دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

عنوان پایان نامه:

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده : 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 3

1-3- پیشینه پژوهش    4

1-4- سوالات پژوهش     6

1-5- فرضيات پژوهش     6

1-6- اهداف پژوهش    6

1-7- روش تحقیق. 7

1-8- نوآوری تحقیق. 7

1-9- سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- موقعیت ژئوپلتیک (جغرافیایی) مصر. 9

2-3-موقعیت ژئوپلتیک ایران. 9

2-4- جمعیت شناسی مصر. 13

2-5- تاریخ مصر. 17

2-5-1- تاریخ سیاسی مصر پس از استقلال. 17

2-6- نظام سیاسی مصر. 22

2-7- احزاب مصر. 23

2-8- سیاست خارجی مصر پس از استقلال. 24

2-9- عوامل عمده اثر گذار بر روابط خارجی مصر. 28

2-9-1- موقعیت جغرافیایی مصر: 28

2-9-2- ناسیونالیسم عربی : 28

2-9-3- فلسطین و اسرائیل : 28

2-9-4 – گرایش به غرب : 29

2-9-5- اسلام گرایی : 29

2-9-6- ارتش مصر: 30

2-10- نظریه همگرایی در روابط بین الملل. 30

2-10-1- نظريه فدراليسم. 32

2-10-2-  نظريه ارتباطات.. 34

2-10-3-  نظريه كاركرد گرايي.. 34

فصل سوم: روابط ایران و مصر. 37

3-1- مقدمه. 38

3-2- رابطه ايران و مصر در عهد باستان. 38

3-3- روابط ايران و مصر در دوران بعد از اسلام. 39

3-4- مناسبات  سیاسی تهران ـ قاهره‌ بعد از جنگ جهاني اول. 41

3-5- روابط ايران و مصر در دوران رضا شاه 42

3-6- روابط ايران و مصر در دوران محمدرضا شاه پهلوي.. 43

3-7- روابط ايران و مصر بعد از انقلاب اسلامي ايران. 47

3-8- رابطه ايران و مصر بعد از انقلاب مصر. 51

3-9-رابطه ایران و مصر و تحولات مصر بعد از مبارك… 52

3-10- رابطه ایران و مصر در دوران محمد مرسی.. 56

3-11- روابط ایران و مصر در دوران بعد از محمدمرسی.. 60

3-21- عوامل موثر در همگرایی ایران و مصر. 62

فصل چهارم: آینده روابط ایران و مصر. 69

4-1- اشتراكات تاثير گذار بر روي روابط ايران و مصر. 70

4-2- عوامل موثر بر رابطه ايران و مصر. 71

4-3- موانع تاثیرگذار بر روند تعامل ایران و مصر. 73

4-4- نقش امريكا و اسرائيل در روابط ايران و مصر. 75

4-5- تاثير تحولات اخير و بركناري مرسي بر رابطه ايران و مصر. 75

4-6- تاثير انتخابات رياست جمهوري ايران بر آينده روابط ايران و مصر. 79

4-7- آینده احتمالی روابط ایران و مصر. 81

4-8- نتیجه گیری.. 85

4-9- راهکارها و پیشنهادات.. 86

4-10-محدودیتها 86

فهرست منابع. 87

 

چكيده :

ایران و مصر دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه هستند. روابط این دو کشور در دوران های مختلف با فراز و نشیب های متعددی روبرو بوده است. با توجه به اهمیت این دو کشور در منطقه و نیز تحولات اخیر داخلی و منطقه ای، بررسی روابط و آینده احتمالی این دو کشور از اولویت خاصی برای هر دو کشور برخوردار است. عوامل داخلی و خارجی زیادی روی رابطه این دو کشور تاثیر گذاشته است. بعد از برکناری حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی انتظار بهبود روابط مطرح گشت اما بعد از برکناری مرسی و روی کار آمدن دولت جدید در مصر می بایست برای اقدامات بعدی با دقت و صبر بیشتری جلو رفت و منتظر گام های بعدی دولت مصر و نتایج تحولات احتمالی آینده این کشور بود.

واژگان كليدي : ایران، مصر، تحولات مصر، حسنی مبارک،مرسی

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

 


1-1-      مقدمه

ایران ومصر دو کشور با تمدن و سابقه کهن و با اهمیت و پرنفوذ در منطقه خاورمیانه هستند. ایران و مصر بنابر شواهد تاریخی از گذشته های دور با هم ارتباط داشته اند و مناسبات و تعاملات آن ها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. روی کار آمدن دولت های مختلف در این کشورها و سیاست های اتخاذ شده از سوی هرکدام باعث شد در دوران های مختلف این دو کشور نسبت به هم رویکردهای مختلفی داشته باشند و به این ترتیب اکنون با توجه به تحولات اخیر در مصر و سقوط مبارک و نیز برکناری مرسی می توان انتظار داشت که تغییراتی در رابطه این دو کشور تغییراتی اتفاق بیفتد و آینده روابط دو کشور را غیر قابل پیش بینی می سازد.

1-2-      بيان مسئله

با توجه به شرایط کنونی جهان ،نحوه تعامل مصر و ایران به عنوان دو قدرت تاثیرگذار منطقه ای در خاور میانه و شمال آفریقا  می تواند تمامی معادلات جهان را تحت تاثیر قرار دهد و از این حیث دارای اهمیت شایانی است. قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران در خاور میانه با نفوذ گسترده ای که در میان اقشار مختلف مسلمانان در کشور های مختلف و همچنین نفوذی که در سایر مناطق جهان دارد این کشور را در عرصه منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت نموده است از سوی دیگر مصر نیز به عنوان یک کشور بزرگ عربی اسلامی  از اهمیت ویژه ای در منطقه برخوردار است . همسایگی مصر با رژیم اشغالگر قدس بر اهمیت استراتژیک این کشور افزوده است . تسلط مصر بر کانال سوئز و نقش آن در قاره عظیم آفریقا  موقعیت ژئوپلوتیک مصر را آشکار کرده واین اهمیت را دوچندان نموده است.

روابط ایران و مصر در طی سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب همراه بوده و در این سیر تاریخی برداشت نخبگان دو کشور از شرایط منطقه ای و بین المللی بر روند این تغییرات تاثیر گذاشته است.همچنین نفوذ قدرتهای بین المللی نظیر آمریکا در مصر بخصوص پس از مرگ ناصر و کمکهای بلاعوض این کشور به ارتش مصر ، موضوع رابطه با مصر را قامض و پیچیده تر از یک مسئله منطقه ای نموده است .با آغاز بهار عربی در مصر و تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اجتماعی این کشور و قدرت گرفتن اسلامگرایان و پررنگتر شدن مشترکات فراوان دوکشور و رنگ باختن اختلافات پیشین به نظر می رسد فرصتی تاریخی برای ایجاد روابط نزدیک بین ایران و مصر ایجاد شده است و از آنجایی که روابط ایران و مصر در عرصه بین المللی می تواند منافع داخلی و خارجی هر دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد .

عوامل همگرایی دوکشور نظیر دین مشترک، عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی ، منافع و علایق مشترک و همچنین روی کار آمدن اسلامگرایان و بسیاری موارد دیگر قابل تقویت و گسترش بوده و می توانند با کاهش تاثیر عوامل واگرایی نظیر دخالت بیگانگان و بویژه آمریکا، ناسیونالیسم عربی و اختلافات ایدئولوژیک و همچنین تفاوت دیدگاه ها در خصوص مسئله فلسطین و اسرائیل ، زمینه های وحدت و نزدیکی هرچه بیشتر این دوکشور را بوژه در شرایط تاریخی اخیر فراهم آورند.

پژوهش حاضرسعی دارد  عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک  را مورد کنکاش قرار دهد و پاسخی برای سوالات زیرارائه نموده و در آخر راه کارهایی جهت برقراری روابط نزدیک و بهبود روابط این دو کشور ارائه نماید.

  • آیا اساسا امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد؟
  • عوامل اصلی همگرایی بین ایران و مصر کدامند؟
  • چه تغییری در عوامل همگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟
  • عوامل اصلی واگرایی ایران و مصر کدامند؟
  • چه تغییری در عوامل واگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟
  • ایران از چه راهبردهایی می تواند در راستای افزایش همگرایی و کاهش واگرایی در روابط با مصر جدید در  این برهه بهره ببرد؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 108

قیمت : 17300 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --