دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته MA

گرایش : طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

دانشگاه آزاد  اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری، گروه  شهرسازی

پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش:  طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

عنوان:

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی

نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

 

استاد راهنما:

دکتر رضا احمدیان

 

استاد مشاور:

دکتر سهراب مشهودی

زمستان 85

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

صفحه

 

فصل اول: كليات تحقيق 1
1-1- بيان مسئله 1
1-2-فرضيات تحقيق 3
1-3- اهداف تحقيق 4
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-5- سئوالات تحقيق 6
1-6- روش مطالعه 7
1-7-تعاريف و مفاهيم 9
1-8- پيشينه تحقيق 23
1-9- مشكلات تحقيق 29
 

فصل دوم: اسكان غيررسمي در جهان و ايران

32
2-1- اسكان غيررسمي در جهان 32
2-2- تاريخچه حاشيه‌نشيني 49
2-3- روند كنوني در جهان 52
2-4- اسكان غيررسمي در ايران 72
 

فصل سوم: نمايي از استان و شهر قم

98
3-1- استان قم 98
3-1-1- جغرافيايي استان 98
3-1-1-1- وضعيت اجتماعي استان 101
3-1-1-2- وضعيت طبيعي و اقتصادي لستان 107
3-2- شهر قم 114
3-2-1- موقعيت تاريخي شهر قم و وجه تسميه آن 114
3-2-2- موقعيت مذهبي  شهر قم 116
3-2-3- آثار تاريخي شهر قم 116
3-2-4-جغرافيا و حدود شهر قم 118
3-2-5- توپوگرافي و شيب 119
3-2-6- زمين‌شناسي و خاک 119
3-2-7- زلزله و تكتونيك 120
3-2-8-منابع آب 121
3-2-9- جمعيت و مهاجرت 122
3-2-10- اوضاع اقتصادي شهر قم 126
3-2-11- توسعه كالبدي شهر قم 128
 

فصل چهارم: بررسي اسكان غيررسمي در محله قلعه كامكار شهر قم و تحليل وضع موجود

134
4-1-موقعيت جغرافيايي محله قلعه كامكار 134
4-2- تاريخچه شكل‌گيري محله قلعه كامكار 134
4-3- گردآوري اطلاعات ميداني 135
4-4- ويژگي های اجتماعي 136
4-4-1- جمعيت و خانوار 136
4-4-2- مهاجرت 137
4-4-3- ميزان سواد و تحصيلات 139
4-5- ويژگي هاي اقتصادي و اشتغال 140
4-6- ويژگي هاي مالكيت زمين و مسكن 142
4-7- ويژگي‌هاي كالبدي 142
4-7-1- مسكن 142
4-7-2- تاسيسات موجود در محله 144
4-7-3- كاربريها 144
4-8- مشكلات موجود در خانه و ساكنين آن 145
4-9- مشكلات موجود در محله 146
4-10- جمع‌بندي 147
 

فصل پنجم: راهكار و پيشنهادات

150
5-1- راهكارهاي جهاني در برخورد با اسكان غيررسمي 150
5-2- مختصري از راهكار و پيشنهادات موجود براي ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي در ايران 154
5-3- آزمون فرضيه‌ها و پاسخ به سئوالات تحقيق 158
5-4- ساماندهي اسكان غيررسمي در محله قلعه كامكار شهرقم 160
5-5-عناوين پژوهش‌هاي پيشنهادي 175
 

منابع و ماخذ

176

 


 

فهرست نقشه ها و تصاویر

 

 

 

نقشه ها  
نقشه ایران و استان قم  
نقشه استان قم به تفکیک بخش  
نقشه شهر قم  
نقشه محله قلعه کامکار  
تصاویر  
تصویر هوایی شهر قم  
تصویر هوایی از محله قلعه کامکار  
تصویر رها بودن فاضلاب خانگی و آبهای غیر بهداشتی در سطح محله قلعه کامکار  
تصویر پراکندگی نخاله های ساختمانی و زباله در سطح محله قلعه کامکار  
تصویر دستفروشی در محله قلعه کامکار  
تصویر جمع آوری زباله توسط مامورین شهرداری در محله قلعه کامکار  
تصویر کوچه های تنگ و باریک در محله قلعه کامکار  
تصویر بازی کودکان در کوچه و معابر خاکی در محله قلعه کامکار  
تصویر عبور برق فشار قوی از کنار محله قلعه کامکار  
تصویر حفاری کوچه برای لوله گذاری اب  
تصویر پراکندگی نخاله ساختمانی در سطح محله قلعه کامکار  
تصویر نگهداری دام در محله قلعه کامکار  
تصویر نمایی ار محله قلعه کامکار  
تصویرخانه های بسیار کوچک  و محقر در محله قلعه کامکار  
دور نمایی از ضلع شمالی محله قلعه کامکار  
دور نمایی از ضلع جنوبی محله قلعه کامکار  
نمایی از محله قلعه کامکار و پراکندگی خانه ها  
 


 

فهرست نمودارها

 

صفحه

 

نمودار جمعیت استان قم در سال 75-35 102
نمودار هرم سنی جمعیت استان قم در سال 1375 104
نمودار جمعیت باسودان 6 ساله و بیشتر استان در سال 1375 105
نمودار نرخ فعالیت و بیکار در جمعیت فعال 10 ساله وبیشتر در سال 1375 113
نمودار نسبت جمعیت بر حسب سن در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب تابعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب مدت اقامت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد پاسخ ها در علت تغییر محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب استان محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت تحصیلی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت سواد جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد وضعیت دوره یا مدرک تحصیلی افراد با سواد در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت فعالیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد جمعیت شاغل سرپرست خانوار بر حسب نوع شغل در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت زناشویی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنای خانه در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زمین در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار مسکونی با انواع اسکلت بر حسب مصالح عمده بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوارها بر حسب تاسیسات در اختیار در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوار بر حسب نوع گویش زبان در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوار بر حسب میزان درآمد در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار در محله قلعه کامکار شهر قم  
 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بيان مسئله

نرخ شهرنشيني در ايران مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه با سرعتي بيش از نرخ رشد طبيعي جمعيت بوده است. طي گذشت چهل سال از اولين سرشماري نفوس و مسكن، جمعيت كشور از حدود 18 ميليون نفر در سال 1335 به 60 ميليون نفر در سال 1375 رسيده است در حاليكه جمعيت شهري از 6/5 ميليون به حدود 8/36 ميليون نفر افزايش داشته است. در واقع جمعيت كشور در طول اين چهل سال حدود سه برابر و جمعيت شهري 6/6 برابر شده است. اين روند شهرنشيني در اواسط دهه 40 رشد شتابان گرفت و در دهه 60 به بعد، سرعت كمتري پيدا نمود، با مراجعه به تحقيقات انجام گرفته در خصوص مهاجرت، نوع و علل آن در كشور، به اين قضيه پي‌برده مي‌شود كه عمده مهاجرت از نوع روستا به شهر بوده است، که وجود جاذبه‌هاي شهري از قبيل اشتغال، رفاه و امكانات موجود در شهر و عوامل پس ران مانند ركود اقتصادي، بيكاري، عدم وجود امكانات و كم توجهي دولتمردان و برنامه‌ريزان به روستا و شهرهاي كوچك در سنوات قبل، زمينه را براي مهاجرت فراهم مي‌نمايد.

از مهمترين عوامل شهرنشيني در دهه‌هاي اخير، فروپاشي روابط سنتي در جامعه و جايگزيني هر چند ناقص روابط سرمايه‌داري بوده است كه عمدتاً سبب دگرگوني روابط شهر و روستا و جابجایی‌های جمعیتی از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ شده است.[1]

پس از مهاجرت (چه از روستا به شهر یا از شهر به شهر) و ورود مهاجرين به شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ، اولين مشكل اين دسته از انسانها، مسئله محل و مامنی براي سكونت مي‌باشد. اين‌ دسته خاص از مهاجرين، بدلیل فقر مادي و عمدتاً بيكاري، با دست خالي رو به شهر آورده‌اند در حاليكه در همين مرحله اول، طعم تلخ مهاجرت را چشيده و بايستي فكر و چاره‌اي قبل يا در همان ابتداي ورود به شهر برای سکونت نمايند. لذا با حداقل سرمايه‌اي كه در دست دارند به جبر و در پی يافتن مسكن ارزان قيمت يا زميني ارزان يا بي‌صاحب به حاشيه شهر رانده مي‌شوند و در آنجا سكني مي‌گزينند تا به اميد اينكه در اندك زماني در اين شهر صاحب شغل و منصب شده و بتوانند با سرمايه‌اي بيشتر وارد متن شهر شوند و از امكانات، رفاه و شهري بودن براي خود و خانواده استفاده نمايند.

دسته ديگري از مهاجرين كه از وضعيت مالي مناسب‌تري برخوردارند و بيشتر به دليل امكانات و رفاه بيشتر در شهرها و احساس وجود استعداد و قابليت بيشتر نسبت به اطرافيان خود، به فكر مهاجرت به شهر و شهرهاي بزرگتر افتاده و با برنامه‌ريزي دقيق‌تري نسبت به دسته قبل وارد شهرها مي‌شوند در‌اندك زماني با استقرار در متن شهر خود را با شهر جديد وفق داده و خيلي زود وارد متن و اقتصاد شهري مي‌شوند.

دسته اول، مردمي‌هستند كه درصدي از حاشيه نشينان شهري را به خود اختصاص مي‌دهند و فاقد مهارت لازم شهري و غيرماهر به شهر بوده و قادر به يافتن كار مناسب و رسيدن به آمال و آرزوهای از پیش اندیشیده خود نیستند و مابقي حاشيه‌نشينان، گروه‌هايي كه با توصيه‌ هم ولايتي‌هاي خود به شهرها گسيل مي‌شوند يا شهروندانی كه به دليل ضعف شديد اقتصادي و فقر از متن شهر به حاشيه شهر رانده مي‌شوند و يا گروه‌هايي که به دلايل ديگر به حاشيه شهر رو مي‌آورند و در اين مكان‌ها سكني مي‌گزيند. اين نوع سكونت به دليل اينكه از قبل برنامه‌ريزي نشده و در چارچوب قوانين و مقررات و طرح‌هاي شهري صورت نمي‌گيرد باعث مشكلاتي براي ساكنان اين مناطق و شهر و شهروندان مي‌گردد.

شهر قم به دليل ويژگي خاص، زيارتي بودن و مهاجرپذيري اين شهر همواره دست به گريبان حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي بوده است.

اين پديده در حاشيه ی كمربندي قم و در ضلع غربي و شمالي شهر به وضوح رخ مي‌نمايد و چهره نامناسب، زشت و بي‌برنامه حاشيه و حاشيه‌نشيني شهر را نشان مي‌دهد و اين فقط ظاهر مسئله است و ديگر مشكلاتي كه در بطن اين مناطق نهفته بوده و گاهاً بروز مي‌كند مسائل اجتماعي، جرم و جنايات، مسائل فرهنگي، مشكلاتی که برای تاسیسات و تجهیزات شهري به وجود مي‌آيد و. .. يكي از اين محلات شهري قم، محله قلعه كامكار در شمال غربي شهر قم مي‌باشد.

اين پژوهش با شناخت ويژگي‌هاي مختلف اين منطقه با استفاده از آمار و ارقام به بررسي و تجزيه و تحليل آنها می پردازد و علت شكل‌گيري، توسعه و در نهايت با استفاده از تجارب و مطالعات مشابه در كشور و حتي در جهان و همچنين قوانين و آيين‌نامه‌‌اي مربوطه، سعي در ارايه راهكارهاي مناسب و اجرايي برای ساماندهي اين محله از جنبه‌هاي مختلف كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دارد.

[1] – فرخ حساميان و ديگران، شهرنشيني در ايران،[تهران، انتشارات آگاه، 1377]، ص 15

تعداد صفحه : 193

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --