دانلود پایان نامه ارشد : بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي  اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

عنوان :

بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي  اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف نيتروكسين و اوره بر عملكرد و اجزاء عملكرد جو رقم سراسري، آزمايشي به‌صورت  فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كاملاً تصادفي در 4 تكرار انجام شد. كود نيتروكسين در دو سطح شامل 0 (شاهد) و 3 لیتر در هکتار و اوره در سه سطح شامل 50، 100 و 150 كيلوگرم در هکتار منظورگرديد. با توجه بـه نتايج آزمون خاك، نصف کود ازته در زمان کاشت به زمين داده شد. کود فسفره و پتاسه مورد نياز نیز قبل از كاشت در سطح كرت‌ها پخش گردید. عمليات داشت براي همه كرت‌ها به‌صورت يكسان انجام شد. پس از رسيدن محصول، وزن تر اندام هوايي، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله و وزن خشك اندام هوايي اندازه‌گيري و سپس عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت محاسبه و با استفاده از نرم‌افزار SAS تجزيه واريانس انجام گرفت. نتايج حاصله نشان دادكه اثر نيتروكسين بر کليه صفات معني­دار گردید. اثر کود شيميايي اوره نیز بر کلیه صفات به‌جز وزن تر اندام هوايي معنی‌دار گردید. اثر متقابل کودهای بیولوژیک نیتروکسین و اوره نيز در کليه صفات مورد مطالعه به­جز ميانگين وزن هزار دانه معني­دار بود. حداكثر عملكرد دانه در تيمار 1U2N (3 ليتر در هکتار کود نيتروكسين و 50 کيلوگرم در هکتار کود اوره) معادل 9/197 گرم در متر مربع و کمترين مقدار عملكرد دانه در تيمار 3U0N به مقدار 5/279 گرم در متر مربع حاصل شد. ضمناً در اكثر صفات مورد مطالعه تيمار 1U2N حداكثر مقدار را نشان داد.

کلمات کلیدی: جو، نيتروكسين، اوره

1-1- مقدمه

 افزایش جمعیت جهان با نرخ 7/1 درصد نشان داده که سالانه بیش از 90 میلیون نفر به مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی افزوده می‌شود. لذا، تولید غذا می‌بایست افزایش یابد تا از کمبودهای غذایی جلوگیری گردد. تاكنون، بازدهی محصولات کشاورزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این افزایش مدیون عواملي از جمله روش‌های مناسب مدیریتي، نظام‌های تولیدی، فنون جدید مبارزه با آفات و بیماری‌ها و استفاده بهینه از آب بوده است. با روندي كه افزايش جمعيت در جهان دارد براي تأمين مواد غذايي در سال‌هاي آينده بايستي ميزان توليدات كشاورزي و مواد غذايي بسيار افزايش يابد تا بتواند نيازهاي غذائي جامعه بشري را مرتفع سازد. جو يكي از محصولات عمده مورد كاشت در مناطق گرمسیری مي‌باشد که در تأمین علوفه و دانه بسیار حائز اهمیت می‌باشد كه سالانه جهت توليد اين محصول ناچار به استفاده از كودهاي شيميايي مي‌باشيم كه اين كودها علاوه بر آلودگي محيط زيست باعث افزايش هزينه توليد خواهند شد. يكي از مهم‌ترين مواردي كه امروزه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گشته و تحقيقات زيادي نيز بر روي آن انجام مي‌گيرد، استفاده از برخي ريز موجودات مفيد خاكزي است كه همزيستي آنها با گياهان، تأمين كنندة عناصر غذايي و رشد بهتر آنها مي‌باشد كه اصطلاحاً به آنها«كود زيستي»گفته مي‌شود (صالح‌راستين، 1380).

 اگرچه استفاده از كودهاي زيستي از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته ولی در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این سیستم معطوف شده است. در این سیستم گیاهان می‌توانند از عوامل تولید از جمله آب، مواد غذایی، نور و غیره به نحو مطلوبی استفاده نموده و در افزایش تولید مؤثر باشند و همچنين اين كودها باعث جلوگيري از آلودگي‌هاي زسيت محيطي مي‌شوند. با توجه بـه اينكـه سالانه مواد غذايي زيادي از زمين خارج مي‌گردد و جهت تغذيه گياهان ناچار به استفاده از كودهـاي شيميايي مي‌باشيم كه اين امر با اهداف كشاورزي پايدار سازگار نيست (باي‌بوردي و همكاران، 1380). امروزه در اكثر نقاط دنيا از جمله كشور ما، مصرف افراطي مواد شيميايي براي دستيابي به عملكرد بالا در محصولات زراعي و جبران كمبود منابع تغذیه‌ای باعث افزايش هزينه‌هاي توليد همراه با تخريب منابع خاكي، آبي و زيستي شده است (آلكساندر، 2006). آلودگي آب‌هاي سطحي و زير زميني، فشردگي و كاهش باروري و همچنين خصوصيات فيزيكي مثبت خاك‌ها، كاهش كيفيت محصولات كشاورزي به‌ويژه محصولات باغي، جدي بودن تخريب محيط زيست در اثر استفاده نامتعادل از نهاده‌هاي كشاورزي بخصوص كود شيميايي و نيز كاربرد روش‌هاي غلط، همگي باعث شدند تا در بيانية جهاني غذا از حاصلخيزي خاك به عنوان كليد تحقق امنيت جهاني غذا نام برده شود (فتحي، 1382).

1-2- هدف از اجراي آزمايش

 1- تأثير كود بيولوژيك نيتروكسين بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد جو. 2- بررسي امكان تلفيق كود شيميايي اوره با نيتروكسين و كاهش مصرف كود شيميايي اوره. 3- رسيدن به پايداري در كشاورزي از طريق كاهش مصرف كود شيميايي و خسارت‌هاي زيست محيطي.

1-3- فرضيات آزمايش

1- كود بيولوژيك نيتروكسين موجب توليد عملكرد مطلوب در گياه جو خواهد شد. 2- كاهش مصرف كود اوره در نتيجه مصرف كود نيتروكسين باعث دستيابي به عملكرد بهينه خواهد شد.

1-4- غلات

  غلات به گروه بزرگي از گياهان زراعي گفته مي‌شود كه دانه آنها در تغذيه مردم جهان و تهيه نان نقش عمده‌اي را بر عهده داشته وهمچنين در تغذيه حيوانات و پرندگان و مصارف صنعتي كاربرد وسيعي دارد. غلات شامل گياهاني از جمله گندم، جو، يولاف، برنج، ارزن، ذرت، چاودار و سورگوم مي‌باشد كه از اين گروه، گندم و جو در سطح وسيعي از زمين‌هاي زراعي دنيا كشت مي‌گردند به‌طوري‌كه حتي در نواحي نيمه خشك كه براي توليد محصول و رشد و نمو اين گياهان بارندگي نسبتاً كافي است كشت اين محصولات موفقيت‌آميز است. گندم، ذرت و برنج سه محصول مهم هستند كه هريك نزديك به 4/1 مقدار توليد سالانه كل غلات جهان را تشكيل مي‌دهند و پنج گونه ديگر غلات يعني جو، يولاف، چاودار، ذرت خوشه‌اي و ارزن مجموعاً 4/1 ميزان توليد ساليانه غلات را تشكيل مي‌دهند ( خدابنده، 1384 ).

1-4-1- اهميت غذايي غلات

  غلات تأمين كننده هيدرات‌هاي كربن ( نشاسته، قند و سلولز )، پروتئين، روغن، مواد معدني و برخي ويتامين‌ها مي‌باشد. انسان مي‌تواند قسمت اعظم پروتئين مورد نياز روزانه خود ( 65 تا 80 گرم ) را با خوردن مقدار زيادي غلات تأمين كند. غلات ارزانترين مواد غذايي حاوي پروتئين و نشاسته مي‌باشد. بر اساس بررسي‌هاي ارائه شده توسط مؤسسه علوم غذايي ايران در سه استان سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي و غربي 75 درصد پروتئين مصرفي روزانه افراد از غلات تأمين مي‌شود. به‌علاوه نقش غلات در تهيه گوشت، لبنيات و تأمين مواد معدني و غيره حائز اهميت است (كردواني، 1379 ).

1-4-2- اهميت اقتصادي غلات

  غلات گياهاني هستند كه به مقدار زياد و در مساحت وسيعي از زمين‌هاي كشاورزي دنيا و حتي در نواحي خشك كشت گرديده و محصول كافي توليد توليد مي‌نمايند. اهميت اقتصادي غلات چه از نظر توليد و چه از نظر تغذيه در دنيا بيش از ساير محصولات كشاورزي كشت مي‌شود. حتي در مناطقي كه به‌علت متغير بودن شرايط اقليمي و يا خشكي محيط امكان توليد محصولي وجود نداشته باشد، به آساني مي‌توان غلات را توليد نمود ( خدابنده، 1384 ). غلات بيشترين سطح زير كشت را در مناطق كشور به خود اختصاص داده به طوري كه نقش مهمي در سياست‌گذاري‌هاي بخش كشاورزي ايفا نموده است. نقش و اهميت غلات در تغذيه انسان بر همگان آشكار بوده و در كشورهايي كه قادر به تأمين نان مورد نياز خود بوده و به ديگران احتياج نداشته باشند اولين قدم در نيل به استقلال اقتصادي و خودكفائي مي‌باشد (روستايي و اسكندري، 1387 ). در جامعه كنوني، بخشي از توسعه اقتصادي جامعه بستگي به كشاورزي دارد. زيرا به‌طور مستقيم يا غير مستقيم به محصولات كشاورزي وابسته مي‌باشد ( فتحي، 1382 ).

1-5- جو

  جو يكي از قديمي‌ترين گياهان زراعي مي‌باشد كه توسط انسان اهلي شده و در نقاطي از خاور نزديك كه كاوش‌هاي باستان‌شناسي صورت گرفته هميشه با گندم‌هاي ايمر و اينكورن ديده شده است (پورصالح، 1379). قديمي‌ترين رقم جو از نوع دو رديفه مي‌باشد كه در حفاري‌هاي جنوب اروپا به‌دست آمده و معلوم شده است كه در عصر حجر كشت مي‌شده است (خدابنده، 1384). محققين سه مركز جغرافيايي را به عنوان مبدأ اوليه جو ذكر كرده‌اند:

1- شرق آسيا از تبت تا ژاپن را مبدأ اوليه ناميده است كه جوهاي دو رديفه پائيزه و ريشك‌دار در اين مركز قرار دارند.

2- خاور نزديك كه شامل آناتولي، سوريه و فلسطين مي‌باشد و اين منطقه مبدأ جوهاي دو رديفه بوده و داراي فرم‌هاي پائيزه- بهاره و حدواسط مي‌باشد.

3- آفريقا كه در اين ناحيه فرم‌هاي حدواسط و بهاره ديده مي‌شود.

جو گياهي است كه دامنه انتشار و سازش اقليمي وسيعي دارد و در عين حال ارزش تجاري آن كمتر از گندم مي‌باشد و به همين دليل در نقاطي از مناطق خشك كه ميزان بارندگي بسيار اندك و غيرقابل پيش‌بيني و متغير است و تكافوي توليد محصول رضايت‌بخش گندم را نمي‌كند، كشت مي‌شود (پورصالح، 1379).

 1-5-1- مصارف جو

  جو مصارف زيادي در تغذيه انسان و دام دارد و ارزش علوفه‌اي دانه‌هاي جو قابل مقايسه با ارزش علوفه‌اي دانه‌هاي ذرت مي‌باشد. در بعضي از نواحي دنيا دانه‌هاي جو غذاي اصلي تعداد زيادي از مردم است (پورصالح، 1379). كاه جو در تغذيه دام مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ارزش تغذيه‌اي علوفه آن از كاه گندم بيشتر است و براي تهيه علوفه سبز، جو را مي‌توان به تنهايي يا مخلوط با يكي از بقولات يك‌ساله كشت نمود (شريفي‌جهان‌تيغ و عباسي، 1385). اين گياه داراي مقادير زيادي ويتامين از جمله ويتامين‌هاي A، E، 1B، 2B و 12B بوده كه علاوه بر آن از نظر معدني مانند كلسيم، فسفر، مس، سديم، منگنز و كبالت نيز غني است و از ساقه آن در صنعت كاغذ‌سازي هم استفاده مي‌شود (خدابنده، 1384).

1- 6- سطح زیر کشت و عملكرد جو

 بیشترین سطح زیر کشت جو در دنیا، متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با 26 میلیون هکتار و کانادا با 5 میلیون و اسپانیا با 3/4 میلیون هکتار و ترکیه و ایران با 5/2-2 میلیون هکتار و فرانسه با 7/1 میلیون هکتار است، متوسط عملکرد جو در دنیا 2.5 تن در هکتار می­باشد. سال 85-84 متوسط عملکرد جو آبی در کشور 3527 کیلوگرم در هکتار بوده که استان اصفهان با 4400 کیلوگرم بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 1750 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشته­اند متوسط عملکرد دیم 1228 کیلوگرم در هکتار بوده که بالاترین تولید مربوط به استان مازتدران 1950 کیلوگرم در هکتار است (شريفي‌جهان‌تيغ و عباسي، 1385).

1-7- گياه‌شناسي جو

  جو نیز مانند گندم یکی از گیاهان مهم تیره غلات gramineae و از جنس Horhdeum و گونه sativaum با vulgare می­باشد. (خدابنده، 1384). جوانه دانه­های جو پوشیده و دو قطبی است و سبز شدن آن 8 تا 12 روز بعد از کشت صورت می‌گیرد، تعداد ریشه­های جنینی در جو بسته به رقم، اندازه دانه و شرایط رشد و نمو 8- 5 عدد است. ارقام پائیزه دارای 5 تا 6 عدد و تعداد ریشه­ها در دانه­های بزرگ بیشتر از دانه­های کوچک است، که یک یا تعدادی از آنها به ‌طور عمودی و تا عمق 2 متر در خاک نفوذ می­کند و بقیه در اطراف به‌طور جانبی در عمق 40 سانتی­متری خاک گسترش می­یابند. سیستم ریشه­ای در جو مثل سایر غلات سطحی و افشان است و ریشه­های ثانوی در هنگام پنجه زدن از گره­های مجاور سطح خاک به وجود آمده که بعضی از آنها مانند ریشه­های اولیه به‌ طور عمودی و به سمت پایین خاک نفوذ کرده و بخشی به اطراف پخش شده و قشر فوقانی خاک را از یک توده متراکم ریشه پر می­کنند (پورصالح، 1379).

تعداد صفحه :84

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --