دانلود پایان نامه ارشد : جایگاه زن در رمانِ شمس و طغرا از محمّدباقرخسروی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان  و ادبیات فارسی 

عنوان : جایگاه زن در رمانِ شمس و طغرا از محمّدباقرخسروی

دانشگاه علامه طباطبایی 

دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

جایگاه زن در رمانِ شمس و طغرا از محمّدباقرخسروی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

استاد راهنما:  آقای دکتر داوود اسپرهم

استاد مشاور: آقای دکتر شیرزاد طایفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 زن، به عنوان نیمه­ای از پیکرۀ حیات اجتماعی آدمی و یا به تعبیری دیگر، به عنوان اساسی­ترین رکنِ زندگی مادی و معنوی انسان، همواره در طول تاریخ موردِ ستم بوده و به اشکالِ گوناگون از او بهره­کشی شده است. در این تحقیق، که با استفاده از روشِ تحقیقِ توصیفی- تحلیلی با تأکید بر مطالعات کتابخانه­ای استفاده شده، جایگاه و شخصیتِ زن در رمان شمس و طغرا از  محمّدباقر خسروی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در مباحثی جداگانه، به ذکر مواردی از شایست و ناشایست زن، نقش­های مختلف زن در جامعه و خانواده و توهین و تحقیر نسبت به جنس زن پرداخته شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق می­توان گفت که فضای بستۀ فرهنگی و اجتماعیِ حاکم بر رمانِ شمس و طغرا، زمینه­های لازم برای رشد شخصیت زنان را از بین برده و از آنها انسان­هایی مطیع، برده و فاقدِ توانایی ساخته که نه می­توانند آزادانه پای در میدان سرنوشت خویش بگذارند و نه حتی برای ساختنِ زندگی خویش فعالانه وارد عمل شوند. همچنین مردسالاری و تعصب­های فرهنگی-اجتماعیِ حاکم بر این رمان، سرنوشتِ همۀ زنان و دخترانِ داستان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و آنها را به پذیرشِ سکوت و تسلیم ناگزیر می­سازد. زنانِ این رمان، نه تنها از آزادی و شأن والای انسانی خود محرومند، بلکه تفکرِ مردسالاریِ حاکم بر داستان هر جا که فرصت یابد، انواع توهین­ها و تحقیرها را دربارۀ آن­ها اعمال می­کند.

    کلیدواژه: زن، رمان، شمس و طغرا، خسروی، شخصیت، مردسالاری.  

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول، کلیات.. 14

الف) بررسی و مقایسۀ تعریف مرد و زن در لغت­نامه­های دهخدا، فرهنگ فارسی و فرهنگ سخن.. 15

مقدّمه 15

الف – 1) جایگاه انسانی زن و مرد. 17

الف – 1 – 1) دهخدا 17

الف – 1 – 2) معین.. 18

الف – 1 – 3) انوری.. 18

الف – 2) نقش اجتماعی و تاریخی زن و مرد. 19

الف – 3) هویت فردی زن و مرد. 21

الف – 4) رابطۀ زن و مرد. 23

حاصل سخن.. 24

ب) نگاهی به موقعیت و جایگاه زن در پیشینۀ تاریخ.. 26

ب – 1) موقعیت و منزلت زنان.. 26

ب – 1-1) خانواده. 26

ب – 1 – 2) نخستین جلوه­های اجتماعی زنان.. 28

ب – 1 – 3) دوران مادرسالاری (Matriarchal). 31

ب – 1 – 4) دوران پدرسالاری (Patriarchy). 33

ب – 2) جایگاه زن در تمدن­های مختلف.. 37

ب – 2 – 1) زن عرب.. 37

ب – 2 – 2) زن  یونانی.. 38

ب – 2 – 3 ) زن مصری.. 39

ب – 2 – 4) زن رومی.. 40

ب – 2 – 5) زن یهودی.. 41

حاصل سخن.. 41

پ)جایگاه زن در ایران باستان.. 43

ایران زمین، گاهوارۀ تمدن.. 43

پ – 1) زن در دوران پادشاهی مادها. 44

پ – 2) زن در دوران هخامنشیان.. 45

پ – 3) زن در دوران اشکانیان.. 46

پ – 4) زن در دوران ساسانیان.. 47

حاصل سخن.. 49

ت) شخصیت و جایگاه زن در اسلام. 51

مقدمه. 51

ت – 1) آفرینش زن.. 52

ت – 1 – 1) قرآن.. 52

ت – 1 – 1 – 1) آفرینش زن از مرد. 52

ت – 1 -1 – 2) فلسفه خلقت زن.. 53

ت – 1 – 2) سنت.. 55

ت – 1 – 2 – 1) زنان همتای مردان.. 55

ت – 1 – 2 – 2) تکریم زنان.. 56

ت – 2) زن و خانواده. 56

ت – 2 – 1) بقای نسل انسان.. 57

ت – 2 – 2) سکونت و آرامش… 57

ت – 2 – 3) ارضای غریزۀ جنسی.. 58

حاصل سخن.. 60

ث) وضعیت زن در ایران پس از اسلام. 62

مقدّمه. 62

ث – 1) غزنویان.. 63

ث – 2) مغولان.. 66

ث – 3) صفویه. 67

ث – 14) قاجاریه. 68

حاصل سخن.. 69

ج) نمود آنیما در رمان شمس و طغرا 71

مقدّمه. 71

ج – 1) کهن­الگوها. 72

ج – 2) آﻧﯿﻤﺎ و آﻧﯿﻤﻮس ﭼﯿﺴﺖ؟. 73

ج – 3) نمود آنیما در رمان شمس و طغرا 80

ج – 3 – 1) نمود مثبت آنیما. 80

ج – 3 – 1 – 1) معشوق.. 80

ج – 3 – 1 – 2) پیر خرد. 82

ج – 3 – 1 – 3) مادر. 83

ج – 3 – 1 – 4) ماه. 84

ج – 3 – 2) نمود منفی آنیما. 85

ج – 3 – 2 – 1) نقاب.. 85

ج – 3 – 2 – 2) روسپیگری.. 87

حاصل سخن.. 89

فصل دوم. 90

1) رمان.. 91

1 – 1) تعریف رمان.. 91

1 – 2) رمان­نویسی در ایران.. 91

1 – 3) انواع رمان.. 91

1 – 4) رمان­نویسان دورۀ تجدد. 92

2) نگاهی کلی به ساختار رمان.. 93

2 – 1) طرح رمان (plot). 93

2 – 2) شیوۀ روایت (narrative). 94

2 – 3) زاویه دید (point of view). 94

2 – 4) شخصیت و شخصیت­پردازی (character). 95

2 – 4 – 1) شیوه‌های شخصیت‌پردازی.. 96

2 – 4 – 2) شخصیت‌های ایستا، شخصیت‌های پویا. 97

2 – 4 – 2 – 1) شخصیت‌ ایستا. 97

2 – 4 – 2 – 2) شخصیت پویا. 98

2 – 4 – 3) متوقف کردن داستان و شخصیت­پردازی­های مستقیم. 98

2 – 4 – 4) معرفی کامل شخصیت­ها. 99

2 – 4 – 5) یکسان بودن زبان و لحن شخصیت­ها. 101

2 – 4 – 6) شخصیت­های کلیشه­ای.. 102

2 – 4 – 7) شخصیت­های سیاه و سفید.. 102

2 – 4 – 8)  تعدد شخصیت­ها. 103

2 – 4 – 9)  قهرمانانِ زیبا و آرمانی.. 103

2 – 5) جغرافیای مکانی.. 103

2 – 6) زمانِ رمان.. 104

2 – 7) ساخت محتوایی.. 104

2 – 7 -1) موضوع.. 104

2 – 7 – 1 – 1) جوانان و مسائل مربوط به آنها. 104

2 – 7 – 1 – 2) درگیری با سنت­ها. 105

2 – 7 – 2) زبان و نثر رمان.. 105

2 – 7 -2 – 1) زبان ساده. 105

2 – 7 – 2 – 2) استعاره، تشبیه و دیگر صنایع بدیعی.. 106

2 – 8) تنوع نژادی، قومی و مذهبی.. 106

2 – 9) مناسبات خانوادگی.. 107

2 – 10) مناسبات دوستی.. 108

2 – 11) توصیف غذا 108

2 – 12) نوع پوشش… 109

2 – 13) ساز و آواز. 110

2 -14) پایان خوش ( happy end ). 110

فصل سوم. 111

1) بیوگرافی محمدباقر خسروی.. 112

1 – 1) زندگی خسروی.. 112

1 – 2) آثار خسروی.. 114

1 – 3) شمس و طغرای خسروی.. 115

1-3 – 1) خلاصۀ داستان.. 115

1 – 3 – 2) تحلیلی از داستان.. 120

2) انعکاس روحیات نویسنده در شخصیت­ها. 126

3) شخصیت­ها و طبقۀ اجتماعی آنها. 128

4) جنسیّت، مردستیزی و زن­ستیزی.. 128

5) جنبه­ های عقلانی و عاطفی شخصیت­های زن در رمان شمس و طغرا 131

5 – 1) زن خواهان آرامش است.. 133

5 – 2) زن نگران است.. 133

5 – 3) عاشق­پیشگی.. 134

6) زنان و حوادث در رمان شمس و طغرا 135

6 – 1) ازدواج.. 135

6 – 2) آموزش و یادگیری.. 136

6 – 3) صاحب فرزند شدن.. 136

6 – 4) عشق.. 137

6 – 5) زنان در برابر زنان.. 137

6 – 6) هنر. 138

فصل چهارم. 138

1) شخصیت­های اصلی رمانِ شمس و طغرا 139

1 – 1) معرفی شخصیت­های زن رمان.. 140

1 – 1 – 1) طغرا 140

1 – 1 –  2) صفات ظاهری.. 145

1 – 2) ماری­ونیسی.. 146

1 – 2 –  1) صفات ظاهری.. 148

1 – 3) اتابک آبش­خاتون.. 149

1 – 3 –  1) شخصیتِ تاریخی اتابک… 149

1 – 3 – 2) شخصیت داستانی اتابک… 150

1 – 3 – 3) صفات ظاهری اتابک… 152

1 – 2) شخصیت­های فرعی رمان.. 154

1 – 2 – 1) هما. 154

1 – 2 – 2) فردوس (دختر شمس). 154

2) شایستِ زن.. 156

2 – 1) زیبایی.. 156

2 – 2) حفظ ناموس… 159

2 – 3) نجابت.. 161

2 – 4) شرم و حیا. 162

2 – 5) فرمانبری.. 165

2 – 6) سپاسگزار بودن.. 166

2 – 7) رعایت حجاب.. 168

2 – 8) داشتن سواد. 170

2 – 9) حسن گفتار و ادب.. 172

2 – 10) با اصل و نسب بودن.. 173

2 – 11) هنرمند بودن.. 174

2 – 12) مستورگی.. 175

2 – 13) شجاعت.. 177

2 – 14) اهمیت ندادن به مادیات.. 178

3) ناشایستِ زن.. 179

3 – 1) عشق­ورزی.. 179

3 – 2) بیرون رفتن از خانه. 181

3 – 3) فاحشگی.. 183

3 – 4) زشتی و بی­تربیتی.. 184

4) جایگاه  زن در رمان شمس و طغرا 185

4 – 1) جایگاه زن به عنوان زن.. 186

4 – 2) جایگاه زن به عنوان مادر. 189

4 – 3) جایگاه زن به عنوان همسر. 192

4 – 4) جایگاه زن به عنوان دختر. 195

4 – 5) جایگاه زن به عنوان معشوق.. 197

5) طبقۀ اجتماعی زنان.. 200

5 – 1) زن در خانواده. 200

5 – 1 – 1) ازدواج.. 200

5 – 1 – 2) وظایف زن در خانه. 202

5 – 1 – 3) طلاق.. 204

5 – 2) زن در جامعه. 204

5 – 2 – 1) تفریحات بیرون از خانه. 204

5 – 2 – 2) نقش ناامنی­ها در حیات اجتماعی زن.. 206

5 – 2 – 3) خودفروشی.. 207

5 – 2 – 4) خدمتکاری.. 208

6) نمود ادبیات مردسالارانه. 208

6 –1) توهین و تحقیر زن.. 209

6 – 2) تبعیض نسبت به زن.. 213

حاصل سخن.. 216

فهرست منابع.. 220

پیشگفتار:

1 . بیان مسأله

زن بودن، در ایران واژه­ای است که در یک چارچوب خانگی استحاله شده است. هویت زن در درونِ خانواده شکل گرفته، معنا می­یابد. ما معمولاً کمتر برای زن، خارج از چارچوبِ خانواده هویتِ مستقلی ارزیابی می­کنیم.

تصاویری که از زن ارائه می­شود، او را در حکمِ موجودی منفعل، فتنه برانگیز، ناکارآمد، بی­تدبیر و سست معرفی می­کند و در سویِ مثبتِ این محور، او مادری است فداکار، مهربان و از جان­گذشته.

 متأسفانه در رسانه­هایِ عمومی، زمانی که زن هویتِ فعال و کارآمدی می­یابد، چهرۀ خشن و مردانه­ای کسب می­کند که او را از زنانگی جدا کرده، به شخصیتِ مردانه نزدیک می­کند. در واقع به نظر می­رسد آن زن «مردانه» عمل می­کند نه اینکه عمومِ زنان توانایی این نقش را دارند؛ بنابراین در اذهانِ عموم، زنِ ایرانی از هویت فرهنگی خود جدا نشده و آن زن با آن نقش فقط در حد یک استثنا باقی می­ماند.

  1. مبانی نظری شامل طرح سؤال­ها و فرضیه­های تحقیق

حال این سؤالات پیش می­آید که به راستی سبب این همه بی­مهری نسبت به زنان چیست؟ چرا زن جنس دوم است؟ آیا تفاوت­های زیستی، دلیلِ کافی برای توهین و تحقیرِ زن است؟ مردانی که همیشه و همه وقت خود را خاکِ کف پایِ معشوق می­دانسته­اند، پس چه­طور می­شود که مشورت کردن با همان معشوق را در جایگاه زن تباه می­شمرند و نیک اختری را مساوی با نداشتن فرزند دختر می­دانستند؟ مگر نه دهقانِ طوس بود که سرود:

به اختر کس آن دان که دخترش نیست      چو دختر بود روشن اخترش نیست

 (فردوسی، 1392: 89).

و در ادامۀ همین مسیر کار به جایی می­رسد که سعدی­شیرازی جهان را بدون زنان متصور می­شود و این­گونه می­سراید:

چه نغز آمد این یک سخن زان دو تن                           که بودند سرگشته از دست زن

  یکی گفت کس را زن بد مباد                     دگر گفت زن در جهان خود مباد

(سعدی، 1381: 163).

و همچنان این سؤالِ اصلی باقی می­ماند که دلیل این حجم گسترده از توهین و تحقیرِ جنسِ زن چیست و  به راستی آیا مرد از زن برتر است؟!

3 . هدف و ضرورت تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان است. همچنین اهدافِ دیگری نیز در این راستا دنبال می­شود که عبارتند از:

الف. کوشش در جهتِ تأمین برابری کاملِ زنان در اجتماع و در برابرِ قانون.

ب. یاری رساندن به زنان در جهتِ اجرایِ مسئولیت­های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فردی.

پ. همکاری در راه برابری و بالا بردن مقامِ زن.

3 . پیشینۀ تحقیق

خوشبختانه در سال­های اخیر نویسندگان زیادی، اعم از زن و مرد، اقدام به نوشتن دربارۀ وضعیتِ زنان کرده و نگرانی­ و دغدغه­های خود را از بابت ظلم و ستمی که در طول هزاران سال بر زنان گذشته، بیان داشته­اند. در این میان باید نقش و جایگاه ویژه­ای را برای جنبش فمینیسم قائل شد؛ جنبشی که با هدف مبارزه برای برابری و رفع تبعیض از زنان در جهان شکل گرفت. «فمینیسم از این نقطه آغاز می­کند که زنان سرکوب می­شوند و سرکوب ایشان مسألۀ مهمی است. اقتدار مردان آزادی عمل زنان را محدود می­کند چون مردان امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری را در اختیار دارند» (آبوت و والاس، 1381: 31).

    فمینیسم گفتمانی است مشتمل بر جنبش‌ها، نظریه‌ها و فلسفه‌های گوناگون که هدف غایی آن به مبارزه طلبیدنِ نظمِ موجود و احقاقِ حقوقِ زنان برای یک زندگی بهتر است. در حقیقت شاید بتوان گفت آرمان فمینیست‌ها در طول مبارزۀ تاریخی خود، تبدیل جهان به جایِ بهتری برای زندگی زنان است. «جامعه­شناسی فمینیستی دانشی است برای زنان، و نه فقط یا لزوماً دربارۀ زنان؛ دانشی که با استیلای مردان که نابرابری زنان را در اجتماع نهادینه می­سازد، به اعتراض و رویارویی بر می­خیزد. وجه مشخصۀ فمینیسم این است که فرودست بودن زنان را قابل چون و چرا و مخالفت می­داند» (همان).

در ایران نیز مقارن انقلاب مشروطه که با شعار آزادی و دموکراسی همراه بود، عرصه برای ورود زنان به صحنۀ اجتماع تا حدودی باز شد و زنان توانستند در جهت احقاقِ حقوق خود گام­هایی را بردارند. از همان آغازِ مشروطیت وﺿﻊ زﻧﺎن اﯾﺮان همیشه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﺮاض روﺷﻨﻔﻜﺮانِ اﯾﺮان بود و در این کوشش­ها شاعران و نویسندگان در صفِ اول قرار داشتند. پس از جنگِ جهانی اول و نتایج مهمی که در پی­داشت، مسألۀ زن در ادبیاتِ ایران بازتاب گسترده­ای یافت، و با پیشرفت و تحول در شئونِ اجتماعی اصلاح وضع زنان جزو مسایل جدی قرار گرفت.

در آن ﺳﺎل­ها ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎمِ اﯾﺮان هر ﯾﻚ ﻣﻘﺪاری از آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعِ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آزادیِ زﻧﺎن و تساویِ حقوق آنان در خانواده و جامعه اختصاص دادند؛ ﺑﻪ طﻮری ﻛﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ اوﻗﺎت، هیچ شاعر و نویسنده­ای نیست که کمابیش به این مطلب نپرداخته باشد. ﭘﺮوﯾﻦ، ﻋﺸﻘﯽ، اﯾﺮج، لاهوﺗﯽ، شهرﯾﺎر، بهار و دﯾﮕﺮان هر ﯾﻚ ﺷﻌرهای زﯾﺒﺎیِ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴألۀ زن وﻗﻒ کرده، همگی ﺑﺎ ﻣﻮهوﻣﺎت، خرافات و تعصب­هایی که بر دوش زنان سنگینی می­کرد، ﻣﺒﺎرزه و جهاد ﻧﻤﻮده­اﻧﺪ. همچنین نویسندگان بسیاری نیز با قلم زدن در حیطۀ مسائل مربوط به زنان تلاش کردند تا تصویری واقعی و درست از زن در جامعه به خوانندگان ارائه دهند.

5 . روش تحقیق

در نگارش این متن از روشِ تحقیقِ توصیفی- تحلیلی با تأکید بر مطالعات کتابخانه­ای استفاده شده است. بدین­صورت که با مراجعه به کتابخانه و گردآوری اطلاعاتِ مورد نیاز، اقدام به یادداشت­برداری از مطالبِ مهم کرده و سپس با مرتب­سازی این مطالب از آنها در نگارش متنِ اصلی پایان نامه استفاده شده است.

6 . دستاوردها

به طور کلی می­توان گفت که زن در رمان شمس و طغرا جایگاه والایی ندارد و در تمامی طول رمان کوچک­ترین اشاره­ای به نقش­های مثبت و سازندۀ آنها در ضمن روایت داستان نمی­شود.

فضای داستان تحت سیطرۀ مرد است و شخصیت و جایگاه زن در تقابل با مرد روشن می­شود. همچنین نویسنده دید مثبتی نسبت به زن ندارد و هر جا فرصت کند، در توهین و تحقیر جنس زن می­کوشد. این نکته نیز قابل توجه است که تمامی شخصیت­ها در دستۀ ایستا قرار دارند و هیچگونه تحولی عظیمی در زندگی­شان رخ نمی­دهد.

7 . پیشنهادها

به نظر می­رسد که رفع تبعیض از جنسِ زن می­بایست از کتاب­هایِ مرجع ما، یعنی لغت­­نامه­ها شروع شود. بدیهی است که وقتی مُراجعی برای اولین بار به این کتاب­ها رجوع می­کند، و با حجم عظیمی از توهین­ها و تحقیرها نسبت به جنس زن روبه­رو می­شود، ناخواسته نگرشی منفی را نسبت به جنسِ زن پیدا می­کند و این در حالی است که در سویِ مقابل شاسیته­ترین تعریفات را از جنسِ مرد ارائه داده است.

گام دوم را باید در مورد زبان انجام داد؛ هم زبان نوشتاری و هم زبان گفتاری؛ بدین صورت که باید زبان را از جنسیت­زدگی پاک کرد. قطعاً پیراستنِ زبان از عبارات و واژه­های جا افتادۀ زن­ستیز در بین عموم کاری دشوار خواهد بود؛ اما با آموزش و کارِ فرهنگی در میان نوجوانان و جوانان می­توان امیدوار بود که در آینده دیگر شاهد توهین و تحقیر جنسِ زن از منظر زبانی نباشیم.

سومین و آخرین گام هم باید در سطح جامعه برداشته شود. در ادامه به مهم­ترین موارد اشاره می­شود:

  1. برداشتن تمایزات جنسیتی و پرداختن به اصل شایسته­سالاری در رابطه با کارِ زنان.
  2. لزوم توجه به تفاوت­های جنسِ زن به عنوان یک ویژگیِ ساختاری و زیستی و نه به عنوان یک کاستی و نقص.

تعداد صفحه :235

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --