دانلود پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده———————————————————————– 1

فصل اول « كليات »

1-1 مقدمه——————————————————————- 3

1-2 دستگاه توليد اب مغناطيسي ———————————————— 5

1-3 مباني نظري توليد آب مغناطيسي ——————————————– 6

1-4 اثر دستگاه فراوري مغناطيسي روي خواص اب ———————————- 8

1-5 تاثير آب مغناطيسي بر روي ميزان هيدراسيون سيمان—————————- 9

1-6 علت افزايش واكنش هيدراسيون سيمان در تركيب با آب مغناطيسي —————- 10

1-7 افزايش مقاومت فشاري و افزايش كارايي خمير سيمان تهيه شده با آب مغناطيسي —– 13

فصل دوم « آزمايشات انجام گرقته در زمينه بتن مغناطيسي »

2-1 شركت مغناطيس شرق ( L.L.C ) ——————————————– 13

2-1-1 مقاومت فشاري سنگ سيمان———————————————- 13

2-1-2 مقاومت ملات ماسه سيمان ———————————————– 15

2-1-3 بررسي خاصيت رواني —————————————————- 16

2-1-4 افزايش شتاب واكنش هيدراسيون —————————————— 16

2-1-5 كاهش وقوع جمع شدگي خشك بتن ————————————— 16

2-1-6 نفوذپذيري بتن در برابر آب و بخار آب ————————————— 17

2-1-7 افزايش مقاومت در برابر يخ زدگي——————————————- 17

2-1-8 دوام بتن در برابر عوامل مخرب موجود در هوا و آب اطراف———————- 17

2-1-9 افزايش تراكم و دوام بتن در محصولات پيش ساخته و جلوگيري از خوردگي ارماتورهاي درون بتن    18

2-1-10 مقاومت در برابر محیط‌های نامناسب—————————————- 19

2-1-11 مقاومت فشاری و کششی بتن ——————————————– 20

2-1-12 افزايش مقاومت كششي بتن———————————————- 21

2-1-13 صرفه جويي در مصرف سيمان و استفاده از اب دريا ————————– 21

2-2 تحقيقات و ازمايشات McMahonدر دانشگاهSouthern Queensland ] 5[————- 22

2-2-1 دستگاه مغناطيس كننده آب———————————————– 22

2-2-2 مواد تشكيل دهنده بتن ————————————————– 23

2-2-3 آزمايش مقاومت فشاري بتن ———————————————– 23

2-3 آزمايش نان سو و همكاران ————————————————– 26

2-3-1 شرح ازمايش نان سو و همکاران ——————————————- 27

2-3-2 آزمايش رواني روي خمير سيمان —————————————— 28

2-3-3 استفاده از GBFS (slag granulated blast furnace) در بتن مغناطیسی———– 28

2-3-4 تعيين مقاومت فشاري ————————————————— 31

2-3-5 رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی———————— 33

2-3-6 ميزان هيدراسيون——————————————————– 34

2-3-7 آزمايش بر روي بتن حاوي خاكستر بادي————————————- 35

2-3-8 اثر آب مغناطيسي روي نمونه‌هاي بتن————————————— 37

فصل سوم « تهيه بتن مغناطيسي و بررسي خواص بتن مغناطيسي »

3-1-1 دستگاه توليد آب مغناطيسي ———————————————- 39

3-1-2 راه‌هاي تشخيص مغناطسيسي شدن اب ————————————- 42

3-1-3 ازمايش كشش سطحي ————————————————— 43

3-1-4 اندازه گيري PH آب—————————————————– 43

3-1-5 بررسي تغيرات كشش سطحي و PH اب مغناطيسي نسبت به آب معمولي ——— 44

3-2-1 بررسي زمان گيرش سيمان (هيدراسيون سيمان)—————————— 46

3-2-2 تاثير زمان چرخش آب در ميدان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان —————- 51

3-2-3 بررسي مدت جرخش اب د ميدان مغناطيسي بر كارايي خمير سيمان ( اسلامپ)—- 51

3-2-4 بررسي نسبت اب به سيمان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان——————— 55

3-3-1 بررسي خواص بتن مغناطيسي ——————————————— 61

3-3-2 مشخصات سنگدانه‌هاي مصرفي——————————————— 62

3-3-3 طرح اختلاط———————————————————— 62

3-3-5 بررسي مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسي———————– 63

3-3-6- بررسي مقاومت فشاري بتن مغناطيسي همراه با ميكروسليس——————– 66

فصل چهارم « بررسي شكل پذيري در بتن مغناطيسي »

4-1-1 مزاياي استفاده از بتن مغناطيسي —————————————— 70

4-1-2 تعريف بتن با مقاومت بالا————————————————– 71

4-1-3 محدوديتهاي آيين نامه‌اي استفاده از بتن با مقاومت با مقاومت بالا—————– 72

4-1-4 ملاحظات سازهاي بتنی با مقاومت بالا از جمله بتن مغناطیسی——————- 74

4-2 بررسي شكل پذيري سازههاي بتني با بتن مغناطيسي —————————- 78

4-2-1 بررسي شكل پذيري در بتن ———————————————– 79

4-2-6 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح ——————————————– 80

4-2-2 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح ——————————————– 81

4-2-3 پارامترهاي بلوك تنش فشاري بتن با مقاومت بالا——————————- 83

4-2-4 اثر محصور كنندگي ميلگردهاي جانبي————————————— 83

4-2-5 طرح شكل پذيري مقاطع خمشي داراي بتن با مقاومت بالا بكمك جداول و نمودارهاي طرح  85

4-2-7- بررسي شكل پذيري ستونهاي ساخته شده با بتن مغناطيسي ——————- 89

فصل پنجم « نتيجه گيري »

منابع———————————————————————— 96

فهرست جداول

جدول (2-1 ) مقاومت فشاري بتن مغناطيسي و بتن معمولي————————— 20

جدول (2-2) مقاومت كششي بتن مغناطيسي و بتن معمولي ————————– 21

جدول : (2-3) مواد تشكيل دهنده بتن——————————————— 23

جدول (2-4) مشخصات آب مصرفي آزمايش نان سو وهمكاران————————– 27

جدول (2-5) مشخصات فيزيكي شن و ماسه—————————————- 27

جدول (2-6) تغييرات رواني با افزايش ميدان مغناطيسي——————————- 28

جدول (2-7) مشخصات شیمیایی و فیزیکی GBFS———————————- 29

جدول (2-8) مواد تشكيل دهنده خمير سيمان با درصدهاي متفاوت GBFS————– 30

جدول (2-9) مواد تشكيل دهنده بتن با درصدهاي متفاوت GBFS———————- 30

جدول(2-10) جايگزيني سيمان با GBFS در درصد‌های مختلف W/B——————- 31

جدول(2-11)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري بتن در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)     31

جدول (2-12)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-13)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-14) تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)         33

جدول (2-15) رابطه بين مقاومت فشاري بتن در ميدان مغناطيسي متفاوت————— 33

جدول (2-16) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ =  ( W/B واحد : %   34

جدول (2-17) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ = ( W/B واحد : %    35

جدول (2-18) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ =  ( W/B واحد : %   35

جدول (2-19) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ = ( W/B واحد : %    35

جدول (2-20) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 35/0————– 36

جدول (2-21)  جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 4/0————– 36

جدول (2-22 ) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 485/0———— 36

جدول (2-23) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي———————————— 36

جدول (3-1) : مقادير كشش سطحي و آب با تغييرات ميدان مغناطيسي—————— 44

جدول (3-2) : مشخصات شيميايي و فيزيكي سيمان تيپ 1 شهركرد——————– 47

جدول (3-3) : زمان گيرش اوليه و ثانويه خمير سيمان مغناطيسي و خمير سيمان معمولي– 51

جدول (3-4) : درصد تغييرات و رواني خمير مغناطيسي سيمان با تغيير در زمان چرخش اب در ميدان مغناطيسي   55

جدول (3-4) : تغيير مقادير مقاومت فشاري سنگ سيمان با تغيير زمان چرخش آب در ميدان مغناطيسي    56

جدول (3-5) : مقادير محاسبه شده برااي مقاومت فشاري سنگ سيمان در نسبت‌هاي مختلف آب به سيمان  59

جدول (3-6) : مشخصات سنگدانه مصرفي در توليد بتن——————————- 62

جدول (3-7) : طرح اختلاط بتن————————————————– 62

جدول (3-8) : مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسي———————– 63

جدول (3-9) : طرح اختلاط بتن با عيار مختلف سيمان——————————- 65

جدول (3-10) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه و 28 روزه با عيار مختلف سيمان————- 65

جدول (3-11) : طرح اختلاط بتن همراه با ميكروسليس——————————- 66

جدول (3-12) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه و 28 روزه مغناطيسي همراه با ميكروسليس—- 67

جدول (4-1) :حد بالايي مقاومت فشاري مشخصه مجاز بتن و ابعاد نمونه‌هاي استاندارد آزمايشگاهي  73

جدول (4-2) : ضرايب بلوك مستطيلي تنش—————————————- 76

جدول (4-3) : مدول ارتجاعي بتن در آيين نامه‌هاي مختلف—————————- 77

جدول (4-4) : مدول گسيختگي بتن در آيين نامه‌ها و مراجع مختلف——————– 78

جدول (4-5) : درصدهاي مختلف فولاد براي نسبتهاي شكل پذيري گوناگون در حالت محصور نشدگي         85

جدول (4-6) :درصدهاي مختلف فولاد براي نسبت‌هاي شكل پذيري گوناگون در حالت محصور شدگي         87

جدول (4-7) : درصدهاي مختلف  براي مقادير متفاوت 1000  در حالت محصور شدگ— 87

فهرست نمودارها

نمودار (2-1 ) : تغيرات مقاومت فشاري نمونه‌‌هاي خمير سيمان نسبت به عمر نمونه‌ها—— 14

نمودار(2-2 ) : تغييرات مقاومت پلاستيك نمونه‌هاي خمير سيمان نسبت به زمان ——— 14

نمودار (2-3 ) : مقایسه مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولی——————- 22

نمودار ( 2-4 ) افزايش PH اب با افزايش ميزان چرخش اب در ميدان مغناطيسي———- 29

نمودار ( 2-5 ) رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی—————– 34

نمودار (3-1) : تغييرات كشش سطحي آب بر اساس تغيرات ميدان مغناطيسي ———— 45

نمودار (3-2) : تغييرات PH بر اساس تغيير ميدان مغناطيسي————————– 45

نمودار (3-3) : نمودار گيرش اوليه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير مختلف W/C          48

نمودار (3-4) : نمودار گيرش ثانويه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير مختلف W/C         49

نمودار (3-5) : نمودار ميله‌اي گيرش اوليه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير W/C          49

نمودار (3-6) : نمودار ميله‌اي گيرش ثانويه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير W/C         50

نمودار (3-6) : تغيير مقادير مقاومت فشاري سنگ سيمان با تغيير زمان چرخش آب در ميدان مغناطيسي     51

نمودار (3-7) : تغييرات و رواني خمير مغناطيسي سيمان با تغيير در زمان چرخش اب در ميدان مغناطيسي 55

نمودار (3-8) : تاثير مقدار نسبت آب به سيمان بر مقاومت فشاري بتن——————- 56

نمودار (3-9) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 1 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت    60

نمودار (3-10) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 7 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت  60

نمودار (3-11) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 28 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت 61

نمودار (3-12) : كارايي بتن معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان——– 63

نمودار (3-13) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان           64

نمودار (3-14) : مقاومت فشاري بتن 28 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان         64

نمودار (3-15) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه با عيار مختلف سيمان———————- 65

نمودار (3-16) : مقاومت فشاري بتن 28 روزه با عيار مختلف سيمان——————— 66

نمودار (3-17) : تغييرات مقاومت فشاري بتن معمولي و مغناطيسي7 روزه ( سيمان همراه با ميكرو سيليس ) با تغيير نسبت آب به مواد چسبنده ————————————————————— 67

نمودار (3-17) : : تغييرات مقاومت فشاري بتن معمولي و مغناطيسي28روزه ( سيمان همراه با ميكرو سيليس ) با تغيير نسبت آب به مواد چسبنده————————————————————— 68

نمودار (4-1) : منحني تنش كرنش بتن با مقاومت‌هاي فشاري مختلف——————– 74

نمودار (4-2) :مدل پيشنهادي تنش-كرنش بتن————————————– 83

نمودار (4-3) : ضريب شكل پذيري و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگي280=    85

نمودار (4-4) : ضريب شكل پذيري و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگي (420= )         86

نمودار (4-5) : نمودار  و كرنش نهايي بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )—- 88

نمودار (4-6) : نمودار  و كرنش نهايي بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )——– 88

نمودار (4-7) : درصد فولاد و ضريب شكل پذيري بتن با مقاومت بالا با محصور شدگي( mpa 280= )        88

نمودار (4-8) : درصد فولاد و ضريب شكل پذيري بتن با مقاومت بالا با محصور شدگي (mpa 420 = )       89

فهرست شکل ها

شکل 1-1 استفاده از آهنرباي دائمي و سيم پيچها براي ايجاد ميدان مغناطيسي———— 4

شكل 1-2 دستگاه AQUA و طرز كار ان جهت تهيه آب مغناطيسي ——————– 5

شكل 1-3: مولكول‌هاي آب قبل از قرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي————— 6

شکل 1-4: مولکول‌های دو قطبی اب كه مانند يك اهن ربا عمل مي‌كنند—————– 7

شکل 1-5: کاهش کشش سطحی مولکول‌های اب در اثر میدان مغناطیسی—————- 7

شکل 1-6 : شكل مولکول‌های آب بعد از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی و کاهش زاویه بین مولکولها        8

شكل1-7 : اجتماع مولكول‌هاي آب معمولی—————————————– 8

شكل 1-8 : کوچکتر شدن اجتماع مولکولها و یون‌های موجود در اب بعد از عبور از میدان مغناطیسی         9

شکل (2-1) : ساختار خمير سيمان 3 روزه ساخته شده با اب معمولي و مغناطيسي——– 15

شکل (2-2) : ازمايش رواني ) slump test ) براي نمونه‌هاي تهيه شده از اب معمولي و مغناطيسي   16

شكل (2-3): ميزان دوام نمونه‌هاي بتن بعد از انجماد و ذوب مداوم———————- 17

شكل (2-4 ) : ساخت و سازهاي كرانه دريا به صورت پيش ساخته با عمر 5 سال ———- 18

شكل (2-5 ) : پانل‌هاي پيش ساخته بتني ببا عمر 5 سال در شهر مسكو كشور روسيه —— 18

شكل (2-6 ) قطعه پيش ساخته بزرگراه با عمر سه سال Rostov-na-donu در كشور روسيه- 19

شكل (2-7) : بلوك‌هاي پيش ساخته بزرگراه تحت شرايط تغيير سريع دما (در تابستان بالاي 40 درجه سانتيگراد و در زمستان پايينتر از 40- درجه سانتيگراد ) با عمر يك سال در سيبري روسيه———————- 19

شکل (2-8 ) 15 دستگاه KONMAG و نحوه استفاده در بتن ريزي در محل————– 22

شكل (2-9 ) : دستگاه مورد استفاده جهت مغناطيس نمودن اب شامل 6 جفت اهن رباي دائمي      22

شکل (2-10 ) نمونه‌‌‌های استوانه ای مغناطیسی سمت چپ و نمونه معمولی سمت راست—- 24

شکل (2-11 ) : عمل اوري نمونه‌‌هاي بتن در دما و رطوبت مناسب———————- 24

شكل (3-1 ) : سيم پيچ و هسته آهني جهت توليد ميدان مغناطيسي براي توليد آب مغناطيسي     39

شكل (3-2 ) : دستگاه تسلا متر جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسي——————– 40

شكل (3-3 ) : نماي كلي از دستگاه طراحي شده جهت توليد آب مغناطيسي————– 41

شكل (3-4 ) : قسمت سيم پيچ دستگاه توليد آب مغناطيسي كه از مهمترين قسمت‌هاي دستگاه توليد آب مغناطيسي مي‌باشد                       41

شكل (3-5 ) : دستگاه ويكات جهت اندازه گيري زمان گيرش سيمان——————– 47

شكل (3-6 ) : مراحل مختلف عمل هيدراسيون و گيرايي سيمان بر حسب زمان———— 51

شكل (3-7 ) : ميز جريان جهت اندازه گيري كارايي بتن يا خمير سيمان—————– 54

شكل (3-8 ) : قطر باز شده خمير سيمان جهت اندازه گيري كارايي خمير سيمان———- 54

شكل (4-1 ) : بلوك تنش مستطيلي———————————————– 75

شكل (4-2 ) : (a انحناي تسليم   (b انحناي نهايي   (c پارامترهاي بلوك تنش——– 81

چکیده

بتن با كارايي بالا (HPC) از نظر رواني و مقاومت فشاري و دوام عملكرد بهترو مناسبتري نسبت به بتونهاي معمولي دارند يكي از انواع بتنها با مقاومت بالا بتنهاي مغناطيسي است. در اين تكنولوژي با القاي ميدان مغناطيسي به آب ساختار فيزيكي آن را تغيير مي‌دهند در نتيجه اين تغييرات تعداد مولكولها در يك تجمع مولكولي از13 مولكول، به 5 يا 6 مولكول نقصان يافته و كشش سطحي آب كاهش پيدا مي‌كند با استفاده از اين آب در تهيه بتن از يك سو افزايش رواني مخلوط بتن و كاهش آب مورد نياز و از سوي ديگر با تسهيل هيدراسيون سيمان موجب بالا رفتن مقاومت فشاري بتن و دوام بتن مي‌گردد كه اين افزايش مقاومت فشاري باعث بالا رفتن پايداري و مقاومت سازه در برابر نيروي زلزله مي‌شود همچنين مي‌توان با ثابت نگه داشتن مقاومت فشاري بتن و با استفاده از آب مغناطيسيي مصرف سيمان را كاهش داد كه اين كاهش در مصرف سيمان مي‌تواند وزن سازه را كاهش دهد كه براي كاستن از نيروي زلزله در سازه بلند بسيار موثر مي‌باشد

1-1 مقدمه

اولين تحقيقات و آزمايشات علمي در مورد كاربرد ميدان‌هاي مغناطيسي در توليد بتن و بلوك‌هاي بتني براي ساخت و ساز ابنيه‌‌هاي نظامي نظير لنگرگاه‌هاي و فرودگاه‌هاي نظامي در سال 1964 در شوروي سابق آغاز شد

اين تحقيقات به تدريج در مورد ساير زمينه‌‌هاي صنعت ساختمان انجام يافت و نتايج مثبتي به دست امد ادامه اين آزمايشات باعث شد كه ديد گاه دانشمندان امريكا و كشور‌هاي ديگر در مورد استفاده از آب مغناطيسي در صنعت بتن تغير كند

در سال 1993 دولت جماهير شوروي آيين نامه‌اي تحت عنوان كاربرد ميدان مغناطيسي در اقتصاد بين الملل منتشر كرد و صنعت ساختمان روسيه ملزم به استفاده از اين تكنولوژي جديد در توليد بتن و سيمان شد

در سال 1998 مقاله‌اي تحت عنوان كاربرد آب القاء شده مغناطيسي در خواص فيزيكي و مكانيكي بتن تازه توسط آبديس مگالهاس گمز انتشار يافت در اين مقاله، نويسنده به مقايسه بتن تهيه شده با آب معمولي و مغناطيسي پرداخته و در پايان نتيجه گرفت كه آب مغناطيسي مقاومت فشاري و كششي بتن را تا 20% افزايش مي‌دهد.تحقيقاي از اين نوع باعث شد نظرها به سمت تهيه وتوليد دستگاها توليد آب مغناطيسي جلب شود هم اكنون دستگاه‌هاي مختلفي براي توليد آب مغناطيسي و كاربردهاي ان در بتن در كشورهاي مختلف جهان توليد مي‌شود كه به بررسي طرز كار آنها مي‌پردازيم

 

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --