دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوقی اسلامی

عنوان : بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوقی اسلامی

عنوان: 

بررسی مبانی تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما: 

دکتر علیرضا ابراهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1. بیان مسئله. 3

2. سؤالات تحقیق.. 3

الف) سؤال اصلی.. 3

ب) سؤالات فرعی.. 3

3. فرضیه‌ی تحقیق.. 3

4. پیشینه‌ی تحقیق.. 4

5. ضرورت تحقیق.. 4

6. اهداف تحقیق.. 4

7. جنبه نوآوری تحقیق.. 5

8. روش تحقیق.. 5

فصل اول: 6

کلیات… 6

بند اول: اولین نماز جمعه‌ای که توسط پیامبر اسلام اقامه شد. 13

بند دوم: تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها 14

1 – 2 – 2 – 1. عدم اقامه نماز جمعه در میان شیعیان و تأثیر آن در پی بردن به آرای فقها 15

1 – 2 – 2 – 2. بازنمایی اوضاع سیاسی مذهب شیعه در ایران در زمان حکومت صفویه. 18

1 – 2 – 2 – 3. عوامل تاثیر‌گذار بر چگونگی نماز جمعه در برخی دوران‌های تاریخی.. 19

1 – 2 – 2 – 3 – 1. انعطاف‌پذیری پادشاهان سلسله صفوی در برابر فقهای امامیه. 19

1 – 2 – 2 – 3 – 2. تشکیل مدارس جهت بحث و بررسی فقها 20

1 – 2 – 2 – 3 – 3. بنا کردن مساجد جامع در شهرها جهت اقامه جمعه. 20

1 – 2 – 2 – 3 – 4. تشکیل مجمع نماز جمعه. 21

1 – 2 – 2 – 3 – 5. جمع آوری خطبه‌های نماز جمعه. 22

1 – 3 – 3 – 1. وقت خطبه‌ها 33

1 – 3 – 3 – 2. واجبات محتویات خطبه‌های نماز جمعه. 34

1 – 3 – 3 – 2 – 1.  حمد و سپاس الهی.. 34

1 – 3 – 3 – 2 – 2. صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) 34

1 – 3 – 3 – 2 – 3. سفارش به تقوا 34

1 – 3 – 3 – 2 – 4. وجوب قرائت سوره‌ای کوتاه. 34

1 – 3 – 3 -3.  بلند خواندن خطبه‌ها 35

1 – 3 – 3 -4. عربی بودن خطبه‌ها 35

1 – 3 – 3 -5. ایستاده بودن خطیب… 35

1 – 3 – 3 – 6. یکی بودن خطیب و امام جمعه. 36

1 – 3 – 3 – 7. با طهارت بودن در خطبه‌ها 36

1 – 3 – 3 – 8. گوش دادن به خطبه‌ها 36

1 – 3 – 3 – 9. شرایط خطیب جمعه. 36

1 – 3 – 3 – 10. آداب خطبه‌ها 37

1-4 – 1 – 1. روایت شیخ کلینی با اسناد عمر بن حنظله. 40

1 – 4 – 1 – 2. روایت ابوخدیجه. 41

فصل دوم: 50

بررسی ادله و اقوال  حکم به وجوب و حرمت نماز جمعه نزد فقهای شیعه. 50

2 – 1 – 2 – 1.  سیره خلفا 52

2 – 1 – 2 – 2.  هم‌ردیف بودن نماز جمعه با نماز عیدین.. 53

2 – 1 – 2 – 3. فرمایش امام سجاد «علیه‌السلام» 54

2 – 1 – 2 – 4. روایات متفرقه. 54

2 – 1 – 2 – 5. سایر روایات… 55

2 – 2 – 1 – 1. دیدگاه ابن ادریس حلی در کتاب السرائر. 59

2 – 2 – 1 – 2. دیدگاه سلار در کتاب المراسم.. 61

2 – 2 – 1 – 3. دیدگاه سید مرتضی علم الهدی مبنی بر‌اشتراط حضور امام معصوم و یا نایب خاص او. 61

2 – 2 – 2 – 1.  دلایل تاریخی.. 62

2 – 2 – 2 – 2.  دوران امر میان وجوب و حرمت… 62

2 – 2 – 2 – 3. نماز جمعه وظیفه حاکم اسلامی (امام معصوم) 62

2 – 2 – 2 – 4. دلایلی عقلی مبنی بر تحریم نماز جمعه در دوران غیبت… 63

2 – 2 – 2 – 4 – 1. ایجاد فتنه و اختلاف… 63

2 – 2 – 2 – 4 – 2. عدم تحقق شرط عدالت در خطیب و امام جمعه. 63

2 – 3 – 1 – 1.  سوره جمعه. 67

2 – 3 – 1 – 1 – 1.  نگاهی اجمالی به شأن نزول آیه‌. 68

2 – 3 – 1 – 1 – 2.  شأن نزول آیه. 70

2 – 3 – 1 – 1 – 3.  خطاب در آیه. 71

2 – 3 – 1 – 1 – 4.  احکام فقهی آیه. 72

2 – 3 – 1 – 1 – 4-1. مراد از کلمه «نداء» 73

2 – 3 – 1 – 1 – 4-2.  مراد از سعی در نماز جمعه. 75

2 – 3 – 1 – 1 – 4-3. مراد از کلمه ذکر در آیه. 76

2 – 3 – 1 – 1 – 5.  تفسیر ﴿إن کنتم تعلمون﴾. 78

2 – 3 – 1 – 1 – 6.  تفسیر ﴿فإذا قضیت الصلاۀ فانتشروا فی الأرض﴾. 78

2 – 3 – 1 – 2. دیگر آیات مرتبط با نماز جمعه. 79

الف) روایاتی که بر وجوب نماز جمعه حتی توسط غیر امام دلالت دارند. 84

ب) روایاتی که بر وجوب شرکت در نمازجمعه‌های اقامه‌شده دلالت دارند. 85

ج) روایاتی که بر جایگاه و اهمیت ویژه نماز جمعه در نزد ائمه معصومین«علیهم السلام» دلالت دارند. 87

1. روایاتی که بر منصب خاص بودن نماز جمعه برای امام دلالت دارند. 88

2. روایاتی که بر اجازه ائمه معصومین «علیهم السلام» بر اقامه نماز جمعه توسط غیر امام معصوم دلالت دارند. 89

هـ) روایاتِ نشان‌دهنده اَجزا و احکام نماز جمعه. 91

فصل سوم: 97

بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه. 97

3 – 1 – 1 – 1. دیدگاه محقق کرکی.. 101

3 – 1 – 1 – 2. دیدگاه سید حسین موسوی کرکی.. 105

3 – 1 – 1 – 3. دیدگاه میرزا علیرضا تجلی.. 105

3 – 1 – 1 – 4. دیدگاه شیخ مفید. 106

3 – 1 – 1 – 5. دیدگاه شیخ طوسی در کتاب النهایه. 107

3 – 1 – 1 – 6. دیدگاه ابن براج.. 109

3 – 1 – 1 – 7. دیدگاه شریف رضی(سید مرتضی) در دنباله رساله ابن براج.. 109

3 – 1 – 1 – 8. دیدگاه علامه حلی.. 110

3 – 1 – 1 – 9. دیدگاه محقق حلی.. 111

3 – 1 – 1 – 10. نظر صاحب جواهر. 111

3 – 1 – 1 – 11. دیدگاه مرحوم بهبهانی.. 114

3 – 1 – 1 – 12. دیدگاه آقای بروجردی.. 115

3 – 1 – 2 – 1. تفسیر روایات از دیدگاه قائلین به وجوب تخییری.. 117

3 – 1 – 2 – 1 – 1. روایت حث جهت اثبات وجوب تخییری.. 118

3 – 1 – 2 – 1 – 2. روایت زراره از امام باقر(ع) 118

3 – 1 – 2 – 1 – 3. موثقه ابن بکیر به نقل از زراره. 119

3 – 1 – 2 – 1 – 4. روایات سماعه. 119

3 – 1 – 2 – 1 – 5. روایت محمد بن مسلم و روایت زراره از امام صادق(ع) 120

3 – 1 – 2 – 2. اثبات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت با استفاده از ادله عقلی.. 120

3 – 1 – 2 – 2 – 1. دلیل اول. 121

3 – 1 – 2 – 2 – 2. دلیل دوم. 122

3 – 1 – 2 – 3. دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تخییری از دیدگاه سایر فقهای معاصر. 124

3 – 2 – 1 – 1. اخباری‌ها 127

3 – 2 – 1 – 2. شهید ثانی (از بنیانگذران اصلی قول به وجوب  تعیینی نماز  جمعه  در دوران غیبت) 129

3 – 2 – 1 – 3. دیدگاه فیض کاشانی.. 133

3 – 2 – 1 – 4. دیدگاه محقق سبزواری.. 135

3 – 2 – 1 – 5. دیدگاه شیخ صدوق.. 137

3 – 2 – 1 – 6. دیدگاه علامه مجلسی.. 139

الف- تفسیر حدیث حث از دیدگاه علامه مجلسی.. 142

ب- دلیل دیگر علامه مجلسی: روایت زراره از امام باقر(ع) 143

ج) جمع بندی نهایی علامه مجلسی مبنی بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه. 143

3 – 2 – 1 – 7. دیدگاه شیخ حر عاملی.. 144

3 – 2 – 1 – 8. دیدگاه شیخ طوسی.. 145

3 – 2 – 1 – 9. دیدگاه مرحوم کلینی.. 146

3 – 2 – 1 – 10. دیدگاه محقق حلی صاحب کتاب المدارک…. 146

3 – 2 – 1 – 11. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق الناضره. 147

3 – 2 – 1 – 12. دیدگاه شیخ ابوالصلاح حلبی.. 148

3 – 2 – 1 – 13. دیدگاه شیخ عماد الدین طبرسی.. 148

3 – 2 – 1 – 14. دیدگاه شیخ ابوالفتح کراجکی.. 148

3 – 2 – 1 – 15. دیدگاه شیخ فخرالدین بن طریح نجفی.. 149

3 – 2 – 1 – 16. دیدگاه صاحب معالم و شیخ محمد فرزند او. 149

3 – 2 – 1 – 17. دیدگاه شیخ حسین عاملی شاگرد شهید ثانی.. 150

فصل چهارم: 155

حکم نماز جمعه از دیدگاه مذاهب اربعه. 155

4 – 1 – 1 – 1. نظر شیخ عبدالقادر الجیلانی مبنی بر وجوب تعیینی نماز جمعه. 156

4 – 1 – 1 – 2. دیدگاه کلی حنابله. 159

4 – 1 – 4 – 1. نظر ابوحنیفه مبنی بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه بدون وجود سلطان. 169

الف) دلیل نقلی.. 173

ب) دلیل عقلی.. 174

فهرست منابع و مآخذ. 183

الف)  منابع فارسی.. 183

ب) منابع عربی.. 184

چکیده

نماز جمعه، از عباداتی است که ابعاد عبادی و سیاسی آن همیشه مورد توجه بوده است. مسلمانان این عمل عبادی را هر جمعه، ابتدای ظهر اقامه می‌کنند و کسانی که در آن شرکت نمی‌کنند باید نماز ظهر بخوانند. نماز جمعه باید به‌صورت جماعت برگزار شود. فقهای شیعه‌ و علمای اهل‌ سنّت، برای اثبات‌ وجوب‌ آن ، به‌ آیه نهم سوره جمعه‌ و ادله نقلی و عقلی و هم‌چنین اجماع‌ استناد کرده‌ و ترک‌ آن را مستوجب عقوبت دانسته‌اند. برخی فقها در استناد به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌، برای وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌، مناقشه‌ کرده‌ و گفته‌اند که‌ این‌ آیه‌ در صدد تشریع‌ و اثبات‌ وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌ نیست‌، بلکه‌ شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌ای را که‌ به‌ شکل‌ صحیح‌ برپا شده‌، لازم‌ دانسته‌ و در مقام‌ توبیخ‌ کسانی است‌ که‌ با وجود اقامه‌ شدن‌ نماز جمعه صحیح‌، از حضور در آن‌ خودداری می‌کنند و به‌ تجارت‌ یا امور دیگر می‌پردازند. فقهای مذاهب اربعه به جز حنفی‌ها اقامه و صحت نماز جمعه را به حضور یا اجازه سلطان مشروط نمی‌دانند؛ مانند نماز جماعت که صحت و اقامه آن مشروط به حضور یا اجازه سلطان نیست؛ درحالی‌که حنفیه با تمسک به دلایل عقلی و نقلی، نماز جمعه را منصب حاکم و سلطان می‌دانند و آن را بدون حضور و اجازه سلطان صحیح نمی‌دانند. اما در فقه شیعه شرط صحت و اقامه نماز جمعه، حضور یا اجازه امام معصوم است؛ به دیگر سخن در مسأله نماز جمعه، ولایت از آنِ امام معصوم یا نایب اوست؛ نه سلطان و حاکم. جایز بودن‌ یا نبودنِ اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌ امام‌ معصوم‌ علیه‌السلام‌ از موضوعات‌ بحث‌ برانگیز در میان‌ فقهای امامی است و درباره آن چند نظریه‌‌ مطرح‌ گردیده‌ است که‌ عبارتند از‌: «حرمت»‌، «وجوب‌ تعیینی»، «وجوب‌ تخییری»، «احتیاط واجب» و «احتیاط مستحب» در اتیان نماز جمعه. هدف از این پژوهش، بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری از دیدگاه مذاهب خمسه می‌باشد. در این بین نظریه وجوب‌ تخییری در میان‌ فقهای متأخر، یعنی از قرن‌ سیزدهم‌ به‌ بعد، مقبولیت‌ یافته‌ است‌. به‌طور کلی، در میان‌ فقهای اصولی گرایش‌ به‌ نظریه وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ شایع‌تر است‌؛ هر چند شماری از آنان‌ قائل‌ به‌ حرمت‌ آن‌ شده‌اند. برخی از قائلان‌ به‌ وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌، تلاش‌ برای‌ اقامه نماز جمعه‌ را واجب‌ تخییری دانسته‌اند، اما پس‌ از تشکیل‌ نماز جمعه‌، حضور در آن‌ را برای واجدان‌ شرایط‌، واجب‌ تعیینی برشمرده‌اند.  فقهای اخباری نیز با توجه به ظهور آیات قرآن و روایات معصومین(ع) قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشند و اجتهاد فقهای اصولی در مقابل نصوص را تخطئه می‌کنند و در فرض حضور و غیبت امام معصوم نماز جمعه را واجب تعیینی می‌دانند.

مقدمه
مهم‌ترین ویژگی‌ احکام اسلام، توجه  همزمان به دنیا و آخرت است. اسلام هم دین عبادت و بندگی است و هم دین سیاست و دنیاداری. خداوند، تکامل فردی را به حرکت‌های جمعی وابسته کرده است. اسلام این رفتار فردی و جمعی را نه‌تنها در فکر و نظر پی ریزی کرده، بلکه در عمل نیز پیوندی ناگسستنی بدان‌ها بخشیده است که نماز جمعه، نمونه ی برجسته ی آن به شمار می رود.

مؤذن در روز آدینه اهل ایمان را به‌سوی خدا می‌خواند و نمازگزاران پاک طینت با دلی آکنده از مهر الهی و با کنار گذاشتن همه ی مظاهر دنیوی، گرد هم می‌آیند تا به دریای بی‌کران اتحاد و معنویت برسند. د‌ین داران با رنگ‌ها، نژادها و زبان‌های گوناگون، در کنار هم به سخنان حکمت‌آمیز امام جمعه گوش فرا می‌دهند. امام جمعه نیز همانند دیده‌بان و جلوداری امین با فراخواندن آنان به پاکی و پرهیزکاری، راه‌ها و بی راهه‌های این دنیای پر‌اشوب را به آنان نشان می دهد. آن گاه همگی بدون کبر و نخوت نماز جمعه را خالصانه اقامه می‌کنند. پس از این نماز، جان‌های مؤمنان پاکیزه می گردد و چون آینه‌ای خواهد شد که پرتو جمال یار را در آن تماشا خواهند کرد.

حال که به یمن پیروزی انقلاب اسلامی این عبادت الهی هرجمعه در کشور ما برگزار می‌شود، بر ماست تا با تقویت پیام و معرفی زوایای ناشناخته‌ی آن، شکر این نعمت را به جای آوریم.

بیش‌تر مذاهب اسلامی قائل به وجود امام – بعد از پیامبر«صلی الله علیه و آله و سلم» – نبوده‌اند و وجود یا اذن سلطان را برای اقامه نماز جمعه شرط نمی‌دانند؛ لذا در تمام دوران‌ها (چه عصر غیبت و چه عصر حضور امام معصوم) قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشند. اما در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است؛ وجوب نماز جمعه میان پیروان امامیه در زمان حضور امام معصوم(ع) – صرف نظر از تقیه – اجماعی بوده است. در عصر غیبت بین فقهای امامیه در حکم نماز جمعه اختلاف است؛ برخی آن را واجب تعیینی و بعضی واجب تخییری و عده‌ای دیگر از آنان اقامه نماز جمعه را حرام می‌دانند. محور و مرکز اختلاف در مسئله، ضرورت وجود امام یا اذن او در اقامه نماز جمعه است. این اختلاف که از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد، عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است. از این زاویه، سه مبنای فقهی وجود دارد:

الف) برخی نماز جمعه را مطلقاً، در عصر حضور و یا غیبت، از شئون ولایت نمی‌دانند و اقامه نماز جمعه را مثل دیگر نمازهای یومیه بی‌نیاز از اذن او می‌دانند. بنابراین بعضی از بزرگان مانند شهید ثانی قائل به وجوب تعیینی در عصر حضور و غیبت شدند.

ب) برخی در عصر حضور آن را از شئون ولایت می‌دانند و در عصر غیبت به این رابطه اعتقاد ندارند. طرفداران این مبنای دوم به رأی متفاوتی قائل شده‌اند و پس از اتفاق نظر در عصر حضور، درباره عصر غیبت به دلیل عدم دسترس به امام معصوم(ع)، شرط وجود امام را ساقط دانسته و به وجوب تعیینی یا وجوب تخییری نظر داده‌اند. و برخی پس از اقامه نماز جمعه نیز از قائلین وجوب تخییری حضور را در نماز جمعه واجب تعیینی می‌دانند؛ مانند محقق خویی.

ج) عده‌ای از فقهای امامیه نیز اقامه نماز جمعه را به‌طور کلی از شئون ولایت می‌دانند و در این باره تفاوتی میان عصر حضور و غیبت قائل نیستند. بنابراین مبنا با غیبت امام، اقامه نماز جمعه را حرام و بدعت دانسته و برخی با وجود فقیه عادل وجوب تخییری را انتخاب کرده‌اند یا در صورت اذن فقیه عادل، اقامه نماز جمعه را واجب تعیینی دانسته و در غیر این صورت به واجب تخییری فتوا داده‌اند. کوتاه سخن این‌که نقش ولایت در حکم نماز جمعه از عوامل مهم اختلاف بین امامیه است.

مذاهب چهارگانه ی اهل سنت، قایل به وجوب تعیینی نماز جمعه در هر زمان هستند. دلیل این حکم از مذاهب اهل سنت به جز حنفیه، ظاهر است؛ زیرا آنها در وجوب نماز جمعه اذن امام را معتبر ندانسته، بنابراین، در هر شرایطی آن را واجب می دانند. اما حنفیه هم اگرچه اذن سلطان را شرط اقامه جمعه دانسته، لیکن در صورت تعذر اذن امام، اعتبار آن را ساقط دانسته است. از این رو تحقیق حاضر درصدد است که با ارائه  اقوال و ادله فقهای اسلامی و مستندات تاریخی، به تحلیل و واکاوی تعیینی و تخییری بودن وجوب نمازجمعه از منظر مذاهب خمسه بپردازد.

تعداد صفحه : 205

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


1 Comment

Comments are closed.

Related Posts

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تناسب محتوای Read more…

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه با موضوع:بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و فلسفه عنوان : بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه­ ارشد رشته الهیات گرایش Read more…

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان : بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: تبیین Read more…