دانلود پایان نامه ارشد: اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مالی

 

عنوان : اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي

موسسه آموزش عالي خاتم

گروه صنايع

 

      پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ مهندسي مالي

عنوان پايان نامه

 اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي

 

استاد راهنما:

دکترعليرضا بحيرايي

 

استاد مشاور:

دکتر جواد دميرچي

 

                                                          مهرماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

-1-1مقدمه:.. 1

1-2- بيان مسئله.. 2

1-3- بيان موضوع.. 3

1-4- ضرورت انجام تحقيق.. 4

-4-1-1شاخص هاي کملز:.. 5

1-5-اهداف اساسي از انجام تحقيق :.. 8

1-6-فرضيه هاي تحقيق.. 10

1-1-6-سوالات اصلي تحقيق:.. 10

2-1-6-فرضيه هاي تحقيق:.. 10

1-7-معرفي مولفه هاي تحقيق.. 10

1-8-روش گرد آوري داده ها.. 11

1-9-روش تحقيق :.. 11

1-10-قلمرو تحقيق :.. 16

1-1-10-دوره هاي زماني انجام تحقيق :.. 16

1-2-10-مکان تحقيق :.. 16

 

1-11-توضيح واژه ها و اصطلاحات.. 16

2-1-مقدمه:.. 19

2-2-مروري بر پژوهش هاي خارجي.. 19

2-3-مروري بر پژوهش هاي داخلي.. 24

2-4-تجزيه و تحليل وضع موجود.. 26

2-5-نگاهي كلي به عملكرد نظام بانكي ايران.. 27

2-6-کميته بال:.. 30

2-6-1-نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I 32

2-6-2-زمينه هاي شکل گيري بازل II 32

2-6-3-ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II 33

2-6-4-مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل.. 34

2-6-5-اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران.. 35

2-7-جمع بندي و نتيجه گيري.. 36

-1-3مقدمه:.. 38

1-1-3-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق.. 39

3-1-2-ملي شدن بانكها.. 39

3-2-2-ادغام بانکها.. 40

3-3-نهاده ها و ستاده ها:.. 40

3-1-3-نگرش توليد خدمات: 40

3-2-3-نگرش واسطه اي: 41

3-3-3-نگرش مديريت ريسک : 41

3-4-هزينه کل،ستاده و نهاده.. 41

3-5-نهاده ها.. 42

-6-3معرفي مدل:.. 43

3-1-6-تابع هزينه :.. 48

3-2-6-تابع کاب داگلاس :.. 51

3-3-6-تابع ترانسلوگ:.. 51

3-4-6 ويژگي هاي تابع هزينه ترانسلوگ :.. 52

3-7-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو:.. 57

3-1-7-قابليت هاي کليدي نرم افزار  Eviews. 58

3-8-تجزيه تحليل بانک ها.. 59

3-1-8-تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه  سهامداران.. 61

3-2-8-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت: 63

3-3-8-ديدگاه سلامت مالي: 63

 

3-1-3-8-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز.. 65

4-1-مقدمه:.. 81

4-2-توصيف داده ها.. 81

4-2-1-متغير هاي مستقل ورودي.. 82

 

4-1-2-1-قيمت سرمايه فيزيکي.. 82

 

4-2-2-1-قيمت سرمايه مالي.. 83

 

4-3-2-1-قيمت نيروي انساني.. 84

 

4-4-2-1-سرمايه کل.. 85

 

4-5-2-1-کل تسهيلات.. 86

 

4-2-2-متغير وابسته.. 87

4-3-آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 89

4-4- مراحل تخمين مدل.. 89

4-5- آزمون ناهمساني واريانس.. 91

4-6-تحليل و براورد نتايج.. 91

4-7- شاخص‌هاي هاي سلامت مالي کملز.. 97

4-8-پاسخ به سوالات و فرضيه هاي تحقيق.. 103

4-8-1-تعيين سايز بهينه بانک در ايران.. 103

4-8-2-صرفه به مقياس.. 104

4-8-3-شاخص کملز.. 104

4-9- نتيجه گيري.. 104

5-1-مقدمه:.. 106

5-2- خلاصه تحقيق.. 106

5-2-1 نتايج حاصل از توصيف داده ها.. 107

5-2-2خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها.. 108

5-3-پيشنهادات.. 108

5-4-ارائه پيشنهاد هايي براي تحقيقات آتي.. 109

5-5-محدوديت هاي تحقيق.. 110

فهرست منابع

الف-منابع فارسي:.. 111

ب-منابع انگليسي:.. 112

 

 

جدول 4-1-اطلاعات توصيفي قيمت سرمايه فيزيکي در بانک هاي   مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391…….. 82

جدول 4-2-اطلاعات توصيفي قيمت سرمايه مالي در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 83

جدول 4-3-اطلاعات توصيفي قيمت نيروي انساني در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 84

جدول 4-4-اطلاعات توصيفي سرمايه کل در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 85

جدول 4-5-اطلاعات توصيفي کل تسهيلات در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 86

جدول4-6-اطلاعات توصيفي هزينه کل در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 87

جدول4-7-اطلاعات توصيفي اندازه در بانک هاي مورد بررسي طي سال هاي 1388-1391. 88

جدول 4-8-نتايج آزمون F ليمر.. 92

جدول 4-9تخمين مدل رگرسيون.. 93

 جدول 4-10-تخمين مدل ناهمساني واريانس.. 95

جدول 4-11-تخمين رگرسيون باقيمانده ها.. 96

جدول 4-12- محاسبه مقياس بانک(کشش هزينه).. 97

 

جدول 4-13-متغيرهاي شاخص هاي کملز بانکهاي مورد بررسي از سال 1388-1391  98

جدول 4-14-متوسط شاخص هاي کملز در دو گروه هزينه بهره ور و نا بهره ور   100

جدول 4-15-تقسيم بندي بانک ها از نظر سايز براساس حجم کل دارايي ها(ميليارد ريال).. 103

جدول 5-1-توصيف پراکندگي داده ها.. 107

 چکيده

اين مطالعه از تابع هزينه ترانسلوگ براي برآورد سطوح بهره‌وري هزينه‌ي بانک‌هاي خصوصي در حال کار در ايران استفاده مي‌کند. هم‌چنين اين سطوح بهره‌وري، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئي از وضعيت مالي‌شان براي توجيه موقعيت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌هاي کملز[1] تحليل مي‌شوند. نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق اين مطالعه با به کار بردن آن روي مدل ترانسلوگ[2] براي داده‌هاي پانلي 7 بانک زمان‌بندي‌شده‌ي در حال کار در ايران از 1388 تا 1391 استفاده کرده است. اين موضوع دريافته شد که تمام بانک‌ها به طور قابل توجهي در بهره‌وري هزينه با يکديگر تفاوت دارند. با استفاده از کشش هزينه به رتبه بندي از بانک ها دست يافتيم که به ترتيب پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين ،سامان ،کارافرين ،سينا ،سرمايه  مي توان نام برد .و همچنين نرخ‌هاي کملز بيان مي‌کنند که بهره‌ورترين بانک‌ها، بانک‌هايي با کمترين مقدار وام‌هاي معوق، کفايت سرمايه‌اي بالا، هزينه‌هاي بي‌بهره کمتر که منجر به سودآوري بالا مي‌شود، هستند.

کلمات کليدي: اندازه بانک،تابع هزينه ترانسلوگ،شاخص هاي کملز

[1] Camels

[2] Translog Function

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --