دانلود پایان نامه ارشد : تحليل جنبش ­شناختي گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی 

گرایش : تکتونيک

عنوان : تحليل جنبش ­شناختي  گستره حلب – ماهنشان استان زنجان

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته

زمين­ شناسي- تکتونيک

تحليل جنبش ­شناختي  گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با استفاده از داده­هاي زمين ريخت­­ شناسي، زمين ساختي و ميکروترموبارومتري

 اساتيد راهنما

دکتر علي فقيه

 دکتر مهناز رضائيان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

حوضه حلب – ماهنشان )غرب استان زنجان( در زون زمين ساختي  ايران مرکزي واقع شده است. بررسي­هاي ساختاری و زمين ريختی انجام شده،در منطقه مورد مطالعه وجود تاقديس های  سهرورد و اوشتانيان، ناوديس­های حلب و بهمن و راندگي­­هاي قره­داغ ، کوه پلنگان ، حلب و غرب حلب تائيد می نمايد. نتايج حاصل از بررسي­هاي زمين­ريخت­شناسی زمين­ساختی نشان می دهد که تاقديس سهرورد از اتصال دو قطعه قمشلو  و قره­داغ تشکيل شده است. هم چنين تاقديس اوشتانيان از اتصال سه بخش بيوک قشلاق، اوشتانيان و قوشچي تشکيل شده است،  شواهد زمين ريخت­شناسي وجود انواع اتصال مستقيم و مايل را بين قطعات مذکور تائيد می نمايد. دو ناوديس بهمن و حلب نيز به صورت مايل به يکديگر متصل شده­اند.. تحليل هندسي چين­هاي منطقه مورد مطالعه وجود سبک چين خوردگی انتشار گسلي در بخش­هاي بيوک قشلاق و قوشچي ، انتشار گسلي حمل شده در بخش قره داغ و خم گسلي در بخش اوشتانيان است. بررسي­های ميکروترموبارومتری صورت گرفته بر روي نمونه­های از سازند قم برونزد يافته در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که عمق دفن­شدگي سازند مذکور حدود 4 کيلومتر بوده  است.

کلمات کليدي: زنجان، حلب، ميانبار سيال، رشد چين، اتصال، ميکرو­ترموبارومتري،

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول: کليات.. 1

مقدمه………..2

1-1 رشد چين­خوردگيها 4

1-2   مکانيسم­هاي رشد عرضي چين خوردگي­ها 5

1-2-1تقسيم­بندي چين­ها 6

1-2-1-1چين­خوردگي­هاي در ارتباط با گسل.. 7

الف- چين­هاي خم گسلي.. 9

ب- چين­هاي انتشار گسلي.. 10

ج- چين­هاي جدايشي.. 11

1-2-1-2 گسل‌هاي جاي­گرفته در چين.. 14

1-2-2رشد جانبي چين­ها 15

1-3 رشد و اتصال گسل­ها 15

1-3-1 پروفيل از يک گسل و چين.. 19

1-3-2 اتصال گسل­هاي پادشيب… 20

1-3-3 ويژگي­هاي اتصال گسل­هاي پادشيب… 21

1-4  اتصال جانبي چين­ها 24

1-5  روش­هاي مطالعه رشد چين­ها 27

1-5-1 رشد عرضي.. 27

1-5-2  رشد جانبي.. 32

1-5-2-1 الگوي آبراهه­ها: 34

1-5-2-2 حوضه­هاي نامتقارن.. 36

1-6 ميانبارهاي سيال.. 37

1-7  اهداف مطالعه. 41

فصل دوم: زمين شناسی عمومی.. 42

  مقدمه……………….43

2-1 جغرافيايي طبيعي وريخت شناسي شمال غرب ايران.. 48

2-1-2 واحد زنجان.. 49

2-1-3 ناهمواري­هاي استان زنجان.. 50

2-1-3-1 کوه­هاي شمالي زنجان.. 50

2-1-3-2 کوه­هاي بخش مرکزي زنجان (کوه­هاي سلطانيه). 51

2-1-3-3 کوه­هاي جنوبي (قيدار و تپه­هاي سعيد آباد-کرسف)  51

2-2  زمين­ساخت ناحيه­اي فلات ايران.. 52

2-3 تاريخچه زمين­شناختي شمال غرب ايران.. 55

2-3-1 پرکامبرين پاياني.. 55

2-3-2 پالئوزوئيک… 55

2-3-3 مزوزوئيک… 56

2-3-4  سنوزئيک… 56

2-4 فرگشت ساختاري ناحيه شمال غرب ايران.. 57

2-5 ويژگي­هاي چينه شناسي محدوده مورد مطالعه. 60

2-5-1 مزوزوئيک… 60

2-5-1-1  کرتاسه (K). 60

2-5-2 سنوزئيک… 61

2-5-2-1 سازند کرج.. 61

2-5-2-2 سازند قرمز زيرين.. 64

2-5-3 نئوژن.. 65

2-5-3-1 سازند قم.. 65

2-5-3-2  سازند قم در زنجان: 65

2-5-3-3  سازند قرمز بالايي(Mu1). 71

2-5-3-4  واحد(M-Pl). 72

فصل سوم:روش کار. 73

  مقدمه………..44

3-1   مطالعات دفتري وجمع­آوري اطلاعات… 75

3-2 مطالعات صحرايي.. 75

3- 4  مطالعات آزمايشگاهي.. 77

3-4-1 آماده سازي نمونه. 77

3-4-2 روش مطالعه ميانبارهاي سيال.. 79

فصل چهارم: توصيف هندسي چين­ها وگسل­هاي محدوده مورد مطالعه. 82

  مقدمه…………..83

4-1 توصيف هندسي گسل­هاي محدوده مورد مطالعه. 84

4-1-1 گسل شرق قره­داغ. 84

4-1-2 گسل غرب قره­داغ. 85

4-1-3 گسل سهرورد. 87

4-1-4 گسل کوه­پلنگان.. 89

4-1-4 گسل لُت­چاي.. 91

4-1-5 گسل تخته يورد. 92

4-1-6 گسل گوجالو. 93

4-1-7 گسل غرب حلب… 94

4-1-8 گسل حلب… 95

4-2 بررسي هندسي و جنبش شناختي چين­خوردگي­هاي محدوده مورد مطالعه  97

4-2-1 تاقديس اوشتانيان.. 97

4-2-2 تاقديس سهرورد. 106

4-2-2-1 تاقديس قره داغ. 107

4-2-2-2 تاقديس قمشلو. 109

4-2-3 ناوديس بهمن.. 109

4-2-4 ناوديس حلب… 114

4-3 رشد جانبي.. 114

4-3-2 تاقديس قره داغ. 118

فصل پنجم: مطالعه ميانبارهاي سيال.. 119

  مقدمه………43

5-1 تيپ A – ميانبار سيال دو فازه مايع-گاز L+V(با شوري متوسط) 121

5-2 تيپB– ميانبار سيال دو فازه گاز- مايع V+L (Gas  rich)(با چگالي پايين): 122

5-3 تيپ C- دو فازه گاز + مايع حاوي CO2  LCO2+V+Laq.. 122

5-4 تيپD  – تك فازه –مايع L  (Liquid ) 123

5-5 منشا ميانبارهاي سيال مطالعه شده در مقاطع بر اساس تقسيم بندي (يرماكوف 1965) 124

5-7 اندازه ميانبارهاي سيال: 126

5-7-1 تركيب (Components): 126

5-7-2  انجماد( (Freezing: 126

5-8 حرارت دادن(Heating): 128

فصل ششم: بحث ونتيجه گيري.. 132

  نتايج پتروگرافي سيالات درگير…..133

6-1 تصحيح نقشه ساختاري براساس مطالعات صحرايي.. 133

6- 2 قطعه بندي ، رشد جانبي و اتصال چين­ها در محدوده مورد مطالعه. 133

6-3 تشخيص هندسه تاقديس­ها با استفاده از نمودارهاي Jemison (1987). 136

6-4 اتصال گسل­ها و رشد چين.. 139

6-5 نتايج مطالعات ميانبارهاي سيال.. 142

  • فهرست منابع
  • پيوست ها
  • چکيده انگليسی

مقدمه

عملکرد متقابل  فرآيند­هاي درون زاد و  برون زاد سبب تشکيل سيستم پوياي نزديک به سطح زمين شده است. مطالعه اين سيستم پويا در دهه­هاي اخير جهش چشمگيري را به همراه داشته که اين موضوع دستاورد تحول عظيمي است که در ابزارهاي مورد استفاده در بررسي اين سيستم پويا بوجود آمده است. تصاوير ماهوار­ه­اي، روش­هاي سن سنجي، امکان مدل­سازي عددي فرايندهاي زمين­شناختي و…. افق­هاي نويني را پيش روي پژوهشگران اين عرصه قرار داده است. بررسي پوسته زمين حاکي از آن است نيروهاي زمين­ساختي فشاري باعث تشكيل ساختارهاي زمين­شناسي نظير چين و گسل و برونزد واحدهاي سنگي از عمق به سطح  مي­شوند. تعيين فشار و دماي ميانبارهاي سيال[1]  به دام افتاده در اين ساختارهاي متشكل از سنگ­هاي رسوبي بيانگر تغيير شرايط فيزيكي آن­ها از زمان نهشته شدن در حوضه تا دفن و برپايي مجدد است. تحليل جنبش شناختي اين ساختارها مستلزم بكارگيري مشاهدات مستقيم (تحليل ساختاري-زمين­ريخت­شناسي) و آزمايشگاهي (ميكروترموبارومتري) است. دگرريختي پوسته زمين در مناطق فشاري به طور معمول با چين‌خوردگي­ها و توسعه گسل‌هاي راندگي همراه مي‌باشد که در يك حادثه دگرشكلي به وجود آمده‌اند و با هم مرتبط هستند (Calamita,1990). در برخي از اين مناطق تحت رژيم فشارشي، گسل‌هاي رانده تظاهرات سطحي کمتري داشته و بيشتر مدفون مي‌باشند ( Berberian, 1995).به همين دليل تحليل دگرريختي‌هاي در  اين مناطق، اغلب تحت عنوان تحليل هندسي و جنبش شناختي گسل­هاي رانده و چين­هاي مرتبط با آن­ها صورت مي‌گيرد. چين­ها وگسل­هاي راندگي ساختارهاي مهمي را به وجود مي‌آورند كه محل مناسبي براي تله­هاي نفتي و همچنين كاني‌زايي در اثر مهاجرت سيالات مي‌باشند, 2003)  Mcclay). بسياري از زمين ­شناسان نظير  ساپ (1985)، جاميسون (1987)، ميترا (1990) در کارهاي تحقيقاتي خود ارتباط ژنتيکي اين دو فرايند را درسامانه­هاي چين خورده- رانده مورد مطالعه قرار داده­اند. در اين مطالعات ارتباط هندسي و جنبش شناختي اين گونه ساختارها با يكديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نظريات متفاوتي در مورد ارتباط بين چين­ها وگسل­هاي راندگي بيان شده است:

   برخي از زمين شناسان، نظير هيبارد و هال (1993) و بارچي و همکاران (1998) معتقدند كه چين­ها و گسل‌هاي راندگي موجود در يک مکان خاص، ارتباطي با هم ندارند و در زمان­هاي مختلف شکل گرفته­اند.

   ديدگاه ديگر، آن است که چين­ها و گسل‌هاي راندگي با يکديگر مرتبط هستند و در طي يک حادثه تغييرشکل و با هم شکل مي­گيرند (Tavarnelli, 1997). تاوارنلي (1997) با مطالعه ساختارهاي فرعي در نوار چين­خورده- رانده آمبريا- مارچي در ايتاليا و راکي در کانادا و بررسي ارتباط ژنتيکي آن­ها با يکديگر و ساختارهاي اصلي، تکامل ساختاري اين نوار چين­خورده- رانده را حاصل وقوع فرايندهاي کوتاه­شدگي به موازات لايه­بندي[2]، چين‌خوردگي[3] و تشکيل راندگي[4] دانسته است.

 1-1 رشد چين­خوردگي­ها

چين­­خوردگي­ها در سامانه­هاي چين رانده معمولاً مرتبط با گسل­هاي پنهان مي­باشد که شواهد چين­خوردگي­هاي مربوط به اين نوع سامانه­ها حاکي از اين است که گسل­هاي معکوس پنهان عامل ايجاد چين خوردگي­ها مي­باشد(Davis, 1983;Namson and Davis, 1988; Stein and King, 1984;Yeats, 1986; Stein and Yeats, 1989; Medwedeff,1992; Gurrola and Keller, 1997).
    افزايش ابعاد چين در جهت طولي، (انتشار جانبي )[5] و عرضي که طي آن طول موج چين تغيير مي­کند را رشد چين­خوردگي مي­گويند. رشد عرضي چين خوردگي ها طي مکانيسم­هاي خاصي صورت مي­گيرند که در زير به آن­ها پرداخته مي­شود شکل(1-1).

 شکل 1-1) نحوه رشد جانبي چين، برگرفته از(Bretis et al, 2011).

2-1-  مکانيسم­هاي رشد عرضي چين خوردگي­ها

مکانيسم­هاي رشد عرضي چين­خوردگي­ها به طور کلي شامل سه نوع مي­باشد نوع اول مربوط به چرخش يال­ها، نوع دوم مربوط به مهاجرت لولا و دسته سوم ترکيبي از هر دو مکانيسم  مي­باشد. در مدل اول محل لولا­ها در طول چين­خوردگي ثابت است و کوتاه شد­گي سبب افزايش يال و تنگتر شدن چين مي­شود. در مدل مهاجرت لولا با تغيير محل لولا بخش­هاي جديدي به طول يال اضافه مي­شود، بدون اينکه تغييري در  شيب يال­ها ايجاد شود. در حالت سوم به دليل اينکه ترکيبي از دو مکانيسم ياد شده است، داراي پيچيدگي بالاتري مي­باشد. در اين مکانيسم ممکن است به طور همزمان و به نسبت­هاي مختلف در طي مراحل رشد يک چين هر يک از دو مکانيسم بالا موثر باشند(شکل2-1) (Jamison,1987;Mitra and Namson,1989;Suppe and Meddwedeff,1990;Poblet and MacCaly,1996;Mitra,2003).

 شکل1-2) مکانيسم­هاي رشد چين(مدل مهاجرت لولا و چرخش يال)، برگرفته از(Mercier et al.,2007)                                                           1-2-1تقسيم­بندي چين­ها

ارتباط بين چين­خوردگي­ها و گسل­ها، به دو گروه تقسيم شده است:(Morley, 1994)

    الف- چين خوردگي­هاي در ارتباط با گسل[6]: در اين گروه، چين­ها در بالا و نوک راندگي­هاي در حال انتشار به سمت بالا شکل مي­گيرند، مانند چين­خوردگي­هاي خم‌گسلي[7] و نوک‌راندگي[8] که چين­هاي نوک راندگي خود شامل چين­هاي جدايشي[9] و انتشار گسلي[10] مي­باشند(Rich, 1934; Elliott,1976; Suppe, 1985; Jamison, 1987; Mitra, 1990). ويژگي بارز اين ساختارها آن است که گسل­ها خصوصيات هندسي و جنبشي چين­ها را کنترل مي­نمايند (Mitra, 2002).

    ب- گسل­هاي مرتبط با چين­خوردگي[11]: در اين گروه، چين­هاي کمانشي[12] ناشي از تغييرات کرنش مربوط به موقعيت چينه­شناسي و ساختاري در طي تکامل چين مي باشند. بعضي از خصوصيات کليدي اين گسل­ها در اين است که لغزش در آن­ها کمتر از لغزش در گسل اصلي ايجاد کننده چين است و همچنين لغزش در آن­ها به سمت بالا يا پايين شيب گسل تغيير مي­کند. در نتيجه اين گسل­ها بدون اتصال به افق جدايش مشخص، درون خود ساختار خاتمه مي­يابند. هم­چنين اين گسل­ها نسبت به چين­ها، در مراحل بعدي تشکيل شده­اند (Fischer et al., 1992; Willis, 1894; Dixon and Liu, 1992). اين گسل‌ها با عنوان گسل‌هاي جاي گرفته در چين[13] معرفي شده است (Mitra, 2002).  

 

 1-2-1-1چين­خوردگي­هاي در ارتباط با گسل[14]

چين­هاي مرتبط با گسل‌ها زماني ايجاد مي­گردند كه سطح گسل دچار تغييراتي در زاويه شيب شود. در نتيجه اين تغيير، ساختارهايي كه از نظر هندسي سازگار با آن تغييرات هستند ايجاد شوند، که اين موضوع در فراديواره­ي گسل، در اثر حركت بلوك فراديواره روي سطح گسل ايجاد مي­شود (مانند چين­هاي خم­گسلي و انتشار­گسلي). اين چين­ها هم­چنين ممكن است در جا­هايي که تغييرات آهنگ لغزش گسل در طول سطح گسل، کرنش­هاي فراديواره­اي را توليد مي­کند نيز تشکيل شوند (مانند چين­هاي جدايشي) (McClay, 2003).

    براي تعيين هندسه تشکيل چين­هاي مرتبط با گسل، محققين متعددي نمودارهايي را ارائه كرده­اند(Suppe, 1983; Jamison, 1987; Mitra, 1990; Suppe and Medwedeff, 1990; Homza and Wallace, 1995). بسياري از محققين مانند تاوانلي (1997) و تورنجورسن و دون (1997) بر اين باور هستند كه نمودارهاي ارائه شده توسط جامسون (1987)، مناسب­ترين حالت را دارند، زيرا چندين مدل مختلف را تحت پوشش قرار داده است. در مدل ارائه شده توسط جامسون (1987)، چين­هاي مرتبط با گسل در سه گروه اصلي چين­هاي خم گسلي، چين­هاي انتشار گسلي و چين­هاي جدايشي، تحليل شده­اند. نمودارهاي ارائه شده توسط وي براساس مدل­هاي ساختاري هندسه لولاي شكنجي[15] و ميزان تغيير ضخامت يال پيشاني مي­باشند. در اين مدل­ها ضخامت لايه­ها در يال پشتي[16] ثابت در نظر گرفته شده است و ضخامت لايه­ها در يال پيشاني[17] مي­تواند افزايش يا كاهش يابد. فاکتورهاي مورد استفاده در اين نمودارها، زاويه پلكان گسلي (α)، زاويه بين يال­ها (γ) و تغيير ضخامت يال پيشاني (tf,b)، مي­باشند. اين سه پارامتر وابسته به يكديگر هستند و ارتباط آن­ها مي‌تواند تعيين كننده نوع چين­خوردگي باشد (شکل 1-3). در چين­هاي جدايشي شيب يال پشتي (bα) جايگزين شيب پلكان مي­شود، در اين چين­ها علاوه بر اين فاکتور، پارامتر ديگري مورد استفاده قرار مي­گيرد كه شامل نسبت دامنه چين (a) به ضخامت عادي چينه­شناسي (f) واحد شكل­پذيري است كه هسته تاقديس را پر مي­كند (شکل 1-4).

تعداد صفحه :189

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --