دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین الملل

عنوان : تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

دانشگاه علامه طباطبایی

(پردیس آموزش های تخصصی آزاد و نیمه حضوری)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

(مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012)

استاد راهنما

دکتر مجید عباسی

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پژوهش حاضر سیاست تحریم آمریکا را از زمان آغاز مسأله هسته ای ایران بررسی و تأثیر آن بر تقابل دو دولت را بررسی می کند. ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایش در تقابل با برنامه های آمریکا قرار گرفت با تحریم هایی مواجه شد تا بلکه از سیاست های متضاد با منافع آنها دست بکشد. این تحریم ها در طول سال های 1979 تا 2003 ضد ایران ترتیب اثر داده شد تقابلی که بعد از پیروزی انقلاب بین ایران و آمریکا بوجود آمده بود با آشکار شدن فعالیت های هسته ای ایران به مانند ریختن بنزین بر آتشی بود که اصرار ایران بر ادامه این فعالیت ها آن را شعله ورتر ساخت. از سال 2003 به بعد آمریکا مصرانه بر توقف فعالیت ها پافشاری کرد زیرا اکنون ایران برخلاف زمان قبل انقلاب دیگر همسویی با منافع آمریکا نداشته بلکه دستیابی ایران به توان هسته ای تهدید کننده منافع آمریکا محسوب می شود. گزارش های شورای حکام بارها بر شفاف بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشته ولی با این وجود پافشاری آمریکا پرونده ایران به شورای امنیت را ارجاع داد و تحریم هایی سنگین علیه ایران اعمال شد. برنامه هسته ای ایران بهانه ای شد که آمریکا ایران را تهدید کننده صلح معرفی کند تا وجهه حقوقی بر اعمال سیاست های تحریمی خود علیه ایران بدهد همین رفتارها امکان تعامل بین دو دولت را کاهش داد زیرا زمانی که بحث از مذاکره می شد با اعمال تحریم هایی جدیدتر عملاً فضای تعاملی که ایالات متحده عنوان می کرد را تحت الشعاع قرار می داد و نه تنها تعاملی شکل نمی گرفت بلکه بر تقابل بین دو دولت نیز افزوده می شد آمریکا تحت هر شرایطی ایران کنونی را تضعیف شده می خواهد و سیاست های تحریمی نیز در همین راستا است.

کلید واژه ها:

 تحریم، بحران، منازعه، منافع ملی، امنیت ملی، سیاست خارجی، لابی.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول. کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….1

 1. بیان مسأله……………………………………………………………………………………2
 2. اهميت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………..3
 3. سؤال اصلی……………………………………………………………….4
 4. فرضیه…………………………………………………………………………………….4
 5. متغيرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..4
 6. بیان مفاهیم……………………………………………………………4

  1-6 تحریم……………………………………………………….5

  2-6 بحران………………………………………………………………7

  3-6 منازعه……………………………………………………………………8

  4-6 منافع ملی………………………………………………………………9

  5-6 امنیت ملی…………………………………………………………….10

  6-6 سیاست خارجی…………………………………………………………….11

  7-6 لابی………………………………………………………………..12

 1. ادبیات و پیشینه ی تحقیق…………………………………………..12
 2. اهداف تحقیق……………………………………………………………………….18
 3. روش تحقیق………………………………………….19
 4. موانع و مشکلات تحقیق………………………………………19
 5. سازماندهی تحقیق……………………………………………………..19

فصل دوم. چارچوب تئوریک تحقیق……………………………………….21

نظریه رئالیسم و تحلیل روابط بین الملل…………………………………………………..22

 1. رئالیسم کلاسیک……………………………………………………………………..27
 2. رئالیسم نو………………………………………………………..30

  1-3 فرضیه های اصلی نئورئالیسم………………………………………………………………………31

 1. رئالیسم نوکلاسیک……………………………………………………………………..34

  1-3 رئالیسم تهاجمی…………………………………………………………………………….35

  2-3 رئالیسم تدافعی…………………………………………………………………….39

 1. تئوریزه کردن و تحلیل سیاست تحریم آمریکا علیه ایران در قالب نظریه رئالیسم نوکلاسیک……..41

فصل سوم. ابزار تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا…………..45

 1. سیر تاریخی تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا……………………..46

  1-1 تاریخ تحریم از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد……………………48

  2-1 تاریخ تحریم از جنگ سرد به بعد…………………..49

 1. دلایل و اهداف آمریکا در کاربرد تحریم……………………..49
 2. قوانین تحریم در منابع داخلی ایالات متحده آمریکا………………………….51

  1-3 دستورات یا فرامین اجرایی……………………………51

  2-3 قوانین تحریمی کنگره……………………51

    1-2-3 قانون اداره صادرات………………………………52

    2-2-3 قانون تجارت با دشمن………………………….54

    3-2-3 قانون اختیارات اضطراری بین المللی…………………………………..56

 1. قانون اساسی ایالات متحده و تحریم………………………57

  1-4 قوانین تحریمی ایالات و فرمانداری ها………………………………57

 1. مواردی از کشورهای تحت تحریم آمریکا……………………..58

  1-5 تحریم کشور لیبی………………………………………58

  2-5 تحریم علیه اتحاد جماهیر شوروی……………………59

  3-5 تحریم کشور کوبا…………………59

  4-5 تحریم کشور نیکاراگوئه…………………………………………..61

  5-5 تحریم علیه کره شمالی………………………………………….61

  6-5 تحریم کشور سوریه………………………………….62

گفتار دوم: لابی صهیونیسم و نفوذ آن بر سیاست خارجی آمریکا…………………………..62

 1. حوزه ها و ابزارهای نفوذ لابی صهیونیسم………………….66

  1-1 حوزه فرهنگ…………………………67

  2-1 حوزه سیاست و ابزار نفوذ……………..69

    1-2-1 نفوذ در کنگره………………………………………..69

    2-2-1 نفوذ در کاخ سفید………………………………………………..70

    3-2-1 بهره گیری از مخازن فکری………………………………………………..70

    4-2-1 پلیسی کردن فضای دانشگاه ها…………………………………70

    5-2-1 سوء استفاده از اتهام یهودی ستیزی…………………………………..71

  3-1 حوزه اقتصاد……………………………………………71

 1. لابی یهودیان آمریکا و تصویب قانون تحریم ایران………………………………71

  1-2 نقش نهادهای لابی یهودیان آمریکا بعنوان کارگزار تحریم ایران……………………71

  2-2 سیاست های لابی یهودیان آمریکا بعنوان کارگزار تحریم ایران………………72

    1-2-2 زمینه های تأثیرگذاری ایپک بر سیاست خارجی آمریکا………………………73

  3-2 منافع لابی یهودیان آمریکا بعنوان کارگزار تحریم ایران………………………….75

    1-3-1 اعمال نفوذ بر قوه مجریه……………………………75

      1-1-3-1 اتخاذ رهیافت دسترسی به قدرت از سوی یهودیان آمریکا……….76

      2-1-3-1  اتخاذ رهیافت فن سالارانه از سوی یهودیان آمریکا……………………………..76

    2-3-1 اعمال نفوذ بر قوه مقننه…………………………………78

      1-2-3-1 اتخاذ رهیافت دسترسی به قدرت از سوی یهودیان آمریکا…………..79

      2-2-3-1 اتخاذ رهیافت ایجاد ائتلاف از سوی یهودیان آمریکا…………………………79

فصل چهارم. آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: علل آغاز و ابعاد مختلف آن در برهه زمانی (2003-1979)………………………..81

گفتار اول: تحریم از دیدگاه حقوق بین الملل…………………………….82

رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم ها……………………82

 1. تحریم های یک جانبه و حقوق بین الملل………………………….83

  1-1 غیر مجاز بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل………….83

 1. ماهیت حقوقی تحریم های یک جانبه………………………..83

  1-2 مسأله قانونی بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل……….84

  2-2 تحریم های یک جانبه؛ ناقض حق توسعه……………………………………….84

  3-2 تحریم های یک جانبه؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی………..84

    1-3-2 دیوان بین الملل دادگستری و اصل عدم مداخله………………….85

    2-3-2 تحریم های فراسرزمینی؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجی………………..85

  4-2 دولت ها و سازمان های بین المللی مخالف مجازات های یک جانبه و اقدامات فراسرزمینی………………85

  5-2 بررسی اعتبار حقوقی تحریم های یک جانبه با توجه به عدم منع صریح آن در حقوق بین الملل……………..86

 1. ماهیت تحریم های آمریکا علیه ایران ……………………….86
 2. تحریم های آمریکا؛ ناقض تعهدات این دولت در قبال ایران………………..87

  1-4 اقدامات یک جانبه با اعمال فشار اقتصادی ناقض تعهدات عهدنامه ای آمریکاست……………88

    1-1-4 توافقات الجزایر…………………………………….88

    2-1-4 عهدنامه مودّت 1955……………………………………..89

  2-4 مجازات های علیه ایران، اقدامات متقابل توجیه ناپذیر…………………….90

گفتار دوم: آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران…………………91

وقوع انقلاب اسلامی و منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس………………….91

 1. ماجرای گروگان گیری و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران……………………..92
 2. بیانیه الجزایر و حل و فصل بحران گروگان گیری 1979 سفارت آمریکا………………..95
 3. تحریم های ضد ایرانی در دوره های رؤسای جمهور آمریکا……………100

  1-3 تحریم های ضد ایرانی دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر……………………………100

2-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری ریگان…………………103

3-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر…………..105

4-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری کلینتون…………105

    1-4-3 ماهیت سیاست مهار دو جانبه……………………..106

    2-4-3 قانون مجازات ایران و لیبی (ILSA) …………….107

  5-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر) ……………..111

 1. تئوریزه کردن سیاست تحریم ایالات متحده آمریکا علیه ایران……………….111

فصل پنجم. تأثیر مسأله هسته ای بر تغییر سیاست تحریم و تشدید منازعه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران……………….114

 1. تاریخچه فعالیت های هسته ای ایران………………………………..115

  1-1 برنامه هسته ای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران……………………..115

  2-1 برنامه هسته ای ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران………………………………..116

  3-1 آغاز بحران هسته ای ایران……………………………….117

 1. تجزیه و تحلیل حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت: …….118

  1-2 مخالفت غرب با برنامه هسته ای و بررسی و عدم تطابق آن با اصول حقوقی………119

    1-1-2 اصل تناسب جرم و مجازات (تناسب جزایی)   …………….119

    2-1-2 اصل برائت    …………………………………………………120

    3-1-2 اصل حق توسعه………………………..120

    4-1-2 اصل حسن نیت در قراردادها…………………….120

    5-1-2 اصل رضایت کشورها در پذیرش معاهدات بین الملی….121

    6-1-2 اصول حاکم بر تفسیر معاهدات…………………….121

  2-2 بررسی جایگاه حقوقی دخالت و تصمیمات شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته ای ایران………….122

  3-2 ارتباط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت………………….123

  4-2 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعالیت های هسته ای ایران…………..124

    1-4-2 الزام ایران به امضاء و تصویب پروتکل الحاقی…………………..125

    2-4-2 الزام به تعلیق دائمی و کامل فعالیت های غنی سازی…………125

 1. رویکرد تحریم محور مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران………129
 2. رهیافت های تحلیلی به رویکرد شناسی غرب در برابر پرونده هسته ای ایران………130

  1-4 مفهوم ابعاد نظامی احتمالی……………….130

  2-4 پردازش بخش دفاعی در تحریم…………………………132

    1-2-4 بخش تسلیحاتی مرتبط با سلاح های هسته ای………………..132

    2-2-4 بخش های تسلیحاتی عمومی و دفاعی بازدارنده……………………….133

    3-2-4 رهنامه دفاع ناهمگون………………133

    4-2-4 ساختار نیروهای مسلح و سازمان دفاعی ایران……………..134

 1. ارزیابی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران……………136

  1-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم هسته ای…………………137

  2-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم موشکی و تسلیحات نظامی………………….139

  3-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم سیاسی ایران……………………..140

  4-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم مالی و اقتصادی………………142

  5-5 قطعنامه 1929 ژوئن 2010………………….143

 1. معماران تحریم جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا……………..143
 2. دلایل مخالفت آمریکا با هسته ای شدن ایران……………………….145
 3. تحریم های یک جانبه آمریکا ضد ایران پس از بحران هسته ای…………….147
 4. اسرائیل و پیامدهای هسته ای شدن ایران…………………151

1-9 اسرائیل و راهکارهای جلوگیری از هسته ای شدن جمهوری اسلامی ایران………….152

 1. تئوریزه کردن مباحث………………….154

نتیجه گیری………….156

منابع و مأخذ………………………………………160

چکیده انگلیسی……………………..170

 

 1. بیان مسأله

آمریکا به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی، به طور فزاینده ای از سیاست تحریم اقتصادی استفاده کرده است. آمریکا تحریم های اقتصادی را به طور یک جانبه یا از طریق نفوذ در شورای امنیت بر کشورهایی که با اهداف و امیال او چالش دارند تحمیل می کند. چنین تحریم هایی را آمریکا بیشتر بر کشورهایی که به دول سرکش معروف اند، برای دست نیافتن آنها به سلاح های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی تحمیل می کند. زیرا در صورت دستیابی آنها به این گونه سلاح ها منافع آمریکا در بخش های مختلف جهان به خطر می افتد (یاوری و محسنی، 1389: 12). ایالات متحده آمریکا همواره یکی از ابزارهای تغییر رفتار و ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را پیگیری سیاست تحریم دیده است، به طور اخص این سیاست تحریم در دوره های مختلف به صورت تحریم های متنوع اقتصادی در رابطه با ایران اعمال شده است. تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود، که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد: دوره گروگانگیری 1981-1979؛ دوره جنگ ایران و عراق 1988-1981؛ دوره بازسازی 1992-1989؛ دوره کلینتون مهار دوجانبه 2001-1993؛ پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و بالأخره قطعنامه های شورای امنیت (اَقارب پرست، 1387: 34 و 44). ایران یکی از مهمترین موارد مطالعاتی، در خصوص اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا است بهره گیری از ابزار تحریم بخشی از تلاش های راهبردی آمریکا و یکی از اجزای سیاست مهار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب بوده است.

بزرگ ترین مدعی و مخالف برنامه هسته ای ایران، ایالات متحده آمریکا است به اعتقاد آمریکایی ها اگر ایران به فناوری هسته ای دست یابد در حد صلح آمیز آن متوقف نمی ماند و گرایش ذاتی به تولید سلاح هسته ای دارد این سلاح  می‌تواند امنیت رژیم اسرائیل‌ را به صورت جدی تهدید کند دکترین‌ منطقه‌ای ایالات متحده را که مبتنی بر حمایت از رژیم اسرائیل، انزوای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران و حضور مؤثر نیروهای آمریکایی برای شکل دادن به تحولات منطقه‌ای است را تهدید کند و تمام منطقه خاورمیانه و نظم بین المللی را تحت‌ تأثیر قرار دهد. بنابراین سیاستمداران آمریکا بر این‌ اعتقادند که به هر نحو ممکن و با استفاده از ابزارهای‌ دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک باید از هسته‌ای شدن‌ ایران پیشگیری نمود و در این راستا باید از ابزارهای‌ گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی و نظامی بهره‌ گرفت تا ایران هسته‌ای هیچ‌گاه در خاورمیانه ظهور پیدا نکند (عباسی، 1386: 67). از آنجا که جمهوری اسلامی ایران از قدرت نظامی بسیار بالایی برخوردار است و از سوی دیگر ورود آمریکا به جنگ مسلحانه با ایران هزینه های بسیاری را به واشنگتن تحمیل خواهد نمود بنابراین مقامات کاخ سفید همواره تلاش داشته اند تا با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور را وادار به تسلیم در برابر خواسته های خود نماید. همانطور که اشاره شد بهره گیری از سیاست تحریم از همان آغاز دوران انقلاب اسلامی ایران از اجزای اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بوده است و لیکن این سیاست از سال 2003 و پس از طرح پرونده هسته ای و ایراد اتهام های متعدد از جانب دول غربی بر علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تشدید شده است.

تحریم های اقتصادی، محدودیت نظام بین الملل در برابر رفتارهای چالشی سیاست خارجی ایران محسوب می شود هدف از کاربرد تحریم واداشتن دولت مورد هدف به انجام دادن رفتار مورد نظر یا عدم آن است در حقیقت تحریم اقتصادی ابزاری جهت تغییر در روابط اقتصادی جهت رسیدن به اهداف سیاسی از جانب کشورها بویژه قدرت های بزرگ است (ستوده، 1386: 200). در این پژوهش محقق به دنبال بررسی تأثیر سیاست تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که باعث فزاینده تر شدن تقابلات و تخاصمات دو طرف طی این تحریم ها شده، تحریم هایی که بعد از انقلاب آغاز شد و تشدید آن را در جریان برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که موضوع بررسی این پژوهش را نیز در یک دهه اخیر است را شامل می شود.  

 1. اهميت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که تحقیقات و مطالعاتی که تاکنون در مورد سیاست های تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، آنها را از جنبه های اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند، ضمن اینکه نقطه تمرکز آنها نیز فقط پرونده هسته ای نبوده است. این در حالی است که نگارنده نقطه تمرکز خود را از زمان آغاز پرونده هسته ای ایران (2003) قرار داده است، طرح پرونده هسته ای و ایراد اتهام هایی به جمهوری اسلامی ایران برای تلاش در جهت کسب تسلیحات هسته ای موجب فزاینده تر شدن تحریم ها در حوزه های سیاسی و اقتصادی گردید. از این زمان به بعد بود که جمهوری اسلامی ایران آماج فشارهای غرب قرار گرفت و پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و با تلاش های آمریکا و غرب قطعنامه هایی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردید تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را تشدید کند. در این میان غرب و ایالات متحده علاوه بر استفاده از اهرم سازمان ملل متحد به اتخاذ تحریم های یک جانبه نیز پرداختند. توسعه تحریم ها به تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا منجر شده و بیش از گذشته خصومت واشنگتن علیه انقلاب اسلامی ایران را نشان می دهد. مهمترین مسأله در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به نتیجه رساندن و حل معقولانه موضوع هسته ای است. در شرایط فعلی که شکل جدیدی از تحولات جهانی در روابط بین الملل پدیدار شده و دولت ها با تلاش و تعامل مضاعف در پی پیدا کردن جایگاه مورد نظر خود و اثرگذاری در این قطب بندی های جدید تحت عنوان نظم نوین جهانی هستند ایران نیز از این قاعده نمی تواند مستثنی باشد ایران باید با تدبیر و تأمل، جایگاه واقعی خود را که در شأن این ملت بزرگ است را پیدا نماید تا بتواند در معادلات مهم بین الملل ابراز وجود و اقتدار نماید. همچنین حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای دقیقاً تکوین کننده شرایط آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است. مخالفان برنامه هسته ای ایران رژیم اسرائیل و آمریکا می باشند که به طور افراطی خواهان تعطیلی هر نوع فعالیت هسته ای، چه جنبه صلح آمیز و چه غیر صلح آمیز آن هستند آمریکا در دوره پس از جنگ جهانی دوم همواره یکی از کشورهای طرفدار کاربرد تحریم های تجاری، مالی و سیاسی علیه کشورهای مورد هدف بوده و از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی خود جهت اعمال نفوذ و سلطه استفاده کرده است. سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بر اساس مداخله، کنترل، و مهار رفتارهای تهران بوده تا از طریق اعمال انواع تحریم های اقتصادی تغییرات مورد نظر را در رفتار سیاست خارجی ایران ایجاد نماید، آمریکا با تمام امکانات برای فشار آوردن به ایران از طرق مختلف از جمله تحریم اقتصادی و هیاهوی تبلیغاتی و تهدید نظامی، تلاش مستمر دارد تا ایران را وادار به کوتاه آمدن و تغییر در موضع اصولی خود و دادن امتیاز در مذاکرات هسته ای نماید، همچنین آمریکا در پی فشار بر اروپا و ایجاد ائتلاف سخت گیرانه و غیر منعطف بخصوص از طریق متحد قدیمی و همیشگی اش یعنی انگلستان در برابر ایران است. 

 1. سؤال اصلی

توسعه و تداوم سیاست تحریم از زمان آغاز مسأله هسته ای ایران چه تأثیری بر تقابل میان آمریکا و ایران داشته است؟

 1. فرضیه

سیاست تحریم، با ایجاد فضای بی اعتمادی بیشتر، تشدید فشارهای بین المللی بر ایران و کمرنگ کردن امکان تعامل و همکاری میان ایران و آمریکا موجب تشدید منازعه بین دو دولت شده است. 

 1. متغيرهای تحقیق

متغيرمستقل: توسعه و تداوم سیاست تحریم.

متغير وابسته: تشدید منازعه میان آمریکا و ایران.                 

 1. بیان مفاهیم

تحریم، بحران، منازعه، منافع ملی، امنیت ملی، سیاست خارجی، لابی.

1-6 تحریم (Sanction)

در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی لغت (sanction) معادل «تحریم، اجازه دادن، مجازات» معنی شده است (نوروزی قبادیانی، 1379: 260).

هافبوئر، اسکات و الیوت «تحریم اقتصادی را به معنی توقف عمدی یا تهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت می دانند» (بهروزی فر، 1383: 198).

بسیاری از تحریم ها جنبه منافع شخصی داشته و کشورهای توسعه یافته خصوصاً ایالات متحده آمریکا تحریم های فراوانی را نسبت به کشورهایی که در گروه دوستانش قرار نمی گیرند لحاظ می کنند از جمله این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که بعد از انقلاب مورد تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی آمریکا و متحدان اش قرار گرفته است.

همچنین کی.جی هالستی تحریم را اینگونه تعریف می کند: «در تحریم تجاری که یک حکومت برقرار می کند ورود کالاهای خاص یا همه محصولات صادراتی کشور تحریم شونده ممنوع می گردد». در تعریفی دیگر باری ای. کارتر تحریم را چنین بیان می کند: «تدابیر قهر آمیز اقتصادی بر ضد یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست های آن کشور یا دست کم بازگو کننده نظر یک کشور، درباره این گونه سیاست ها است؛ برقراری ممنوعیت معامله، اعطا یا متوقف کردن کمک از جمله فروش یا اعطای تجهیزات نظامی، سلب مالکیت و…» (سخائی اردکانی، 1389: 61-59).

مطالعه سابقه تاریخی استفاده از تحریم نشان می دهد که اعمال تحریم ها با هم متفاوت بوده است و بر اساس معیارهای خاصی می توان آن را تقسیم بندی کرد:

الف: با توجه به منشأ تحریم می توان آن را به سه نوع تقسیم کرد:

 1. تحریم های یک جانبه: این نوع تحریم اقدام یک کشور علیه کشور هدف می باشد، اثر بخشی این نوع تحریم معمولاً بسیار اندک است مگر آنکه کشور تحریم کننده نسبت به کشور هدف از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار باشد و وابستگی های متقابل دو کشور زیاد باشد.
 2. تحریم چند جانبه: در این حالت دو یا چند کشور می کوشند، دولتی خاص را در اجبار قرار دهند، بر این اساس ما مفهوم «دولت های قانون شکن» را داریم، یعنی بازیگرانی که هنجارها و انتظارات تعداد زیادی از اعضای اجتماع دولت ها را نقض می کنند.
 3. تحریم توسط سازمان های بین المللی (همه جانبه): تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی صورت می گیرد، که این امر بویژه در دوران جنگ سرد به دو دلیل به ندرت صورت گرفته است:

اول؛ اینکه در تأمین توافق وسیع، برای اقدام مشکل وجود داشته، دوم؛ اینکه حفظ نظم و انتظام میان دولت های تحریم کننده طی دوره تحریم، دشوار بوده است. البته فروپاشی شوروی به سازمان ملل متحد این فرصت را داد که نقش برجسته تری در مسائل بین المللی بازی کند، برای نمونه اعمال 12 تحریم در دهه 1990 در برابر دو تحریم پیش از آن.

ب: مبنای دیگر تحریم، شدت آن می باشد، بر این اساس تحریم ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

 1. تحریم اقتصادی مطلق: یعنی قطع کلیه روابط اقتصادی، بازرگانی، دیپلماسی، فرهنگی و گردشگری نظیر تحریم آمریکا علیه کوبا.
 2. تحریم اقتصادی محدود یا نسبی: مثل تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
 3. فشار آرام اقتصادی (محاصره نامرئی): در این روش بدون ایجاد یک پاسخ ملی گرایانه علیه کشور اعمال کننده تحریم، آثار جدی اقتصادی، برای کشور هدف بدنبال خواهد داشت. اقدام های مختلفی که در این نوع تحریم به کار می روند عبارتند از: کاهش سرمایه گذاری خارجی؛ تأخیر در تحویل قطعات یدکی؛ ایجاد مانع در مورد دادن مجوز یا دیگر موارد انتقال تکنولوژی؛ قطع یا تقلیل وام ها و اعتبارات دو جانبه و اعتبارات چند جانبه؛ امتناع از تأمین مالی مجدد برای بازپرداخت قروض موجود؛ محاصره نامرئی در مورد کشوری که از قبل وابستگی و برخورداری اجتماعی چشمگیری داشته، می تواند به تغییر رژیم و نهایتاً برآورده شدن هدف های اقتصادی قدرت های بزرگ منجر شود نمونه های آن؛ غنا در سال های 1972 تا 1962، برزیل 1964 تا 1962، پرو 1968 تا 1965 منشأ تحریم در همه این کشورها به جز غنا آمریکا بود (سخائی اردکانی، 1389: 74-72).

ج: علاوه بر تحریم های اقتصادی، نوع دیگری از تحریم وجود دارد که تحت عنوان تحریم های غیر اقتصادی می توان از آن نام برد. این تحریم ها معمولاً قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شوند و هدف آنها ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است و با توجه به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است و می تواند موارد زیر را در برگیرد.

تعداد صفحه :185

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --