دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده هنر و معماری

گروه  آموزشی معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

عنوان:

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

استاد راهنما:

دکتر مهرداد کریمی مشاور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه…………………………………. 3

1-2 بیان مساله………………………………. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق……………………………….. 7

1-4 فرضیه‌های پژوهش…………………………………. 7

1-5 اهداف پژوهش…………………………………. 8

1-6 روش انجام تحقیق……………………………….. 8

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………… 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه………………………………13

2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار…………………………. 15

2-3 حریم خصوص…………………………………. 16

2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک…………………………. 21

2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر………………………. 24

2-4 ارتباطات………………………………… 25

2-5  تهویه………………………………. 26

2-5-1 مکانيسم تهويه طبيعی (با استفاده از بازشوها)……………… 27

2-5-2 تاثير اندازه پنجره……………………………… 28

2-6 نور……………………………… 30

2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه………………………………. 30

2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار……………………………… 34

2-7 عملکرد………………………………. 35

2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی……….. 35

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 مقدمه……………………………… 39

3-2 روش تحقیق……………………………….. 39

3-2-1 روش انجام پژوهش…………………………………. 39

3-2-2 جامعه آماری……………………………….. 40

3-2-3 گردآوری اطلاعات………………………………… 40

3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها……………………………… 41

3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز………….41

3-2-5-1- طراحی پرسشنامه……………………………… 43

فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی

4-1 مقدمه……………………………… 49

بخش اول: شناخت بستر………………………………. 50

4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری……….. 51

4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام………………………….. 51

4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام…………………………. 59

4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام………………………………. 60

بخش دوم: تحلیل آماری……………………………….. 61

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه

5-1 مقدمه……………………………… 75

5 -2- بحث در روند کلی پژوهش……………………………… 76

5-3 یافته ها……………………………… 76

5-4- نتیجه گیری……………………………….. 79

5-5- ارائه راهبرد و سیاست ……………………………… 79

منابع فارسی………………………………. 81

Refrencese……………………………….

چکیده:

محیطهای اداری مکان زندگی افراد کارمند در نیمی از ساعات روز است . جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند . لذا کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود بر زندگی کارمندان دارد . پژوهش حاضر در صدد است تارضایت مندی کارمندان در فضای اداری با پلان آزاد را بررسی کند . درواقع هدف تعيين ارتباط بين عملكرد كاركنان و محيط فيزيكي كارشان است. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که 5 فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می شد .این فاکتورها عبارتند از : تهویه ، نور، ارتباطات ، حریم خصوصی وعملکرد . که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.  روش تحقیق در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری است . داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و روش Amos تحلیل گردید. تحلیل آماری داده ها وجود ارتباط بین فاکتورهای تشکیل دهنده الگوی رضایت شغلی بر اساس رضایت از محیط را مورد تایید قرار می دهد . به بیان دیگر، نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن است که طراحي محيط اداري تأثير قابل توجهي بر عملكرد كاركنان دارد و استفاده از پلان آزاد،  در صورتی که نیازمندیهای کارکنان و اصول فنی ساخت رعایت گردد ، می تواند ایده مناسبی برای ساخت فضاهای اداری باشد . بطور كلي بررسی فاكتورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه نورپردازی مناسب ،تهویه مناسب ،سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی (بویژه در مورد زنان) ،می تواند در عملكرد اغلب كاركنان و بهره وری شغلی آنان،  نقش کلیدی بازی کند . با توجه به بررسی های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد ،در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، مناسب تر است که از فضاهای با پلان آزاد استفاده کرد .همچنین از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم است ، بهتر است در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار است ، از پارتیشن های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان استفاده گردد. این بدان دلیل است که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر است برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از بوجود آمدن صداهای مزاحم ممانعت کرد . به عنوان مثال می توان دستگاههایی که ایجاد صدا می کنند مانند دستگاههای فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین کرد .همچنین می توان از نصب پره های جاذب صدا بر روی دستگاه های تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می‌شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد، می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

2-1- بیان مسئله

در طراحی ساختمان‌های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می‌شود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط جداکننده‌های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می‌باشند. به طور کلی ساختمان‌های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می‌باشند که طراحي داخلی عامل كليدي رضايت شغلي در آنهاست. طراحي فضاي كاري ممكن است موفقيت سازماني را با ايجاد فضايي كه كيفيت كار، روش و كميت را ساپرت مي‌كند ، افزايش دهد و تغيير و تحولات و میزان غيبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاينده‌اي، معماران، طراحان داخلي و مديران رفاهي، نقش راهبردي جديدي به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انساني و سازمانی بر عهده دارند (هميلتن[1]، 1977). شمار زيادي از شركت‌ها از طراحي داخلي فضاي كار به عنوان وسيله‌اي در جهت جذب و حفظ كارشان استفاده مي‌كنند، آخرين تحقيقات انجمن آمريكايي طراحان داخلي نشان مي‌دهد كه طراحي داخلي فضاي كار ابزاري است كه مي‌تواند به موفقيت شركت‌هاي بزرگ در حل چالش‌ها كمك كند. كاركنان و جويندگان كار مي‌گويند محيط فيزيكي يكي از سه عامل برتر تأثيرگذار در تصميم آنها در پذيرش يا ترك شغل است.

كارمندان مدت زيادي را در يك ساختمان مي‌گذرانند بنابراین محيط فيزيكي بر فعالیت آنها و بطور مستقيم بر كارايي و توليدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر اين است كاركناني كه بيشتر از محيط فيزيكي كارشان راضي هستند نتيجه كار و توليدشان بهتر است. شرايط دما، كيفيت هوا، نور و شرايط صدا در محيط اداري بر ميزان تولید و بهره‌وري تأثير دارد. در واقع مطالعات زيادي بطور مؤثر ثابت مي‌كند كه كاراكترهاي محيط فيزيكي اداره مي‌تواند اثر قابل توجهي بر رفتار، ادراك و بهره‌وري كاركنان داشته باشد (کمرولزمان[2] و همکاران، 2011).

بيشتر تحقيقات پیشین اغلب بر روی يك فاكتور تأثيرگذار بر بهره وری كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقریبا هيچ مطالعه‌اي انجام نشده كه رابطه بين تمام فاكتورهاي فيزيكي محيط كار و بهره‌وري كاركنان را نشان دهد. بنابراين اين مقاله سوابق چندين فاكتور محيطي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر بهره‌وري كاري كاركنان تأثير مي‌گذارد را بررسی می­کند.

در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می‌شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می‌گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .

مشخص شده است كه محيط داخلي در يك اداره تأثير زیادی بر نگرش، رفتار، رضايت و بهره‌وري كاري كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندريان ليمن [3]،1995)، افرادي كه از دما، كيفيت، آب، نور و شرايط سر و صدا در دفتر كارشان راضي نيستند، بيشتر از تأثير آنها بر تمركزشان در كار شكايت دارند. تحقيقات ديگر همچنين نشان مي‌دهند كه “توليد ” ارتباط نزديكي با شرايط محيط داخلي دارد. به هر حال چگونگي تأثير كيفيت محيط داخلي بر توليدات، يك چالش بزرگ است. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت كه نه فقط دما، كيفيت نور و صدا بايد مورد توجه قرار گيرد ، بلكه همچنين بايد كيفيت هواي داخلي، راحتي حرارتي، طرح فضاهاي كاري خصوصي، طرح رنگ فضاي كار، گياهان داخلي، لايه‌هاي گرد و غبار و آلاينده‌هاي بيولوژيكي، تجمع دي‌اكسيدكربن داخلي و بسياري عوامل ديگر بايد توسط مديران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گيرند. نهايتاً يك محيط اداري راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظايفشان كند. اين می‌تواند كيفيت زندگي در كار را جهت بهره‌وري هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).

همانطور که گفته شد تحقيقات همواره نشان داده اند كه ويژگي‌هاي محيط اداري مي‌تواند تأثير قابل توجهي بر رفتار، نگرش و بهره‌وري كاركنان داشته باشد (آلتمن و لت[4]، 1969). (دول و اسكرودر[5]، 2001) اظهار داشتند كه در محل كار رضايت كاربر به عنوان مهمترين فاكتور در موفقيت سازمان به رسميت شناخته شده است و به عنوان يك شاخص كليدي در بهره‌وري در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است كه سطوح بالاي رضايت‌مندي سبب بهبود روحيه و كاهش سردرگمی می­شود. همچنين اين تحقيق نشان داد كه رضايت از محيط كار بطور مستقيم به رضايت شغلي كاركنان و بطور غيرمستقيم به تعهد سازماني و ميزان حجم معاملات مربوط مي‌شود.

بطور كلي مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان مي‌دهد كه چنين فاكتورهاي از محيط فيزيكي برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضايت و بهره‌وريشان تأثير مي‌گذارد (کروچ و نیمران[6]، 1989).

موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در واقع آنچه نمود پیدا می‌کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

3-1- ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می‌گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

[1] – Hamilton

[2] – Kamarulzaman

[3] – Adrian Leaman

[4]– Altman  & Lett

[5] – Dole & Schroeder

[6] – Crouch & Nimran

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --