دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

عنوان : ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

دانشگاه فردوسی مشهد 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی شریعتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

عنوان:

ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

استاد راهنما:

دکتر محمدرحیم رهنما

استاد مشاور:

دکتر محمداجزاء شکوهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پیشگفتار:

در عصر حاضر با دو فرآیند شهری شدن جمعيت جهان و جهانی شدن شهرها روبرو هستیم. برآوردها حاکی از آن است که بيش از61% از جمعيت جهان تا سال 2030 شهرنشین خواهند شد و تا سال 2060 تقريبا تمام مردم دنيا شهرنشین خواهند شد( به اين معنا که بيش از 80% جمعيت جهانی در شهرها  ساکن می­شوند) طبق پیش بینی سازمان ملل متحد 80 درصد رشد جمعيت دهه آينده در شهرها اتفاق خواهد افتاد، كه از اين ميزان 90 درصد در نقاط شهري كشورهاي در حال توسعه خواهند بود. رشد سريع جمعيت شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ايران، که حدود 70% جمعيت آن شهرنشين است( بر اساس نتايج سرشماري جمعيت در سال 1390، بيش از79درصد کشور شهري است)، مديريت شهری را با چالش­های فراوانی در زمينه توسعه شهری مواجه نموده است. به بیان دیگر وظيفه مديريت به صورت عام و به شکل سنتی در مسايلی مانند برنامه­ريزی، هدايت، رهبری، کنترل، بسيج منابع و ساماندهی خلاصه می­شد، ولی با گسترش فنّاوری‌های جديد،  وظايف مديريت و مديريت شهری به سمت مسايلی از قبيل بهبود کارایی، اثربخشی و در نهايت بهره­وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضايي متمايل شده است و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مديريتی شده و جزء لاينفک آن شده است. در ایران با توجه به اینکه شهرداری­ها سازمان­های عمومی و غیردولتی هستند و از لحاظ درآمدی و منابع مالی مستقل و خود اتکا هستند، بنابراین باید در فعالیت­های خود از کارایی برخوردار باشند تا بتوانند به سمت اهداف خود گام بردارند. لازم به­ذکر است که روش‌های مختلفی توسط صاحب نظران برای سنجش کارایی سازمان­ها، کارخانجات، مناطق و غيره پيشنهاد شده است. که روش‌ اندازه‌گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده­ها، از جمله معروف­ترین و بهترین آن‌ها می­باشد. در این روش برای سنجش کارایی يک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترين بنگاه­های موجود در آن صنعت مقايسه می‌شود. از همين روش برای مطالعات جغرافيايي (فضايي) در قالب واحدهای مديريتی نيز استفاده می‌شود. در شهرداری مشهد تقسيمات منطقه­ای (13 منطقه) مبانی فضايي سازمان مديریت شهری را تشکيل می­دهند. هر منطقه علاوه بر اینکه دارای محدوده فضايي مشخص می­باشد، در بخش­های مختلفی به فعالیت می­پردازد.

این پایان نامه از فصول زیر تشکیل شده است :

  • فصل اول: کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهداف، روش­ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق
  • در فصل دوم : به بررسی مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، به جایگاه تحلیل کارایی در نظریه برنامه‌ریزی شهری، الگوهاي متداول ارزيابي عملكرد و بهره‌وری و به صورت تفصیلی به تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته خواهد شد.در انتهای این فصل مطالبی در مورد نرم­افزار DEAFRONTIER ذکر می­شود.
  • در فصل سوم ویژگی­های شهر مشهد بررسی می­شود، روند تکوین توسعه کالبدی کلان‌شهر مشهد، تاریخچه‌ای از ایجاد مناطق در شهر مشهد ارائه می­گردد و اطلاعات کلی مناطق ارائه می­شود.
  • فصل چهارم: به ارائه یافته­های تحقیق اختصاص خواهد یافت، در قسمت اول این فصل کارایی 5 بخش شهرداری مشهد، که عبارت از 1- بخش اداری 2- بخش فضای سبز و پارک­ها 3- بخش فنی و عمران 4- بخش شهرسازی 5- بخش جمع­آوری زباله،  برای 3 سال 1389، 1390 و 1391 به صورت جداگانه بررسی می­شود. سپس کارایی 3 ساله بخش‌های فوق به صورت تفصیلی­تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش علاوه بر کارایی مناطق در دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس کارایی برتر نیز که برای رتبه‌بندی کارایی مناطق استفاده می­شود محاسبه و تفسیر و نمودارهای مربوطه ترسیم می گردد ، مناطق الگو برای مناطق ناکارا درنظر گرفته می شود، همچنین موقعیت هر یک از مناطق در نمودار محدوده‌های کارایی ترسیم و ارائه می­شود. در انتهای این فصل کارایی کلی مناطق شهرداری که میانگین کارایی 3 ساله بخش‌های مختلف شهرداری می‌باشد، نیز ارائه می­شود. در آخرین بخش فصل چهارم، رابطه کارایی کلی مناطق شهرداری مشهد با برخی متغیرهای ساختاری که نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان کارایی مناطق دارند، مورد بررسی قرار می­گیرد.
  • فصل پنجم نیز، به نتیجه­گیری، جمع­بندی، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهاد‌های تحقیق اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 2

1-2.مسئله تحقیق.. 2

1-3. سوالات تحقیق.. 4

1-4.ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-5.فرضیه های تحقیق.. 5

1-6.اهداف تحقیق.. 5

1-7.روش انجام پژوهش…. 6

8-1.پیشینه تحقیق.. 6

1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری.. 6

1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری.. 8

1-9 . متغییرها و شاخصهای تحقیق.. 10

1-10. مدل مفهومی تحقیق.. 12

1-11.قلمروی مکانی تحقیق.. 13

1-12.قلمروی زمانی تحقیق.. 14

1-13.موانع و مشکلات تحقیق.. 14

1-14.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل اول. 15

1-15.ساختارکلی پایان­نامه. 16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه. 18

2-2.تعاریف و اصطلاحات… 18

2-2-1.تعریف برنامه­ریزی­شهری.. 18

2-2-2.تعریف مدیریت­شهری.. 19

2-2-3.تعریف شهرداری.. 19

2-2-4.وظایف شهرداری.. 20

2-2-5.مدیریت­شهری به مثابه یک نظام(سیستم) 20

2-2-6.مفهوم واحدهای تصمیم­گیر(DMU) 20

2-2-7.سنجش عملکرد. 21

2-2-7-1.اهداف سنجش عملکرد. 21

2-2-7-2.روشهای ارزیابی عملکرد. 23

2-1-7-3. مفهوم اثربخشی.. 24

2-2-7-4.مفهوم بهره­وری.. 24

2-2-7-5.مفهوم کارایی.. 25

2-2-7-6.رابطه کارایی، اثربخشی و بهره­وری.. 25

2-2-7-7.جایگاه کارایی در برنامه­ریزی شهری.. 26

2-3.انواع کارایی.. 27

2-3-1.کارایی فنی.. 27

2-3-2.کارایی تخصیصی.. 28

2-3-3.کارایی اقتصادی.. 28

2-3-4.کارایی ساختاری.. 28

2-4.روشهای ارزیابی کارایی.. 28

2-4-1.روشهای پارامتریک… 29

2-4-2.روشهای ناپارامتریک… 29

2-5.مدل تحلیل پوششی داده ها29

2-5-1.تاریخچه تحلیل پوششی داده ها29

2-5-2-1.تعریف ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی داده ها30

2-5-2-1-1.تعریف ورودی.. 30

2-5-2-1-2.تعریف خروجی.. 30

2-6.مدلهای استاندارد تحلیل پوششی داده ها31

2-6-1.مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 31

2-6-2.مدل بازگشت به مقیاس متغییر(VRS) 32

2-6-3.مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(IRS) 33

2-6-4.مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(DRS) 33

2-6-5.مدل ترکیبی.. 34

2-7.دیدگاههای ورودی- محور و خروجی- محور. 34

2-8.مدل رتبه­بندی اندرسون- پترسون(کارایی برتر) 34

2-9.مدل رتبه­بندی باردهان (ناکارایی برتر) 34

2-10.مزایا و معایب تحلیل پوششی دادهها( DEA) 35

2-10-1.مزایای تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35

2-10-2.معایب تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35

2-11. روش نصب و کار با نرم­افزار DEAFRONTIER.. 35

2-13.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل دوم. 49

3-1.مقدمه. 51

فصل سوم:شناخت منطقه مورد مطالعه

3-1.منطقه مورد مطالعه. 51

3-2.معرفی شهر مشهد. 51

3-3.موقعیت جغرافیایی شهر مشهد. 52

3-4.تاریخچه مناطق شهرداری مشهد. 53

3-4-1.منطقه یک… 55

3-4-2.منطقه دو. 55

3-4-3.منطقه سه. 56

3-4-4.منطقه چهار. 57

3-4-5.منطقه پنج.. 58

3-6.منطقه شش…. 58

3-4-7.منطقه هفت… 59

3-4-8.منطقه هشت… 60

3-4-9.منطقه نه. 61

3-4-10.منطقه ده 62

3-4-11.منطقه یازده 63

3-4-12.منطقه دوازده 64

3-4-13.منطقه ثامن.. 65

3-5. مشخصات و اطلاعات کلی مناطق.. 66

3-5-1. متغییرهای مورد استفاده در ارزیابی کارایی مناطق.. 67

3-5-1-1.متغییرهای بخش جمع آوری زباله. 67

3-5-1-2.متغییرهای بخش شهرسازی.. 70

3-5-1-3.متغییرهای بخش فضای سبز. 73

3-5-1-4.متغییرهای بخش فنی – عمران. 76

3-5-1-5.متغییرهای بخش اداری – مالی.. 79

3-5-2.  متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی.. 82

3-6.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل سوم. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4- 1.مقدمه. 85

4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1389. 85

4-1-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 85

4-1-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 86

4-1-3. کارایی بخش شهرسازی.. 87

4-1-4. کارایی بخش اداری _ مالی.. 88

4-1-5. کارایی بخش فنی و عمران. 89

4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1390. 90

4-2-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 90

4-2-2.  کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 91

4-2-3.  کارایی بخش شهرسازی.. 92

4-2-4.  کارایی بخش اداری _ مالی.. 93

4-2-5.  کارایی بخش فنی و عمران. 94

4-3. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1391. 95

4-3-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 95

4-3-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 96

4-3-3. کارایی بخش شهرسازی.. 97

4-3-4. کارایی بخش اداری _ مالی.. 98

4-3-5. کارایی بخش فنی و عمران. 99

4- 4. کارایی 3 ساله بخش‌های منتخب شهرداری مشهددر بازه زمانی 91-89. 100

4-4-1.کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 100

44–1-1.رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی وناکارایی بخش جمع آوری زباله. 102

4-4-1-2.جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش جمع آوری زباله. 103

4-4-1-3. تعیین مناطق الگو. 103

4-4-1-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله. 104

44–2. کارایی بخش شهرسازی.. 105

4-4-2-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش شهرسازی.. 106

4-4-2-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی.. 107

4-4-2-3. تعیین مناطق الگو. 107

4-4-2-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی.. 108

4-4-3. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 109

4-4-3-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فضای سبز. 111

4-4-3-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز. 112

4-4-3-3. تعیین مناطق الگو. 112

4-4-3-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز. 112

4-4-4.کارایی بخش اداری- مالی.. 114

4-4-4-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش اداری – مالی.. 116

4-4-4-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش اداری- مالی.. 117

4-4-4-3. تعیین مناطق الگو. 117

4-4-4-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی.. 118

4-4-5. کارایی بخش فنی و عمران. 120

4-4-5-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فنی عمران. 122

4-4-5-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فنی- عمران. 123

4-4-5-3. تعیین مناطق الگو. 123

4-4-5-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران. 124

4-5. بررسی رابطه برخی متغیرهای ساختاری با میزان کارایی مناطق شهرداری.. 125

4-6.جمع بندی و نتیجه­گیری فصل چهارم. 130

فصل پنجم:  خلاصه تحقیق،آزمون فرضیات، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

5- 1.مقدمه. 132

5-2. خلاصه تحقیق.. 132

5-3. آزمون فرضیه های تحقیق.. 136

5-4. پیشنهادات کاربردی.. 136

5-5. جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل پنجم. 137

منابع و مآخذ: 139

.مقدمه

کلیات تحقیق، اولین فصل پایان نامه می­باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است، مطالب این فصل باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده  ابتدا مسئله تحقیق را مطرح کند و بعد از آن سوالات تحقیق را در راستای مسئله تحقیق مطرح نماید، از سویی دیگر اهمیت و ضرورت تحقیق را یادآور ­شود، سپس در ادامه تحقیق فرضیه های تحقیق و اهداف  آن را مشخص کند، همچنین روش انجام پژوهش و متدولوژی تحقیق و نحوه­ی گزینش متغییرهای تحقیق و پیشینه­ی تحقیق را بیان نماید، بعد از این مراحل، مدل مفهومی تحقیق را تعیین نماید، در انتها نیز به محدوده­ی زمانی و مکانی تحقیق بپردازد و با روشی منطقی و هدف­دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید.  

1-2.مسئله تحقیق

               طبق پیش بینی­ها جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 % این رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (آدینه وند و دیگران،42:1391). شهرها به عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرارگیرند (2005:50,Lewis and mioch).  سنجش كار ايي مناطق از آنجا ضرورت مي يابد كه در شر ايط امروز مناطق با كمبود منابع و امكانات روبه­رو هستند. بنابراين، اين منابع  بايد به گونه اي تخصيص داده شوند كه بتوان بيشترين توليدات يا خدمات را از طريق منابع موجود عرضه كرد(زیاری و دیگران،1:1389). یکی از نیازهای هر سازمان در جهت حفظ توان پاسخگويي به شرايط رقابتي و مطالبات روزافزون محيطي، افزايش كارآيى سازماني در كليه سطوح است. پيش نياز اين امر، تدارک روشي براي سنجش كارآيى و يافتن نقاط ضعف واحدهاي زيرمجموعه مي­باشد(انواری رستمی ودیگران،222:1390). ايجاد بهبود در هر سازماني نيازمند اندازه­گيري عملكرد سازمان، برنامه­ريزي و هدف­گذاري جهت بهبود عملكرد مي­باشد. با وجود پيشرفت­هاي قابل توجهي كه سالهاي اخير در طراحي چارچوبها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد رخ داده است، بسياري از سازمانها همچنان بر معيارهاي سنتي متكي هستند. ارزيابي عملكرد به كمك شاخصهاي غير مالي از موضوعاتي است كه طي دهه 1990 بسيار مورد توجه قرار گرفته است اينگونه شاخصها مزاياي بسياري را به همراه دارند. به عنوان مثال اين شاخصها در مقايسه با شاخصهاي مالي قابل درک­تر و با اهداف و استراتژي­هاي سازمان سازگارترند و در طول زمان براساس اقتضاي محيط، قابل تغيير و انعطاف­پذير مي­باشند(محمدی اردکانی،75:1388). سنجش میزان موفقیت سازمانها در بهره­گیري از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها باهم، شناسایی سازمانهاي ناکارآ و تشخیص منشاء ناکارآیی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب براي بهبود وضعیت، از دغدغه­هاي مدیران و مسئولان سازمانهاست. استفاده از ابزارهاي علمی می­تواند اطلاعات مفیدي براي تصمیم­گیري در خصوص بهبود شیوه­هاي انجام عملیات و تخصیص مناسب منابع به مدیران ارائه دهد(عالم تبریزوایمانی پور،140:1388). به عنوان یك اصل، عملكرد هر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا كه میسر است باید اندازه­گیری شود. وجود یا عدم وجود نظام ارزیابی عملكرد مؤثر و كارآمد با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد و فقدان آن را  به عنوان بیماری سازمانی، قلمداد نموده­اند. از سویی دیگر آنچه را كه نتوان ارزیابی نمود نمی­توان به خوبی اداره كرد. هرسازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملكرد بهره­گیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از كاركرد خود را مورد سنجش قرار دهد. یكی از ابزارهای كارآمد كه این مهم را محقق ساخته روش تحلیل پوششی داده­هاست(طلوعی اشلقی و حسینی خضری،23:1386). با گسترش تکنولوژی‌های جديد، وظايف مديريت به طور عام و مديريت شهری به صورت ويژه به سمت مسايلی از قبيل بهبود کارآيي، اثربخشی و در نهايت بهره­وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضايي متمايل شده و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مديريتی و جزء لاينفک آن شده است. بهبود بهره­وری، مسئولیت اصلی مدیریت است که به افزایش قدرت رقابت پذیری شهرها منجر می­شود. مدل‌ها و روش‌های مختلفی توسط صاحب­نظران برای سنجش کارآيي سازمان‌ها، کارخانه­ها، مناطق و غيره پيشنهاد شده است. يکی از مهمترين این روشها روش تحليل پوششی داده­ها است. اين روش بر اساس روش فارل (Farell,1957) بنا شده که پيشنهاد داده است که برای سنجش کارآيي يک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترين بنگاه­های موجود در آن صنعت مقايسه شود و سپس افراد دیگری مانند چارنز، رودز و کوپر این مدل را توسعه دادند (Cooper, 2007: 110). بنابراین از این روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی([1]DMU) استفاده می­شود. با توجه به رقابت شهرها و سازمان­ها و نهادها و… و حاکمیت  دنیای رقابتی و اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی  استراتژیک، که تاکید بر استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش کارایی و اثربخشی دارند، سازمانها، نهادها و شهرداریها و… برای اینکه در دنیای رقابتی از رقبای خود عقب نمانند، باید یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشند تا بتوانند با استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش کارایی خود به اهداف نهایی خود که افزایش رفاه، آسایش شهروندان است، دست پیداکنند. بنابراین با توجه به نقش شهرداري­ها در ساماندهی مديريت­شهری و همچنین با توجه به این­که شهرداری­ها به لحاظ درآمدی خودکفا هستند، ضرورت بهره­گيری از روش‌های علمی به منظور بهبود و ارتقاء مديريت­شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فضايي در راستای توسعه پايدار شهری بيش از پيش مطرح شده است. از سویی دیگر مشهد دومین کلانشهر ایران می­باشد. و دارای جمعیت 2427316 نفر در سال 1385(سالنامه آماری 1390 شهرداری مشهد) می­باشد. این شهر به علت وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) و سایر آثار گردشگری، تاریخی علاوه بر مجاوران سالانه 694473 گردشگر خارجي و حدود 32808213 گردشگر و زائر ملي جذب  مي نمايد (رهنما و رضوی،149:1391). که خدمات­رسانی مطلوب به آن­ها یکی از عوامل دستیابی به رفاه و آسایش ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی می­باشد. از آنجایی که هنر مدیریت­شهری، استفاده از حداقل امکانات برای دستیابی به حداکثر رفاه و آسایش شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها است، نیاز به ارزیابی عملکرد خود دارد تا با افزایش کارایی، عملکرد خویش را بهبود بخشد و به مقصود خویش نایل شود. با توجه به نقش ملی و بین­المللی شهرمشهد، شهرداری­مشهد نیز باید با افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود، اسباب رفاه شهروندان، زائران و گردشگران را فراهم آورد و به سمت توسعه پایدارشهری گام بردارد، در شهرها این واحدهای مدیریتی، شهرداری­ها، مناطق و نواحی تابعه را در برمی­گیرد. شهرمشهد به13  منطقه و 42 ناحیه تقسیم شده، که هر منطقه متغییرها و شاخصهایی دارند که در تعیین و ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری سهم بسزایی دارند. که سنجش کارایی با توجه به این شاخصها نقش موثری در مدیریت عملکرد شهر، دارند.

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --