دانلود پایان نامه ارشد : اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

گرایش : کاربردی

عنوان : اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم داروئی

دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین،گروه شیمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

گرایش: کاربردی

عنوان:

اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر وحید حدادی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر انسیه قاسمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

خلاصه فارسي………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

1-1. ضرورت و اهميت موضوع……………………………………………………………………………….. 3

1-2. بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3. هدف………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل دوم: مروري بر متون گذشته

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1. تعريف عايق…………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2. انواع عايق‌هاي رطوبتي……………………………………………………………………………………… 8

2-3. عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته…………………………………………………………………………… 9

2-3-1. عايق‌هاي رطوبتي بام با اصلاح كننده app……………………………………………………… 11

2-3-2. عايق‌هاي رطوبتي بام با اصلاح كننده SBS……………………………………………………. 14

2-4. فيلر يا پركننده……………………………………………………………………………………………….. 14

2-5. قير: خواص، ساختار………………………………………………………………………………………. 15

2-5-1. ساختمان شيميايي قير………………………………………………………………………………… 16

2-5-2. آسفالتن‌ها…………………………………………………………………………………………………. 18

2-5-3. آروماتيك‌هاي قطبي (رزين‌ها)……………………………………………………………………… 18  

2-5-4. آروماتيك‌هاي نفتي…………………………………………………………………………………….. 19

2-5-5. اشباع‌ها (پارافين‌ها)…………………………………………………………………………………….. 19

2-6. معايب عايق‌ها………………………………………………………………………………………………… 20

2-7. تاريخچه اصلاح قير………………………………………………………………………………………… 21

2-7-1. علل اصلاح ويژگي‌هاي قير………………………………………………………………………….. 21

2-7-2. علل استفاده از افزودني‌ها در قير………………………………………………………………… 22

2-8. انواع پليمر…………………………………………………………………………………………………….. 25

2-8-1. ترموست‌ها………………………………………………………………………………………………… 25

2-8-2. پليمر ترموپلاستيك…………………………………………………………………………………….. 25

2-8-2-1. تعريف پلي پروپيلن PP……………………………………………………………………………. 25

2-8-2-2. خواص فيزيكي و شيميايي پلي‌پروپيلن………………………………………………………. 26

2-9. اصلاح قير توسط پودر لاستيك……………………………………………………………………….. 27

2-9-1. تعريف پودر لاستيك…………………………………………………………………………………… 28

2-9-2. بازيافت لاستيك‌هاي فرسوده براي توليد پودر لاستيك…………………………………… 29

2-9-3. روش‌هاي بازيافت تايرهاي ضايعاتي……………………………………………………………. 31

2-9-3-1. خرد كردن…………………………………………………………………………………………….. 31

2-9-3-1-1. خردسازي در دماي معمولي……………………………………………………………….. 31

2-9-3-1-2. پيروليز……………………………………………………………………………………………… 32

2-9-3-1-3. خرده‌سازي برودتي……………………………………………………………………………. 32

2-9-4. استفاده از پودر لاستيك در اصلاح آسفالت…………………………………………………… 33

2-9-4-1. لاستيك خرد شده…………………………………………………………………………………… 33

2-9-5. استفاده از پودر لاستيك در بتون‌هاي سيماني……………………………………………….. 34

2-9-6. ساختار لاستيك‌ها و الاستومرها………………………………………………………………….. 34

2-9-6-1. خاصيت الاستومرها……………………………………………………………………………….. 35

2-9-6-2. تشكيل لاستيك……………………………………………………………………………………….. 35

2-9-6-3. واكنش بين لاستيك و قير………………………………………………………………………… 36

2-9-7. گوگرد………………………………………………………………………………………………………. 37

2-9-7-1. استفاده از گوگرد در صنعت…………………………………………………………………… 39

2-9-7-2. تاريخچه استفاده از گوگرد در صنعت……………………………………………………… 39

2-9-7-3. برهمكنش گوگرد با قير…………………………………………………………………………… 40

2-9-8. بنتونيت……………………………………………………………………………………………………… 42

2-9-8-1. اثر بنتونيت در قير………………………………………………………………………………….. 43 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1. مواد شيميايي و تجهيزات دستگاهي………………………………………………………………….. 45

3-1-1. مواد شيميايي، استانداردها و نمونه‌هاي حقيقي………………………………………………. 45

3-1-1-1. قير پايه…………………………………………………………………………………………………. 45

3-1-1-2. پليمر پلي‌پروپيلن…………………………………………………………………………………….. 45

3-1-1-3. گوگرد………………………………………………………………………………………………….. 45

3-1-1-4. بنتونيت…………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-1-5. تالك……………………………………………………………………………………………………… 46

3-1-1-6. پودر لاستيك…………………………………………………………………………………………. 46

3-2. روش كار……………………………………………………………………………………………………… 46

3-2-1. مرحله اول نمونه‌سازي: اختلاط قير و پودر لاستيك………………………………………. 47

3-2-2. مرحله دوم نمونه‌سازي: افزودن گوگرد به مخلوط قير و پودر لاستيك……………. 48

3-2-2-1. آماده‌سازي مخلوط قير و پودر لاستيك و گوگرد………………………………………. 49

3-2-3. مرحله سوم نمونه‌سازي: افزودن پودر روغني بنتونيت به مخلوط قير و پودر لاستيك و گوگرد   50

فصل چهارم: نتايج

4-1. اثر پودر لاستيك بر ويژگي‌هاي قير………………………………………………………………….. 54

4-1-1. آزمايش نقطه نرمي (Softening point)…………………………………………………………… 54

4-1-2. آزمايش پايداري حرارتي (Flow)………………………………………………………………….. 55

4-1-3. آزمايش درجه نفوذ (Pentration)………………………………………………………………….. 56

4-1-4. آزمايش انعطاف‌پذيري در سرما (Cold bending)…………………………………………… 57

4-2. اصلاح قير لاستيكي توسط گوگرد……………………………………………………………………. 58

4-2-1. آزمايش نقطه نرمي (Softening point)………………………………………………………….. 58

4-2-2. آزمون تعيين درجه نفوذ  (Pentration)………………………………………………………….. 59

4-2-3. آزمايش پايداري حرارتي (Flow)………………………………………………………………….. 61

4-2-4. آزمايش انعطاف‌پذيري در سرما (Cold bending)…………………………………………… 62

4-3. بررسي تغييرات بعد از افزودن پودر روغني بنتونيت به مخلوط قير- پودر لاستيك- گوگرد  63

4-3-1. آزمايش نقطه نرمي (Softening point)…………………………………………………………… 63

4-3-1-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد……………………………………………….. 63

4-3-1-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد……………………………………………….. 64

4-3-2. آزمايش پايداري حرارتي (Flow)………………………………………………………………….. 65

4-3-2-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد……………………………………………….. 65

4-3-2-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد……………………………………………….. 65

4-3-3. آزمايش انعطاف‌پذيري در سرما (Cold bending)…………………………………………… 66

4-3-3-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد……………………………………………….. 66

4-3-3-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد……………………………………………….. 67

4-3-4. آزمايش تعيين درجه نفوذ (Pentration)…………………………………………………………. 68

4-3-4-1. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 5% گوگرد……………………………………………….. 68

4-3-4-2. نمونه حاوي 7% پودر لاستيك و 7% گوگرد……………………………………………….. 68

فصل پنجم: بحث و پيشنهادات

5-1. قيرهاي حاوي پودر لاستيك……………………………………………………………………………. 71  

5-2. نمونه‌هاي حاوي 7% پودر لاستيك و گوگرد………………………………………………………. 72  

5-3. نمونه حاوي پودر لاستيك، گوگرد و بنتونيت…………………………………………………….. 74  

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 76

خلاصه انگليسي……………………………………………………………………………………………………. 83

خلاصه فارسي

ضد آب كردن تأسيسات، بخصوص آنهايي كه در معرض رطوبت و خوردگي قرار دارد از مهمترين كارهايي است كه در ساختمان‌سازي و راه‌سازي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در واقع استفاده از عايق‌هاي رطوبتي يكي از راهكارهاي اساسي در ماندگاري و حفظ ابنيه ساختماني و جلوگيري از نفوذ آب در پوشش‌ها مي‌باشد. اين عايق‌ها پايه قيري بوده و معمولاً از مخلوط چند نوع قير و مواد افزودني مختلف مانند: مواد پليمري، الياف بافته و نبافته ساخته مي‌شود. از معايب عايق‌هاي معمول: كم بودن طول عمر مفيد و گران بودن اين عايق‌ها، تجزيه شدن در برابر اشعه ماوراء بنفش، پوسيدگي به مرور زمان، پارگي در اثر نشت‌هاي احتمالي و آلودگي محيط زيست مي‌باشد. لذا در اين تحقيق سعي شد با به كار بردن ضايعاتي از قبيل گوگرد و بنتونيت و پودر لاستيك اين مشكلات برطرف گردد و باعث كمك به محيط زيست شود.

در اين تحقيق مشخص شد افزايش گوگرد به مخلوط قيري عايق موجب: 1- افزايش پايداري در گرما 2- افزايش انعطاف‌پذيري در سرما 3- عدم نفوذپذيري آب و حساسيت پايين در برابر تغييرات دما مي‌باشد كه اين ويژگي‌ها احتمالاً به دليل تشكيل تعدادي پيوند عرضي بين گوگرد و پودر لاستيك و قير مي‌باشد. افزودن پودر روغني بنتونيت نيز در كنار گوگرد به مخلوط قيري عايق باعث 1- كاهش نسبت جرم به حجم مخلوط قيري عايق و 2- افزايش انعطاف‌پذيري در سرما 3- كاهش هزينه توليد و افزايش طول عمر عايق مي‌شود.

كليد واژه: خوردگي، عايق‌هاي پايه قيري، مواد پليمري، انعطاف‌پذيري، پيوند عرضي، نفوذپذيري.

1-1. ضرورت اهمیت موضوع

عایق رطوبتی چیست؟

عایق­های رطوبتی از مواد ساختمانی بسیار مهم هستند که نقش اساسی در ماندگاری و حفظ ابنیه ساختمانی دارند. این عایق­ها معمولاً از مخلوطی از چند نوع قیر و مواد افزودنی مختلف مانند فیلر (تالک، …) مواد پلیمری، الیاف بافته و نبافته پلیمری و معدنی ساخته می­شوند.

دلایل استفاده از عایق­های رطوبتی، ضد آب کردن تأسیسات و تجهیزات مورد نظر بخصوص آنهایی که در معرض رطوبت قرار دارند، می­باشد. در میان این عایق­ها، عایق­های پایه قیری به دلیل سهولت تهیه و خواص چسبندگی خوب کاربرد وسیع‌تری از سایرین دارند. عایق­های پایه قیری بسته به کاربرد و شرایط محیطی به کار برده شده از قیرهایی با نقطه نرمی و درجه نفوذ متفاوت ساخته می­شوند. در واقع عایق­های رطوبتی از اجزاء بسیار مهم در ابنیه و سیستم‌های ضد خوردگی می­باشد.

از معایب عایق­های معمول کم بودن طول عمر مفید (ترمیم متناسب آن با مشکلات اجرائی زیاد و هزینه­های قابل توجه­ای همراه است) گران بودن این عایق­ها (عایق­هایی که دارای مواد اولیه خارجی می­باشند در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر جاها بالا می­زند) تجزیه شدن بر اثر اشعه UV و پوسیدگی به مرور زمان و پارگی در اثر نشست­های احتمالی و آلودگی محیط زیست می­باشند که بسیار از این موارد از استحکام کششی و انعطاف‌پذیری آنها نشأت می­گیرد.

عایق­ها چه از تنوع جنس چه از نظر کاربردی و ساختاری انواع گوناگونی دارند از نظر کاربردی عایق­ها می­توانند به عنوان عایق صدا، گرما و سرما (حرارتی) رطوبت، ضربه­گیر و لرزه­گیر عمل کنند که به تناسب وظیفه­ای که برای آنها تعریف می­شود ساختار و نوع و جنس آنها متفاوت است.

1-2. بیان مسأله

آلودگي هوا از مسائلي است كه همواره مورد نظر بوده و وجود گوگرد مازاد در پالايشگاه‌هاي  گاز كشور توجه به كاربردهاي جديد آنرا ضروري ساخته است. استفاده از مواد پلیمری در دنیای فعلی روز به روز افزایش یافته است. این در حالی است که عدم بازگشت مجدد این مواد به چرخه تولید از مشکلات زیست محیطی محسوب می‌شود. مثلاً لاستیک‌ها به دلیل گرما سختی قابلیت ذوب مجدد ندارند و بازیافت آنها کار دشوار است. همچنین گوگردزدایی مواد نفتی به منظور کاهش آلودگی هوا از مسائلی است که همواره مورد نظر بوده است و وجود گوگرد مازاد در پالایشگاه‌های گاز کشور توجه به کاربردهای جدید آن را ضروری ساخته است. هدف اصلی این کار استفاده از لاستیک‌های ضایعات و تایرهای پودرشده و همچنین گوگرد در تهیه مخلوط‌های آسفالتی و بهبود برخی از ویژگی‌های فنی مخلوط‌های آسفالتی می‌باشد در این تحقیق پس از بررسی عیوب عایق‌های معمولی نظیر ترک خوردگی، موج ‌دار شده و ترک خوردگی انعکاسی که ناشی از تکنیک‌های متفاوت طراحی و ساختار شیمیایی ترکیب عایق‌های معمولی دانسته شده‌اند. پودر لاستیک و گوگرد اصلاح شده با قیر 70/60 در حذف یا کاهش این معایب مورد بحث قرار می‌گیرد و ویژگی عایق اصلاح شده با این مواد افزودنی از جمله مقاومت مکانیکی بالا و نفوذناپذیری در دماهای مختلف و نیز آنالیز مکانیکی دمایی- دینامیکی پلیمر اصلاح شده با عایق مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین سعی شده است از خاک تصفیه روغن نیز برای برطرف ساختن عیب ذکر شده در مورد عایق‌ها استفاده کرد چرا که بنتونیت به دلیل خواص نرم بودن و تورم‌پذیری کلوئیدی و پلاستیک بودن و چسبندگی و اصلاح کننده خوبی به شمار می‌روند.

1-3. اهداف

هدف اصلی در این پژوهش از افزودن گوگرد و پودر لاستیک و بنتونیت برای اصلاح تمامی خواص شیمیایی و مکانیکی و فیزیکی عایق­های پیش ساخته و همچنین به دست آوردن ساختار تأثیر گوگرد و خاک تصفیه روغن بر روی عایق‌های رطوبتی و در نهایت پایین آوردن هزینه‌های تولید و کاهش آلودگی محیط زیست می‌باشد.

مقدمه

یکی از مشکلات اساسی سازه‌ها مشکل رطوبت و نم می‌باشد که موجب خسارات بسیار و گاهی جبران‌ناپذیر برای این سازه‌ها و ساختمان‌ها می‌شود. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل عایق‌های رطوبتی است. انواع عایق‌های رطوبتی عبارتند از: 1- قیر گونی 2- استفاده از زائدات کشاورزی مانند کاه به جای گونی 3- عایق رطوبتی پیش ساخته 4- پوشش‌های قیر اصلاح شده، استفاده از پلیمرو لاستیک در قیر می‌باشد. (30)

از انواع کاربردهای قیر، عایق‌های رطوبتی پیش ساخته می‌باشد. ساختار عایق‌های رطوبتی علاوه بر قیر شامل الیاف تقویت کننده مانند الیاف پلی‌استر ترموپلاست (PET)، شیشه، یا متشکل از دو نوع الیاف متفاوت هستند.

2-1. تعریف عایق

شكل 2-1. عايق رطوبتي

بطور کلی مواد عایق به موادی گفته می‌شود که انتقال حرارت، صوت، رطوبت و انرژی را ازمحلی به محلی دیگر به تأخیر انداخته و یا متوقف سازند. بنابراین مواد عایق باعث کاهش تلفات انرژی می‌شوند.

عایق به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: (30 و47)

1- عایق‌های گرمائی هدایتی (حرارتی) عایق حرارتی مواد و مصالحی هستند که مقاومت زیادی در مقابل عبور گرما دارند و می‌توان به وسیله‌ی آنها تا آنجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده یا لوله‌های حامل آب گرم یا کانال‌ها و … جلوگیری و از اتلاف سوخت جلوگیری نمود.

2- عایق‌های گرمائی تشعشعی یا عایق‌های فلزی  این عایق‌ها که در سطح دیوارها و سقف ساختمان بکار برده می‌شود، از صفحات فلزی براق نظیر آلومینیوم و برنز و مس می‌باشند و عمل آن‌ها انعکاس و جلوگیری از نفوذ اشعه آفتاب به داخل سطوح ساختمانی می‌باشد.

3- عایق‌های رطوبتی رطوبت موجب بالا بردن ضریب هدایت و تقلیل ضریب عایق بودن عایق‌های هدایتی می‌شود. لذا برای جلوگیری از نفوذ رطوبت در عایق‌های سطوح ساختمانی (نظیر دیوار و سقف) و عایق لوله‌های حامل سیال گرم یا سرد و همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به لوله‌های فلزی و زنگ‌زدگی آن‌ها می‌بایستی از عایق‌های رطوبتی استفاده کرد. (30 و 23 و 7)

2-2. انواع عایق‌های رطوبتی

1- پوشش قیر و گونی که رایج‌ترین نوع عایق رطوبتی در ایران است، چنین پوشش‌هایی کم دوام‌اند و هر چند سال یکبار به تعمیر و پوشش دوباره نیاز دارند. از طرف دیگر، گونی مورد مصرف در عایق‌کاری از خارج وارد می‌شود.

2- استفاده از زواید کشاورزی از جمله کاه به جای گونی که در مناطق روستایی انجام می‌شود از پوشش قیر گونی دوام کمتری دارند و برای ساختمان‌های دایمی شهری مناسب نیستند.

3- با عایق‌های رطوبتی پیش ساخته می‌توان بسیاری از مشکلات عایق‌کاری رطوبتی را حل کرد. دانش عایق رطوبتی (ایزوگام) از اوایل دهه 1350 وارد ایران شد و بتدریج به دلیل تاب کششی زیاد و پایداری در برابر عوامل جوی و ارزبری کم مورد توجه و استقبال خوب مصرف کنندگان قرار گرفت و بتدریج توانست جای عایق‌های سنتی (کاهگل، قیرگونی) را گرفته و با پیشرفت صنعت ساختمان بر کیفیت تولید و استفاده آن افزوده گردید.

4- نوع دیگر پوشش‌های بام رایج در دنیا پوشش‌های قیر اصلاح شده است. استفاده از پلیمر لاستیک در قیر باعث بهتر شدن خواص آن می‌شود. بدین ترتیب که با افزایش درجه نرمی و کاهش نقاط شکنندگی قیر دوام زیاد می‌گردد. (8)

2-3. عایق‌های رطوبتی پیش ساخته

 این عایق‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- عایق‌های رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان (عایق‌پی) عایق‌پی متشکل از لایه‌ای از الیاف شیشه، الیاف پلی‌استر، منسوج نبافته پلی‌استر و ماده آغشته کننده لایی شامل قیر و یا مخلوطی از قیر و افزودنی‌های اصلاح کننده تشکیل شده است.

2- عایق‌های رطوبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجی، بدنه استخر و تونل‌ها (عایق بام) مي‌باشند. عایق بام از دو لایه نمدی که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی‌استر می‌باشد، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع می‌گردد. هر کدام از اجزای سازنده عایق پی و عایق بام باید دارای خصوصیاتی طبق استانداردهای مربوطه باشند. مهمترین جزء مشترک هر دو عایق که مورد بحث قرار گرفته قیر می‌باشد که می‌بایست طبق استانداردهای خاص تولید و استفاده گردد. (10)

شکل 2-2. یک عایق رطوبتی معمولی به همراه لایه‌های تقویت کننده

یک عایق رطوبتی تشعشعات خورشیدی را در طول روز جذب می­کند و دمای آن افزایش می­یابد، در حالی که در شب دمای سطح آن کاهش می­یابد. نوسان‌های دمایی روزانه فشارهای گرمایی را در دیواره ایجاد می­کند و دوام‌پذیری آن را کاهش می­­دهد. عایق رطوبتی مانع تشعشعات خورشیدی از رسیدن به دیواره می­شود.

طول عمر عایق­های رطوبتی معمول معمولاً 20-10 سال است، اما اعتقاد بر این است که عایق‌های رطوبتی اصلاح شده، دو برابر را عمر داشته باشد. برخی بررسی‌ها در مورد نظام و آرایش دمایی عایق‌های رطوبتی اصلاح شده اجرا شده است، که در آن موضوع اصلی تحقیقات نوسان‌های دمایی در این عایق‌ها بوده است. تحقیقات بیشتری به منظور انتقال حرارت عایق‌های رطوبتی اصلاح شده و توانایی کاهش مصرف انرژی ساختمان توسط سایر محققان انجام شده است. (30)

تحقیقات کامل توسطBaskara  IHU از شورای تحقیقات ملی در آناوا، کانادا انجام شده است. در طی یک دوره مشاهده 22 ماهه (660 روز) Baskara  وIHU  متوجه شدند که دمای عایق پایه قیری مرجع 30 درجه سانتیگراد و به مدت 342 روز افزایش یافت، و بالای 50 درجه سلسیوس در مدت 219 روز و بالای 60 درجه در مدت 89 روز بود. در مقایسه جداره زیر عایق‌های رطوبتی اصلاح شده فقط 30 درجه سلسیوس در مدت 18 روز فراتر رفت. (30)

نوسانات دمایی در عایق پایه قیری میانگین 42-47 درجه سلسیوس را داشت. عایق‌های رطوبتی اصلاح شده نوسان دمایی را در عایق تا متوسط نوسان 5-7 درجه سلسیوس در طول سال کاهش داد.Baskara  و  Bassنتایج از نمایه دمایی سقف مشابه را نشان دادند با کنترل روزهای معمولی در فصل­های مختلف در یک روز تابستانی معمولی دمای عایق رطوبتی به 70 درجه رسید، اما دمای عایق رطوبتی اصلاح شده در حدود 25 درجه نوسان داشت.

به طور کلی سه نوع عایق رطوبتی پیش ساخته در ایران و جهان تولید می­شود که در زیر به استاندارهای آنها اشاره خواهد شد.

2-3-1. عایق­های رطوبتی بام با اصلاح کننده app

این استاندارد ویژگی­های عایق رطوبتی پیش ساخته قیری یک لایه و دو لایه با ا صلاح کننده app، مورد مصرف در بام ساختمان، را شامل می­شود. در این استاندارد عایق رطوبتی محصولی متشکل از الیاف معدنی یا آلی (بصورت بافته یا نبافته) است که با ترکیبات قیری اصلاح شده با ترکیبات پلی اولفین­ها به سرگروهی app آغشته شده است. این عایق‌ها به صورت تک لایه­ یا دو لایه می‌باشد. و نوع A خوانده می­شود. (19) عایق­های رطوبتی نوع A تک لایه متشکل از یک لایه پلی ‌استر گرمانرم به عنوان بستر می­باشد. این لایه بوسیله مذاب قیری اصلاح شده با مواد پلیمری app اشباع و ضخامت 4 میلیمتر تولید می­گردد. عایق‌های رطوبتی نوع A دولایه متشکل از لایه به عنوان بستر می­باشد که از الیاف شیشه و منسوجات پلی استر اعم از بافته یا نبافته تشکیل شده است. این دو لایه بوسیله قیر اصلاح شده مذاب با مواد پلیمری app اشباع گردیده و با ضخامت 4 میلیمتر تولید می­گردد. (7)

تعداد صفحه :100

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --