود.

اين صنعت كه از آن به عنوان صنعت نامرئي ياد مي شود موجب توسعه همه جانبه مناطق شده مشاغل بي شماري ايجاد كرده وباعث ارتقاء سطح دانش وآگاهي انسان ها مي شود وبه همين دليل به عنوان پديده اي مهم در تسهيل امر توسعه به شمار مي­رود (گولتا، 1384،43).

بازديد از منابع فرهنگي وتاريخي يكي از بزرگترين، فراگيرترين و روبه رشدترين بخش هاي صنعت گردشگري عصر حاضر است. در حقيقت، اين چنين به نظر مي رسد كه گردشگري ميراث رشد بسيار سريع تري از ساير اشكال گردشگري خصوصا در كشورهاي در حال توسعه داشته و بايد آن را به عنوان ابزار بالقوه مهمي براي كاهش فقر و توسعه اقتصادي جامعه به حساب آورد.

گردشگري ميراث معمولا به عناصر زنده و بنا شده فرهنگ متكي است واز گذشته ملموس و ناملموس به عنوان منبعي براي گردشگري بهره مي گيرد. اگرچه روز به روز علاقه به گردشگري ميراث بيشتر مي شود ولي رشته اي نو پا است در رابطه با پويايي گردشگري ميراث فرهنگي در مناطق در حال توسعه، فقدان تحقيقات يكپارچه هنوز احساس مي شود.

كشور ايران به عنوان يكي از تمدن هاي باستان داراي ميراث فرهنگي عظيم و چشمگير مي باشد.

يكي از مكان هايي كه داراي پيشينه وتمدن كهن و داراي بناها و محوطه هاي تاريخي و باستاني و. .. است شهرستان رودبار مي باشد. اين شهرستان منطقه اي كوهستاني و مرتفع ترين شهرستان استان گيلان با مساحت در حدود 2300 كيلومترمربع به شمار مي رود.

اين تحقيق مي كوشد با برنامه ريزي و ارائه راهكار جهت توسعه ميراث فرهنگي بخش مركزي شهرستان رودبار به گسترش گردشگري اين منطقه باستاني كمك نمايد.

1-2. اهداف تحقيق

-شناخت و معرفي آثار وابنيه هاي تاريخي و محوطه ها در بخش مركزي شهرستان رودبار

– شناخت ميراث فرهنگي و تاثير آن بر جذب گردشگر در بخش مركزي شهرستان رودبار

– ارائه راهكار جهت توسعه گردشگري ميراث فرهنگي در بخش مركزي شهرستان رودبار

1-3. سوال تحقيق

آيا شناخت ميراث فرهنگي بخش مركزي شهرستان رودبار موجب توسعه گردشگري منطقه مي گردد؟

1-4. فرضيه هاي تحقيق

 1. شناخت ميراث فرهنگي موجب جذب گردشگر به اين منطقه مي­گردد.
 2. برنامه ريزي جهت گردشگري ميراث فرهنگي موجب توسعه گردشگري منطقه مي­گردد.

1-5. محدوديت­ها و موانع تحقيق

همواره پژوهشگران در تحقيقات خود با محدوديت­هايي مواجه هستند. محدوديت­ها به عنوان يك واقعيت باعث كند رسيدن به هر هدفي مي­گردند، تحقيق حاضر نيز از اين قاعده مستثني نمي­باشد. لذا محدوديت­هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از:

 1. عدم همكاري مسئولان سازمان­ها و مراكز
 2. عدم همكاري عده اي از گردشگران
 3. كمبود منابع در مورد محدوده تحقيق
 4. عدم همكاري سازمان متولي و نداشتن اطلاعات به روز و كافي در اين زمينه.

1-6. پيشينه تحقيق

اگرچه روز به روز علاقه به گردشگري ميراث بيشتر مي­شود، ولي رشته­اي نو پا است و در اين مقوله فقدان تحقيقات احساس مي­شود. درباره اين موضوع در سطح منطقه كاري صورت نگرفته است به جز در معدودي از كتاب­هاي خارجي كه به صورت جزئي در مورد جغرافياي فرهنگي (بعد مادي) توضيحاتي داده شده است. در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:

-عظيمي(1382)، در مقاله اقتصاد جهانگردي ميراث فرهنگي به اين امر مي­پردازد كه شهرها و شهرك­هاي تاريخي بدون ترديد بهترين نمونه ميراث فرهنگي و اجتماعي محسوب مي­گردند و محقق به اين نتيجه دست پيدا كرده است كه بايد بهاي بيشتري را به مطالعات كاربردي جهت ارزيابي تاثيرات در اقتصاد شهر، منطقه و حتي كل اقتصاد، مقصد جهانگردي فرهنگي داده شود.

-سلطاني،1388، در مقاله بازآفريني مركز شهر، توسعه گردشگري برمحور مركزتاريخي شهر به اين مقوله مي­پردازد كه مراكز تاريخي شهرهاي ايران مهمترين جاذبه­هاي گردشگري اين شهرها هستند و وجوه متمايز و خصوصيات منحصربه فرد مكاني، تاريخي و فرهنگي هر شهر را در واقع بايد در همان بافت تاريخي وآثار كالبدي و معنايي به جاي مانده درآن جستجو نمود. در نتايج اين پژوهش به اين جمع­بندي رسيده است كه پيشينه و شرايط حال حاضر شهرهاي ايران نشانگر اين حقيقت است كه ويژگي­ها و مزيت­هاي ذكر شده براي مركز تاريخي شهر در خصوص غالب شهرهاي تاريخي كشور صدق مي­كند. ليكن به دليل فقدان زير ساخت­هاي مناسب جهت ايجاد جاذبه هاي مكمل، توجه به مراكز تاريخي شهر به عنوان مهمترين و موثرترين مزيت نسبي در جذب گردشگران داخلي و خارجي و توسعه صنعت گردشگري در شهرهاي متوسط كشور از اهميت ويژه­اي برخوردار است.    

جهاني(1390)، در مقاله نيم­نگاهي به محور گردشگري تاريخي و طبيعي روستاي يسن (ديلمان)، مي­نويسد: ميراث فرهنگي هر ملتي بيانگر جنبه نبوغ آن ملت و تداوم اسرارآميزي است كه هر ملت آنچه را در طي قرون و اعصار آفريده است و هرآنچه كه مي­تواند بالقوه در آينده بيافريند، با هم ارتباط مي­دهد. فعاليت­هاي صنعتي و كشاورزي در طي چند سال اخير در مناطق كوهستاني، جلگه­اي گيلان موجوديت تپه­هاي باستاني محوطه­هاي تاريخي و بناهاي قديمي خصوصا روستاي يسن در ديلمان (سياهكل) را شديداً به مخاطره انداخته است. برخي از اين آثار منجمله گورستان­هاي تاريخي پيش ازآن مورد حفاري علمي قرار بگيرند مورد حفاري غير مجاز قرار گرفته است. در اين استان به لحاظ تنوع اشياء مكشوفه از منابع مختلف آن از قديم الايام محل استقرار و تمدن زيست بوده است. اين نكته حائز اهميت است كه تحقيقات انجام يافته در استان گيلان مقطعي بوده و نه تنها استمرار نداشته بلكه يك حوزه جغرافيايي معيني را نيز در حيطه پژوهش خود نداشته است.  

-خاكبان(1390)، در مقاله خود تحت عنوان آسيب­هاي مردمي در بناهاي تاريخي، لزوم آشتي با مردم و كمك طلبيدن ازآنان در حفظ و حراست از ميراث عظيم برجاي مانده از گذشتگان را مهم ارزيابي نموده است، اما گام برداشتن در اين­سو، كاري سخت و دشوار و نيازمند پيدا نمودن راهكارهاي اجرايي دانسته است. بر اين اساس در يك جمع بندي كلي پيشنهادهايي را ارائه نموده است:

 • ضرورت ارائه طرح جامع حفاظت شهر و روستاهاي تاريخي با عنايت به بناهايي كه داراي ارزش فرهنگي هستند و بدون فراموش كردن بناهايي كه متعلق به دوران مدرن هستند.
 • به اجرا گذاردن سياست مستمر در زمينه حفاظت، نيازمند اقدام گسترده درزمينه تمركززدايي و توجه دقيق به فرهنگ محلي است.
 • -تلاش در جهت حفظ اصالت بنا، منجر به جذب گردشگران و فراهم نمودن بستري مناسب جهت اشتغال خواهد بود.
 • فرهنگ­سازي از طريق ساخت برنامه هاي فرهنگي و اطلاع رساني به وسيله مطبوعات ويا ساير مكانيزم­هاي ممكن.
 • هماهنگي بين مسوولين محلي و نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي جهت ارايه تمهيداتي در زمينه كاهش آسيب­هاي مردمي و فراهم نمودن زمينه­هاي اجرايي آن.
 • برگزاري دوره­هاي آموزشي چگونگي حفاظت از ابنيه وآثارتاريخي جهت متوليان بقاع متبركه.
 • انجام پژوهش­هاي مطالعاتي و گنجاندن آن در برنامه­هاي آموزش عمومي.       

حقدوست (1391)، در مقاله­اي تحت عنوان، بازسازي محله­هاي قديمي شهررشت به منظور توسعه جاذبه­هاي گردشگري شهري (مطالعه موردي، محله­ساغريسازان) به اين نتايج دست پيدا كرده است كه جاذبه­هاي مذهبي و بافت تاريخي محله ساغريسازان در كنار معماري قديمي موجود، مي­توانند عوامل مثبتي در جذب گردشگران محسوب شوند. حال آنكه عدم شناخت مسافران نسبت به جاذبه­هاي گردشگري شهررشت و كمرنگ جلوه دادن آنها در مقايسه با شهرهاي پيرامون، موجب گرديده كه اغلب گردشگران اين شهر را به عنوان يك مقصد مستقل نشناخته و بيشتر به عنوان يك مسير گذري براي رسيدن به شهرهاي اطراف از آن عبور كنند. حال آنكه با اطلاع رساني مناسب و انجام تمهيدات در زمينه ي توسعه­ي گردشگري­شهري، از جمله بازنگري در احياي محله­هاي قديمي و تاريخي مي­توان زمينه ي لازم براي افزايش مدت ماندگاري مسافران رادر مركز استان فراهم نمود.

نياوپان (2006)، در ژورنال گردشگري ميراث، گردشگران ميراث را بر اساس انگيزه به سه دسته تقسيم مي كنند: فرهنگ محور، حساس به فرهنگ و آگاه به فرهنگ. اين انگيزه­ها همراه با آثار باقيمانده از گذشته، گستره­اي از انواع گردشگري ميراث را به وجود مي­آورند كه همه­ي آنها جزء مهمي از محصول ميراث در كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند.

نصوری (1389)، در تحقیق خود به بررسی چالشها و فرصت‌های گردشگری در مناطق روستایی شهرستان رودبار پرداخته است. رضائی و علیزاده (1389)، نیز در پژوهش خود «توان­های اکوتوریستی در شهرستان رودبار با تأکید بر توانایی‌ها و محدودیت‌های عناصر اقلیمی» را مورد بررسی قرار داده اند.

رضائی و همکاران (1389) نیز در تحقیق خود تحت عنوان«بررسی و تحلیل عوامل جذب توریست در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی» به این نتیجه رسیده اند که شهرستان رودبار به رغم برخورداری از سابقه درخشان فرهنگ و تمدن کهن و جذابیت متعدد گردشگري و بویژه اکوتوریستی، تاکنون آنگونه که شایسته است مورد توجه مسئولین، برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران قرار نگرفته و به لحاظ ضعف زیرساخت‌ها، مورد استقبال گردشگران نیز قرار ندارد. در تمامی این تحقیقات به جذابیت­های گردشگری (اکوتوریستی، فرهنگی و تاریخی) و چگونگی جذب گردشگر در استان و شهرستان رودبار اشاره شده و به توسعه صنعت گردشگری تاکید شده است.

مطالعات مقدماتی نشان می­دهد که، شهرستان رودبار با جاذبه­های بی بدیل طبیعی و تاریخی يكي از مكان هاي تاریخی با پيشينه وتمدن كهن و داراي بناها و محوطه­هاي تاريخي و باستاني است. در اين تحقيق تلاش بر این است تا با بررسی جاذبه­های فرهنگی در کنارسایر مواهب طبیعی به ارائه رهنمودهای لازم جهت توسعه ميراث فرهنگي و گردشگری شهرستان رودبار جهت گسترش گردشگري در اين منطقه باستاني پرداخته شود.

تعداد صفحه :116

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com