دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مقایسه‌ ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها

دانشگاه پيام نور

مرکز پرند

پایان نامه برای دريافت درجه‌ی کارشناسی ارشد

رشته ‌ی جامعه شناسی

عنوان:

بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها

استاد راهنما:

دکتر فرهاد نصرتي نژاد

استاد مشاور:

دکتر مهناز جليلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر به قصد بررسي مقايسه‌اي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان و والدين آنها در سال 1392 انجام شده است. جمعیت نمونه‌ی این پژوهش 404 نفر است که در بین 202 نفر از جوانان 24-16 سال با والدین آنها در شهر تهران با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. همچنین روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در آن، پرسشنامه است. مطالعه‌ی حاضر در قالب چارچوب نظري تحقيق با استفاده از الگوی فراغت بر مبنای نُه الگوی اصلی؛ رسانه محور، ورزش محور، تفریح محور، سفر محور، بازی محور، آموزش محور، مذهب محور، تعامل محور و هنر محور انجام شده است. نتایج حاکی از آن استکه به طور ميانگين میزان اوقات فراغت والدین 3 ساعت و 49 دقیقه و در بین جوانان 4 ساعت و 16 دقیقه است پس میزان فراغت در بین جوانان و والدین آنها کمتر از حد متوسط است درحالی‌که میزان فراغت در بین جوانان بیش از والدین است. طبق نتایج بدست آمده بین متغیرهای مدت زمان تماشای تلویزیون، ماهواره، استفاده از اینترنت، رفتن به سینما، رفتن به تئاتر و پرداختن به ورزش، پرداختن به بازی و رفتن به دید وبازدید در بین جوانان و والدین در سطح معناداری کمتر از 0.01 درصد رابطه وجود دارد. و بین متغیرهای مدت زمان پرداختن به ورزش، سفر و دید و بازدید در بین جوانان و والدین متفاوت است، و نیز بین متغیرهای مدت زمان استفاده از رسانه‌ها در بین جوانان و والدین دارای تفاوت معناداری است. در پایان نتایج بررسی الگوی گذران اوقات فراغت براساس چارچوب نظری تحقیق نشان داده است که بیشترین الگوی فراغتی در بین جوانان و والدین آنها براساس مدت زمان؛ ورزش محور و رسانه محور است درحالی‌که کمترین الگوی فراغتی در بین والدین بازی محور است. نیز قابل ذکر است که در بین رسانه محور، تلویزیون داخلی و در بین ورزش محور، پیاده‌روی با اقبال بیشتری در بین جوانان و والدین آنها مواجه بوده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در اجتماعات سنتی گذشته، کار و فراغت از یکدیگر تفکیک ناپذیر بودند و چنان با زندگی در هم آمیخته بودند که اعضای آن جوامع اساساً با مسئله‌ای به نام فراغت رو به رو نبوده‌اند. ظهور و پیدایش مفهوم فراغت به شکل علمی و نظام دار را باید در دوره‌ی صنعتی شدن جوامع جستجو کرد (مهدوي و مولایی،1:1381). زیرا قبل از آن کارِ افراد چه به صورت گروهی و چه انفرادی شکل خلاقی داشت و فرد در حین کار احساس فراغت نیز می‌نمود. به طور مثال بررسي‌هاي جامعه ‌شناسان نشان داده‌اند که از 8760 ساعت عمر انسان در يك سال 6830 ساعت (78 درصد) آن صرف كار و نيازهاي ضروری زندگي ازجمله خوابیدن، غذا خوردن، آمد و رفت، استحمام و غيره می‌شود و 1930 ساعت باقي مانده یعنی حدود 80 شبانه روز (22 درصد) كل وقت انسان يك سال را اوقات فراغت تشكيل می‌دهد، كه اين رقم در كشور ايران به بيش از 3 ماه مي‌رسد (عصاره،120:1373).

دومازيه، در كتاب به سوي يك تمدن اوقات فراغت را چنين تعريف مي‌كند، مجموع فعاليت‌هايي كه شخص پس از رهايي از تعهدات و تكاليف شغلي، خانوادگي و اجتماعي با ميل و اشتياق به آن‌ها مي‌پردازد و هدف آن استراحت، تفريح يا توسعه‌ي دانش خود يا به كمال رساندن شخصيت خود با ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و بالاخره گسترش مشاركت آزادانه اجتماعي است (کار بخش راوري،261:1381).

اوقات فراغت فرصت‌هایی است كه در آن فرد از هرگونه وظيفه‌اي رهاست و به فعاليت‌هايي می‌پردازد كه دلخواه او است. آنگاه كه ذهن انسان فراغت مي‌يابد، امكان خلاقيت فراهم مي‌شود.

ويل دورانت در اين باره مي‌گويد: ‘تمدن، حاصل اوقات فراغت ملت‌هاست. مردماني كه خور و خواب و شكار و غارت همه‌ي شب و روز آن‌ها را پركرده بود، هيچ تمدني نيافريدند. معماري ماندگار، شعر زيبا، ماشين‌ها، كتاب‌ها، ارتباطات، اختراعات، اكتشافات و همه‌ي وسايل رفاهي بشر زاییده اوقات فراغت او هستند’.

اوقات فراغت، از يك سو فرصتي مناسب براي خود یابی، خودسازي، خود شکوفایی، خلوت با خود، راز و نياز با خالق هستي، بازانديشي و محاسبه و مراقبه‌ي وجودي، رشد استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و نيز آرامش و خشنودي است و از‌سوي ديگر زمينه‌ساز بسياري از نابهنجاري‌ها و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي به شمارمي‌آيد (آقائي،261:1386).

اوقات فراغت را مي‌توان مهمترين و دلپذيرترين اوقات بشردانست. اين اوقات براي مؤمنان لحظه‌هاي نيايش با معبود، براي عالمان ساعات توفيق و تفكر و براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع است و در عين حال براي عده‌اي اين اوقات به جاي فراغت، ملال‌آورترين لحظات است (سازمان ملي جوانان،262:1381).

در منشور فراغت که در ماه جولاي سال 2000 به تصويب هیئت ‌مدیره‌ی جهاني فراغت رسيد، چنين آمده است: ‘تأمين فراغت براي کيفيت زندگي همان قدر اهميت دارد که تأمين سلامت و آموزش’ (روجک،11:1388).

در واقع ازآنجاکه فراغت به عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی اجتماعی هم از ساخت اقتصادی اجتماعی جامعه تأثیر می‌گیرد و هم بر آن تأثیر می‌گذارد و از طرفی هم موضوع مشترک میان تمامی اقشار جامعه است.

بنابراین پژوهش مذکور با هدف بهبود امور اجتماعی و خیر و صلاح عمومی و به مصداق این عبارت جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم که می‌گوید:’اگر معتقد بودم جامعه‌شناسی به درد اصلاح نمی‌خورد، زحمت یک روز تجربه آن را بر خود هموار نمی‌کردم’ انجام می‌گیرد تا شاید قدمی در راه چنین مشکلاتی بر داشته شود زیرا تا زمانی که انسان‌ها مشغول کار و فعالیت‌اند به امور دیگری نمی‌پردازند و زمانی که بیکار می‌شوند، به فکر فرو می‌روند که چه کار کنند و وقت آزادشان را چگونه پُر‌کنند.

2-1- طرح مسأله

گرچه اوقات فراغت[1] پديده‌اي است كه با تمدن صنعتي[2] پیوند دارد، اما افلاطون و ارسطو، دو فيلسوف بزرگ يونان باستان نيز در آثار خود به اين موضوع پرداخته‌اند. اوقات فراغت نيز مانند ساير جنبه‌هاي زندگي بشر، در طول قرون و اعصار ثابت نمانده و تغييرات عظيمي را در روند تاريخي خود شاهد بوده است. اما مهمترين برهه‌اي که تغيير و تحولي بنيادي در اوقات فراغت پديد آورد، انقلاب صنعتي بود. با پديد آمدن انقلاب صنعتي در قرن هجدهم، در مفهوم اوقات فراغت تغييري ماهوي به وجود آمد. اوقات فراغت به عنوان مفهوم جدیدی که محصول جدایی کار از خانه، پیشرفت‌های فناوری و تقسیم کار اجتماعی است این فرصت را مهیا کرد که انسان از اجبارها و محدودیت‌های نظم اجتماعی مدرن رها شود (كيويستو،80:1380).

بنابراین دیدگاه‌ها و تعاریف متفاوتی پیرامون آن شکل گرفته است که اوقات فراغت را از سه بُعد (زمان، فعالیت و حالتی از بودن) مورد تعریف و مطالعه قرار می‌دهند (تورکيلدسن،31:1382).

چون فرد معمولاً مي‌تواند در اوقات فراغت همان چیزی را که می‌پسندد انجام دهد، شخصیت نهایی خود را بازیابد و آن را ابراز کند، بنابراین قابلیت‌های فرد غالباً در عرصه‌ی اوقات فراغت جلوه‌گر می‌شود. از طرف دیگر، فعالیت‌های اوقات فراغت از چنان اهميتي برخوردار است که از آن به مثابه آیینه‌ي فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. در نتیجه چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف خصوصیات فرهنگی آن جامعه است. پی‌پر[3]، اظهار می‌دارد موجوديت و اصالت فرهنگ در هر جامعه‌اي بر مبناي اوقات فراغت افرادي كه در آن جامعه زندگي مي‌كنند قرار دارد (سلسله مباحث فرهنگ،25:1383).

ژوفر دومازیه[4]، جامعه‌شناس فرانسوي، معتقد است که حتی در جوامع کشاورزی که دارای کتابت هم بوده‌اند نمی‌توان از فراغت به معنی امروزی آن سخن گفت. بنابراين، در چنين تمدني، دو شرط لازم براي پيدايش فراغت تحقق يافته است: نخست، كار از شكل اجبار فرهنگي و اجتماعي به در آمده، شكل مسئوليت آزاد فرد را دارد. شرط دوم، جدا شدن کار از فعاليت‌هاي ديگر انسان است. از نظر دومازيه اين دو شرط ضروري، تنها در زندگي اجتماعي تمدن‌هاي صنعتي و پس از صنعت وجود دارد و نبود آن‌ها در تمدن‌هاي باستاني سنتي به معناي نبود فراغت است (ساروخاني،764:1370).

بنابراین آنچه که امروز از آن تحت عنوان فراغت یاد می‌شود با کیفیت یاد شده پدیده‌ای مدرن و متأخر است چرا که در دنیای پیشامدرن به دلیل ماهیت در هم تنیده زندگی و کار اساساً فراغت به معنای امروزی آن معنا نداشت. در واقع در دوره جدید است که با جدایی کار از خانه، ظهور پدیده‌ی ساعت کاری و زمانمند شدن کار و زندگی، اوقات فراغت به عنوان یک بخش از زندگی روزمره بروز یافته و اهميت پیدا کرده است. جایگاه و اهمیت این پدیده به اندازه‌ای است که چگونگی گذران آن می‌تواند نشانه‌ای از جایگاه طبقاتی افراد دانست و حتی طبقات اجتماعی با مدیریت اوقات فراغت خود تلاش می‌کند خود را از یکدیگر جدا کنند.

اگرچه انحاي گذران اوقات فراغت بسته به شرايط اجتماعي و تاريخي متفاوت است، اما در ميان جوانان به دليل خصايص ويژه دوره جواني معمولاً با آسيب‌هاي بيشتري همراه است. افزايش سالهاي تحصيل، ديررسي ورود انسان به بازار کار و افزايش سن ازدواج، دوران جواني را طولاني کرده است. انسان جديد از کودکي مستقيماً به بزرگ‌سالی قدم نمي‌گذارد بلکه دوره‌اي در زندگي او وجود دارد که با فقدان يا کمي مسئوليت همراه است از اين رو اوقات فراغت در آن سهم بزرگي يافته است. در اين دوران گاه رفتارهايي از فرد سر مي‌زند که ازسوی جامعه تأييد و تجويز نمي‌شود و گاه انحرافي تلقي مي‌شود. انتخاب چگونگي گذران اوقات فراغت تحت تأثير عواملي مانند سن، جنس، طبقه‌ي اجتماعي و… قرار دارد و بر اساس اين عوامل مي‌توان رویه‌هایی را در آن مشاهده کرد. اين رويه‌ها ما را به الگوهاي فراغتي افراد هدايت مي‌کند. الگوهای فراغتي نا مناسب به خصوص در قشر جوان مي‌تواند آن‌ها را از چارچوب‌هاي پذيرفته شده در جامعه دور ساخته و آسيب‌هايي را در اين گروه اجتماعي موجب شود.

نياز به اوقات فراغت مربوط به يک قشر خاص نيست اما ازآنجاکه ايران در رديف کشور‌هاي جوان قرار دارد، توجه خاص به فراغت و ايجاد امکانات براي گذراندن اوقات فراغت جوانان مي‌تواند نقش مؤثري در شکل‌گيري شخصيت آنان و همين طور سازندگي جامعه داشته باشد.

تحقيقات متعدد در اين باره نشان مي‌دهد کمبود امکانات تفريحي و عدم برنامه ريزي در اجراي صحيح سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي جوانان را به سوي فعالیت‌های ناسالم و انواع تفريحات
آسيب زا سوق مي‌دهد و ممکن است مبنايي براي بروز کج‌روی در اين قشر فراهم آورد (سلگي،39:1382).

مطالعاتي كه در حوزه جامعه‌شناسي اوقات فراغت انجام شده است نشان مي‌دهد كه اساساً اوقات فراغت، مسئله آفرين نيست، بعضي از انواع اجراي اوقات فراغت مسئله آفرين است. يكي از الگوهاي مسئله آفرين گذران اوقات فراغت، الگوي اوقات فراغت خانه محور، فردي و خصوصي شده است (ابرکرومبي و ديگران،341:2000). اين الگو،از جمله الگوهاي رايج در بسياري از کشورها است که باعث بروز مسائل متعددي گرديده است (سعيدي،205:1383). اوقات‌ فراغت‌ خانه محور، فردي و خصوصي شده، بر اعتماد بين شخصي، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعي تأثيرگذاشته و سرمايه‌ اجتماعي را كاهش‌ مي‌دهد (غفاري،90:1379).

چگونگي اوقات فراغت بستگي تام به ويژگي‌هاي شخصيتي، توانايي، قابليت و باورهاي فرد، امکانات، فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه دارد. ازسوي ديگر تحولات اجتماعي، پيشرفت سريع علوم و تکنولوژي، نقش فعال رسانه‌ها چهره‌ي جديدي به زندگي بشر داده است. بنابراین اوقات فراغت بايد باتوجه به زندگي کنوني انسان‌ها مورد بررسي قرار گيرد (طهماسبيان،5:1379).

با این وجود سهم وسایل ارتباط جمعی در پرکردن زمان فراغت در جامعه‌ي امروز بسیار با اهميت است، زیرا رسانه‌ها نقش کليدي و حساس در اطلاع رساني دارند و از منابع اطلاع رساني در دسترس و
با‌صرفه‌ای هستند که تمام جزئيات را با کيفيت مطلوبي عرضه مي‌کنند و در اختيار عموم
قرار مي‌دهند (کانينگهام[5]،2002: 45).

يکي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد دنياي امروز، وجود ارتباطات وسيع و گسترده‌ی انساني است، گسترش ارتباطات به ويژه ارتباطات الکترونيک، جامعه‌ي جديد را چنان از جوامع پيشين متمايز ساخته که عصر نو را عصر ارتباطات و جامعه‌ی امروز را جامعه‌ي اطلاعاتي خوانده‌اند. در چنين
جامعه‌اي رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي به عنوان کليدي در ارتباطات، نقشي بس مهم ايفا مي‌کنند. رسانه‌هاي جمعي از ميان تمام ابزارها و فنون جديد، بيشترين تأثیر فرهنگي را دارند. اين رسانه‌ها در پيدايش عادات تازه، تغيير در باورها و خلق و خوي و رفتار انسان‌ها، تکوين فرهنگ جهاني و نزديک کردن جوامع يکسان نبوده و تابع متغير رشد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است. وسايل ارتباط‌جمعي اصلي عبارتند از: وسايل چاپي (کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌ها)، شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني، ماهواره‌ای و اينترنت که به عنوان وسيله ارتباط‌جمعي به شدت در حال گسترش است. در ميان وسايل ارتباط‌جمعي، روزنامه، راديو، تلويزيون داخلی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بيش از هر رسانه ديگري وقت افراد جامعه را به خود اختصاص مي‌دهند و اين به خاطر ويژگي‌هايي است که آن‌ها دارا هستند. (دادگران،1370:120).

به هر جهت رسانه‌ها تأثير بسيار زيادي بر افکار مخاطبان خود دارند (بهار،159:1384). ژوديت لازار[6] معتقد است: ‘‌در جوامع غربي (به نظر ما در تمامي جوامع) رسانه‌ها نسبت به بقيه‌ي نهاد‌هاي آموزشي در شکل‌گيري افکار عمومي نقش بسيار مهمي دارند’ (لازار،147:1380).

از این منظر مدیریت اوقات فراغت جوانان اهميت بسیار دارد، چرا که فرصت مناسبی است برای انتقال ارزش‌ها، هنجارها و قواعد زندگی جمعی و به یک معنا جامعه‌ پذیر کردن آن‌ها. البته باید در نظر داشت که در کنار وسایل ارتباط‌جمعی همچون تلویزیون داخلی، وسائل و ابزارهای جدیدی در این حوزه بروز و ظهور کرده است که به دلیل خاستگاه متفاوتشان می‌توانند مشکلاتی را از نظر ارایه هنجارهایی متفاوت و گاه متعارض از هنجارهای مرسوم جامعه، به وجود آورند. خصوصاً که حتی خانواده‌ها نیز نمی‌توانند به صورت کامل نظارت تام و تمامی بر نحوه‌ي استفاده از آن‌ها داشته باشند. اگر به گسترش و توسعه استفاده از این وسایل جدید گذران اوقات فراغت توجه داشته باشیم اهميت مسئله بیش از پیش روشن می‌شود. صرف نظر از مخاطرات بالقوه‌ای که از ناحیه وسایل نوین ارتباط‌جمعی وجود دارد، این مسئله نیز دارای اهمیت است که جوانان آینده‌سازان هر جامعه‌ای هستند لذا بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت آن‌ها به دلیل تأثیرهای اجتماعی که بر آینده یک جوان می‌گذارد اهمیت دارد. پس جهت‌گيري رسانه‌هاي نوين به سمت اکنون است و نه سنت گذشته. مبتني بر تعامل و ارتباط دو سويه و چند سويه است. اين ویژگی‌های رسانه نوين که با تکامل فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي[7] پيوند خورده است، در گذر تاريخي نوآوری‌های رسانه‌اي بي‌سابقه است. لذا بررسي چگونگی گذران اوقات فراغت آن‌ها به دلیل تأثیرهای اجتماعی که بر آینده یک جوان می‌گذارد اهميت دارد.

بررسي تاريخي حضور و ظهور رسانه‌ها و هم چنين نمايان شدن نوجوانان و جوانان به عنوان زود پذيرندگان تكنولوژي (راجرز و شوميكر،347:1369)، نشان مي‌دهد، هنگامي كه اين دو مهم همراه هم شوند (يعني نوجوانی و جواني در مسير پذيرش رسانه‌اي جديد قرار گيرد)، جامعه همواره با
چالش‌هايي رو به رو مي‌شود (عاملي،245:1385).

براساس اعلام مستندات مکتوب معاونت مطالعات و تحقيقات ملي جوانان، بيش از 24 ميليون نفر از جمعيت کشور را جوانان تشکيل مي‌دهند. با توجه به اين كه ايران كشوري بسيار جوان است و جوانان آينده سازان فرداي جامعه و والدين فرزندان فردا خواهند بود، توجه به فعالیت‌های فعلي آنان حائز اهميت بوده و بر مسئولين و متخصصان اين حوزه است كه به سادگي از كنار فعالیت‌های فرهنگي آنان نگذرند. جوانی و جوان بودن هم به عنوان یک فرهنگ، هم یک گروه سنی به واسطه‌ی آن‌که از اجبار به کار و فعالیت اقتصادی معاف و گاه محروم هستند فرصت بیشتری برای فراغت نسبت به گروه‌های اجتماعی دیگر دارند و جایگاهی که فراغت به لحاط تربیتی، آموزشی و رشد هویتی دارد (امامی: 21:1389). این پژوهش سعی در شناخت جایگاه رسانه‌ها در الگوهای فراغتی جوانان و والدین آنها و تفاوت بین الگوی فراغتی این دو گروه اجتماعی دارد، زیرا خانواده‌ در برآورده‌ ساختن‌ نيازهاي‌ فراغتي‌ جوانان‌ بيشترين‌ سهم‌ را ايفا مي‌كند و برخي‌ از آداب‌ و رسوم‌ و سنت‌هاي‌ مذهبي‌ و ملي‌ خانواده‌هاي‌ ايراني‌ در شكل‌گيري‌ اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ نقش‌ تعيين‌كننده‌اي‌ دارند و در نهایت بهبود کيفيت اوقات فراغت در وهله اول نيازمند شناخت وضع موجود است. پس همسو کردن زمان فراغت والدین با جوان می‌تواند کمک کند تا چالش‌ها و آسیب‌ها کاهش یابد و فضایی برای مشارکت جوانان فراهم آید. دنیس گیور معتقد است که اوقات فراغت، فرصتي به جوان مي‌دهد تا انرژي‌هايش را آزاد کند و به خلاقيت و خود شکوفايي نايل شود وليکن در صورتي که اين فرصت‌ها به هرز رود و نتواند جوان را به مشغوليت برانگيزد، زمينه‌ساز انحرافات و کجروي‌هاي او خواهد بود (شرفی،322:1370). از‌سوي ديگر، توجه نکردن به علايق و خواسته هاي اين گروه سني خسارات جبران ناپذيري به بار مي‌آورد، گذشته از آن در سال‌هاي اخير به دليل توسعه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات، الگوي گذران اوقات فراغت در حال ظهور است و در واقع رسانه‌ها نقش با اهميتي در پرکردن وقت آزاد جوانان، ايفا مي‌کنند. اين در حالي است که مديريت نادرست استفاده از اين رسانه‌ها از‌سوي خانواده‌ها، ناخواسته می‌تواند پيامدهاي سوئي براي جوانان در پي داشته باشد.

در مورد نحوه‌ي گذران اوقات فراغت و شیوه‌ها و وسایل مورد استفاده در گذران اوقات فراغت، تحقيقات متعددي انجام شده است. در اين پژوهش ضمن توجه به چگونگي گذران اوقات فراغت والدين و جوانان تهراني، سعی شده است که به بررسی مقایسه‌ای الگوی فراغت در بین جوانان و والدین آن‌ها پرداخته شود و نیز در پي آن هستيم که بدانيم سهم رسانه‌ها در الگوي گذران اوقات فراغت تا چه حد است؟

1.Leisure time

civilization Industria 2.

3.Piepor

4.Joffer Dumazedie

5.G.B. Cunningham

6.Judit Lazard

Information 7.Communication Technologies and

تعداد صفحه : 191

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --