دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی  

گرایش : جمعیت شناسی

عنوان :  بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه جمعیت شناسی

 عنوان:

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی

بررسی موردی شهر اصفهان

 استاد راهنما:

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

 اساتید مشاور:

دکتر حسن سرایی

دکتر صادق ولیان بروجنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

ازدواج خويشاوندي يكي از الگوهاي ازدواج در ايران است. در ايران 40 درصد ازدواج ها از نوع خويشاوندي است و در اصفهان 5/24درصد از ازدواج ها خويشاوندي مي باشد.اين الگوي ازدواج از لحاظ فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي در بين كشورها و حتي در داخل يك كشور متفاوت است .

 بررسي ها و تحقيقات ثابت نموده است كه ازدواجهاي خويشاوندي در برابر زندگي ماشيني و صنعتي آسيب پذير بوده و خطرات ژنتيكي آنها در ايجاد فرزندان بيمار زيادتر از ازدواجهاي غير خويشاوندي است. با پيشرفت علم پزشكي در زمينه تشخيص و درمان بيماري هاي عفوني، شيوع اين بيماريها در بسياري از جوامع كاسته شده و بيماري هاي ژنتيكي به عنوان يكي از مشكلات اساسي موجود بر سر راه تامين بهداشت و سلامت انسان مطرح مي باشد.در ازدواج های خویشاوندی به علت اینکه طرفین دارای اجداد مشترک هستند، احتمال اینکه زن و شوهر هر دو برای چند ژن بیماری زای نهفته ناقل باشند بسیار زیادتر از ازدواج های غیر فامیلی است که تشابه ژنتیکی کمتری دارند از این جهت انواع مختلف بیماری های ناشی از ازدواج های فامیلی به صورتهای مختلف نظیر کند ذهنی، تالاسمی،فنیل کتونوری،بیماری وردینگ هافمن و اختلالات بینایی و شنوایی و …….بروز می کند.

با توجه به اينكه بزرگترين و مهمترين سرمايه هر كشوري، نسل آينده سالم، خلاق و باهوش مي باشد، توجه به اين امر ضروري است كه ازدواجها و حاملگيها به صورت آگاهانه انجام شود و جوانان قبل از ازدواج و خانواده ها پيش از حاملگي جهت اطلاع از وضعيت سلامتي فرزند خود با متخصصين ژنتيك و مشاورژنتيك مشورت نمايند. با توجه به آمار بالاي معلوليت ناشي از ازدواج خويشاوندي در اصفهان اين پژوهش با استفاده از پرونده هاي موجود در مركز مشاوره ژنتيك پزشكي اصفهان به آزمون فرضيات مربوط به ازدواج خويشاوندي و ارتباط آن با بيماريهاي ژنتيكي پرداخته است.داده ها از بررسی پرونده های موجود در مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان جمع آوری شده است. در مجموع 2091 پرونده در چهارماهه اول سالهای 1386و 1388 مورد بررسی قرار گرفت.

يافته هاي تحقيق نشان داد كه ازدواج خويشاوندي در بين زنان با سن پايين تر و تحصيلات پايين تر و زنان غير شاغل بيشتر مي باشد.همچنين مي توان بيان كرد خانواده هايي كه ازدواج خويشاوندي داشته اند،  فرزندانشان بيشتر گرايش به ازدواج خويشاوندي نشان داده اند و اين نشان دهنده نگرش مثبت اين خانواده ها به ازدواج خويشاوندي مي باشد.به طور خلاصه مي توان بيان كرد كه يافته هاي تحقيق نشان دهنده ارتباط بين ازدواج خويشاوندي و وجود بيماري هاي ژنتيكي در خانواده بود كه با بررسی شجره نامه های مراجعین و سوابق بیماری آنها این نتایج به دست آمد و بيان شد كه بروز ناهنجاري هاي ژنتيكي در فرزنداني كه والدينشان ازدواج خويشاوندي داشته اند بيشتر از كساني است كه والدينشان ازدواج غير خويشاوندي داشته اند.قابل ذكر است كه در اين پژوهش عقب ماندگي ذهني يكي از بيماري هايي است كه بيشترين درصد را در فرزندان حاصل از ازدواج خويشاوندي به خود اختصاص داده است.

فصل اول: كلياتفهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………….2

1-1)بيان مسئله……………………………………………………………………………………..4

1-2)ضرورت و اهميت موضوع………………………………………………………………….6

1-3)اهداف تحقيق……………………………………………………………………………….8

فصل دوم مباني نظري تحقيق

2-1)پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1)مطالعات انجام شده در كشور هاي مختلف……………………………………………….10

2-1-2)مطالعات در ايران…………………………………………………………………………12

2-1-3)مطالعات در اصفهان……………………………………………………………………….14

2-2)مباني نظري تحقيق………………………………………………………………………………18

2-2-1)نظريات صاحبنظران جامعه شناسي……………………………………………….19

2-2-2)نظريه مدرنيزاسيون…………………………………………………………………….20

2-2-3)نظريه ويليام گود…………………………………………………….21

2-3-1)ازدواج فاميلي در تاريخ باستان و قبل از انبياي الهي……………………………..23

2-3-2)ازدواج فاميلي در اديان مختلف…………………………………………………..24

2-3-3)ازدواج فاميلي در دين مسيح…………………………………………………….24

2-3-4)ازدواج فاميلي در دين اسلام………………………………………………………………25

2-4)عوامل موثر بر افزايش يا كاهش ازدواج فاميلي در ايران……………………………….26

2-5)بيماري ژنتيكي چيست؟…………………………………………………………………31

2-6)انواع بيماري هاي ژنتيكي……………………………………………………………………….32

2-6-1)بيماري هاي ارثي چند ژني…………………………………………………………….33

2-6-2)بيماري هاي ارثي اتوزومال غالب………………………………………………………..34

2-6-3)بيماري هاي ارثي اتوزومال مغلوب……………………………………………………34

2-6-4)بيماري هاي ارثي وابسته به جنس……………………………………………….35

2-7)ازدواج خويشاوندي و بيماري هاي ژنتيكي…………………………………………36

2-8)چارچوب نظري تحقيق…………………………………………………………………………..39

2-9)فرضيات تحقيق…………………………………………………………………….42

فصل سوم:روش تحقيق

3-1)روش تحقيق…………………………………………………………..44

3-2)جامعه آماري……………………………………………………….44

3-3)داده ها………………………………………………………………………………..44

3-4)ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………..46

3-5)فنون تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………..46

3-7) تعريف متغير هاي مستقل…………………………………………………..

493-6)تعريف متغير هاي وابسته………………………………………………47

فصل چهارم: نتايج

4-1)آمار توصيفي……………………………………………………54

4-1-1)بررسي وضعيت مراجعه كنندگان بر حسب سال مراجعه……………………………..55

4-1-2)بررسي وضعيت سني……………………………………………………….56

4-1-3)بررسي محل تولد………………………………………………………………….57

4-1-4) وضعيت شغل……………………………………………………………………58

4-1-5) وضعيت تحصيلات…………………………………………………..59

4-1-6)محل سكونت…………………………………………………………………61

4-1-7)علت و زمان مراجعه…………………………………………………………….62

4-1-8) وضعيت چگونگي ارجاع…………………………………………..63

4-1-9) وضعيت خويشاوندي زوجين………………………………….64

4-1-10) نوع ازدواج والدين زوجين………………………………………………………65

4-1-11) الگوي سني مراجعه كنندگان…………………………………………..66

4-1-12) سابقه بيماري در خويشان زوجين……………………………………………71

4-1-13) انواع بيماري ها…………………………………………………………………………73

4-2)آزمون فرض ها……………………………………………………………………..75

فصل پنجم: نتيجه گيري4-3) نتايج رگرسيون لوجستيك………………………….85

5-1)نتيجه گيري و بحث………………………………………………………89

5-2)پيشنهادات و راهكارها……………………………………………………………95

ضمايم………………………………………………………………………………………97

منابع فارسي…………………………………………………………………………………….99

منابع لاتين………………………………………………………………………….102

چکیده انگلیسی………………………………………………………………103

مقدمه

ازدواج عامل پيدايي خانواده است و خانواده از ديدگاهي يک نشان يا نماد اجتماعي شمرده مي شود و برآيند يا انعکاسي از کل جامعه است. چون خانواده طبيعي ترين و مشروع ترين واحد توليد مثل به شمار مي آيد، کم وکيف فرزندانش بر تمامي ساخت جامعه اثر خواهد داشت. هرگز نمي توان انتظار داشت جامعه اي سالم باشد و حال آنکه فرزنداني ناسالم از درون خانواده بيرون آيند. در واقع مي توان گفت، هيچ جامعه اي نمي تواند در برابر ازدواج – يا پديده اي که توزيع ژن را در آن تحت تاثير قرار مي دهد، و از ديدگاهي بقاي نسل و تطور کمي وکيفي آن بدان مربوط است – بي توجه باشد.

يکي از اصول کلي و جهاني ازدواج، پديده ممنوعيت ازدواج با محارم(کساني که ازدواج با آنها حرام)است. اگر از موارد استثنايي مانند ازدواج برادر و خواهر در مصر، پرو و ايران باستان و بوميان هاوايي و…که ازدواج با آنها به خاطر ادامه سلطه خانوادگي و يا ارث مجاز بوده، بگذريم، اين ممنوعيت تقريبا در همه جوامع بشري چه ابتدايي و چه مدرن به چشم مي خورد. معمولا دو شيوه همسرگزيني داريم:

برون همسري که با ممنوعيت ازدواج دريک محدوده خويشاوندي شکل مي گيرد، رسم و قاعده اي است که فرد مجبور مي شود خارج از گروه اجتماعي خود همسر گزيني کند. درون همسري رسم و قاعده اي است ،که فردمجبور مي شود، همسر خود را، از درون گروهي که به آن تعلق دارد، انتخاب کند(ساروخاني، 1370: 74).

يکي از اشکال ازدواج، ازدواج خويشاوندي است. يعني ازدواج بين دو نفر که با يکديگر خويشاوند بوده و داراي ژنهاي مشابه با ساختمان يکسان هستند و ژنهاي مشابه را از اجداد و گذشتگان مشترک دريافت کرده اند(سروري، 1380 :110).ازدواج خويشاوندي که در حد يک معضل اجتماعي خود را نمايان ساخته با پيشرفت روز افزون علم ژنتيک، ابعاد جدي تر به خود گرفته است. چرا که عليرغم همه موفقيتهايي که محصول تلاش و پشتکار دانشمندان و پزشکان سراسر دنياست، هنوز بسياري از سوالات در اين زمينه بي پاسخ مانده اند.

ازدواجهاي خويشاوندي در وراثت انسان بسيار با اهميتند و از آنجا که خويشاوندان نزديک شانس بيشتري از غير خويشاوندان براي داشتن ژنهاي مشابه دارند، فرزندان حاصل از اين نوع ازدواجها ژنهاي مشابه بيشتري را نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج غير خويشاوندي دارا خواهند بود.

دانشمندان معتقدندکه در ازدواجهاي خويشاوندي، وجود ژنهاي معيوب در نياي مشترک، موجب انتقال ژنتيکي بيماري به فرزندان مي گردد و ژنهاي مشترک اختلال برانگيز، در شيوع انواع بيماريها دخيل هستند(کرباسی،1378).حال اين سوال مطرح مي شودکه باتوجه به پيشرفت علم ژنتيک ووجودمراکز مشاوره ژنتيک آيا ازدواج خويشاوندي بايد انجام بگيرد يا اينکه اين گونه ازدواج بايد طرد شود؟با توجه به اين مطلب كه دراين مراكزازدواجهاي پر خطر بررسي مي شود وهمچنين تشخيص قبل از تولد بعضي از بيماري ها انجام مي گيرد.اين نکته قابل توجه است که نقش مراکز مشاوره ژنتيک در کاهش بيماريهاي ژنتيکي به چه اندازه است؟در اين فصل تلاش گرديده ابتدا ، در قالب طرح مسئله موضوع بررسي شود در ادامه اهميت موضوع و اهداف بيان شده است.

1-1)بيان مسئله

ازدواج خويشاوندي و يا پيوند ميان دو فرد داراي دست کم يک نياي مشترک، يکي از اشکال ازدواج در بيشتر مناطق شمال آفريقا، آسياي مرکزي و غربي و آسياي جنوبي مي باشد (عباسي شوازي و ترابي، 1385: 120).اين الگوي ازدواج از لحاظ فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي در بين کشورها و حتي در داخل يک کشور متفاوت است. همچنين در ميان گروههاي قومي – مذهبي تفاوتهاي آشکاري ديده مي شود. در واقع مي توان بيان داشت که اين الگوي ازدواج با توجه به عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هر کشور و هر منطقه اي متفاوت است. ازدواج خويشاوندي در استانهاي مختلف نيز تفاوتهاي معني داري را نشان مي دهد. در کشورهاي منطقه مديترانه شرقي تمايل به ازدواج خويشاوندي به هيچ وجه به کشورهاي اسلامي محدود نيست. ازدواج فرزندان عمو، عمه، دايي و خاله همچنين، در بعضي جوامع مسيحي، يهودي و در بين زرتشتيان رايج است. ازدواج عمو با دختر برادر در بين جوامع کليمي وجود دارد. ولي در اسلام ومسيحيت اين نوع ازدواج منع شده است(فرهود[1]،1991: 1).

شيوع ازدواج خويشاوندي در ایران در مناطق شهري و روستايي متفاوت است، که در مناطق شهري از حدود 24 تا 64 درصد متغير است. طبق مطالعات انجام شده قوميت نيز در شيوع ازدواج خويشاوندي نقش دارد به طوري که در بين قوم بلوچ 59 درصد ازدواجها و در بين آذري ها 38 درصد ازدواجها خويشاوندي مي باشد(فرهود،1991: 7).فراواني ازدواجهاي خويشاوندي در بين مسلمانان بيشتر از مسيحيان گزارش شده است(كلات[2]،1988: 188).همچنين در بين گروههاي شيعه و سني نيز تفاوتهاي آشکاري ديده مي شود.

تا يک قرن اخير به دليل اينکه بشر عوامل بيماريزا را نمي شناخت اين نوع ازدواج ها نه تنها معضل نبود، بلکه يک امر مطلوب به شمار مي آمد. با پيشرفت و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و مبارزه با بيماري هاي عفوني ،مرگ و مير کودکان کاهش يافته و منجر به افزايش اهميت بيماريهاي ژنتيک در جامعه شد.در حال حاضر انتقال بيماريها از بيماريهاي عفوني به سمت بيماريهاي ارثي و ژنتيکي مي باشد. در اين ميان نقش ژنتيک اجتماعي در بررسي تاثيرات شهرنشيني، مدرنيزه شدن،کنترل جمعيت و نيز تمايل به داشتن خانواده هاي کوچکتر در ميزان شيوع بيماريهاي اتوزومال مغلوب[3] مهم به نظر ميرسد(اکرمي،1385: 359).

در واقع مي توان بيان کرد که با پيشرفت علم ژنتيک مشخص شد که ازدواج خويشاوندي يکي از عوامل مهم بيماريهاي ارثي است. ازدواج هاي فاميلي نه تنها، احتمال مبتلا شدن فرزندان به بيماريهاي ارثي را افزايش مي دهد بلکه باعث ازدياد اين بيماريها و ژنهاي بيماري زا در نسل هاي آينده مي شود. بر اساس آمارهاي جهاني سه تاچهار درصد مرگ و مير نوزادان به دليل اختلالات ژنتيکي رخ مي دهد. خطر ايجاد بيماري مادرزادي در هر حاملگي در جمعيت عادي حدود 2.5 درصد مي باشد(اکرمي،1385: 360).

همچنين تحقيقات مختلف بيانگر اين مطلب است که ميزان معلوليت، خطر مرده زايي و مرگ نوزادان و ناهنجاري هاي مادرزادي در ازدواج هاي فاميلي بسيار بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است(كميلا[4]،1999: 518). به عبارت ديگر مي توان گفت احتمال تولد کودک معلول در ازدواج هاي فاميلي دو تاسه برابر ازدواج هاي غير فاميلي است.

در حال حاضر ازدواج هاي فاميلي در بعضي از کشورهاي پيشرفته و صنعتي ممنوع شده است. در کشورهاي غربي امروزه مشکلي به نام ازدواج هاي همخوني و عوارض ناشي از آن وجود ندارد (سروري، 1374). ولي قابل ذکر است که شيوع اين نوع ازدواج در کشورهاي در حال توسعه بالاست. در ايران نيز اينگونه ازدواج ها شيوع بالايي دارد. نتايج تحقيقات گيونز و هيرشمن[5] نشان مي دهد که 40 درصد ازدواج ها از نوع خويشاوندي است(عباسي شوازي وترابي، 1385: 121).

 نتايج بررسي سعادت وهمکاران(2004) نيز نشان مي دهد که در حدود 6/38 درصد ازدواج ها در ايران خويشاوندي و در حدود 9/27 درصد آنها از نوع خويشاوندي درجه اول[6] بوده اند.

با توجه به اين مطلب که ازدواج خويشاوندي در ايران به عنوان يک الگوي ازدواج هنوز پايدار است و ممکن است به دلايل گوناگون در آينده نيز ادامه داشته باشد، لذا با شناخت ابعاد مختلف اين پديده به ارائه راهکارهاي عملي و کاربردي در جهت کاهش ازدواج هاي خويشاوندي پرخطر و در نتيجه کاهش ناهنجاريها و بيماريهاي ژنتيکي کودکان گامي موثر برداريم.

 

 ضرورت و اهميت موضوع

 ازدواج هاي خويشاوندي در ايران به صورت شايعي اتفاق مي افتد. هر چندکه به دلايل مذهبي و قوانين ايران بعضي از ازدواج ها اصلا اتفاق نمي افتد ولي ازدواج هايي مثل دختر عمو-پسرعمو، دخترخاله ـ پسر خاله يکي از شايع ترين فرم هاي ازدواج در کشورايران مي باشد. در اين نوع ازدواج تشابه ژنتيکي در حدود 5/12درصد مي باشد(سروري، 1380: 113).

 بررسي هاي فرهود وهمکاران(1998) ميزان ازدواج خويشاوندي در اصفهان را 46/24 درصد نشان مي دهد.

قابل توجه است آنچه که به لحاظ ژنتيک و طب اطفال مورد توجه است، اختلالات مادرزادي است که به دنبال اين نوع ازدواج ها اتفاق مي افتد. در ازدواج هاي فاميلي به علت اينکه طرفين داراي اجداد مشترک هستند احتمال اينکه زن و شوهر هر دو براي چند ژن بيماريزاي نهفته معين، ناقل باشند، بسيار زيادتر از ازدواج هاي غير فاميلي است که تشابه ژنتيکي کمتري دارند. لذا احتمال هموزيگوت شدن و مبتلا شدن فرزندان به بيماريهاي ارثي اتوزومال نهفته در ازدواج هاي فاميلي خيلي بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است(سروري، 1374: 110).

در ازدواج فاميلي، حتي اگر سابقه بيماري ارثي در اقوام و خويشان دور و نزديک طرفين وجود نداشته باشد، يعني تمام ژنهاي آنها طبيعي باشد، به علت تشابه ژنتيکي زياد و وجود ژنهايي با ساختمان فيزيکي و شيميايي مشابه، امکان ايجاد ژنهاي بيماريزاي جديد در سلولهاي جنسي هر دو طرف در نتيجه تاثير عوامل جهش زاي فيزيکي يا شيميايي موجود در محيط زندگي بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است که در نهايت به صورت بيماريهاي ارثي و ژنتيکي در فرزندان ظاهر خواهد شد(سروري، 1380: 125).همچنين قابل ذکر است که فرزندان ازدواجهاي فاميلي در معرض خطر بالاتري در خصوص بيماري هاي چند عاملي و با وراثت پيچيده نظير ديابت، اختلالات ليپيدي و يا چاقي قرار مي گيرند (اکرمي، 1385: 363).

در واقع مي توان بيان داشت که خطرات ژنتيکي ازدواج هاي غير فاميلي در حدود سه درصد مي باشد و اين در حالي است که خطرات ژنتيکي ازدواج هاي فاميلي در حدود 5/2 تا 3 برابر بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است. شايان ذکر است که عامل 50 درصد معلوليت ها با زمينه ارثي در اصفهان ازدواج های فامیلی است و اين موضوع موجب شده تا اصفهان رتبه سوم معلوليت در کشور را دارا باشد(احتشام زاده، 1388).

بحث ديگري که در اينجا مي توان مطرح کرد اين است که در استان اصفهان به لحاظ افزايش آلودگي هاي زيست محيطي(آلودگي هوا، آب، خاک)و فراواني ازدواج هاي خويشاوندي ، بيماريهاي مادرزادي و ژنتيکي افزايش پيدا کرده است(وليان بروجني،1389). در اثر آلودگي محيط و فراواني مواد شيميايي جهش زا و انواع پرتوها و تشعشعات در ژنهاي سلولهاي جنسي نسلهاي مختلف، جهش هاي جديد[7] رخ مي دهد و در نسلهاي آينده به صورت بيماريهاي ارثي[8] ظاهر مي شود(سروري، 1374: 15:).از جمله بيماريهاي شايع در اصفهان مي توان به هموفيلي[9]، فنيل کتونوري[10]، تالاسمي[11]، سندرم داون[12] و فيبروز کيستيک[13] اشاره کرد.شايان توجه است که بيماريهاي ژنتيک غير قابل درمان بوده و تنها راه کنترل و پيشگيري از شيوع آنها در جامعه، شناسايي ناقلين بيماري ها و تشخيص قبل از تولد و به موقع آنها مي باشد(وليان بروجني، 1387).

در بررسي هاي سعادت وهمکاران(2004) تفاوتهاي معني داري در شيوع و فراواني ازدواج خويشاوندي بين جمعيت هاي قومي – مذهبي و مناطق جغرافيايي و همچنين جمعيت هاي شيعه و سني و نژادهاي گوناگون مشاهده شد.اين مطالعه که در سطح تمامي استان هاي ايران انجام گرفته و12 جمعيت ديني-قومي(از جمله فارس، کرد، لر،آذري، بلوچ، زابلي، ترکمن، بختياري، قشقايي، وعربها) را شامل مي شود. ميزان ازدواج خويشاوندي و ازدواج با خويشاوندان نزديک به ترتيب 6/38 و9/27 درصد گزارش شده است .همچنين قابل ذکر است که اين ميزانها از حدود16درصد در استانهاي شمالي تا 47 درصد در استانهاي شرقي متغير است.

اين پژوهش تلاش دارد تا با اعمال روش هاي آماري مناسب ارتباط بين ازدواج خويشاوندي و بيماريهاي ژنتيکي را با کنترل عوامل جمعيتي مورد بررسي قرار دهد و به اين مسئله از ديدگاه جمعيت شناسي و نقش آن در بيماريهاي کودکان خصوصا در جوامعي که اکثر ازدواجها فاميلي هستند نگاه کند.

لازم به ذکر است که ساليانه صدها ميليارد تومان صرف درمان، آموزش ونگهداري کودکان مبتلا به بيماريهاي ژنتيکي و مادرزادي مي شود که اکثرا بي حاصل و بدون نتيجه قطعي مي‌باشد.

1-3) اهداف تحقيق

در اين بخش ابتدا به بيان اهداف اصلي وسپس اهداف فرعي را شرح خواهيم داد.

1-3-1) هدف اصلي تحقيق

بررسي ميزان ارتباط ازدواج خويشاوندي بابيماريهاي ژنتيکي کودکان

2-3-2)اهداف فرعي تحقيق

1- بررسي ارتباط بين سن ازدواج زنان وميزان ازدواج خويشاوندي

2- بررسي ارتباط بين ميزان تحصيلات زنان وميزان ازدواج خويشاوندي                            

3- بررسي ارتباط بين اشتغال زنان وميزان ازدواج خويشاوندي

4- تعیین وضعیت خویشاوندی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ژنتیک

5- بررسي ارتباط وجود بيماري هاي ژنتيکي در خانواده وميزان ازدواج خويشاوندي

تعداد صفحه :103

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --