دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شهرسازی

گرایش : برنامه ­ریزی شهری

عنوان : ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ­ریزی شهری

ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی نمونه ­موردی: شهر نیشابور

 استاد راهنما

آقای دکتر علی خاکساری رفسنجانی

استاد مشاور

آقای دکتر محمود جمعه­پور

استاد داور

آقای دکتر محمود صفارزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حمل­ ونقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه­ ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری استفاده می­کنند؛ بنابراین حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. اما متأسفانه طی سال­های اخیر بر اثر توسعه مبتنی بر حرکت اتومبیل، مسائل و مشکلات حمل­ونقلی متعددی بروز کرده است و تا زمانی که برنامه­های توسعه شهری برمبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند دستیابی به حمل­ونقل پایدار امکان­پذیر نخواهد بود. برای غلبه بر چنین مشکلاتی نیاز است که در گام اول حمل­ونقل شهری از بعد پایداری ارزیابی شده و سپس راه­حل­هایی برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد گردد.

هدف از ارائه­ی تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت حمل­ونقل درون شهری پایدار در شهرهای میانی بوده است که در آن شهر نیشابور به عنوان نمونه انتخاب شده و نظام موجود حمل و نقل این شهر با استفاده از تکنیک­های تحلیلیAHP[1]  گروهی و SWOT[2] مورد بررسی قرار گرفته است. نیشابور شهری تک­ هسته­ای بوده و بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شد که حمل­ونقل این شهر و شیوه­های سفر در آن با شاخص­های حمل­ونقل پایدار فاصله دارد. هدف حمل­ونقل پایدار هرگز حذف هیچ­یک از شیوه­های سفر نبوده، بلکه فراهم آوردن امکانات و زیرساخت­ها و تشویق به استفاده از شیوه­های پایدارتر و به حداقل رساندن استفاده از شیوه­های ناپایدار می­باشد؛ و در نتیجه سعی می­شود مناسب­ترین ترکیب شیوه­های حمل­ونقل در آن ارائه گردد. برمبنای نتایج حاصل از AHP، مناسب­ترین ترکیب حمل­ونقل برای نیشابور اینگونه حاصل شد: 33.8% پیاده­روی، 22% دوچرخه­سواری، 14.5% اتوبوس و مینی­بوس، 12.5% تاکسی 9.6% اتومبیل شخصی و نهایتاً 7.7% موتورسیکلت. در نتیجه با استفاده از روش AHP پیاده­روی به­عنوان گزینه برتر شناخته شده و امکانات و محدودیت­های آن در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از روش تحلیلی SWOT بررسی گردید و درنهایت نیز پیشنهاداتی در قالب راهبردهای چهارگانه ارائه شده و با استفاده از تکنیک QSPM[3] اولویت­بندی شد.

کلیدواژه: حمل­ونقل پایدار[4]، روش تحلیل سلسله­مراتبی گروهی (AHP ) ، ماتریس SWOT، توسعه پیاده­مدار[5]، نیشابور[6]

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسأله. 2

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع. 3

4-1- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 4

2-4-1- اهداف فرعی.. 4

5-1- پرسش‌های تحقیق.. 5

1-5-1 – پرسش اصلی.. 5

2-5-1- پرسش‌های فرعی.. 5

6-1- پیشینه تحقیق.. 5

7-1- فرآیند تحقیق.. 7

8-1- روش تحقیق.. 10

9-1- کاربرد نتایج تحقیق.. 12

10-1- مشکلات و موانع تحقیق.. 12

11-1- مفاهیم اصلی تحقیق.. 12

12-1- جمع‌بندی.. 16

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق… 17

1-2- مقدمه. 18

2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل.. 18

1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18

2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران.. 22

3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24

1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری.. 24

2-3-2-  جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27

3-3-2-دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29

1-3-3-2-  جین جیکوبز. 29

2-3-3-2- کالین بوکانان.. 30

3-3-3-2-دونالد اپلیارد. 31

4-3-3-2-  پیتر کالتروپ… 32

4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری.. 32

1-4-2- بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33

2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33

3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33

5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34

6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35

7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38

1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت… 39

2-7-2-اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل.. 39

3-7-2-مدیریت تقاضا 39

4-7-2-استراتژی کاربری زمین.. 40

8-2- سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40

9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41

1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه. 41

2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین.. 42

3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل.. 43

1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی.. 43

2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری.. 43

3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی.. 43

4-9-2-تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی.. 44

5-9-2-مدیریت تقاضای سفر. 44

1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها 44

2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا. 45

3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین.. 45

6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی.. 45

7-9-2-توجه به نقش شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی.. 46

10-2-شاخص‌های حمل و نقل پایدار 46

11-2-چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل.. 51

1-11-2-چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل.. 51

2-11-2-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل.. 51

3-11-2-چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل.. 52

12-2-چارچوب نظری تحقیق.. 52

13-2-  پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور ) 53

1-13-2-  مقدمه. 53

2-13-2-  ضرورت و اهمیت موضوع. 54

3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی.. 55

4-13-2-  اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی.. 62

5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی.. 63

6-13-2-  نتیجه‌گیری.. 64

14-2- دوچرخه سواری.. 65

1-14-2- مقدمه. 65

2-14-2-  پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران.. 66

3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه. 66

4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری.. 67

5-14-2-  نتیجه‌گیری.. 68

15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 68

فصل سوم : روش شناسی… 70

1-3- مقدمه. 71

2-3- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه‌ی آماری.. 73

4-3-روش نمونه گیری، حجم نمونه مورد مطالعه. 74

5-3- فرآیند تحقیق.. 76

6-3-تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات… 78

1-6-3- چارچوب مفهومی مدل روش تحلیل سلسله( AHP)  گروهی.. 78

1-1-6-3-  تصمیم گیری و روش تحلیل آن.. 78

2-1-6-3-دلیل استفاده از روش AHP. 78

3-1-6-3-  روش تحلیل سلسله (AHP) 79

4-1-6-3-  روش تحلیل سلسله (AHP) گروهی.. 81

2-6-3- چارچوب مفهومی مدل SWOT.. 83

1-2-6-3-  ضرورت و کاربرد تحلیل SWOT در شهرسازی.. 83

2-2-6-3-  مفاهیم پایه تحلیل SWOT.. 83

3-2-6-3-  چارچوب و فرآیند تکنیک SWOT.. 86

4-2-6-3-  مراحل انجام تحلیل SWOT و تلفیق آن با ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی IE. 87

7-3- محدودیت‌های روش‌شناختی تحقیق.. 89

8-3-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و شاخص‌ها 90

9-3- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90

فصل چهارم : بررسی نمونه موردی و ارائه یافته‌های تحقیق… 91

1-4- مقدمه. 92

2-4- معرفی اجمالی قلمرو مکانی تحقیق ( شهر نیشابور ) 92

1-2-4- روند رشد و دگرگونی جمعیتی و گسترش شهر نیشابور 93

1-1-2-4- روند دگرگونی جمعیت شهر نیشابور 93

2-1-2-4- روند دگرگونی و گسترش شهر نیشابور 94

2-2-4- بررسی پیشنهادات حمل و نقلی طرحهای تهیه شده برای نیشابور 95

1-2-2-4- طرح تفصیلی نیشابور ( مصوب سال 1382) 95

2-2-2-4- مطالعات ساماندهی ترافیک شهر نیشابور ( مصوب 1382 ) 96

3-2-2-4-مطالعات نیازمندی‌های ترافیکی شهر نیشابور در افق طرح جامع شهرسازی.. 97

4-2-2-4-جمع‌بندی.. 98

3-2-4- مطالعه شبکه خیابان‌های اصلی شهر. 99

4-2-4- اهداف سفر در شهر نیشابور 100

5-2-4- بررسی شیوه‌های مختلف حمل و نقل در وضع موجود شهر نیشابور 102

1-5-2-4- حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی.. 102

1-1-5-2-4-اطلاعات خطوط تاکسیرانی و اتوبوس رانی موجود. 103

2-5-2-4- مطالعات مربوط به شبکه دوچرخه سواری نیشابور 106

4-2-5- 3-بررسی عبور و مرور عابرین پیاده و کریدورهای مربوطه در سطح شهر نیشابور 109

3-4- توصیف یافته‌های تحقیق.. 110

1-3-4- مقدمه. 110

2-3-4-  روش AHP گروهی.. 111

1-2-3-4- ساخت درخت سلسله. 112

2-2-3-4-  انجام مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها ( در صورت وجود ) 115

3-2-3-4-  مقایسه زوجی گزینه‌ها بر اساس معیارها یا زیر معیارها 116

4-2-3-4-  تشکیل جدول‌های مقایسه گروهی و استخراج اولویت‌ها از آن‌ها 117

5-2-3-4-  ترکیب جداول و انتخاب گزینه برتر. 117

6-2-3-4-بررسی نرخ سازگاری.. 118

3-3-4- روش SWOT.. 118

1-3-3-4-  مرحله یک : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی.. 119

2-3-3-4- مرحله دوم : انواع راهبردهای امکان پذیر. 122

4-4- تحلیل یافته‌های تحقیق.. 126

1-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش AHP. 126

2-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش SWOT.. 144

1-2-4-4- مرحله اول: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی.. 145

2-2-4-4-  مرحله دوم تعیین جایگاه راهبردها 149

3-2-4-4- مرحله سوم : تصمیم گیری؛ تعیین اولویت راهبردها با استفاده از تکنیک QSPM… 150

5-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 170

فصل 5 : جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 171

1-5- مقدمه. 172

2-5 – مروری بر اهداف طرح.. 173

1-3-5- هدف اصلی تحقیق.. 173

2-3-5- اهداف فرعی.. 174

3-5- پرسش‌های تحقیق.. 174

4-5- نتیجه‌گیری.. 178

5-5- پیشنهادات… 180

1-5-5- پیشنهادات این تحقیق.. 180

2-5-5- پیشنهاد پروژه‌ها و اقدامات آتی.. 180

1-2-5-5- اقدامات پیشنهادی.. 181

2-2-5-5- طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی.. 181

منابع.. 182

پیوست‌ها. 187

پیوست شماره1: پرسشنامه AHP با هدف شناسایی شیوه‌های حمل و نقل پایدار شهری برای نیشابور 188

پیوست شماره2: پرسشنامه SWOT با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پیاده‌سازی نیشابور 202

پیوست شماره3: پرسشنامه QSPM با هدف تعیین میزان اثر هر یک از عوامل در رسیدن به راهبردهای ارائه شده برای ارتقاء توسعه پیاده‌سازی.. 206

مقدمه

فرآیند برنامه­ریزي دربرگیرنده کلیتی است پیوسته، بخشی از برنامه­ریزي شهري، برنامه­ریزي حمل­­ونقل شهري است که به همراه برنامه­ریزي بخش­هاي کاربري اراضی، زیرساخت­ها و سایر بخش­ها، بعد کالبدي برنامه­ریزي جامع شهري را تشکیل می­دهد .وجود نارسایی در روند برنامه­ریزي شهري و به­ویژه بخش حمل­ونقل شهري، آثار و عوارض زیانبار گسترده­اي را همچون مصرف بالاي انرژي، تأخیر در رسیدن به مقصد، آلودگی هوا، کاهش ایمنی شهري و افزایش خطرهاي جانی، از بین بردن بافت­ها و پیوندهاي سنتی شهر و نظایر این­ها، به بار آورده است. به­عبارت دیگر این بخش از برنامه­ ریزی و مدیریت شهری با زندگی روزمره و روزانه شهروندان در ارتباط مستقیم بوده و ضعف در این حوزه هزینه­های گزافی را به مردم و مجموعه مدیریت شهری ( در سطوح کلان و خرد ) تحمیل می­کند. بنابراین لازم است که با دیدی جامع و کل­نگر حوزه حمل­ونقل شهری مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرد. تحقیق حاضر نیز به­دنبال بررسی دقیق و تحلیلی حوزه حمل­ونقل شهری نیشابور و شیوه­های موجود در آن از دیدگاه موضوع حمل­ونقل پایدار می­باشد که در ادامه پس از بیان مسأله و تبیین ضرورت موضوع برای دادن چارچوب به کل تحقیق سوالات و فرآیندی که باید تا انتها طی شود بیان می­گردد و سپس روش تحقیق و شیوه­های تحلیل و ارزیابی مورد استفاده تشریح شده و در انتها نیز مفاهیم اصلی به­کار رفته تعریف می­شوند.

2-1- بیان مسأله

در طول تاریخ تمدن بشری مسئله حرکت و حمل­و­نقل از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده به شکلی که همواره تأثیر به­سزایی در پیشرفت جوامع انسانی داشته است. طبق منشور آتن شهرها باید چهار عملکرد حیاتی یعنی مسکن، کار، تفریح، ارتباطات (رفت و آمد شهری) را به نحو احسن در بطن خود داشته باشند )اوستروفسکی ، 1371 :160 (. لذا شبکه ارتباطی و رفت­و­آمد شهری و در یک کلام حمل و­نقل شهری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و است .حمل­ونقل یکی از مهم­ترین ارکان توسعه­ی شهری است که برای جابجایی مردم و کالاها ضروری بوده و دستیابی به بهره­وری سازنده در مناطق شهری فقط با تأمین نیازهای جابجایی برآورده خواهد شد .حمل­و­نقل پایدار شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه، مردم و کالاهاست که مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوب­ترین هزینه و تلاش است ) احمدی و محرم­نژاد، 1385 :3 ). حمل­و­نقل به عنوان یکی از محوری­ترین عناصر کنترل کننده­ی توسعه، نقش شاخص و ویژه­ای در زمینه­ی توسعه پایدار دارد .از این رو عبارت « حمل و نقل پایدار» به­وجود آمده است که بیان کننده­ی سیاست­های خرد و کلان حمل­ونقلی است تا در کنار هم بتوانند زمینه­ساز توسعه براساس مفهوم پایداری گردند ) تفضلی و دیگران، 1390 :2 ).

یک شهر مدرن باید دارای یک سیستم حمل­و­نقل کارآمد و گسترده برای ایجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط مابین مناطق مختلف آن باشد .یک سیستم حمل­و­نقل جامع و پایدار مشکلات متعددی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی، جداسازی زیستگاه­های گونه­های وحشی، ترافیک وغیره را کاهش دهد .جوامع امروزی نیازمند سیستم حمل­و­نقل پایدار برای کاهش این مشکلات و ایجاد سیستم حمل­ونقل مؤثر و کارآمد هستند ) احمدی و محرم­نژاد، (1385 و شهر نیشابور نیز که در دسته­ی شهرهای میانی قرار دارد از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که از سال 1383 به بعد بر تعداد وسایل نقلیه شخصی و میزان استفاده از آن در این شهر افزوده شده و درنتیجه مشکلات استفاده از این گونه حمل­و­نقل از جمله ترافیک، آلودگی صوتی، کمبود پارکینگ وسایل نقلیه وغیره در آن مشاهده می­شود .

همچنان که در وضع موجود شهر نیشابور مشاهده می­شود، علیرغم اینکه مسافت‌ها و طول سفرهای مختلف در این شهر چندان زیاد نیست ) کل مساحت شهر نیشابور در سال 1385 حدوداً 3760 هکتار بوده و از آن­جایی­که این شهر شهری تک مرکزی است – هرچند مرکزی ثانویه در محدوده شهرک­های نوساز شمال کمربندی نیز در حال شکل­گیری است – در نتیجه مجموع مسافت­های طی شده در چنین شهری زیاد نیست (  و سیستم اتوبوس­رانی و تاکسی­رانی ) حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی (امکان دسترسی به بخش‌های مختلف شهر را فراهم آورده است، با این وجود باز هم به گفته مسئولین شهری، بیش از 60 درصد سفرهای نیشابور با وسایل نقلیه شخصی انجام می­شود که با اصول و معیارهای حمل­و­نقل پایدار در تناقض است .

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

 سیستم­های حمل­و­نقل نقش عمده­ای در حیات اقتصادی کشورها و نیز زندگی روزمره­ی شهروندان ایفا می­کنند .موضوع حمل­و­نقل و ترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده­ی سیاسی-اجتماعی نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی- اجتماعی یک جامعه ایفا می­نماید، اساس زندگی نوین شهری و نیازهای جابجایی انسان را شکل می­دهد ( احمدی و محرم­نژاد، 1385 :2 ) . بنابراین هر جابجایی می­بایست بیشترین کارایی را چه از نظر هزینه و سود و چه از نظر سازگاری با محیط زیست داشته باشد ( نخعی و سایرین، 1390: 2 ). اما با کمی سهل­انگاری و غفلت ممکن است وضعیت نسل­های کنونی و آینده به خطر بیفتد، لذا ناگزیر باید به سمت استفاده از سیستم­های پایدار حمل­و­نقل حرکت کرد تا بخشی از این مشکلات کاهش یابد ( احمدی و محرم­نژاد، 1385: 2 ). بنابراین توسعه­ی پایدار شهری با تأکید بر حفظ محیط­زیست، حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی­ها، تمرکز زدایی، کاربرد انرژی­های جایگزین در حمل­و­نقل، بازیافت زباله، افزایش اشتغال پایدار و غیره که به مطرح شدن الگوهای جدید شهرسازی چون شهر سالم، شهر اکولوژیک، شهر فشرده  و غیره انجامیده است، ضرورت ارزیابی، تحلیل و بررسی ساختار حمل­و­نقل کارآمد و پایدار را نشان می­دهد ) مظفری­پور و حاتمی، 1390 :2) .

بررسی آمار مربوط به سهم هر یک از سیستم­های حمل­و­نقل در نیشابور، براساس مطالعاتی که شرکت  مهندسین مشاور در مطالعات جامع حمل­ونقل نیشابور در سال‌های 1390 و 1391 تنظیم نموده­اند، مبین این نکته است که در ترکیب موجود، سهم حمل­و­نقل خصوصی ) حمل و نقل با اتومبیل شخصی و موتورسیکلت) بسیار بالاست، بیش از 60درصد، در مقابل سهم متدها و گونه­های پایداری چون پیاده­روی و دوچرخه­سواری بسیار ناچیز می­باشد. در واقع مسئله اصلی ترافیکی شهر نیشابور بالا بودن میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی و همچنین تراکم ترافیک در بخش مرکزی شهر ) که بافت قدیمی و تا حدی مسئله دار شهر با تعداد کوچه­های باریک فراوان در مرکز تجاری شهر می­باشد ( همچنین با توجه به ظرفیت فراوان و توان بالقوه­ای که در این شهر وجود دارد سهم سیستم حمل­و­نقل عمومی نیز باید ارتقاء یابد. اگر به موضوعات فوق مسأله­ی رشد و گسترش افقی سریع شهر که سبب افزایش مسافت­ها و درنتیجه وابستگی بیشتر به اتومبیل جهت دسترسی به مرکز شهر شده است را نیز بیفزاییم اهمیت تحقیق در این حوزه دوچندان می­شود .چرا که با ادامه این روند و در صورتی که چاره­ای برای این مسئله ) گرایش زیاد به سمت بکارگیری شیوه­های ناپایدار حمل­و­نقل ( اندیشیده نشود، طی چند سال آینده مسائل و مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ کشور در این دسته از شهرها نیز دیده شده و آن موقع حل مشکل بسیار سخت­تر و هزینه­بر تر خواهد شد .

4-1- اهداف تحقیق

برخی از اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می­باشد:

1-4-1- هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی وضعیت موجود گونه‌های حمل و نقل شهری و ارائه الگوی مطلوب برای رسیدن به حمل و نقل پایدار شهری

2-4-1- اهداف فرعی

  • بررسی وضع موجود حمل­و­نقل نیشابور بر اساس معیارهای پایداری
  • بررسی قابلیت­ها و محدودیت­های رسیدن به الگوی بهینه حمل­و ­نقل شهری پایدار در نیشابور
  • ارائه الگوی مطلوب و بهینه با توجه به وضعیت شهر

5-1- پرسش­های تحقیق

به دنبال طرح هر مسأله تحقیق، سؤالات فراوانی در ارتباط با آن مطرح می­شود. در این تحقیق نیز سؤالات زیر در ارتباط با موضوع تحقیق و برای مدیریت سازمان­یافته پایان نامه مطرح شده است.  

1-5-1 – پرسش اصلی

 الگوی مطلوب در سطح نیشابور برای رسیدن به حمل­ونقل پایدار شهری کدام است؟ و چه ویژگی­هایی ( قابلیت­ها و محدودیت­هایی ) دارد؟

2-5-1- پرسش­های فرعی

  • وضع موجود ترکیب شیوه­های (متدها )حمل­و­نقل شهری نیشابور چگونه است و آیا فاصله­ای با پایداری دارد؟
  • پایدارترین و مناسب­ترین شیوه حمل­و­نقل نیشابور کدام است؟
  • معیارها و شاخص­های حمل­و­نقل پایدار قابل استفاده ) با در نظر داشتن مجموع عوامل و امکانات و محدودیت­ها ( کدامند؟
  • امکانات و محدودیت­های رسیدن به الگوی بهینه حمل­و­نقل پایدار در شهر نیشابورکدامند؟

6-1- پیشینه تحقیق  

در گذشته مطالعات فراوانی در ارتباط با حمل­­و­نقل و برنامه­ ریزی شهری انجام گرفته است. در این مطالعات برخی به بررسی نقش کاربری زمین و یا تراکم در نظام حمل­و­نقل پرداخته و برخی دیگر به مکان­یابی کاربری­های شهری با تأکید بر برنامه­ ریزی حمل­و­نقل پرداخته­اند. اما در این قسمت سعی شده است صرفاً به مطالعاتی نزدیک به تحقیق حاضر و با رویکرد پایداری اشاره شود که چند مورد آن­ها در زیر به اجمال آورده شده است:

محرم­نژاد در سال 1387، به بررسی اطلاعات آماری ترافیک تهران براساس شاخص­های حمل­و­نقل پایدار شهری پرداخته است. در این مقاله ضمن معرفی شاخص­های حمل­و­نقل پایدار به مقایسه وضعیت فعلی اطلاعات آماری مربوط به ترافیک تهران براساس این شاخص­ها پرداخته شده است. نتایج این مقایسه نشان می­دهد تنها تعداد بسیار کمی از اطلاعات موجود با شاخص­های حمل­و­نقل پایدار دارای انطباق است و این موضوع نیاز به تجدیدنظر جدی در تعیین چارچوب اطلاعات مورد نیاز را آشکار می­نماید.

تعداد صفحه :199

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --