دانلود پایان نامه ارشد : ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان­هاي متولي بحران درشهراصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافيا 

گرایش :  برنامه‌ريزي شهري

عنوان : ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان­هاي متولي بحران درشهراصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم جغرافيايي و برنامه‌ریزی

گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

 پايان‌نامه­ي کارشناسي ارشد رشته­ ي جغرافيا گرايش

برنامه‌ريزي شهري

 ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان­هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري

 استاد راهنما:

دکتر مسعود تقوايي

 استاد مشاور:

دکتر حميدرضا وارثي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

بحران‌هاي شهري جزء لاينفک بحث مديريت شهري است و اين موضوع در کلان‌شهرها شکل بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد، با توجه به جمعيت زياد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سيرجان، وقوع يک زلزله بزرگ يا ساير بلاياي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت خواهد بود. بنابراين لازم است که به طور جدي به مديريت بحران براي کاهش آثار بحران‌ها  و مقابله با اثرات منفي آن‌ها توجه شود.خسارات ناشي از انواع بحران‌ها اغلب بيشتر بخش‌هاي يک شهر را در بر مي‌گيرد ويکي از عناصري که بيشتر آسيب‌پذير است و دچار خسارت مي‌شود ساختمان‌ها است. يکي از ابعاد برنامه‌ريزي و مديريت بحران به مقاوم‌سازي و بهينه‌سازي ساختمان‌ها مي‌پردازد.لذا با توجه به اهميت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه که متوليان  بحران در شهرها هستند و نقشي کليدي در بحران‌ها دارند مصون ماندن آن‌ها در برابر خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها بسيار مهم به نظر مي‌رسد در نتيجه بايد با رعايت اصول معماري و شهرسازي در ساخت و ساز آن‌ها طول عمر اين ساختمان‌ها را بيشتر و آسيب‌پذيري‌شان را کاهش داد چرا که در صورت آسيب‌ديدگي علاوه بر اينکه عملکردشان را از دست خواهند داد نظام مديريتي شهر نيز فلج خواهد شد .

اهداف اصلي اين پژوهش ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان در هنگام وقوع بحران و ارائه راهکارهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري واحدهاي مورد مطالعه در جهت انجام وظيفه در قبل، حين و بعد از بحران است.اين پژوهش از نظر هدف کاربردي – توسعه‌اي و از نظر روش اسنادي، توصيفي – تحليلي و ميداني است.. ابزار تجزيه تحليل در اين پژوهش نيز استفاده از مدل ها و روش‌هاي آماري در زمينه تحليل آسيب‌پذيري با استفاده از نرم‌افزارهاي آماري و گرافيکي مانند  Spssو Excel و استفاده از نرم‌افزارهاي Expert choice ,GIS براي تحليل داده‌ها است. همچنين با استفاده از مدل مرکز ميانه پراکنش فضايي موقعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه نشان داده شده است. در ادامه نيز با استفاده از مدل (Swot)  راهبردهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي مورد مطالعه ارائه نمود ه ايم. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که از بين ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني، بيمارستان زهراي زينبيه با وزن 053/0بيش‌ترين ميزان آسيب‌پذيري و بيمارستان الزهرا با وزن 028/0کمترين ميزان آسيب‌پذيري را به خود اختصاص داده‌اند.و از ميان مراکز آتش‌نشاني ايستگاه شماره 2 با وزن 055/0 آسيب‌پذيرترين ايستگاه آتش‌نشاني و ايستگاه شماره12با وزن035/0 کمترين آسيب‌پذيري را دارا است. از ميان بقية سازمان‌ها  نيز ساختمان خدمات شهري شهرداري منطقه 11 با وزن 019/0 با آسيب‌پذيري بسيار کم، رتبه اول را از نظر کمترين ميزان آسيب‌پذيري و ساختمان هلال‌احمر شهرستان با وزن113/0 بيش‌ترين ميزان آسيب‌پذيري را دارا مي‌باشند.

واژه‌هاي کليدي : برنامه‌ريزي،سازمان‌هاي متولي بحران، شهر اصفهان، مديريت بحران شهري

 فهرست مطالب

  عنوان             صفحه

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- شرح و بيان مسأله پژوهشي.. 2

1-2- اهميت و ارزش تحقيق.. 3

1-3- اهداف تحقيق.. 3

1-4 -فرضيه‌ها و سؤال‌هاي پژوهش… 3

1-4-1-سؤال‌هاي پژوهش… 3

1-4-2-فرضيه‌هاي پژوهش… 4

1-5- پيشينه پژوهش… 4

1-6- روش تحقيق.. 5

1-7- مشکلات و محدوديت‌هاي پژوهش… 6

1- 8-کاربرد نتايج پژوهش… 6

 فصل دوم : مفاهيم،مباني نظري وروش ها

2-1-  تعاريف و مفاهيم. 8

2-1-1-  ارزيابي.. 8

2-1-2-  برنامه ريزي.. 8

2-1-3-  بحران. 8

2-1-4-  انواع بحران. 9

2-1-5-  انواع بحران به لحاظ منشأ و خاستگاه حادثه. 9

2-1- 6- سطوح بحران. 10

2-1- 7- مديريت بحران. 10

2-1- 8-  تعريف بحران و مديريت بحران. 11

2-1-9-  اهداف مديريت بحران. 14

2-1-10-  مراحل مديريت بحران. 14

2-1-11-  ويژگي‌هاي مديريت بحران. 15

   2-1-12- سطوح مختلف مديريت بحران…. 15

2-1-13- سازمان‌هاي متولي بحران. 16

2-1-14-  تعريف و تحليل آسيب‌پذيري.. 16

2-1- 15-  مشخصات زمين.. 16

2-1-16-  تعريف ساختمان. 17

   عنوان             صفحه

2-1- 17-  نوع مصالح.. 17

2-1- 18-  خواص فيزيکي مصالح ساختماني.. 17

2-1- 19-  تعريف و مفهوم پي.. 17

2-1- 20- اسکلت ساختمان. 19

2-1- 21-  تير و ستون و انواع آن. 19

2-1- 22-  ديوار 20

2-1- 23-  تعريف سقف و انواع آن. 22

2-1- 24- سقف در ساختمان‌هاي فلزي.. 23

2-1- 25- سقف در ساختمان‌هاي صنعتي.. 23

2-1- 26- نما 23

2-1- 27-  تعريف و مفهوم پله. 23

2-1- 28-  درها 25

2-1- 29-  ارتفاع و تعداد طبقات.. 25

2-1- 30-  عمر بنا 26

2-1- 31- کيفيت بنا 26

2-1- 32-  عرض معابر مجاور 26

2-1- 33-  سيستم هاي گرمايشي.. 27

2-1- 34-  انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي.. 27

2-1-  35-  طبقه‌بندي مصالح.. 28

2-1- 36-  ويژگي‌هاي بنا – سازه 29

2-1- 37-  انواع ساختمان‌ها 29

2-1- 38-  سيستم هاي مقاوم در برابر نيروهاي جانبي ساختمان. 30

2-1- 39-  انواع ساختمان. 31

2-1- 40-  تحصيلات.. 33

2-2-  ديدگاه‌ها و مباني نظري.. 34

2-2-1-  مصالح اسکلت و ديوار 34

2-2-2- سقف.. 35

2-2-3-  نماي ساختمان. 36

2-2-4- محدوديت ارتفاع ساختمان و طبقات آن. 37

2-2- 5-وضعيت ارتباطي و دسترسي.. 37

2-2- 6- عرض معابر. 38

   عنوان             صفحه

2-2- 7- عرض معابر مجاور 39

2-2- 8- درجه محصوريت.. 39

2-2-9- سرانة فضا براي هر نفر. 40

2-2-10- اصول کلي براي طرح سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله. 40

2-2- 11-  دسته‌بندي ساختمان‌ها از نظر ترافيک (ترافيک جمعيت) 40

2-2- 12- گروه‌بندي ساختمان‌ها بر حسب شکل.. 41

2-2- 13-  تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به لحاظ اهميت.. 41

2-2- 14-  ديدگاه‌ها و الگوهاي واکنش در برابر مديريت بحران. 42

2-2- 15-  نظريات مکاتب مختلف در رابطه با مديريت بحران. 43

2-2- 16-  ديدگاه‌هاي مديريت بحران. 44

2-2- 17- رويکردهاي مديريت بحران. 45

2-2- 18-  تجارب برنامه‌ريزي و مديريت بحران در کشورهاي مختلف جهان و ايران. 46

2-3- روش‌ها و تکنيک ها 49

2-3- 1-  معرفي تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 49

2-3- 2- روش تحليل SWOT. 51

2-3-3-  شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه. 52

فصل سوم: معرفي محدوده مورد مطالعه

3-1- ويژگي‌هاي طبيعي شهر اصفهان. 54

3-1-1-  موقع جغرافيايي، حدود و وسعت شهر اصفهان. 54

3-1-2-  شرايط اکولوژيک شهر اصفهان. 56

   3-1-3-  ناهمواري (توپوگرافي). 56

3-1- 4-  وضعيت عمومي زمين‌شناسي عمومي منطقة اصفهان. 57

3- 1- 5-  بررسي کليات زمين‌شناسي اصفهان. 57

3-1- 6-  لرزه‌خيزي گستره اصفهان. 58

3-1- 7-  خطر لرزه‌خيزي شهر اصفهان. 59

3-1- 8-  خاک… 59

3-1-9-  ويژگي‌هاي آب و هوايي.. 60

3-1- 10- اقليم شهر اصفهان. 60

3-2-  ويژگي‌هاي انساني.. 63

3-2- 1-  جغرافياي تاريخي اصفهان(علل وجودي شهر اصفهان) 63

3-2-2- پيشينة تاريخي شهر اصفهان. 64

   عنوان             صفحه

3-2-3- ويژگي‌هاي جمعيتي شهر اصفهان. 68

3-2- 4-  عوامل شکل‌گيري ساختار شهري اصفهان. 69

3-2- 5-  مناطق شهرداري اصفهان. 70

فصل چهارم : تحليل داده هاي پژوهش

4-1- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظرشاخص هاي مورد مطالعه  73

4-2-  تحليل سلسله مراتبي (AHP) ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان. 83

4-2-1-  بررسي وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان. 84

4-2-2-  بررسي وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر، بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري و ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان. 85

4-2-3-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان. 86

4-2- 4-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزيع برق شهر اصفهان  87

4-2- 5-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان. 88

4-2-6-  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهر اصفهان. 90

4-3- تحليل SWOT ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان. 92

  4-3-1-  گام نخست : عوامل داخلي مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي   

    بحران شهر اصفهان.. 92

4-3-2-  گام دوم : عوامل خارجي مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان  94

4-3-3-  تحليل عوامل داخلي و خارجي.. 95

4-3-4-  تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدها با استفاده از ماتريسSWOT. 97

4-4-  شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه. 99

4- 5-  شعاع عملکردي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهر اصفهان. 101

4-6-  شعاع عملکردي مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان. 102

فصل پنجم:: جمع بندي،نتيجه گيري وارائه پيشنهادات

5-1- جمع‌بندي فصول. 104

5-2- سؤالات و بررسي فرضيات.. 104

5-2- 1- سؤال اول. 104

5-2- 2- سؤال دوم. 104

5-2-3- فرضية اول. 105

   عنوان             صفحه

5-2- 4- فرضية دوم. 105

5-3- مشکلات و نارسايي‌ها 106

5-4- پيشنهادات و راهبردها 106

    منابع ومأخذ….. 113

شرح و بيان مسأله پژوهشي

در طليعه قرن بيست و يکم، جهان شاهد بلاياي عظيمي است که حوادث طبيعي و غيرطبيعي به وجود آورده  است (شايان فر،۱۳۹۱: ۴۴ ) . استقرار فلات ايران بر روي پهنة پر حادثة کره زمين،از جمله،کمربند زلزله آلپ هيماليا، منطقه کوه زايي، برخورداري از اقليم گرم و خشک، تنوع توپوگرافي و شرايط طبيعي ناهمگون و  همچنين تغييرات و تحولات اجتماعي و اقتصادي پر شتاب دهه‌هاي اخير، نظير شهرنشيني، دگرگوني در ساختار اقتصادي و تکنولوژيک و قرار گرفتن در دوران گذار اقتصادي، در مجموع شرايطي را به وجود آورده است که وقوع انواع بحران‌هاي محيطي و انساني اجتناب‌ناپذير است.

پراکنش شهرها در نقاط آسيب‌پذير، عدم رعايت قوانين و ضوابط فني و مهندسي در دهه‌هاي گذشته،بافت کهنه و فرسوده اغلب شهرها، وجود ساختمان‌ها و ابنيه هاي کم دوام و وجود جريان‌هاي سيلابي در برخي شهرها، از جمله معضلات مهمي است که در صورت وقوع بحران‌هايي نظير زلزله و سيل، دامنه آن را تشديد نموده و عمق و وسعت فاجعه را مضاعف تر نيز مي‌کند(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور، ۱۳۸۵: ۳).

با توجه به تمرکز زياد جمعيت، فعاليت‌ها و سرمايه‌ها در شهرها و به ويژه کلان‌شهرها با  وقوع يکي از بحران‌هاي طبيعي و انساني و بالأخص بحران‌هاي طبيعي تلفات جاني و مالي زيادي به بار خواهد آمد( آدم پور، ۱۳۸۷: ۴ ) .              

  • شهر به عنوان يك ارگانيسم زنده داراي عناصر مختلف از جمله طبيعي و انساني با عملکردهاي متفاوت و در ارتباط متقابل باهم است. تا زماني كه اين عناصر هر يك در راستاي وظايف خود عمل كنند، اين اکوسيستم زنده به بقا و پويايي خود ادامه مي‌دهد.گاهي بر اثر سير نظام طبيعي يا دخالت‌هاي بشر ممکن است عملكرد عناصر مختل شده و از شرايط طبيعي و متعادل خارج شوند و شرايطي ر ا به وجود آورند كه ما آ ن ر ا به وقوع حوادث غيرمترقبه اعم از طبيعي و انساني مي‌شناسيم. اين حوادث نتيجتاً به ايجاد شرايط بحراني در منطقه و بروز مشكلات و مختل شدن روند عادي زندگي مي‌انجامد(محمود زاده،1385: 5).

 لذا يکي از اساسي‌ترين اقدامات جهت کاهش تلفات ناشي از وقوع بحران‌ها ” مديريت بحران” است. ساختمان‌هاي اداري خصوصاً اداراتي که مديريت، سازمان‌دهي، امور نجات، انبارداري، اسکان و نگهداري آسيب ديدگان را به عهده‌دارند، در اثر آسيب ديدن علاوه براين که خود عملکردشان را به عنوان يک واحد با وظايف تعريف‌شده از دست خواهند داد در واقع نظام مديريتي شهر نيز آسيب‌ديده و فلج خواهد شد و اين خود باعث به تعويق افتادن عمليات عادي‌سازي پس از بحران شده و خسارات را دوچندان خواهد  کرد ( آدم پور، 1387: 4 ) .              

 لذا مي‌بايست داراي استانداردهاي معماري و شهرسازي باشند تا در مواقع بروز خطرات و حوادث غيرمترقبه احتمال آسيب‌ديدگي آن‌ها کاهش يابد. سازمان‌هاي مورد مطالعه ازجمله : بهزيستي، هلال‌احمر، کميته امداد، بسيج، فرمانداري، دادگستري،مراکز بهداشتي درماني، شهرداري‌ها، مراکز نظامي و انتظامي و آتش‌نشاني، شرکت مخابرات، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزيع برق، شرکت گاز در مواقع بحران به عنوان مراکز فرماندهي و نهادهاي مديريتي و برخي ديگر از مراکز وظايف اطلاع‌رساني و ارتباط با سازمان‌ها را بر عهده‌دارند.در نتيجه با توجه به عملکرد و وظايف هر سازمان توجه به استانداردهاي معماري و شهرسازي، مقاوم‌سازي، بهينه‌سازي و ايمن‌سازي امري مهم و انکارناپذير است. بنابراين با توجه به نقش کليدي اين سازمان‌ها در مواقع بحران و از سوي ديگر اينکه مي‌توانند مأمني براي آسيب ديدگان و درماندگان باشند بايد داراي محيطي امن و مطمئن با ساختاري قوي و مقاومت بالا و آسيب‌پذيري کم باشد تا بتوانند در مواقع وقوع بحران و پس از آن به خوبي ايفاي نقش کنند و عملکردهاي خوبي از خود نشان بدهند. از طرف ديگر با شناخت ميزان آسيب‌پذيري اين ساختمان‌ها در زمان وقوع بحران مي‌توان تدابيري را جهت کاهش و جلوگيري از وقوع خسارات جاني و مالي در نظر گرفت (يوسفي،۱۳۸۸: ۴).

بحران‌هاي شهري جزء لاينفک بحث مديريت شهري است و اين موضوع در کلان‌شهرها شکل بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد. و به دليل پيچيدگي سازمان اجتماعي و پيچيدگي‌هاي ناشي از ساختار فني کلان‌شهرها بحث مديريت بحران شهري در کلان‌شهرها متفاوت از شهرهاي کوچک‌تر است.و با توجه به کلان‌شهر بودن اصفهان و جمعيت زياد و روبه رشد اين شهر و قرار گرفتن در زون سنندج- سيرجان، وقوع يک زلزله بزرگ يا ساير بلاياي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت خواهد بود و اين امر لزوم توجه و پژوهش بيشتر در مورد  بررسي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهر اصفهان را نشان مي‌دهد.

 1-2- اهميت و ارزش تحقيق

 با توجه به وقوع بحران‌هاي انساني و طبيعي متعدد در شهرها و کلان‌شهرهاي دنيا به ويژه در جهان  سوم، لازم است که به طور جدي به مديريت بحران براي کاهش آثار بحران‌ها  و مقابله با اثرات منفي آن‌ها توجه شود.خسارات ناشي از انواع بحران‌ها اغلب بيشتر بخش‌هاي يک شهر را در بر مي‌گيرد ويکي از عناصري که بيشتر آسيب‌پذير است و دچار خسارت مي‌شود ساختمان‌ها است. يکي از ابعاد برنامه‌ريزي و مديريت بحران به مقاوم‌سازي و بهينه‌سازي ساختمان‌ها مي‌پردازد. لذا با توجه به اهميت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي  مورد مطالعه که متوليان بحران در شهرها هستند و نقشي کليدي در بحران‌ها دارند مصون ماندن آن‌ها در برابر خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها بسيار مهم به نظر مي‌رسد در نتيجه بايد با رعايت اصول معماري و شهرسازي در ساخت‌وساز آن‌ها طول عمر اين ساختمان‌ها را بيشتر و آسيب‌پذيري‌شان را کاهش داد. اهميت پژوهش حاضر در اين است که با برداشت‌هاي ميداني و فعاليت‌هاي تحقيقاتي درصدد ارائة پيشنهادات بسيار منطقي در جهت کاهش بحران در شهر اصفهان است.از يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان براي ساماندهي و مکان‌يابي صحيح سازمان‌هاي متولي بحران  و استفاده از مصالح باکيفيت بالا و آسيب‌پذيري کم در ساختمان‌هاي اين سازمان‌ها به منظور کاهش آسيب‌پذيري در هنگام وقوع بحران‌ها بهره برد. لازم به ذکر است که تاکنون در شهر اصفهان مطالعه‌اي در خصوص ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران صورت نگرفته است.

1-3- اهداف تحقيق

اين پژوهش در راستاي اهداف زير تدوين شده است:

– ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهر اصفهان به هنگام وقوع بحران

-ارائة راهکارهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري واحدهاي مورد مطالعه در هنگام وقوع بحران

1-4-    فرضيه‌ها و سؤال‌هاي پژوهش

مهم‌ترين سؤال‌ها وفرضيه هاي انجام اين پژوهش عبارت‌اند از:

1-4-1-  سؤال‌هاي پژوهش

– نقش ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در مواقع بروز بحران چيست؟

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --