دانلود پایان نامه ارشد: بررسي نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسي نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشكده مديريت

پايان‌نامه دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي

عنوان:

بررسي نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم

استاد راهنما:

دكتر قدرت اله خسروشاهي

استاد مشاور:

دكتر علي سعيدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده………………………………… 1

مقدمه………………………………..2

فصل اول: كليات…………………………………… 4

1-1- طرح موضوع…………………………………. 5

1-2- پيشينه تحقيق…………………………………. 6

1-3- اهداف تحقيق…………………………………. 6

1-4- سؤالات تحقيق…………………………………. 7

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………. 7

1-6- روش تحقيق…………………………………. 7

فصل دوم: پيشگيري از بزهكاري (مفهوم، مدلها، ويژگيها)………………. 8

2-1- مفهوم پيشگيري…………………………………. 9

2-1-1- مفهوم موسع پيشگيري…………………………………. 9

2-1-2- مفهوم مضيق پيشگيري…………………………………. 9

2-2- معناي لغوي و اصطلاحي پيشگيري…………………………………. 10

2- 3- تعريف پيشگيري از جرم و محدوده آن…………………………………. 11

2-3-1- تفكيك پيشگيري از نظام كيفري…………………………………. 11

2-3-2- تفكيك پيشگيري از كنترل بزهكاري…………………………………. 12

2-4- انواع پيشگيري…………………………………. 13

2-4-1- طبقه‌بندي اول: پيشگيري بر اساس معيار سن……………………………. 14

2-4-2- طبقه‌بندي دوم: پيشگيري عام و خاص…………………………………… 15

2-4-3- طبقه‏بندي سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال………………… 15

2-4-4- پيشگيري بر اساس الگوي پزشكي…………………………………. 16

2-4-5- طبقه پنجم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي………………….. 17

2-4-6- طبقه‏بندي ششم: پيشگيري دفاعي و پيشگيري رهايي‌بخش يا آزادي‌بخش…………19

2-5- فايده و امكان پيشگيري………………………………… 19

2-6- اصول حاكم بر امكان پيشگيري…………………………………. 20

2-7- محدوديت‌ها و موانع پيشگيري…………………………………. 21

2-8- مراحل و عمليات اساسي جهت پيشگيري…………………………… 23

2-9- عملياتي كردن پيشگيري و مديريت آن………………………………. 31

2-10- پيشگيري از بزهكاري در ايران………………………………… 36

2-11- جايگاه پيشگيري از بزهكاري در قوانين ايران و اهميت پرداختن به آن…………..39

فصل سوم: بررسي ساختار، اهداف، وظايف و مسئوليتهاي رفاه و تامين اجتماعي…..43

3-1- تاريخچه تشكيل وزارت رفاه………………………………… 44

3-2- تشكيلات سازماني وزارت رفاه و شرح وظايف آنها……………………………….. 45

3-2-1- معاونت حقوقي و مجلس…………………………………… 45

3-2-2- معاونت هماهنگي و نظارت………………………………….. 47

3-2-3- معاونت هدفمند نمودن يارانه‌ها و رفاه اجتماعي…………………. 48

3-2-4- معاونت توسعه مديريت………………………………….. 49

3-2-5- دفتر فناوري اطلاعات شرح وظايف دفتر وظيفه اصلي…………… 51

3-2-6- اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل……………………… 53

3-2-7- حراست شرح وظايف وظيفه اصلي…………………………………. 54

3-3-9- معاونت سياستگذاري و برنامه‌ريزي…………………………………. 55

3-3-10- دفتر هماهنگي مجامع اسلامي…………………………………. 56

3-3-11- دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي…………………… 57

3-3-12- دبيرخانه تخلفات اداري و گزينش…………………………………… 57

3-3- سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و شرح وظايف آنها…………………… 58

3- 3-1 سازمان بهزيستي…………………………………. 58

3-3-2- سازمان بيمه خدمات درماني…………………………………. 58

3-3-3- صندوق بازنشستگي كشوري…………………………………. 59

3-3-4- صندوق تامين اجتماعي…………………………………. 60

3-3-5- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير………………………. 61

3-4- چشم‌انداز و مأموريت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد به پيشگيري از بزهكاري…….64

3-5- شاخصهاي تحقق چشم‌انداز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي………….. 64

3-5-1- عنوان شاخص رفاه اجتماعي…………………………………. 64

3-5-1-1- روش محاسبه ميزان رفاه اجتماعي در سطح جامعه…………. 65

3-5-2- عنوان شاخص آسيب‌هاي اجتماعي…………………………………. 65

3-5-2-1- فرمول محاسباتي و فرآيند محاسبه شاخص……………… 66

3-5-2-1-1- شيوع طلاق…………………………………. 66

3-5-2-1-2- شيوع اعتياد………………………………… 66

3-5-2-1-3- شيوع اقدام به خودكشي…………………………………. 67

3-5-2-1-4- شيوع كودك آزاري…………………………………. 68

3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شديد…………………………………. 68

3-5-3-1- فرمول محاسباتي و فرآيند شاخص……………………….. 68

3-5-4- عنوان شاخص بيمه اجتماعي…………………………………. 69

3-5-4-1- فرمول محاسباتي و تعريف مفهومي آن………………… 69

3-5-4-2- فرآيند محاسبه شاخص……………………………………70

3-5-5- عنوان شاخص: بيمه درمان…………………………………. 70

3-5-5-1- فرمول محاسباتي و تعريف مفهومي آن……………………… 70

3-5-5-2- فرآيند محاسبه شاخص…………………………………… 71

3-6- مسائل و موضوعات استراتژيك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد پيشگيري از بزهكاري………71

3-6-1- در حوزه عمومي…………………………………. 71

3-6-2- در حوزه حمايتي و توانبخشي…………………………………. 73

3-6-3- در حوزه بيمه‌اي…………………………………. 75

3-6-4- حوزه امدادي…………………………………. 76

3-7- توصيف و تحليل وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي……….. 77

3-7-2- توصيف و تحليل وضعيت موجود در حوزه حمايتي و توانبخشي………. 79

3-7-2-1- آسيب‌هاي اجتماعي…………………………………. 79

3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار…………………………. 85

3-7-2-3- سازمان‌هاي مردم نهاد………………………………… 87

3-7-2-4- فقرزدايي…………………………………. 88

3-7-2-5- توانمندسازي…………………………………. 90

3-7-2-6- نظام پرداخت يارانه‌ها……………………………….. 90

3-1- روش‌هاي مبتني بر شناسايي گروههاي هدف…………….. 91

3-7-2-6-1- تحليل وضعيت موجود……………………….. 92

3-8-3- توصيف و تحليل وضعيت موجود حوزه امدادي……………………. 93

3-8-4- توصيف وضعيت موجود در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي………………. 94

3-8-5- توصيف وضعيت موجود در حوزه بيمه درمان………………………. 100

3-8-6- توصيف وضعيت موجود حوزه منابع انساني………………… 101

3-9- تحليل نهايي وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي…………… 103

3-10- اهداف ميان مدت وزارت رفاه و تامين اجتماعي………………………….. 107

3-11- اهداف ميان‌ مدت و راهبردهاي تحقق آن در وزارت رفاه و تامين اجتماعي……108

3-11-1- هدف: افزايش شاخص رفاه اجتماعي هر سال به ميزان 8 درصد………..108

3-11-2- هدف: كاهش نرخ بروز آسيب‌هاي اجتماعي به ميزان 10 درصد در هر سال……109

3-11-3- هدف: كاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد به ميزان 80 درصد…………110

3-11-4- هدف: افزايش ميزان دريافتي مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم……….110

3-11-5- هدف: افزايش تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي به 80 درصد جمعيت كشور….111

3-11-6- هدف……………………………….. 111

3-11-7 هدف: افزايش كمي و كيفي پوشش بيمه درمان به 100 درصد جمعيت كشور……112

3-11-8- هدف: كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني به 30 درصد…………..113

3-11-9 هدف: افزايش رضايتمندي مردم از خدمات به ميزان 20 درصد نسبت به اول برنامه…..113

3-11-10 هدف: افزايش دانش‌مداري…………………………………. 113

3-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني……………………….. 114

3-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌هاي انجام كار……………………….. 114

3-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوري…………………………………. 115

فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامين اجتماعي در خصوص كنترل و پيشگيري از  آسيب‌هاي اجتماعي…..116

4-1- رويكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به پيشگيري از جرم…………………. 117

4-2- مستندات قانوني………………………………….118

4-2-1- جايگاه آسيب‌هاي اجتماعي در قوانين……………………………. 118

4-3- ارزيابي وضعيت موجود مشكلات اجتماعي درايران…………….. 122

4-3-1- توصيف وضعيت موجود………………………………… 123

4-3-2- تحليل وضعيت موجود………………………………… 127

4-3-2-1- نقاط قوت……………………………….. 127

4-3-2-2- نقاط ضعف……………………………….. 128

4-3-2-3- فرصت‌ها………………………………..128

4-3-2-4- تهديدها……………………………….. 130

4-4- چالشها و تنگناي اساسي و مهم (موانع پيشرو براي اصلاح موجود و اجراي برنامه‌هاي كنترل و كاهش در آينده)…….131

4-4-1- چالش در سطح خرد (مشكلات در سطح فردي و خانوادگي)………… 131

4-4-2- چالشها در سطح ميانه (موانع در سطح سازمانهاي مسئول و نهادهاي اجرايي و…)……….132

4-4-3- چالشها در سطح كلان…………………………………. 133

4-5- سياستها و خط مشي‌هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در خصوص كنترل و پيشگيري از بزهكاري……134

4-5-1- رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به پيشگيري اوليه از بزهكاري……….. 134

4-5-1-1- اولويت ارتقاي رفاه و پيشگيري از مشكلات اجتماعي بر كنترل و كاهش مشكلات اجتماعي……..135

4-5-1-2- برنامه‌هاي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي در آحاد جامعه با رويكرد پيشگيري اوليه……….136

4-5-1-2-1- آموزش مهارتهاي زندگي اجتماعي………………………………… 136

4-5-2- تأكيد بر مقتدرسازي فردي (روانشناختي) و سازماني……………… 137

4-5-2-1- اطلاع‌رساني و حساس‌سازي در زمينه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و خطرات ناشي از آن……….138

4-5-2-2- تقويت ساختاري دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه‌ي كاهش و كنترل مشكلات و آسيبهاي اجتماعي……..138

4-5-3- تأكيد بر افزايش و بهبود كيفيت حمايتهاي اجتماعي………………. 139

4-5-4- تأكيد بر كاهش فشارهاي اجتماعي…………………….. 140

4-5-5- تأكيد بر برنامه‌هاي مشاركت طلبانه و مبتني بر اجتماعات محلي………… 140

4-5-5-1- اركان توسعه مشاركتي عبارتست از………………………………..140

4-6-رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به پيشگيري ثانويه از بزهكاري………..141

4-6-1- اولويت توانمند سازي بر حمايت صرف از گروه‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي و در معرض آسيب……141

4-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازي………143

4-6-3- برنامه ملي پيشگيري ثانويه از مشكلات اجتماعي در گروه‌هاي در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه……..143

4-6-3-1- ساماندهي افراد شناسايي شده و ايجاد تشكل………………………143

4-6-4- رويكردهاي توانمندسازي…………………………………. 144

4-7- رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري ثالث از بزهكاري…………..144

4-7-1- برنامه‌هاي كنترل و پيشگيري ثالث مشكلات اجتماعي گروه‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي و بازتواني آنها……..145

4-7-1-1- طرح اول………………………………… 145

4-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همياران سلامت رواني و اجتماعي سازمان بهزيستي كشور……. 146

4-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پرخطر……………………. 146

4-7-1-2- طرح دوم………………………………… 147

4-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار براي معتادان……………………………….. 148

4-7-1-2-2- ترك اعتياد به روش بستري………………………………… 148

4-7-1-2-3- ترك اعتياد به روش اجتماع درمان ‌مدار………………………………… 149

نتيجه و پيشنهادات…………………………………… 150

نتيجه………………………………… 151

پيشنهادات………………………………….. 153

پيشنهاد به وزارت رفاه تأمين اجتماعي…………………………………. 154

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي…………………………………. 155

منابع و مآخذ…………………………………. 175

الف: كتب فارسي…………………………………. 175

ب: مقالات………………………………….. 176

ج: قوانين…………………………………. 177

Abstract…………………………………

چکیده:

پايان‌نامه حاضر به بررسي ضرورت توجه ساير حوزه‌هاي مؤثر در پيشگيري از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائيه مي‌پردازد. يكي از اين حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هايي كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قوانين و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پيشگيري از بزهكاري انجام مي‌دهند و نيز پاسخ‌گويي به اين سؤالات كه اين وزارتخانه چگونه و با الهام از كدام مدل پيشگيري در امر پيشگيري از بزهكاري نقش ايفا مي نمايد و ديگر اينكه وزارت رفاه در راستاي پيشگيري از بزهكاري زنان و كودكان و طلاق و اعتياد چه برنامه‌ها تدوين و ارائه مي‌نمايد از جمله اهدافي است كه پايان‌نامه مذكور در راستاي پاسخ به آنها تدوين شده با توجه به اينكه ماهيت تحقيق توصيفي- تحليلي مي‌باشد براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، از روش ميداني و كتابخانه‌اي استفاده شده است.

با بررسي قوانين و آيين‌نامه كه تشريح كننده فعاليتهاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشد اين نتيجه حاصل گرديد كه اين وزارتخانه در رهگذر برنامه‌هاي راهبردي خود و با رويكرد حمايتي، اصلاحي و با الهام پيشگيري سه مرحله‌اي (اوليه- ثانويه- ثالث) بلندمدت و كوتاه مدت و پيشگيري اجتماعي درصدد پيشگيري از بزهكاري مي‌باشند. اين وزارت‌خانه در راستاي فعاليتهاي خويش در پي آن است كه در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهكاري گرفتار نشوند و در مرحله دوم يعني بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهكاري و انحراف با ارائه خدمات تخصصي درصدد رفع علل و عوامل مذكور برآيد.

و در مرحله سوم يعني بعد از ارتكاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعاليتهاي خويش سعي در جلوگيري از تكرار بزهكاري دارد.

مقدمه:

برنامه‌ريزي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم از وظايف حاكميت‌ها مي‌باشد تا با اتخاذ تدابير مناسب و تدوين برنامه‌هاي كاربردي بستر لازم را براي ارتقاء سلامت اجتماعي مردم و جامعه فراهم كنند. در اين راستا جوامعي موفق خواهند بود كه از تمام ظرفيت‌هاي موجود در جامعه بهره بگيرند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده، نيستو نخواهد بود. گرچه در ايران در حوزه پيشگيري از وقوع جرم عمدتاً برخوردهاي قهري محور مداخلات بوده است اما نتايج حاصل از آن زياد رضايت‌بخش نبوده كه افزايش پرونده‌هاي قضايي افزايش تعداد زندان و غيره مويد نكته فوق مي باشد عمدتاً پيشگيري‌هاي قضايي و انتظامي بوده و همچنين پيشگيري‌هاي وضعي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم مدنظر بوده كه آنها هم از فراگيري و جامعيت لازم و اثرگذاري برخوردار نبودند كه با توجه به ماهيت موضوعات اجتماعي نبايد انتظار هم داشت كه در برخوردهاي قضايي- انتظامي در اين زمينه اثرگذاري پايدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتداي بعد از انقلاب اسلامي ايران افراد معتاد مواد مخدر اعدام مي‌شدند، سؤال اين است كه آيا تعداد معتاد كمتر شده است؟ آيا سن معتادين بالا رفته است؟ آيا طرحهاي متعددي از قبيل: والعاديات و غيره كه كه اجرا شده است توانسته در اين زمينه تأثير پايدار و ماندگار داشته باشد قابل ذكر است كه با پيچيده‌تر شدن روابط مهاجرت بي‌رويه به شهرهاي بزرگ تنوع و فراواني آسيب‌هاي اجتماعي را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعين به مراكز مشاوره و آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ميانگين سني اين گروهها دچار آسيب از اواخر دهه سوم زندگي به اوايل دوره جواني كاهش يافته است. دوراني كه هرفرد با بحران هويت مواجه شده و بيش از هر زمان ديگر آمادگي براي ابتلا به رفتارهاي انحرافي را دارد فقدان برنامه و سياست هماهنگ در زمينه آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي، زمينه هاي مستعد براي افزايش شيوع و بروز مشكلات اجتماعي به دليل جمعيت جوان كشور، و وجود پديده‌هاي اجتماعي مهمي همچون مهاجرت فزاينده و شهرنشيني، گسترش مناطق حاشيه‌نشين و آمار روز افزون مشكلات اجتماعي مثل اعتياد، جرم خشونت از دلايل مهمي هستند كه بازنگري جدي در برنامه‌هاي ناكارآمد گذشته و اصلاح ديدگاهي و رويكردها نسبت به مسايل اجتماعي و ارتقاي فعاليت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. به همين دليل نبايد از ساير ظرفيت‌ها و جنبه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم غفلت كرد كه از مهمترين آنها مي‌توان به پيشگيري اجتماعي اشاره و توجه كرد كه بدون شك با توجه به ماهيت اجتماعي موضوعات اجتماعي تقويت اين جنبه مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. البته اين پايان‌نامه به معناي اين نيست كه ساير جنبه‌ها نبايد مدنظر باشند كه منظور اين است كه اولين و آخرين اقدامات در اين زمينه نبايد صرفاً انتظامي و قضايي باشد.

در اين اثر تلاش بر اين بوده است كه به توضيح و تحليل يكي از وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ويژه ماده 97 و همچنين مواد 1، 4، 5، 6، 8، 9، 15، 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه زمينه‌سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت، بسط پوشش بيمه، حمايتي و امدادي كشور و ايجاد هماهنگي و برنامه‌هاي اجراي قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تأمين اجتماعي پرداخته و همچنين به بررسي شرايط موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه راهبردي تهيه شده شامل: مأموريت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذينفعان موضوعات استراتژيك و توصيف اهداف ميان مدت و راهبردهاي دين اهداف و اينكه در آينده مي‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهاي مناسب در جهت رسيدن به اين دورنما و سازمانها و نهادهايي كه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي فعاليت مي‌كنند پرداخته شده است.

اين اثر در چهار فصل تنظيم شده است، فصل اول (كليات) كه در آن به طرح موضوع، اهميت موضوع، هدف تحقيق، سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثي همچون مفهوم پيشگيري،‌ معاني لغوي و تعريف و انواع و فايده پيشگيري در فصل سوم به ساختار و بررسي اهداف تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم مورد بررسي قرار گرفته.

در هرصورت با وجود تلاش‌هاي زياد پژوهشگر، اين اثر خالي از نقص و كاستي نمي‌باشد كه البته نكات فوق و مثبت آن را مديون اساتيد محترم مي‌باشد و نكات ضعف و كاستي آن به نگارنده اثر برمي‌گردد.

فصل اول: کلیات

1-1- طرح موضوع

مسئله بزهكاري و انحراف اطفال و نوجوانان از ديرباز در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي وسعت دامنه نيازمنديها، محروميت‌هايخاص از عدم امكان تأمين خواستها و احتياجات زندگي موجب توسعه و دامنه‌دار فساد، عصيان، دزدي و… در اطفال و نوجوانان شده است.

هرروز صفحه حوادث از متنوع‌ترين صفحات روزنامه‌ها است كه خوانندگان بسياري دارد. آمار جرم و جنايت خشونت، طلاق و… بي‌محابا در آنها نوشته مي‌شود. برخي از دانشمندان عوامل محيطي و اجتماعي را منشأ جرم تلقي كردند. لذا اين‌گونه مسايل امروزه براي كشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سيماي جامعه آشكار است كودكان و نوجوانان سرمايه‌هاي جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمين كننده سلامت جامعه آينده است.

با عنايت به نكته فوق پيشگيري از بزهكاري و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ايران وجاهت قانوني دارد چرا كه خبرگان قانون اساسي و قانونگذار در افكار حقوق جزا مباني قانون پيشگيري از جرم را پيش‌بيني كرده‌اند.

قطعاً پيشگيري از وقوع جرم در كاهش جرايم، بستن مفاسد جرم‌زا و كاهش ورودي پرونده‌ها بسيار مؤثر است اما مسلماً حركت در اين مسير نيازمند همكاري مشترك سه قوه است تا نتيجه مطلوب در پيشگيري از وقوع جرم حاصل شود.

درك اين واقعيت كافي است تا نياز به تحقيق جامعي كه نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه به مثابه اصلي‌ترين و تأثيرگذارترين نهاد جامعه مدرن در زمينه رفاه و مسائل اجتماعي است و نقش مؤثري در پيشگيري از جرم دارد گردآوري نموده و به تجزيه و تحليل آن بپردازد.

در اين تحقيق سعي شده تا تمامي راهبرها و سياستها و برنامه‌هايي كه وزارترفاه و تأمين اجتماعي در مقوله پيشگيري از جرم بكار برده را به صورت يكجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گيرد.

2-1- پیشینه تحقیق

تاكنون تحقيقي به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيرياز جرم» وجود نداشته و يا حداقل نگارنده عليرغم تفحص موفق به پيدا كردن آن نشده است.

فقدان چنين تحقيق خود حاكي از ضرورت انجام آن است. در موضوع پيشگيري از جرم كتابها و مقالاتي تدوين شده است اما هيچ‌يك از اين كتب و مقالات به بررسي نقش اين وزارتخانه در پيشگيري از جرم نپرداخته است.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از ارائه اين اثر گردآوري و جمع‌بندي جامع و تحقيق و علمي و در عين حال مختصر از برنامه‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از ابتدا تاكنون است.

اگرچه علم پيشگيري از جرم تاريخچه بسيار كوتاهي دارد ولي به سبب اهميت مسئله از يك سو و از سوي ديگر به علت تحولي مبتني بر علم در حال تكامل پيشگيري از حساسيت بسياري برخوردار است با عنايت به اين نكته موضوع پايان‌نامه‌ام را «نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم» قرار داده‌ام و خواست قلبي‌ام اين بوده كه يادآور تكاليف و خدمات اين وزارتخانه در برابر مردم باشم.

4-1- سوالات تحقیق

سؤالات اساسي اين تحقيق در چند محور قابل طرح است.

1- آيا وزارت رفاه تأمين اجتماعي نقش مؤثر در پيشگيري از جرم دارد.

2- آيا پيشگيري از جرم در اين وزارتخانه قبل از وقوع جرم است يا بعد از وقوع جرم.

3- اين وزارتخانه از چه نوع مدل پيشگيري استفاده مي كند.

تعداد صفحه : 192

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --