دانلود پایان نامه ارشد: تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

عنوان : تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات

موضوع:

تجمل گرایی از دیدگاه اسلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکيده 1

مقدمه. 5

فصل اول:کليات.. 6

بخش اول:طرح مساله. 7

1-1 بيان مسئله : 7

1-2 سوال اصلي : نظر اسلام درباره تجمل گرايي چيست ؟. 8

1-3 سوالات فرعي : 8

1-4 پيش فرض ها : 8

1-5 پيشينه تحقيق. 8

1-6 پيشينه ي تجمل گرايي.. 9

1-7 ضرورت تحقيق. 12

1-8 روش تحقيق. 13

1-9 هدف تحقيق. 14

1-10 موانع و مشكلات.. 14

بخش دوم:مفهوم شناسي.. 14

1-11 تعريف واژگان مرتبط با تجمل گرايي.. 14

1-12 جمال: 14

1-13 زينت.. 16

1-14 تجمل گرايي در لغت و اصطلاح. 17

1-15 افراط.. 18

1-16 حد. 18

1-17 مفهوم شناسي اعتدال. 19

الف) اعتدال در لغت : 19

ب) اعتدال در اصطلاح : 20

1-18 معني و مفهوم اسراف.. 23

1-19 فرق بين تجمل و تجمل گرايي.. 25

فصل دوم: جايگاه تجمل و تجمل گرايي از دیدگاه آیات قرآن و روایات.. 29

2-1 مفهوم آراستگي.. 30

2-2 جايگاه تجمل و آراستگي در قرآن و روایات.. 31

2-3 اعتدال و ميانه روي در آراستگي.. 39

2-4  تجمل گرايي در قرآن کريم. 40

2-5 ويژگيهاي مترفين در قرآن: 46

2-6 نفي تجمل و رفاه زدگي در سيره پيامبر(ص) 49

2-7 تجمل گرايي از منظر امام علي(ع) 53

فصل سوم:معيارها و مصاديق تجمل گرايي.. 59

3-1 معیارها ومصاديق تجمل گرايي.. 60

3-2-1 تجمل گرايي در لباس و پوشاک.. 64

3-2-2تجمل گرايي در تهيه وسايل زندگي.. 66

3-2-3تجمل گرايي در تهيهي مسكن.. 68

3-2-4 تجمل گرايي در تهيه ي وسيله نقليّه: 71

3-2-5 تجمل گرايي در پذيرايي از مهمان. 73

فصل چهارم :عوامل و زمينه هاي تجمل گرايي.. 77

4-1 جهل و ناداني.. 79

4-2 هواپرستي.. 79

4-3  فزوني ثروت و رفاه زدگي.. 82

4-4 احساس حقارت و خود کم بيني (احساس کمبود شخصيتي) 85

4-5 خودنمايي و خودبرتربيني: 86

4-6 تقليد. 86

4-7 فرهنگ جامعه و محيط.. 89

4-8 رهبران فكري و اجتماعي جامعه. 91

4- 9 صدا و سيما و مطبوعات.. 95

4-10چشم و هم‌چشمي.. 98

4-11 تربيت خانوادگي.. 99

4-12 استعمار. 100

4-13 وسواس… 102

فصل پنجم:آثار و پي آمد هاي تجمل گرايي.. 104

5-1 آثار و پيامدهاي  فردي.. 105

5-1-1 فراموشي ياد  خدا 105

5-1-2 طغيان و سركشي.. 108

5-1-3  غفلت از ارزش ها 109

5-1-4  از بين رفتن آرامش واقعي.. 111

5-2 آثار و پي آمدهاي اجتماعي.. 113

5-2-1 مفاسد اخلاقي و رفتاري.. 113

5-2-2 وابستگي اقتصادي.. 116

5-2-3 نابودي تمدن ها و فرهنگ ها 120

5-2-4 كاهش معنويت در جامعه. 121

5-2-5 فاصله گرفتن از توده مردم. 122

5-2-6 فقر و محروميت اجتماعي.. 123

فصل ششم: راههاي مبارزه با تجمل‌‌‌گرايي.. 127

6-1 تقويت باورهاي ايماني و ارزشهاي اخلاقي.. 128

6-2 استفاده از ظرفيت هاي ديني عمومي.. 131

6-3 پيروي از الگوي مصرف در اسلام. 132

6-4 ترويج روحيه قناعت و صرفه جويي.. 134

6-5 ترويج فرهنگ ساده زيستي.. 139

6-6 افزايش آگاهيهاي عمومي و تبيين آثار سوء تجمل گرايي.. 142

6-7  الگوگيري از سخنان و رفتار پيشوايان ديني و بزرگان. 143

6-8 برقراري عدالت اجتماعي.. 145

6-9 دوري خواص و رهبران فکري و اجتماعي جامعه از تجمل گرايي.. 146

6-10 احياء امر به معروف و نهي از منکر يا نظارت همگاني.. 147

6-11 اصل انفاق مازاد درآمد. 152

نتيجه گيري.. 156

پيشنهادات.. 158

فهرست منابع. 161

چکيده

يكي از مهم ترين مشكلات ، در جوامع امروزي، مسأله تجمل گرايي است. تجمل به معناي آراستگي ظاهر و تجمل‌گرايي به معناي افراط و و زياده‌روي در آراستگي است. تجمل‏گرايي در ديدگاه عرف، به معناي روي‏آوري بيش از حد به ماديات و گردآوري اشيا و لوازم غيرضروري و دل‏بستن به آنهاست، به گونه‏اي که اين عمل، به يک هدف براي انسان‏ها تبديل شود. اين نوع تجمل‏گرايي نه تنها سفارش نشده، بلکه به دليل پي‏آمدهاي ناخوشايند آن، نکوهش نيز شده است. البته زيبايي هاي مصنوعي وتجمل وخود آرايي مورد عنايت مخصوص قرآن کريم وروايات مذهبي است اما توجه بيش از اندازه به اين امر ممكن است باعث پيدايش عادات ناپسندي هم چون،غرور،غفلت از ياد خدا ،خود پسندي ، خود نمايي شود . وانسان با پرداختن به اين مسائل راه سعادت وتکامل را که هدف نهايي از خلقتش مي باشد از بين مي برد . از اين رو در جهت کمرنگ کردن اين مسأله بايد مقدماتي از قبيل عوامل تجمل گرايي، آثار فردي و اجتماعي تجمل گرايي،راهکار هاي جلوگيري از آن را بايد شناخت و آن ها را  درمان کرد.

مقدمه
آدمي براي ادامه زندگي از تامين يك سلسله نيازمنديها از قبيل غذا, مسكن, لباس و دیگر نیازهایش، ناگزير است و علاقه به اين امور در سرشت او به وديعه نهاده شده است و در دستورات اسلامي نيز در حد اعتدال به تهيه و تامين اين نيازمنديها ترغيب شده است.

مطالبي پيرامون استفاده از مسكن مناسب, لباس پاكيزه و مناسب شان و موقعيت افراد, همه گوياي عنايت شرع مقدس به برخورداري انسانها از نعمتهاي الهي مي باشد.

تجمل ، به معناي  آراسته شدن و زينت دادن آمده است. اسلام به بهره مندي متعادل و متناسب با شرايط زمان و مکان از تجمل و زينت چه در معناي ظاهري و چه در معناي باطني بسيار سفارش کرده است و اولياء گرامي اسلام، استفاده از آن را به پيروان خود اکيداً توصيه نموده اند. جامه زيبا پوشيدن، به مو شانه و روغن زدن، معطر بودن و خلاصه خود را آراستن در حال عبادت و در مواقع معاشرت با مردم، در مسجد يا در محيط خانواده، از مستحبات مؤکد و جزء برنامه روزانه مسلمين است. اما ميزان و حد بكار گيري زينت و آراستگي نيز حائز اهميت است چرا كه اسلام جايز نمي داند كه مسلمانان در هيچ زمينه دچار افراط و تفريط شوند . لذا در خصوص اين امر نيز حد اعتدال را انتخاب نموده و آن را جزو لاينفكي براي رشد و تعالي انسان مي داند. اما از نظر مکتب جاويد اسلام، توجه مفرط به زينت و آراستگي و ظواهر زندگي و خروج از حد اعتدال در استفاده از وسايل دنيوي که تجمل گرايي ناميده مي شود، به شدت نکوهيده شده است.

درچند سال اخيرساده زيستي، حداقل درابعاد ظاهري، كم وبيش جاي خود را به تجمل گرايي وتوجه به امورظاهري داده است. تغييرجهت فرهنگ خريد ومصرف خانواده ها به سمت تجمل گرايي، موضوع نگران  كننده اي است. تجمل گرايي و رفاه زدگي و گرايش به ظواهر دنيوي ، غفلت از آراستگي هاي دروني و معنوي را به دنبال دارد و يکي از بزرگ ترين مواردي است که افراد خانواده را در اجتماع به کام فروبرده است . گو اينکه زندگي تجملي و پرزرق و برق نشان گر متمدن بودن مردم است .

انساني كه به تجملات عادت كرد نمي تواند سختي هاي راه خدا را تحمل كند, نمي­تواند همنشيني و معاشرت با مردم فقير و مستمند را شيوه اجتماعي خود قرار دهد, به ناچار بتدريج از توده مردم فاصله گرفته و نسبت به دردمندان و محرومان بي تفاوت خواهد شد.

بنابراين دلباختگي نسبت به امور دنيا و زرق و برق آن- که در قالب تجمل گرايي ظاهر مي شود- محکوم است نه بهره گيري معتدل و حساب شده از نعمت هاي اين جهان.

تعداد صفحه : 168

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --