دانلود پایان نامه ارشد : ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری 

عنوان : ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان :

ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشوروجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادی سازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه ، اولویت هایی رابرای آغاز پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. در این خصوص با توجه به امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به تحریردرآورده که پس از انجام مطالعات ومبانی نظری مبتنی برشاخص های منطقه ای،به یک طراحی اقلیم محوروبارویکرد انرژی کارا دست یافت. بی شک مدیریت بر مصرف انرژی بزرگترین دغدغه متخصصان اندیشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با توجه به قابلیت های موجود میتوان به نتیجه مطلوبی رسید.دردنیا استفاده از رویکردهای انرژی کارادرساختمانهای عمومی همواره متداول بوده امااین مهم در کشور ما بطور جدی موردبررسی قرار نگرفته است. درک انرژی در طراحی معماری بر اساس تکنیک های علمیمبتنی بر بکارگیری راهکارهای غیر فعال سرمایشی در مسیر معماری پایدار از راهبردهای این پژوهش به شمار می آید.

در این نوشتار با توجه به کاربردی بودن موضوع ونیازسنجی بعمل آمده با مطالعه مقالات، پایان نامه ها، کتب علمی مربوط به موضوع،نشریات معتبروجمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنها و بررسی نیاز ودرخواستهای سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متولیان این امر به پژوهش ومطالعه پرداخته شده است. همچنین در روش میدانی با بازدید ازمراکز همایش های بین المللی موجود،اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

از اهداف تحقیق بستر سازی جهت تدوین ضوابط اقلیمی ساختمان های عمومی، ارائه طرح کاربردی جهت ارتقاء توسعه اقتصادی ، تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی وکاهش هزینه های مربوط به طول دوران بهره برداری ساختمان های عمومی را می توان برشمرد.

 

در این فصل، به کلیات پژوهشی رساله پرداخته می شود که مباحثی چون، اهداف مطالعه، فرضیات و سوالات آن و … را در بر می گیرد.

1-1-        بيان مساله و ضرورت موضوع

منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم در سال 1369 بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمود. با توجه به موقعيت مکاني اين منطقه و وجود منابع عظيم انرژي در آن و نيز درکل منطقه ماموريت محوري قشم،ايجادشرايط مناسب براي سرمايه گذاري درزمينه هايي چون عرضه سوخت و خدمات جانبي، صادرات مجدد کالا ايجاد صنايع بزرگ بويژه صنايع مرتبط با نفت و گاز، فن آوري هاي زيستي پيشرفته، خدمات فني مهندسي و نيز تاسيس ژئو پارک ملي تعريف شده است با توجه به حساسيت موقعيت جغرافيايي وپتانسيل هاي موجود در منطقه ويژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعي با ديگر مناطق کشور و جذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي وبهبود روابط اقتصاديسازمان منطقه آزادبا سياست طرح توسعه، اولويت هايي رابراي استارت پروژه هاي تعريف شده لحاظ نموده اند. طراحي وساخت مرکز همايش هاي بين المللمنطقه اولين دغدغه مسؤلين به شمارميايد. هدف ازپژوهش :در اين خصوص با توجه به امکان سنجي ونياز سنجي بعمل آمده پژوهشي را به تحريردرآورده که پس از انجام مطالعات ومباني نظري مبتني برشاخص هاي منطقه اي،به يک طراحي اقليم محوروبارويکرد انرژي کاراخواهيم رسيد. بي شک مديريت بر مصرف انرژي بزرگترين دغدغه متخصصان انديشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با توجه به قابليت هاي موجود ميتوان به نتيجه مطلوبي رسيد.

در حال حاضرتحقيق وپژوهش موجودبدليل نياز غالب منطقه وعدم وجودنمونه مشابه بسيار حائز اهميت است اما بدليل اينکه درکشورما طرحهاي پژوهشي معماري اکثريت تابحال فاقد مطالعات کاربردي انرژي،که جزء ارکان ودغدغه هاي روز دنياست بوده تحقيق موجود رابرمطالعه، پژوهش وطراحي مرکزي باتکيه برمديريت فرآيند انرژي قرار داده ايم. معماري سنتي راه حل ها و شيوه هايي منطقي جهت فراهم نمودن شرايط آسايش انسان را ابداع نموده است. يكي از سمبل-هاي معماري پايدار، معماري سنتي ايراني است كه به موضوع هاي اكولوژيكي و كارايي انرژي، هم به لحاظ پايين بودن قيمت اوليه و هم به لحاظ پايين بودن قيمت جاري و كاركردي بنا، پاسخگو بوده است. درک انرژي در طراحي معماري بر اساس تکنيک هاي علمي (مبتني بر شبيه سازي انرژي ) در فرايند طراحي معماري تحليل سامانه هاي زمينه، کالبد و فضا،بررسي رفتار طرح در برابر انرژي خورشيدي طراحي غير فعال خورشيدي در مسير معماري پايدار، و بررسي کيفيت فضابحث جديد اين پژوهش است.

1-2-        سوالات و فرضيات تحقيق

سوالات:

 • يک بناي عمومي با مرکز مديريت انرژي حاوي چه ويژگي هاي شکلي مي تواند باشد؟
 • نوع کاربري بنا چه تأثيري بر فرآيند طراحي معماري با گرايش انرژي کارا خواهد داشت؟
 • رويکرد استفاده از تکنولوژي انرژي کارايي به چه ميزان بر روي کاهش انرژي سالانه منطقه تأثير گذار خواهد بود؟
 • عناصر معماری بومي در ساختمان هاي عمومي تا چه حد مي تواند در کاهش مصرف انرژي تأثير گذار باشد؟
 • چگونه ميتوان به الگوي درفرايندطراحي معماري مبتني بر مديريت انرژي دسترسي پيداکرد؟

فرضيه‏ تحقيق:

 • بهره گيري از راهکارهاي غير فعال معمارانه در مراحل آغازين فرآيند طراحي، مي تواند تا حد قابل ملاحظه اي مصرف انرژي سالانه را کاهش دهد.

1-3-        اهداف مشخص تحقيق

اهداف آرماني، کلي :

 • ارائه طرح پيشنهادي به منظور عملياتي کردن نياز منطقه آزاد قشم
 • هدايت اکثر همايش هاي کشور در فصول سرد سال به منطقه آزاد قشم

اهداف ويژه و كاربردي):

 • بستر سازي جهت تدوين ضوابط اقليمي ساختمان هاي عمومي
 • ارائه طرح کاربردي جهت ارتقاء توسعه اقتصادي، تعاملات اجتماعي و مسائل فرهنگي
 • کاهش هزينه هاي مربوط به طول دوران بهره برداري ساختمان هاي عمومي ( کنترل مبحث اقتصاد و انرژي)

1-4-        روش شناسي تحقيق

درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

در اين پژوهش با توجه به کاربردي بودن موضوع ونيازسنجي بعمل آمده با مراجعه ومشاهده عيني،با مطالعه مقالات پايان نامه ها کتب علمي مربوط به موضوع،نشريات معتبروجمع آوري اطلاعات ودسته بندي آنهابصورت (ميداني وکتابخانه اي صورت ميپذيرد

در روش ميداني با ابزار مشاهده وبازديد ازمراکز همايش هاي بين المللي موفق ونمونه (انرژي کارا) وارتباط مراجعه به سوابق ومطالعات انجام پذيرفته موضوع توسط پژوهشگران ديگر درخصوص اين موضوع تابحال وسوابق مطالعاتي آنهادر داخل کشوروهمچنين خارج از کشور، وبا بررسي نياز ودرخواستهاي سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متوليان اين امر به پژوهش ومطالعه خواهيم پرداخت. در روش کتابخانه اي با فيش برداري از کتب، مقالات علمي پژوهشي ونشريات مربوطه اقدام به جمع آوري مطالب مينماييم.

1-5-        معرفي ساختار تحقيق

این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول، به کلیات پژوهشی رساله پرداخته می شود که مباحثی چون، اهداف مطالعه، فرضیات و سوالات آن و … را در بر می گیرد. فصل دوم، سه بخش عمدۀ مرور ادبیات، نمونه های موردی و ضوابط و استانداردها را در بر می گیرد که در واقع به معرفی مباحث اصلی مطرح در رساله می پردازد. در فصل سوم، وجوه اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستر کلان طرح که شهر قشم باشد، روشن می شود. در فصل چهارم، به مفاهیم بنیادی معماری ایرانی اسلامی پرداخته می شود که به عنوان پایه های نظری رساله مدنظر می باشند. فصل پنجم، بخشی از فرایند طراحی و برخی ملاحظات سازه ای، تاسیساتی و اقلیمی طرح را شفاف می سازد. در فصل انتهایی (ششم) نیز برنامه فیزیکی و مدارک طرح ارائه شده اند.

 

شناخت موضوع طرح

این فصل، سه بخش عمدۀ مرور ادبیات، نمونه های موردی و ضوابط و استانداردها را در بر
می گیرد که در واقع به معرفی مباحث اصلی مطرح در رساله می پردازد.

مقدمه

فضاهاي اجتماعي از جمله فضاهايي هستند که اگر چه تغييرات فراواني را در گذر زمان به خود ديده اند، اما قدمتي به طول تاريخ حيات اجتماعي بشر دارند. انسان به دليل خصلت اجتماعي اش در حيات خود خواهان زندگي اجتماعي بر اساس مبادله انديشه و کار مي باشد. از اين رو مفاهيمي مانند جمع و اجتماع و جامعه با وجود تحولات شگرف، همواره براي انسان شناخته شده و ملموس بوده است. افراد در جمع و در کنار يکديگر از يک روح جمعي برخوردار مي شوند.

از آنجايي که مراکز برگزاري همايش هاي شهري جزئي از فضاهاي اجتماعي شهر محسوب
 مي شوند، براي شناخت موقعيت تاريخي اين گونه مراکز به تاريخچه ي فضاهاي اجتماعي اشاره
مي نماييم و همچنین بررسی ضرورت ایجاد مرکز همایش با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه و استفاده از تکنولوژی ها ی نوین در زمینه انرژی کارایی مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.

2-1          تاريخچـه احداث فضاهاي اجتماعي

مي توان براي شناخت تاريخي فضاهاي اجتماعي، ابتدا به يونان باستان اشاره کرد. يوناني که عنوان اولين حکومت دموکراسي و جامعه مدني را در تاريخ بشري به يدک مي کشد.

آگورا مشهورترين فضاي عمومي در ساختار شهري شهرهاي يونان باستان بوده است. ميدان عمومي اصلي که گردهمايي مردم شهر در آنجا رخ مي داده است. آگورا نخست و پيش از هر چيز ديگر محلي جهت خريد و فروش بود. ارسطو مي نويسد: “تقريباً در هر شهر لزوماً بايد هم فروشنده و هم خريدار وجود داشته باشد تا خواستهاي متقابل يکديگر را برآورند و اين است ثمربخش ترين آسايش زندگي و به همين دليل است که انسان در يک اجتماع گردهم آمده اند. ” و براي مراسم عمومي امور حکومتي و معاوضه کالا و خدمات استفاده مي شوند.

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --