دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : آداب دعا از منظر قرآن  و سنّت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

پایان نامه کارشناسی ارشد«M.A» رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش علوم قرآن وحدیث

موضوع:

آداب دعا از منظر قرآن  و سنّت

استاد راهنما:

دکتر محبوب مهدویان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده—————————————————————————————- 1

مقدمه—————————————————————————————- 2

بیان مساله———————————————————————————– 3

سوالات تحقیق——————————————————————————- 3

هدف تحقیق———————————————————————————- 6

پیشینه ی تحقیق—————————————————————————— 6

روش تحقیق——————————————————————————— 8

اهمیت تحقیق——————————————————————————– 8

فصل اول: تبیین واژگان و اصطلاحات

1-1) معنای آداب در لغت———————————————————- 11

2-1) معنای اصطلاحی آداب——————————————————- 13

3-1) کاربردهای قرآنی آداب —————————————————— 14

4-1) واژگان مرتبط با آداب——————————————————– 15

1-4-1) واژه های قریب المعنی———————————————- 15

1-1-4-1) تعظیم—————————————————– 17

2-1-4-1) توقیر —————————————————- 18

3-1-4-1) تکریم —————————————————- 19

5-1) ادب از منظر قرآن ———————————————————- 21

6-1) ادب از منظر روایات——————————————————— 22

7-1) اهمیت ادب از نگاه بزرگان————————————————– 23

8-1) اقسام ادب——————————————————————– 23

9-1) فراگیری ادب—————————————————————– 23

10-1) آثار ادب——————————————————————– 23

1-10-1) پوشش ضعفها—————————————————– 24

2-10-1) کم شدن لغزشها—————————————————- 24

3-10-1) حسن خلق——————————————————— 24

11-1) معنای لغوی دعا———————————————————— 24

12-1) دعا در اصطلاح———————————————————— 25

13-1) مفهوم دعا در کاربرد قرآنی————————————————- 27

14-1) واژگان مرتبط با واژه دعا————————————————– 31

1-14-1) ندا—————————————————————– 31

1-1-14-1) ارتباط ندا با دعا—————————————– 32

2-1-14-1) فرق دعا و ندا——————————————- 32

2-14-1) سؤال————————————————————– 33

1-2-14-1) ارتباط سؤال با دعا————————————– 34

2-2-14-1) تفاوت دعا و سؤال————————————– 34

3-14-1) تضرع————————————————————- 35

1-3-14-1)ارتباط تضرع با دعا————————————- 36

4-14-1)جئر—————————————————————- 36

5-14-1)استغاثه————————————————————- 37

1-5-14-1)ارتباط استغاثه با دعا————————————- 38

6-14-1) ذکر—————————————————————- 39

نتیجه مبحث———————————————————————— 40

فصل دوم:آداب و شرایط استجابت دعا

مقدمه —————————————————————————— 43

1-2) اعتراف به منشاء الهی توفیق دعا ——————————————– 43

2-2) اقرار به گناه —————————————————————– 46

3-2) اقامه ی نماز قبل از دعا —————————————————– 48

4-2) اقرار و اظهار ایمان و اسلام ————————————————- 49

5-2)اظهار اطاعت از دستورات الهی ———————————————- 52

6-2)خوف و رجاء —————————————————————- 54

7-2) ضرورت اخلاص در دعا —————————————————- 57

8-2) اقرار به علم و حکمت خداوند ———————————————— 58

9-2)اهتمام به زمان در دعا ——————————————————– 60

10-2) اهتمام به مکان در دعا —————————————————– 63

11-2) احوال دعا —————————————————————– 65

نتیجه مبحث———————————————————————— 67

فصل سوم: پیامبران الهی و آداب دعا

مقدمه—————————————————————————— 70

1-3) دعای حضرت آدم (ع) ——————————————————- 70

2-3) دعای حضرت نوح (ع)—————————————————— 71

3-3) دعای حضرت ابراهیم (ع)————————————————— 73

4-3) دعای حضرت عیسی (ع)—————————————————- 76

5-3) دعای حضرت موسی(ع)—————————————————– 77

6-3) دعای حضرت شعیب(ع)—————————————————– 80

7-3) دعای حضرت سلیمان (ع)—————————————————- 81

8-3) دعای حضرت زکریا (ع)—————————————————– 84

9-3) دعای حضرت ایوب(ع)—————————————————— 85

10-3) دعای حضرت یعقوب(ع)————————————————— 88

11-3) دعای حضرت یوسف(ع)————————————————— 90

12-3) دعای حضرت یونس(ع)—————————————————- 94

13-3) دعای پیامبر اکرم (ص) —————————————————- 96

نتیجه مبحث———————————————————————— 100

فصل چهارم : ادب دعا در محضر خداوند

مقدمه——————————————————————————- 102

1-4) لزوم رعایت آداب دعا——————————————————– 103

2-4) آداب باطنی دعا————————————————————– 105

1-2-4) دعا با توجه———————————————————- 106

2-2-4)  دعا با قلب پاک—————————————————— 107

3-2-4) دعا همراه خوف و رجاء——————————————— 107

4-2-4) دعا با حال ذلت و گدایی——————————————— 108

5-2-4) خوش گمانی به خدا(حسن ظن)————————————– 109

6-2-4) اصرار در دعا——————————————————- 111

3-4) آداب ظاهری دعا————————————————————- 113

1-3-4) آداب قبل از دعا—————————————————– 113

1-1-3-4) گفتن بسم الله———————————————- 113

2-1-3-4) حمد و ثنا————————————————- 114

3-1-3-4) صدقه دادن———————————————— 117

4-1-3-4) صلوات————————————————— 117

5-1-3-4) طهارت جسمی و روح———————————— 119

4-4) آداب همراه دعا(آداب در حال دعا)——————————————– 120

1-4-4) دستها را به سوی آسمان بلند کردن———————————– 120

2-4-4) عمومیت دادن به دعا———————————————— 122

3-4-4)پنهانی دعا کردن—————————————————– 124

4-4-4) دعای جمعی——————————————————— 125

1-4-4-4) دنباله گوینده آمین در دعا  شریک است——————— 126

5-4-4)با تأنی دعا کردن—————————————————– 126

6-4-4) اظهار خشوع——————————————————– 128

7-4-4) گریه در حال دعا—————————————————- 129

8-4-4) انگشتر فیروزه یا عقیق در دست راست کردن———————— 131

9-4-4)واسطه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام—————————— 133

5-4) آداب بعد از دعا————————————————————– 135

1-5-4) دست بر سروصورت کشیدن—————————————– 135

2-5-4) ختم کردن دعا با صلوات——————————————– 136

3-5-4)ذکر ماشاءالله لا قوه الا بالله العلی العظیم—————————— 137

4-5-4) دعا کننده بعد از دعا بهتر از قبل باشد——————————– 138

6-4) آداب دعا در همه حال——————————————————– 139

1-6-4) عمل صالح———————————————————- 139

2-6-4)امر به معروف و نهی از منکر————————————— 141

3-6-4)شکر نعمت———————————————————– 143

4-6-4) لقمه ی حلال——————————————————– 144

نتیجه مبحث———————————————————————— 146

نتیجه گیری کلّی——————————————————————– 148

منابع و مآخذ———————————————————————– 150

چکیده انگلیسی———————————————————————- 157

 

چکیده:

ارتباط با خداوند راههای متعددی دارد که یکی از شاخص ترین آنها دعا می باشد و چنانکه هر امری آداب و شرایط خاص خود را ایجاب می کند ، این موضوع نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هدف اصلی این پایان نامه که با عنوان آداب دعا از منظر قرآن و سنّت می باشد آشنایی با آداب و شرایط دعا و شناساندن شیوه‌ی ارتباط با خدا و ادب رویارویی با پروردگار وهمچنین برخی نکاتی دیگر که رعایت آنها در تکمیل دعا و نیکو کردن آن نقش اساسی دارند ؛ و بهترین منبع برای آشنایی هر چه بهتر با جزئیات این امر قرآن ، کتاب مقدّس آسمانی و سیره‌ی عملی انبیاء الهی و ائمه اطهار (ع) می باشد . به همین منظور در فصل اول از بررسی جمیع معانی لغوی می‌توان گفت که دعا به معنی خواندن وندا آمده است و ادب دعا چیزی است که مردم ادیب آن را فرامی گیرند ، چون آنها را به نیکی ها فرا می خواند و از زشتی بازمی‌دارد و در اصطلاح عبارت است از هیأت زیبا و پسندیده‌ای که چه از نظر شرع و چه از نظر عقل سزاوار است بر طبق آن داده شود و در ادامه ضمن بررسی واژگان قریب المعنی ، به ادب دعا از دیدگاه قرآن و روایات و بزرگان دین نیز اشاره اجمالی داشته و ارتباط هر یک از آنها را متذکّر شده ایم . در فصل دوم که با عنوان آداب و شرایط استجابت دعا مطرح است که رعایت هر یک از عناوین مطرح شده در آنها چه از نظر باطنی نظیر اخلاص و خوف و رجاء توأم با اقرار به گناه و چه از نظر ظاهری مثل مکان (مسجد، کعبه) و در زمان (هنگام اذان و اقامه ،نزول باران ) از اهمیت خاصی برخوردار است .فصل بعدی که  باعنوان پیامبران الهی و آداب دعا تنظیم یافته به چگونگی و سیره‌ی عملی و نظری انبیاء الهی در کیفیت دعا کردن پرداخته و آدابی نظیر نسبت دادن هرگونه کوتاهی به خود و بذل و بخشایش به خدا، طلب بخشایش به مؤمنین ، تلاش در جهت جلب رحمت الهی و اظهار نهایت درجه فقر و نیاز خویش به رحمت پروردگار را ، مورد تأکید قرار داده است و بالاخره در فصل پایانی که ادب دعا در محضر خداوند است لزوم پایبندی به جایگاه طرف مقابل دعا و خوش گمانی به قبولی آن و نیز توأم ساختن آن با صدقه و صلوات همراه با طهارت جسمی و روحی و عمومیت دادن به آن و غیره مطرح و از زوایای  متعددی بررسی شده است.

 

مقدمه

این که انسان باید بداند چه چیزهایی از پروردگار خویش طلب کند و چه عبارتی را در این مرتبه استخدام نماید تعبیر به ادب در دعا می شود . قرآن و عترت به ما آموخته اند که چگونه دعا کنیم و چه چیزهایی را جهت سعادت دنیا و آخرت خویش از حضرت حق مسألت نماییم.

در قرآن اغلب آیاتی که به عبارت ربّنا مزین شده بیانگر این واقعیت است که اهل ایمان را ارشاد فرماید تا چه چیزهایی را با چه جملاتی از خداوند تبارک و تعالی طلب کنند.

«$oY­/u‘ Ÿw ùø̓è? $oYt/qè=è% y‰÷èt/ øŒÎ) $oYoK÷ƒy‰yd ó=ydur $uZs9 `ÏB y7Rà$©! ºpyJômu‘ 4» (آل عمران/8).

(خدایا قلب ما را بعد از هدایت آلوده نکن و برنگردان و رحمتت را بر ما هدیه کن).

« $uZ­/u‘ $uZù=yèô_$#ur Èû÷üyJÎ=ó¡ãB y7s9 `ÏBur !$uZÏF­ƒÍh‘èŒ Zp¨Bé& ZpyJÎ=ó¡•B y7©9 » (بقره/128)

(خدایا ما را از مسلمین قرار ده و نسل ما را از ایمان آورندگان برتو قرار ده).

«!$oY­/u‘ $oYÏ?#uä ’Îû $u‹÷R‘‰9$# ZpuZ|¡ym ’Îûur ÍotÅzFy$# ZpuZ|¡ym $oYÏ%ur z>#x‹tã ͑$¨Z9$# » (بقره/201)

(خدایا در دنیا و آخرت بر ما نیکی عطا کن و ما را از آتش نگه دار).

و دهها آیات دیگر که همانند آیات فوق ، ادب در دعا را به ما می آموزند .

آنچه را که ما در این رساله پیرامون آن بحث می کنیم ، این است که علاوه بر اینکه باید در ظاهر در محضر خداوند متعال باادب باشیم در باطن خود نیز با مراقبت هایی که انجام می دهیم  می کوشیم تا سخنی غیر حق و غیر ذکر نگوئیم و انگیزه های گناه آلود و شیطانی را به دل خود راه ندهیم.

تعداد صفحه : 189

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


1 Comment

Comments are closed.

Related Posts

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته فقه اسلامی : Read more…

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه با موضوع:بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و فلسفه عنوان : بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته Read more…

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان : بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: بررسی Read more…