دانلود پایان نامه ارشد : تاثير اختلالات ذهني و شخصيتي در ارتكاب جرم با مطالعه ي زندانيان شهرستان شيراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان : تاثير اختلالات ذهني و شخصيتي در ارتكاب جرم با مطالعه ي زندانيان شهرستان شيراز

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی خلیج فارس هرمزگان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق (M.A)
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي

موضوع :
تاثير اختلالات ذهني و شخصيتي در ارتكاب جرم با مطالعه ي زندانيان شهرستان شيراز

استاد راهنما:
دكتر حسين آقائي جنت مكان
استاد مشاور:
دكتر امير ديبائي

زمستان 90

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه 1
فصل اول: جرم شناسي و روان شناسي جنايي
مبحث اول: جرم 102
گفتار اول: جرم شناسي 105
گفتار دوم: روان شناسي و جرم شناسي 107
مبحث دوم: اختلال هاي رواني و جرم 109
گفتار اول: اختلال شخصيت ضد اجتماعي و جرم 120
بند 1: پرخاشگري و خشونت 124
بند 2: اعتياد 136
گفتار دوم: پيشگيري از جرائم 142
بند 1: درمانگري مجرمان پرخاشگر 145
بند 2: درمانگري در اختلال شخصيت ضد اجتماعي 152
فصل دوم: مفهوم بيماري هاي رواني
مبحث اول: اختلالات تفكر 5
گفتار اول: موضوع هذياني و انواع آن 7
بند1: اختلال هذيانی و اسكيزوفرني 17
بند 2: درمان 30
گفتار دوم: اسكيزوفرني 31
بند1: انواع و علل اسكيزوفرني 46
بند 2: پيسكوزهای عضوی 92
بند 3: پیسکوزهای الکلی 94
بند 4: درمان 64
مبحث دوم: شخصيت ضد اجتماعي 76
گفتار اول: توصيف اختلال شخصيت ضد اجتماعي 78
بند 1: خصايص باليني و تشخيص افتراقي 82
بند 2: درمان 89
گفتار دوم: روان پريشي، روان رنجوری و جنون 91
فصل سوم: تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي آماري
مقدمه 160
بخش اول: تجزيه و تحليل اطلاعات 161
مبحث اول: روش كار 161
گفتار اول: روش آماري 161
گفتار دوم: بررسي نتايج اماري 162
بخش دوم: بررسي نتايج مطالعات ساير كشورها 205
مبحث اول: مطالعه شيوع ميزان ابتلا به بيماريهاي رواني در زندانيان ايران 205
گفتار اول: شيوع بيماري هاي رواني در بين زندانيان اسكاتلند 206
گفتار دوم: فشارهاي رواني و شيوع بيماريهاي رواني در زنان زنداني 207
پيشنهادات و نتيجه گيري 208
نمونه پرسشنامه 212
منابع 215
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 218

 

چکیده:

یکی از راه های بررسی رابطه اختلال های روانی با جرائم، تعیین فراوانی چنین اختلال هایی در مجرمان است.از آنجا که بسیاری از مردم، ارتباط بین بیماری های روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک، خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماری روانی می دانند.در این تحقیق پس از معرفی پسیکوز و انواع آن و همچنین معرفی شخصیت ضد اجتماعی و علائم آن و با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه در ایران به بررسی شیوع بیماری های ذهنی و شخصیتی در زندانیان شهر شیراز و تعیین ریسک فاکتورهای آن ها پرداختیم تا با شناسایی بیماران روانی  و درمان آنها از وقوع جرم جلوگیری کنیم و گامی در حل این معضل در جامعه برداریم.برای این امر تعداد 458نفر زندانی انتخاب شدند که از این تعداد 328 نفر مرد و 130 نفر زن بودند.کلیه این افراد توسط پرسشنامه SADS  بررسی شدند.این پرسشنامه که حاوی 45 سوال است که 20 سوال آن مربوط به پسیکوز و 25 سوال آن مربوط به شخصیت ضد اجتماعی است. با توجه به طرح پسیکوز افرادی که یک چهارم سوالات مربوط به پسیکوز را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز خفیف،افرادی که دو چهارم سوالات را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز متوسط، افرادی که سه چهارم را پاسخ داده بودند به عنوان پسیکوز شدیددر نظر گرفتیم.بدیهی است افرادی که اصلا پاسخ مثبت نداده بودند را فاقد پسیکوز و افرادی را که به صورت کامل پاسخ مثبت داده بودند را به عنوان پسیکوز کامل در نظر گرفتیم.این روش در رابطه با پاسخ به سوالات شخصت ضد اجتماعی نیز صدق می کند.نتیجه حاصل نشان می دهد که شخصیت ضد اجتماعی با سطوح مختلف تحصیلی ،وضعیت تاهل مجرمین،مصرف حشیش،مصرف الکل،مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی،سابقه بستری در بیمارستان روانی،وجود علائم پارانوئید همچنین درجات مختلف شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت و وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در زنان و مردان مجرم رابطه معنی‌دار نشان می دهد. پسیکوز نیز با مصرف حشیش، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی، سابقه بستری در بیمارستان روانی، وجود علائم پارانوئید،درجات پسیکوز بر اساس وضعیت تاهل رابطه معنی دار نشان می دهد.

همچنین سطوح متوسط پسیکوز دارای بیشترین فراوانی 51% و سطوح فاقد پسیکوز 6/2% دارای کمترین فراوانی بود.در رابطه با شخصیت ضد اجتماعی نیز سطوح متوسط شخصیت ضد اجتماعی دارای بیشترین فراوانی 47% و سطوح فاقد شخصیت ضد اجتماعی 8/1% دارای کمترین فراوانی بود.

پس می توان با شناسایی این بیماران و همچنین شناسایی روش های پیشگیری از جرائم و شناسایی شیوه‌های مختلف درمانگری مجرمان و به وجود آوردن مراکز درمانی و روان شناسی در زندان ها از افزایش این اختلالات در زندان ها جلوگیری کرده و با شناسایی افراد بیمار در جامعه و درمان آنها از وقوع جرم و جنایات در جامعه جلوگیری کنیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :230

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --