دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلین

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلین

استاد راهنما:

دكتر  حسین خاکپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. ………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق و مفهوم شناسی ……………………………………………………………2

1 ـ1ـ بخش اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………….3

1ـ 1ـ 1ـ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………..3

1 ـ 1ـ 2ـ ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………..3

1 ـ 1ـ 3ـ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..3

1 ـ 1ـ 4ـ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

1ـ 1ـ 5ـ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

1ـ 1ـ 6ـ فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………4

1ـ 1ـ 7ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

1ـ 1ـ 8 ـ مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

1ـ2ـ بخش دوم: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………………………6

1 ـ 2ـ 1ـ معنای لغوی ذرّ……………………………………………………………………………………………………………..6

1ـ 2ـ 2ـ معنای لغوی ذرّیه…………………………………………………………………………………………………………..6

1ـ 2ـ 3ـ عالم ذرّ ………………………………………………………………………………………………………………………….8

1ـ 2ـ 4ـ مفاد پیمان نامه ( اخذ میثاق به ربوبیت و نبوت انبیاء و ولایت ائمه علیهم السلام)…………………………..11

1ـ 2ـ 5 ـ زمان و مکان عالم ذرّ………………………………………………………………………………………………….11

1ـ 2ـ 6ـ حکمت اخذ میثاق………………………………………………………………………………………………………..17

1ـ 2ـ 7ـ زمان فراموشی میثاق…………………………………………………………………………………………………..19

1ـ 2ـ 8 ـ حکمت فراموشی میثاق………………………………………………………………………………………………20

فصل دوم:آیات و روایات مرتبط با آیة ذرّ……………………………………………………….……..22

2ـ 1ـ بخش اول: آیات مرتبط با آیة ذرّ………………………………………………………………23

الف ـ آیات مکی…………………………………………………………………………………………………………………………..23

ب ـ آیات مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………30

2 ـ 2ـ بخش دوم: عالم ذرّ در روایات…………………………………………………………………………………..36

2ـ 2ـ 1ـ پذیرش یا ردّ روایات  ………………………………………………………………………………………………….36

2ـ 2ـ 2ـ مسائل مطرح شده در روایات ……………………………………………………………………………………..38

2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مطلق اخذ میثاق …………………………………………………………………………………………………..38

2ـ 2ـ 2ـ 2ـ علت افضلیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وسلم بر سایر انبیاء………………………………………….39

2ـ 2ـ 2ـ 3ـ عالم ذرّ و اهل بیت علیهم السلام………………………………………………………………….41

2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 1ـ عرضة ولایت حضرت علی و سایر ائمه علیهم السلام ……………….41

2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 2ـ انتخاب شیعیان در عالم ذرّ………………………………………………………………………………43

2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 3ـ امیرالمؤمنین نامیدن حضرت علی علیه السلام در عالم ذرّ………………………………………46

2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 4ـ حضرت قائم عج الله تعالی فرجه الشریف و تعیین پیروانش در عالم ذرّ ………………………………47

2ـ 2ـ 2ـ 4ـ کیفیت پاسخ گویی انسان ها در عالم ذرّ……………………………………………………………….48

2ـ 2ـ 2ـ 5ـ جواب منکرین عالم ذرّ…………………………………………………………….50

2ـ 2ـ 2ـ 6ـ نحوة شهادت گرفتن از انسان ها در عالم ذرّ………………………………………………………….50

2ـ 2ـ 2ـ 7ـ سرّ ذکر صلوات…………………………………………………………………….51

2ـ 2ـ 2ـ 8 ـ تجدید میثاق عالم ذرّ در دنیا به وسیلة استلام حجرالأسود…………………………………52

2ـ 2ـ 2ـ 9ـ اخذ میثاق از ملائکه در عالم ذرّ……………………………………………………56

2ـ 2ـ 2ـ 10ـ سرّ الفت و اختلاف بین انسان ها در عالم دنیا……………………………………………………57

فصل سوم: رویکردهای تفسیری آیة ذرّ……………………………………………………………..61

3ـ 1ـ مقدمه… ……………………………………………………………………………………………………………………………62

3ـ 2ـ رویکرد اول: عالم ذرّ…………………………………………………………………………………………………………62

3ـ 2ـ 1ـ اشکالات وارد شده برآن……………………………………………………………………………………………..64

3ـ 2ـ 1ـ 1ـ اشکالات سید مرتضی و پاسخ آنها………………………………………………………………………..64

3ـ 2ـ 1ـ 2ـ بررسی شبهات علامه شعرانی……………………………………………………………………………….72

3ـ  2ـ 1ـ 3ـ ایراد بلخی و جواب آن…………………………………………………………………………………………74

3ـ 3- رویکرد دوم: عالم دنیا……………………………………………………………………………………………………….78

3ـ 3- 1ـ عقل و وحی و نقد آن………………………………………………………………………………………………….78

3ـ 3-2ـ  فطرت یا عالم استعدادها و نقد آن …………………………………………………………………………..80

3ـ 3-3ـ عقل و فطرت و نقد آن ……………………………………………………………………………………………….82

3ـ 4-رویکرد سوم: عالم ملکوت و نقد آن…………………………………………………………………………………..85

3ـ 5- رویکرد چهارم: عالم ارواح  و نقد آن………………………………………………………………………………..90

خلاصة نظریات : ………………………………………………………………………………………………90

فصل چهارم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………….9

 

چكيده:

یکی از مباحث مهم کلامی، موضوع اخذ میثاق از انسان ها در عالم ذرّ می باشد. عالم ذرّ مطابق آیات و متن صریح روایات منقول از ائمه علیهم السلام، مقطعی از حیات انسان ها قبل از عالم دنیا، بوده که خداوند متعال در آن عالم با گردآوری همة انسان ها به صورت ذرّات ریزی که از پشت حضرت آدم علیه السلام خارج کرده بود، به ربوبیت خود، نبوت انبیاء و ولایت ائمه علیهم السلام  از آنان اخذ میثاق کرد. این که چرا آن عالم را فراموش کرده و به یاد نداریم، سؤالی است که دانشمندان اسلامی نظرات متفاوتی را بیان و برخی این عالم را به صورت حقیقی انکار کرده اند. لذا با توجه به روایات متواتری که تصریح به وجود چنین عالمی قبل از عالم دنیا دارند، در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکردی قرآنی ـ روایی ضمن بیان همۀ نظرات ـ عالم ذرّ، عالم دنیا ( عالم عقل و وحی، عالم فطرت، عالم عقل و فطرت)، عالم ملکوت، عالم ارواح ـ مطرح شده راجع به این مسئله و نقد آن ها، چنین نتیجه می شود : عالم ذرّ به صورت حقیقی و مادی قبل از عالم دنیا به وقوع پیوسته است. حکمت آن اتمام حجت و آزمایش انسان ها بوده است. فراموشی آن عالم نیز به اراده خداوند و طبق مصلحت صورت گرفته. فطرت نتیجه عالم ذرّ است و به یاد نداشتن زمان و مکان آن عالم دلیل بر عدم آن نیست. همة نظرات بیان شده جز نظریه قائلین عالم ذرّ، اجتهاد مقابل ظاهر آیات قرآن ومتن صریح روایات است.

مقدمه

انسان از آیات مهم خداوند است که بسیاری از اسرار و رموز آفرینش در نهاد او نهفته است. دانشمندان و صاحب نظران علوم انسان شناسی کتاب های بسیاری در زمینه شناسایی انسان نگاشته اند ولی با وجود تمام این تلاش ها نتوانسته اند تعریفی ارائه دهند که پیچیدگی ها و زوایای فراوان و ناشناخته وجودی انسان را بشناسانند. در مقابل قرآن به صراحت و قاطعیت بشر را تعریف می نماید و ائمه اطهارعلیهم السلام نیز با الهام گرفتن از علوم الهی علاوه بر شناسایی انسان، راه و رسم کمال او را نیز به ما شناسانده اند. برای نشان دادن هدف انسان و راه و روش زندگی او ابتدا لازم است که از واقعیت او و طریقه خلقت و آفرینش او آن هم از طریق وحی پرده برداشته شود و در این میان چه آگاهی بهتر از آیات قرآن و تفاسیر آن بر اساس روایات ائمه اطهار علیهم السلام. این پایان نامه در پی اثبات عالم ذرّ بر اساس قرآن و احادیث مأثوره از ائمه اطهار علیهم السلام است. آیه ای که صراحتاً به وجود این چنین عالمی قبل از عالم دنیای مادی اشاره دارد آیه 172 سوره اعراف است و مبنا و اصل این تحقیق در بررسی و کنکاش، این آیه و احادیث وارده در این زمینه قرار داده شده است. طبق آیات و روایات می­توان ادعا کرد، که عالم ذرّ یک زمان محدودی بود که خداوند از ذرّ انسانها، که از پشت آدم یا از خاک اضافی او است بر وحدانیت خود و پیامبران و اوصیای آنها پیمان گرفت. و همه­ی انسان­ها از آدم تا قیام قیامت در مقابل و حضور ملائک که شاهد و ناظر بودند، اقرار به وحدانیت خداوند کردند که دیگر در روز قیامت نگویند که ما از این پیمان غافل بودیم و خداوند در آیه­ی فوق الذکر به این موضوع اشاره می­­کند.امید است که این پژوهش قدمی به سوی شناخت انسان و عوالم ناشناخته وجود او باشد و دلیل به دنیا آمده او و هدف خلقتش را بر اساس گذشته او و پیمانی که از او گرفته شده است را نشان دهد و بتوان گامی را در جهت خودشناسی و به طبع آن، خداشناسی، برداشته شود.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --