دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت¬های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

عنوان : بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت­های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

(تعليم و تربيت اسلامي)

عنوان:

بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت­های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان

استاد راهنما:

دكتر عباس اردكانيان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 5

1-3. سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 6

1-5. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1. اهداف علمی ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2. اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………… 7

1-6. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7. محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1. ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1. مهارت تفکر …………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-2. مهارت حل مسأله ……………………………………………………………………………………………… 11

2-1-3. مهارت تصمیم‌گیری …………………………………………………………………………………………… 11

2-2. پیشینه و سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12

 

فصل سوم: تاثير رياضيات بر مهارت‌هاي زندگي

3-1. واژه ریاضیات ………………………………………………………………………………………………………. 15

3-2. اهمیت ریاضیات در زندگی بشر ……………………………………………………………………………….. 16

 

3-3. در باب ریاضیات و واقعیت …………………………………………………………………………………….. 17

3-4. ریاضیات بستری مناسب جهت تقویت مهارت تفکر نقادانه ……………………………………………… 18

3-4-1. تفکر نقادانه ……………………………………………………………………………………………………… 19

3-4-2. استدلال …………………………………………………………………………………………………………… 20

3-4-3. اثبات ……………………………………………………………………………………………………………… 21

3-4-4. قلمرو پیش از اثبات …………………………………………………………………………………………… 21

3-4-5. نظرات پیاژه و اینهلدر پیرامون توسعه مهارت استدلال هندسی در دانش‌آموزان……………………. 23

3-4-6. نتیجه‌گیری از بحث ریاضیات ……………………………………………………………………………….. 23

3-5. تفکر خلاق …………………………………………………………………………………………………………. 23

3-5-1. ارزیابی تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………. 25

3-5-2. آزمون نقاشی ……………………………………………………………………………………………………. 25

3-6. الکساندر یاکو وله ویچ خین چین ……………………………………………………………………………… 26

3-6-1. پرورش اندیشه………………………………………………………………………………………………….. 27

3-6-1-1. درستی تفکر …………………………………………………………………………………………………. 27

3-6-1-1-1. مبارزه علیه تعمیم‌های غیر قانونی ……………………………………………………………………. 29

3-6-1-1-2. مبارزه علیه شبیه سازی‌های بی پایه …………………………………………………………………. 30

3-6-1-1-3. مبارزه به خاطر تفکیک کامل …………………………………………………………………………. 31

3-6-1-1-4. مبارزه به خاطر کمال و استواری طبقه بندی‌ها …………………………………………………….. 32

3-6-1-2. اسلوب تفکر …………………………………………………………………………………………………. 34

3-6-2. جنبه‌های اخلاقی و تربیت میهن دوستی ………………………………………………………………….. 39

3-6-2-1. درست کاری و حق گویی ……………………………………………………………………………….. 39

3-6-2-2. پایداری و مردانگی ………………………………………………………………………………………… 41

3-6-2-3. تربیت میهن دوستی ……………………………………………………………………………………….. 42

3-7. افلاطون ……………………………………………………………………………………………………………… 43

3-8. روبن هرش …………………………………………………………………………………………………………. 47

3-9. ابوزید عبدالرحمن بن محمدبن خلدون حضرمی …………………………………………………………… 51

3-10. آیت اله حسن حسن زاده آملی ………………………………………………………………………………. 51

3-11. آیت اله عبداله جوادی آملی …………………………………………………………………………………… 53

3-12. استاد داوود صمدی آملی ………………………………………………………………………………………. 54

3-13. گاد فری هرولد هاردی …………………………………………………………………………………………. 54

3-14. رنه دکارت ………………………………………………………………………………………………………… 55

3-15. جان دیویی ………………………………………………………………………………………………………… 56

3-16. و. ف. کانل ……………………………………………………………………………………………………….. 56

3-17. اریک تمپل بل ……………………………………………………………………………………………………. 57

3-18. ادوارد لی ثوراندایک ……………………………………………………………………………………………. 58

3-19. وینچ ………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-20. بنجامین بلوم ………………………………………………………………………………………………………. 59

3-21. فیثاغورس …………………………………………………………………………………………………………. 59

3-22. اقلیدوس اسکندرانی …………………………………………………………………………………………….. 60

3-23. دزموند برومز ……………………………………………………………………………………………………… 60

3-24. تئونی پاپاس ………………………………………………………………………………………………………. 60

3-25. مارکوس اورلیوس آگوستینوس ……………………………………………………………………………….. 60

3-26. یوهان فردریش هربارت ……………………………………………………………………………………….. 61

3-27. رابرت مینارد هوچینز ……………………………………………………………………………………………. 61

3-28. جان لاک …………………………………………………………………………………………………………… 61

3-29. ژآن‌هانری پستالوزی …………………………………………………………………………………………….. 62

3-30. هربرت اسپنسر …………………………………………………………………………………………………… 62

3-31. باروخ اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………………. 62

3-32. گود فرید ویلهم فون لایب نیتز ……………………………………………………………………………….. 63

3-33. ایسیدور آگوست ماری فرانسیس خاویر کنت …………………………………………………………….. 63

3-34. رابانوس موروس …………………………………………………………………………………………………. 63

3-35. کی روف ………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-36. لوبوویه دو فونتنل ……………………………………………………………………………………………….. 64

3-37. فردریک مایر ……………………………………………………………………………………………………… 64

3-38. جان درایدن ……………………………………………………………………………………………………….. 65

3-39. رولف والدو امرسن …………………………………………………………………………………………….. 65

3-40. فیلیکس کلاین ……………………………………………………………………………………………………. 65

3-41. پیر دو فرما ………………………………………………………………………………………………………… 65

3-42. آگوستوس دي مورگان ………………………………………………………………………………………….. 65

3-43. آنه ماری شیمل …………………………………………………………………………………………………… 65

3-44. جرالد ال. گوتک …………………………………………………………………………………………………. 66

3-45. برتراند آرتور ویلیام راسل ……………………………………………………………………………………… 66

3-46. سر کارل ریموند پوپر …………………………………………………………………………………………… 67

3-47. دکتر علی اکبر شعاری نژاد …………………………………………………………………………………….. 69

3-48. پرویز شهریاری ………………………………………………………………………………………………….. 69

3-49. ژاک سالومون آدامار …………………………………………………………………………………………….. 70

3-50. دکتر ابوالفضل رفیع پور ………………………………………………………………………………………… 70

3-51. لین آرتور استین ………………………………………………………………………………………………….. 71

3-52. دکتر سعید علیخانی ……………………………………………………………………………………………… 72

3-53. دکتر بیژن ظهوری زنگنه ………………………………………………………………………………………… 73

3-54. دکتر غلامرضا دانش نارویی …………………………………………………………………………………… 74

3-55. داود شالگردی ……………………………………………………………………………………………………. 76

3-56. علامه سید محمد حسین طباطبایی …………………………………………………………………………… 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………… 80

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1. نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………… 94

5-2. ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….. 98

 

منابع و مآخذ

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

چكيده لاتين………………………………………………………………………………………………………………… 103

چکیده:

تحقیق حاضر، حاصل روش کتابخانه‌ای است که با روی کردی توصیفی به تبیین و تحلیل «تأثیر ریاضیات بر مهارت‌های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان» پرداخته است.

این پژوهش دارای پنج فصل است که عبارتند از: در فصل اول کلیات تحقیق، در فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق، در فصل سوم تاثير رياضيات بر مهارت‌هاي زندگي. عناوینی که در فصل سوم تحقیق گنجانده شده است چون:

واژه‌ی ریاضیات، اهمیت ریاضی در زندگی بشر، در باب ریاضیات و واقعیت، ریاضیات بستری مناسب جهت تقویت مهارت تفکر نقادانه، تفکر خلاق و دیدگاه‌های اندیشمندان ریاضیدان.

حضور و فقدان ریاضیات در آموزش می‌تواند در زندگی موجب بعضی خصوصیات و استعدادها در انسان شود. ریاضیدانان باید از کلنجار با مغز لذت ببرند، حوصله‌ی زیادی داشته باشند و مسائل را به خوبی تحلیل کنند. همین چند مورد کافی است که فردی را در سطح زندگی مبدل به یک فرد موفق بکند. کیفیت زندگی هر فرد به چگونگی اندیشه ی او وابسته است. و راه منطقی کردن اندیشه از ریاضیات می گذرد. ریاضیات ذهن را تمرین می دهد و انضباط فکری ایجاد می کند. قوه ی خلاقیت ذهن را رشد می دهد. در حقیقت انگیزه ی خوب فکر کردن ایجاد می کند. ریاضیات این کمک را به ما می کند تا مشکلات و موضوعات زندگی را بهتر و راحت تر تجزیه و تحلیل کنیم. و سازنده ی اندیشه و فکر سالم است که عامل تعیین کننده ی شخصیت اجتماعی است. کسی که با ریاضیات آشناست و ذهن خود را با روش های ریاضی آشنا کرده است، در هر گام و هر اقدام خود، ناخودآگاه از روش هایی در اندیشیدن استفاده می کند که در ریاضی یاد گرفته است. فردی که دارای استعداد ریاضی باشد معمولاً خصوصیاتی را می‌توان در او مشاهده کرد. از جمله نکته سنجی، ریز بینی، بی تفاوت نبودن، تحلیل و آنالیز، طبقه‌بندی اطلاعات، حداکثر استفاده از داده ها، ارائه نظریه و در کنار آن هوش بالا که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این ویژگی‌ها می‌تواند نقش مهمی را در رفتارها، خصائل و نهایتاً سرنوشت شخصی فرد داشته باشد.

در فصل چهارم یافته‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات، فصل پنجم این رساله را تشکیل می‌دهد.

مقدمه:

نقش ریاضیات در سازماندهی فکر و اندیشه و درست اندیشیدن بر احدی پوشیده نیست، لذا آموزش ریاضیات به ابناء بشر برای رسیدن به جامعه‌ی منظم و پر سعادت امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بر ما معلمان ریاضی واجب است که در رسالت خطیری که به عهده داریم بیش از حد کوشا باشیم. ما معلمان ریاضی افتخار مضاعف نصیبمان شده است که در شاهراه بزرگ‌ترین ‌رسالت بشر یعنی معلمی از بهترین وسیله‌ی حرکت برای پیمودن مسیر، یعنی ریاضیات استفاده می‌کنیم. زندگی فقط دو جنبه‌ی مفید دارد: اول اینکه ریاضی مطالعه کنیم، و دوم آن که ریاضی را آموزش دهیم.

ریاضیات وجود دارد و همیشه وجود داشته است، بخشی از اساس انسان بودن. انسان بودن یعنی در جستجوی ادراک بودن. ریاضیات، در بین علوم، پیشرفت‌های چشم‌گیری را در ادراک ما از جهان مادی ممکن ساخته است. انسان بودن یعنی کاوش کردن. ریاضیات در طول تاریخ، اساسی برای کاویدن بوده است. انسان بودن یعنی مشارکت در یک جامعه. جوامع برای حفظ اطلاعات، تخصیص منابع و تصمیم سازی به ریاضیات نیاز دارند. انسان بودن یعنی ساختن، و ریاضیات، اساسی برای طراحی و ساختن هر چیز. انسان بودن یعنی داشتن نگاهی به آینده. ریاضیات می‌تواند ما را برای تجزیه و تحلیل آن چه بوده است، تخمین آن چه ممکن است باشد و ارزیابی فرصت‌های آتی توانمند سازد. انسان بودن یعنی بازی کردن، و ریاضیات بخشی از بازی‌ها و ورزش‌های ماست. انسان بودن یعنی فکر کردن، خلق کردن، و ارتباط برقرار کردن. ریاضیات وسیله‌ای برای فکر کردن، رسانه‌ای برای خلق کردن، و زبانی برای برقراری ارتباط فراهم می‌کند. بنابراین انسان بودن یعنی توسعه‌ی ریاضیات. در این تحقيق ما بر آنيم كه تاثيرات رياضيات بر مهارت‌هاي تفكر، حل مسئله، تصميم‌گيري و جنبه‌هاي اخلاقي در زندگي را از نگاه انديشمندان مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --