دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان : بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

دانشگاه رازی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

عنوان:

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر علی فلاحتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی که از اولویت و مزیت بالاتری نسبت به سایر صنایع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری، کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر موجود در استان کرمانشاه طبق کدهای I.S.I.C. دو رقمی در سال 1383 می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی است.

نتایج نشان می دهد که صنایع کانی غیرفلزی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و تولید منسوجات از بیشترین میزان سودآوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین توان اشتغال زایی و صنایع کانی غیر فلزی، تولید منسوجات، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین میزان اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

1-1 مقدمه

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.

1-2 شرح تحقیق

1-2-1 موضوع تحقیق 

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یک مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی که در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس کشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امکانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند که مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یک سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.

امروزه بر همه کارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشکار گردیده است که بدون               داشتن نگاه کارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امکـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امکان پذیر نیست. استان کرمانشاه نیز به عنوان یک منطقه با اهمیت در کشور و دارای جمعیت و مرکزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد که عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با کمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته که حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان که برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یک کار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های کوچک و زودبازده، مشاهده می گردد که روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به کار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی با روشهای علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشکار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در کنار استفاده از روشهای تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و کارشناسی دست یابد که با استفاده از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقیق

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص ترکیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

1-2-3 اهمیت تحقیق 

بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری که بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای کنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممکن است. بنابراین با توجه به نقش کلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است که برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امکان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های     با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امکان پذیر می نماید.

1-2-4 کاربرد نتایج تحقیق 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمرکز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی که از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امکانات از صنایعی که فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- کاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارایه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

1-2-5 سؤال های ویژه تحقیق 

از آنجا که در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است که روش انتخاب شده به گونه ای است که تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری کدام است؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه شاخص اشتغال کدام است؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه با توجه به شاخص ترکیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) کدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر صنایع استان کرمانشاه و کل کشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیک (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

تاکسونومی عددی از جمله روش هایی است که قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم و بیش همگن تقسیم کرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم کاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری که نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یکسانی در   نظر می گیرد. برای رفع این مشکلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تکنیک های آماری چند متغیره می باشد، که از پایه تئوریکی بسیار قوی برخوردار است. به کمک تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی  متغیر را به تعداد کمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری که این عامل ها از همدیگر مستقل،      و هر یک ترکیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت کاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر کدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می کند. پس در ابتدا با تکنیک   تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاکتور یا عامل خلاصه،            و به هر یک وزن مناسب داده می شود. سپس با به کارگیری تکنیک تاکسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با استفاده از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه  شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص ترکیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی      می کنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی صنایع کارگاهی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی است.

ب) قلمرو زمانی تحقیق:

آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (استان کرمانشاه) در سال 1383 است.

1-3 محدودیت های تحقیق

مهمترین محدودیت در این تحقیق روش تاکسونومی عددی  می باشد. بدین معنی که به کارگرفتن روش تاکسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشکل هم خطی مواجه می سازد. این مشکل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب کاهش کارایی برآوردها می شود. بنابراین برای رفع این محدودیت می بایست از روش تحلیل عاملی استفاده شود که این خود ما را با مشکل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   می سازد. بدین مفهوم که می بایست از یکسری شاخص هایی استفاده کرد که تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.

مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی که روش تاکسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یک مقدار کمی نشان نمی دهد. بلکه بر اساس یک معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد که میزان سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که روش مذکور فاصله کمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلکه فاصله رتبه ای بین آنها را آشکار می نماید.

1-4 واژگان کلیدی

1- برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرآیند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای  (زیاری، 1378).

2- تحلیل عاملی:

یکی از روش های آماری است که در ترکیب شاخص ها، ضمن تعیین ابعاد آنها، مشکلات ناشی از ناهمسانی واحد سنجش، اهمیت نسبی و تناسب شاخص ها را بر طرف می کند (طاهری، 1375).

3- روش تاکسونومی عددی:

این روش قادر است که یک مجموعه را بر اساس یک سری شاخص های داده شده به زیر مجموعه ای همگن تقسیم کند. همچنین قادر است که اعضای مجموعه را طبقه بندی نماید (نوربخش، 1356).

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: اقتصاد

2 Comments

Comments are closed.

Related Posts

اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر کارامدی سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری: بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سر...پایان نامه ارشد علوم اقتصادی: انحرافات نرخ ارز و Read more…

اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد:آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : اقتصاد گرایش : علوم اقتصادی عنوان : آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران مطالب مشابه Read more…

اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد:اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اقتصادی عنوان : اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: اثر Read more…