دانلود پایان نامه ارشد: تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداری های کلانشهر تبریز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداری های کلانشهر تبریز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ريزي شهری

عنوان:

تحليلي بر تغییرات کاربری اراضي در شهرداری های کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

استاد راهنما:

دکتر بهمن هادیلی

استاد مشاور:

دكتر محمدرضا پورمحمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در اين تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را  شهرداری منطقه سه كلانشهر تبريز تشكيل مي دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوري داده­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ومدارک شهرداری منطقه سه بهره گرفته شده است. همچنين در پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون­های آماری توصیفی استفاده گرديده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری در بخش مسکونی و کمترین تغییرات در کاربری تجهیزات شهري– خدماتي می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حيات بشر بر روي كره زمين بخصوص از زماني كه انسان به تكنولوژي دست يافت منشاء تحولات عظيمي در سطح زمين گرديد(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتي همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. يكي از تحولاتي كه در حوزه مديريت شهري مي توان به آن اشاره نمود، تغييرات كاربري اراضي مي باشد كه بدون درنظر گرفتن پتانسيل و قابليت اراضي، تأثيرات بسيار منفي و غيرقابل جبراني مانند تغيير در پوشش گياهي، افزايش زمين هاي باير و شخم خورده، قطع درختان جنگلي، دگرگوني و تخريب اراضي، افزايش فرآيند بياباني شدن، آلودگي آبها و منابع زيستي و… به همراه داشته است(موسايي و همكاران، 1389، 77). بر همين اساس عوامل متعددي من جمله؛ نبود زيرساخت هاي لازم، هجوم جمعيت به شهرها ، ضعف طرح هاي شهري و فقدان مديريت شهري کارآمد باعث نابساماني کاربري اراضي شهري شده و فضايي ناامن را براي شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پايدار شهري را به خطر انداخته است(عظيمي، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع  تحقیق به خواننده می­باشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف واژه­های تحقیق و ساختارتحقیق می­باشد.

2-1- بیان مسأله

حيات بشر بر روي كره زمين بخصوص از زماني كه انسان به تكنولوژي دست يافت منشاء تحولات عظيمي در سطح زمين گرديد(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتي همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیط­ های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. يكي از تحولاتي كه در حوزه مديريت شهري مي توان به آن اشاره نمود، تغييرات كاربري اراضي مي باشد كه بدون درنظر گرفتن پتانسيل و قابليت اراضي، تأثيرات بسيار منفي و غيرقابل جبراني مانند تغيير در پوشش گياهي، افزايش زمين هاي باير و شخم خورده، قطع درختان جنگلي، دگرگوني و تخريب اراضي، افزايش فرآيند بياباني شدن، آلودگي آبها و منابع زيستي و… به همراه داشته است(موسايي و همكاران، 1389، 77). بر همين اساس عوامل متعددي من جمله؛ نبود زيرساخت هاي لازم، هجوم جمعيت به شهرها ، ضعف طرح هاي شهري و فقدان مديريت شهري کارآمد باعث نابساماني کاربري اراضي شهري شده و فضايي ناامن را براي شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پايدار شهري را به خطر انداخته است(عظيمي، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع  تحقیق به خواننده می­باشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف واژه ­های تحقیق و ساختارتحقیق می­باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع

تغييرات جمعيتي سبب تغيير فعاليت هاي اقتصادي شده و نقطه آغاز تغييرات كاربري اراضي به شمار مي رود(محرابي، 1389، 82). در واقع بهره برداري بي رويه، تغييرات نادرست كاربري اراضي و دست اندازي بشر به عرصه هاي منابع طبيعي، روز به روز بر برهم زدن تعادل هاي منطقه اي مي افزايد. در دهه هاي اخير شاهد تغيير کاربري اراضي در بسياري از شهرها هستيم كه تحت تأثيرعوامل مختلفي شکل گرفته است به طور مثال در اراضي رها شده، سطوحي از مراتع به مناطق مسکوني و ويلاسازي تبديل شده اند(راهداري، 1385، 25). کاربری زمین همواره یکی از مهمترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیط‌زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است و از نظر تاریخی مهمترین تغییر کاربری اراضی که انسان انجام داده است، از میان بردن جنگل‌ها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و سکونتگاهها بوده است(دلير و همكاران، 1386، 67). رشد شهر منجر به تغییر کاربری زمین و پوشش زمین دربسياري از مناطق سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. همچنين رشد جمعیت بی سابقه همراه با فعالیت های توسعه بدون برنامه ریزی قبلی منجر به وارد کردن خسارت به اراضی کشاورزی و تفريحي و … شده است. تغییرهای كاربري اراضي شهري  ناشی از نیروهای انسانی در نتیجه تصرف انسان از محیط زیست است كه شناخت اين تغییرات را به يك ضرورت تبديل كرده است(Chang, 2007, 22).  امروزه کاربري زمين شهري، جزو مفاهيم پايه و اصلي دانش شهرسازي و در واقع شالوده شکل گيري آن است و به اندازه اي اهميت دارد که برخي از برنامه ريزان شهري در کشورهاي پيشرفته آن را مساوي با برنامه ريزي شهري مي دانند(حسين راده و ملكي، 1386، 62). بررسي کاربري اراضي شهري،  چگونگي نحوه استفاده،  توزيع، حفاظت، سامان دهي مکاني – فضايي فعاليت ها و عملکردهاي شهري را بر اساس خواست و نيازهاي جامعه شهري را مورد مطالعه قرار مي دهد(بايبوردي و همكاران، 1384، 20). همچنين با گسترش شهرنشيني و رشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي، اين مفهوم به صورتي وسيع تر در قالب طرح هاي: آمايش سرزمين، طرح ريزي کالبدي، جامع، ساختاري – راهبردي و تفصيلي، از جايگاه خاصي برخوردار مي گردد. لذا با  توجه به اين نكته كه نظارت ومديريت بر کاربری اراضی شهری یکی از مهم ترین بخش از وظایف مدیریت شهری می باشد؛ بررسی و نحلیل چگونگی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصيلي قديم ضروري به نظر مي‌رسد.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

1-4-1) وضعیت موجود کاربری اراضی شهری در محلات شهرداری منطقه سه تبریزبه منظور بررسي مغايرتها درقبال پيشنهادات طرح تفصيلي جديد؛

1-4-2) بررسي کاربری هاي اراضی شهري  پيشنهادي طرح تفصیلی جدید؛

1-4-3) بررسي تغییرات کاربری اراضی شهري طرح تفصیلی جدید وقديم نسبت به يكديگر در شهرداری منطقه سه تبریز.

5-1- کاربرد نتایج تحقیق

1-5-1) نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای شهرداری­های استان آذربايجان­شرقي باشد تا با استفاده از نتایج تحقیق و شناخت و بررسی تغییرا ت کاربری اراضي شهري خود، بتوانند گامی موثر در جهت مديريت کاربری اراضی شهري بردارند.

1-5-2) دانشجویان دانشگاهها می توانند از این تحقیق به عنوان یکی از منابع پژوهشی استفاده نموده و تحقیقات دیگری را در جهت کاملتر نمودن نتایج این تحقیق انجام دهند.

6-1- سوالات تحقیق

1-6-1) وضعیت موجود کاربری در محلات شهرداری  منطقه سه  شهر تبریز چگونه است؟

1-6-2) وضعیت پیش­بینی شده کاربری در طرح­های  تفصیلی جدید چگونه بوده است؟

1-6-3) روند تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح تفصیلی جدید با مقایسه طرح تفصيلي قديم در شهرداری منطقه سه تبریز چگونه بوده است؟

7-1- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق را از نظر زمانی و مکانی  و موضوعی می توان به شرح زیر تفکیک نمود :

1-7-1 ) قلمرو زمانی :

این تحقیق در فاصله زمانی بین طرح تفصيلي قديم ( از سال 59 تا 74) و طرح تفصیلی جدید(از سال 74 تا 90)  انجام گرفته است.

1-7-2) قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری منطقه 3 کلان شهر تبریز می باشد.

1-7-3) قلمرو موضوعی :

چهار چوپ موضوعی این تحقیق به شرح زیر می باشد :

الف) تشریح مفاهیم کاربری اراضی؛

ب ) تشریح عوامل موثر بر تغییرا ت کاربری اراضی شهرداری منطقه سه تبریز؛

ج ) بررسي وتحليلي بر روند تغييرات کاربری اراضی شهرداری منطقه سه تبریز.

8-1- محدودیت های تحقیق

با شروع انجام هر هدفي با محدوديت ها و مشكلات متعددي روبرو مي شويم. بنابراين جهت تسهيل انجام كارها بايستي محدوديت ها را شناسايي و در جهت رفع آنها اقداماتي را صورت داد. محدوديت هاي تحقيق حاضر به شرح زير مي باشد.

1-8-1) كمبود كتابهاي تاليف شده و يا ترجمه شده در زمينه کاربری اراضی كه تنها تعداد محدودي از مولفين و مترجمين در اين زمينه آثاري را به فارسي ترجمه كرده بودند، كه اين محدوديت با مراجعه با سايت هاي اينترنتي و مطالعه كتب در دسترس، منابع موضوعات مشابه مرتفع گرديد.

1-8-2) مبهم بودن موضوع تحقيق در جامعه مورد بررسي كه با مصاحبه حضوري، شرح مفهوم واژه ها و موضوع تحقيق اين مشكل نيز مرتفع گرديد.

1-8-3) در دسترس نبودن افراد متخصص در حوزه مدیریت شهری كه با صرف وقت بيشتر اين محدوديت نيز مرتفع گرديد.

9-1- ساختار تحقیق

اين تحقيق شامل پنج  فصل به صورت ذيل مي‌باشد:

فصل اول: كليات تحقيق را در بر مي گيرد كه شامل مقدمه، بيان مسئله، اهميت موضوع تحقيق، اهداف تحقيق، كاربرد نتايج تحقيق، سوالات تحقيق، قلمرو تحقيق، جنبه هاي نوآوري، محدوديت هاي تحقيق، تعاريف واژه­ها و ساختار تحقيق مي شود.

فصل دوم: مباني نظري تحقيق شامل دو گفتار مي شود كه گفتار اول مربوط به مباني نظري و گفتار دوم پيشينه تحقيق را شامل مي شود.

فصل سوم: شامل روش تحقيق، جامعه آماري، ابزار و روش جمع آوري اطلاعات، و روش تجزيه و تحليل داده­ها مي‌شود.

فصل چهارم: شامل  تجزيه و تحليل داده­های بدست آمده مي باشد.

فصل پنجم: در اين فصل نيز به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 212

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --