دانلود پایان نامه ارشد: آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

استاد راهنما :

دکتر بنیامین محبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده 1

فصل اول « مقدمه »

1-1- مقدمه. 3

فصل دوم « مروری بر تاریخچه تولید شتابنگاشت مصنوعی »

2-1- مقدمه. 7

2-2- روش‌های مختلف تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله. 8

2-2-1- روش‌های تصادفی.. 9

2-2-2- روش‌های تئوری موج و مشابه‌سازی ترکیبی.. 14

2-3- روش‌های نوین برای تولید شتابنگاشت مصنوعی.. 15

فصل سوم « تبدیل ویولت »

3-1- مقدمه. 23

3-2- تبديل فوريه. 25

3-3- آنالیز در حوزه فرکانس…. 26

3-4- تبدیل فوریه زمان ـ کوتاه 29

3-5- آنالیز چند رزولوشنه. 33

3-6- تبدیل ویولت یک بعدی.. 34

3-6-1- تبدیل ویولت پیوسته. 34

3-7- رزولوشن در صفحه زمان فرکانس…. 37

3-8-1- عکس تبدیل ویولت… 41

3-8-2- گسسته سازی تبدیل ویولت پیوسته. 42

3-8-3- تبدیل ویولت گسسته. 44

3-8-4- تبدیل ویولت دو بعدی.. 46

3-9- تبدیل فوریه فراکشنال کسری.. 48

3-9-1- معرفی تبدیل فوریه. 48

3-9-2- تبدیل سریع فوریه. 49

3-9-3- تبدیل فوریه گسسته. 50

3-10- مقایسه تبدیل سریع فوریه و تبدیل فوریه گسسته. 50

3-10-1- تبدیل فوریه کسری.. 51

3-10-2- تبدیل کسری فوریه. 51

فصل چهارم « شبکه‌های عصبی مصنوعی »

4-1- مقدمه. 54

4-2- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 55

4-3- مدل بیولوژیکی شبکه‌های عصبی.. 56

4-4- ساختار کلی شبکه‌های عصبی.. 58

4-4-1- سلول عصبی (نرون) 60

4-4-2- سولل بایاس…. 60

4-4-3- تابع انتقال.. 60

4-5- انواع شبکه‌های عصبی.. 62

4-5-1- شبکه‌های پرسپترون.. 62

4-5-2- شبکه‌های عصبی انتشار متقابل.. 63

4-5-3- شبکه‌های پس انتشار 64

4-5-4- شبکه‌های عصبی پویا 65

4-5-5- شبکه‌های عصبی شعاع مبنا (RBF) 65

4-6- ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 67

4-7- بررسی سلولهای مغزی افراد. 67

4-8- تعریف شبکه عصبی.. 68

4-9- توصیف… 68

4-10- شبکه‌های عصبی زیستی.. 68

4-11- تعریف شبکه عصبی مصنوعی.. 69

4-12- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 71

4-13- معرفی شبکه عصبی مصنوعی.. 72

4-13-1- نورون مصنوعی.. 73

4-13-2- از نورون‌های انسان تا نورون مصنوعی.. 73

4-14- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم.. 73

4-15- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 75

4-16- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 76

4-17- معایب شبکه‌های عصبی.. 77

فصل پنجم « روش تحقیق »

5-1- مقدمه. 80

5-2- روش فیلترینگ و آموزش داده‌ها 81

5-3- شرحی بر روش تحقیق پروژه 82

5-4- نتایج عددی و توضیحات… 96

فصل ششم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

6-1- نتیجه گیری.. 110

6-2- مزایای الگوی ارائه شده 111

6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 112

مراجع.. 113
فهرست جداول

جدول 4-1 برخی از توابع تحریک پرکابرد. 61
فهرست شکل‌ها

شکل 3-1- دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از فرکانس‌های 5، 10، 20 و 50 هرتز و تبدیل فوریه آنها. 28

شكل 3-2- نمايشگر افيكي نحوه پنجره‌كردن سيگنال غيرايستا به منظور محاسبه تبديل فوريه زمان-كوتاه. 30

شکل 3-3- نمایش 3 بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان- کوتاه سیگنال ایستای نشان داده شده. 32

شکل 3-4- نمایش 3 بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان- کوتاه سیگنال ناایستای نشان داده شده  32

شکل 3-5- نمایش 3 بعدی تبدیل ویولت پیوسته سیگنال‌های نشان داده شده. 36

شكل 3-6 نمايش رزولوشن در صفحات مختلف… 38

شکل 3-7 محل ویولت‌ها به هنگام گسسته کردن بر روی درجه بندی دودویی. 43

شکل 3-8- نمایش نحوه محاسبه تبدیل ویولت گسسته 3 مرحله‌ای با استفاده از ایده بانک  فیلتر برای یک سیگنال دلخواه. 46

شکل 3-9- سیگنال‌های یک بعدی بدست آمده از چند سطر و ستون دلخواه از یک نمونه سیگنال دوبعدی (تصویر). 47

شکل 3-10- (الف) یک نمونه تصویر شامل انواع جزئیات، (ب) یک مرحله تبدل ویولت تصویر و 4 زیرباند ایجاد شده. 48

شکل 4-1 اجزاء یک سلول عصبی (نرون) بیولوژیکی (37) 57

شکل 4-2 ساختار کلی شبکه‌های عصبی استاندارد (38) 59

شکل 4-3 شبکه عصبی چند لایه پرسپترون (38) 63

شکل 4-4 معماری شبکه‌های انتشار متقابل (38) 64

شکل 4-5 شبکه شعاع مبنا با R ورودی (38) 66

شکل 4-6- شبکه عصبی.. 78

شکل 5-1 دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از کسرهای 5، 10، 20 و 50 هرتز و تبدیل فوریه‌ آنها 85

چكيده
نياز روزافزون به تحليل ديناميكي تاريخ چه زماني وعد موجود شتابنگاشتهاي مناسب در مناطق مختلف، توليد شتابنگاشتهاي مصنوعي سازگار با طيف طرح را ضروری مي سازد. هدف اصلي اين پايان نامه ارائه روشي نويني است كه با استفاده از تبديل ویولت و تبدیل فوریه کسری و شبكه‌هاي عصبي به توليد چندين شتابنگاشت مصنوعي منطبق با طيف طرح براي شرايط ساختگاهي مشخص مي‌پردازد. در روش پيشنهادي ابتدا تعدادي شتابنگاشت آموزشي بر اساس سرعت موج برشي زير ايستگاه ثبت كننده به دو گروه خاك و سنگ تقسيم مي‌شوند؛ سپس با استفاده از تبديل ویولت و تبدیل فوریه کسری به آناليز آنها مي‌پردازيم. در انتها از توانايي يادگيري شبكه‌هاي عصبي براي نگاشت معكوس از طيف پاسخ به طيف ویولت استفاده ميشود. در نهايت با ارائه مثالهايي از شتابنگاشتهاي ثبت شده در ايران، به آزمايش الگوريتم پيشنهادي پرداخته شده و كارايي آن نشان داده مي‌شود. روش پيشنهادي نسبت به روش‌هاي پيشين از سرعت بسيار بالايي برخوردار مي‌باشد.

1-1- مقدمه
فعاليتهای مربوط به مهندسی زلزله شامل

الف) توليد شتابنگاشت مصنوعی

ب) تحليل خطر شهرهای ايران

ج) پايش سلامت سازه‌ای

ديگر فعاليتهای مربوط به مهندسی زلزله
الف) بررسی تأثير سختی سازه و سختی ديوارهای برشی بر روی نتايج تحليل پی شمع

ب) ارزيابی پتانسيل روانگرايی در خاکهای لای‌دار با استفاده از روشهای تنش تناوبی

ج) ارزيابی پتانسيل روانگرايی و پيش‌بينی ميزان فشار آب حفرهای ديناميکی در خاکهای لای‌دار با استفاده از مفاهيم انرژی
شتابنگاشت مصنوعی
توليد شتابنگاشت مصنوعی زلزله

اغلب پديده‌های طبيعی اتفاقی که رخ می‌دهد به نظر می‌رسد که از نظم خاصی پيروی نمی‌کنند. در علوم مهندسی، شناخت و بررسی اين پديده‌ها از جهات مختلف ضروری می‌باشد و از جايگاه خاصی برخوردار است. در مهندسی برق برخی از سيگنالها که مورد بررسی قرار می‌گيرد، پديده‌هائی اتفاقی هستند. در مهندسی سازه و زلزله نيز زلزله، انفجار، ضربه و باد جزء پديده‌های اتفاقی محسوب می‌شود و رفتار آنها از نظم خاصی تبعيت نمی‌کند. تلاش عمومی در تمام رشته‌های مهندسی در راستای قانونمند کردن و الگوسازی اين پديده‌ها به منظور شناخت، ارزيابی و پيش‌بينی رفتار اين فرايندها صورت می‌پذيرد.

در بسياری از حالات، طرح نهايی تسهيلات بحرانی يا سازه‌های مهم از قبيل نيروگاه‌های برق هسته‌ای، سدها و ساختمانهای مرتفع بر اساس تحليل کامل تاريخچه زمانی تهيه می‌شود. شتابنگاشت‌های مناسب برای تحليل تاريخ چه زمانی، رکوردهايی هستندکه دارای مشخصاتی مشابه با خصوصيات برآورد شده برای محل ساختگاه مورد‌ نظر باشند. ليکن با توجه به تعداد و تنوع کم شتابنگاشت‌های ثبت و پردازش شده، انتخاب رکوردهای متناسب با واقعيت برای طراحی، در برخی موارد با اشکال مواجه شده و حتی ناممکن می‌باشد. رکوردهای حاصل از زلزله‌های به وقوع پيوسته در مناطق ديگر نيز با توجه به تفاوتهای موجود در خصوص مشخصات زمين ساختی در اکثر مواقع معيارهای مورد‌نظر را ارضاء نمی‌کنند. در چنين شرايطی استفاده از شتابنگاشت‌های مصنوعی، با توجه به ويژگيهای مورد انتظار ساخته می‌شوند، می‌تواند يک راه حل مناسب برای آناليز و طراحی سازه‌های مهم باشد.

روشهای مختلفی جهت توليد اين رکوردها وجود دارد،که می‌توان به مدلهای ژئوفيزيکی تصادفی و مدلهايی بر اساس هوش مصنوعی اشاره نمود.

در بخش توليد شتابنگاشت مصنوعی زمينه‌های تحقيقاتی عبارتند از

·  توليد شتابنگاشت مصنوعی زلزله برای سطح خطر مشخص

·  استفاده از تبديلات نوين برای توليد شتابنگاشت مصنوعی منطبق بر طيف طرح

·  کاربرد منطق فازی در توليد شتابنگاشت منطبق بر طيف هدف

·  شبيه‌سازی رکوردهای زلزله بر اساس تبديلهای ریاضی

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --