دانلود پایان نامه ارشد:نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنايع دستي

عنوان : نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نخست : كليات

1-1  طرح مساله:

سياحت و گردشگري سابقه اي به تاريخ بشريت دارد. بشر پس از يكجانشيني و پس از رفع نياز به مسكن و غذا عامل ديگري براي تغيير مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پي شناخت ساير سرزمين  ها و تمدن ها تصميم به سفر گرفتند.

بعد از انقلاب صنعتي انديشه جهانگردي جديد براي اولين بار شكل گرفت و گردشگري بواسطه  خاصيت اشتغالزايي و كسب درآمد به يك صنعت جديد تبديل شد و از آن زمان به بعد اين صنعت رو به رشد بوده در كشورهاي پيشرفته با يك برنامه ريزي مناسب و ايجاد زيرساخت هاي صحيح، از آن به عنوان يكي از راه هاي پيشرفت و توسعه استفاده شد.

صنعت گردشگري بواسطه درآمد بالا و اشتغالزايي جزء سه صنعت برتر دنيا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت مي باشد.

گردشگري نقش بسزايي در پيوستگي و نزديك شدن روابط سياسي و بين المللي دارد و مي تواند به عنوان يكي از عوامل صلح و آرامش در سطح بين المللي محسوب شود.

علاوه بر آن فرهنگ هاي ملتهاي گوناگون را به هم نزديك و باعث تفاهم فرهنگي مي گردد.

گردشگري باعث افزايش سطح سواد، تغيير نگاه مردم به زندگي، سطح بهداشت، رفاه اجتماعي و … ميزبان مي شود و مهمترين بخش گردشگري ، نگاه اقتصادي گردشگري است. مساله اي كه امروزه توجه اكثر دولتها و اقتصادانها را به خود جلب نموده است. مورد بعدي كه به بخش توريسم مربوط مي شود و يكي از عوامل توسعه به شمار مي رود بحث ارتقاي فرهنگي و تاثيرگذاري فرهنگي مي باشد.

موضوع ديگر فعاليت هاي گردشگري، فعاليت بخش هاي خصوصي در اين صنعت مي باشد. سرمايه گذاري در اين صنعت خيلي سريع به سودآوري تبديل مي شود. استفاده از نيروهاي بومي و نيمه ماهر و نيز جلوگيري از مهاجرت افراد به مراكز و ايجاد اشتغال بدون مشكلات ساير بخشهاي صنعتي از قبيل آلودگي و … صنايع دستي از مظاهر فرهنگي و هنري محسوب مي شود و نظر به اينكه هر فرآورده دستي بازنگر كننده خصوصيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي كشور محل توليد است مي تواند هم عامل مهمي در شناساندن فرهنگ و تمدن به حساب ‌آيد هم آن كه موجبي براي جلب و جذب گردشگران قلمداد شود.

صنايع دستي و صنعت گردشگري بر يكديگر اثر متقابل داشته مي تواند موجبات رشد و توسعه يكديگر را فراهم سازند.

با اين تفاسير چيزي كه در حال حاضر قابل مشاهده است آن است كه سهم ما به عنوان يك ايراني در گردشگري به خصوص گردشگري خارجي بسيار بسيار اندك است. با توجه به اين كه به لحاظ عقيدتي و سياسي امكان استفاده از ابزارهاي مهم پيشرفت گردشگري در كشور وجود ندارد صنايع دستي مي تواند نقش بسزايي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق  مختلف كشور ايران را ايفا نمايد.

استان اصفهان به عنوان يكي از مهمترين قطب  توريستي كشور داراي بيشترين و مهمترين صنايع دستي كشور مي باشد.

در اين تحقيق، پژوهشگر به دنبال آن است كه تمامي موانع گسترش صنعت گردشگري بخصوص بخش صنايع دستي در منطقه را مطالعه كرده و در اين پژوهش به شناسايي و معرفي صنايع دستي اصفهان بپردازد.

1-2  اهميت و ضرروت تحقيق

استان اصفهان مهد تمدن هاي قديمي ا يران است، معمولا صنايع دستي را به «هنر- صنعت» يا هنر كاربردي در برابر هنر محض تعبير مي كنند. به عبارت ديگر صنايع دستي به هر صورت حلقه اي مشترك است ميان هنر و صنعت

به علت ارتباط نزديك صنايع دستي با فرهنگ و سنت ها از يك سو و با ساختار اقتصادي از سوي ديگر، مفهوم و قلمرو آن در  همه كشورها ثابت و يكسان نيست.

در كشور ما به دليل مسائل  عقيدتي و اسلامي و مغايرت آن با صنعت توريسم و نيز ديدگاه هاي مختلف مراجع نسبت به توريسم و گردشگري، به غير از توريسم مذهبي، يكي از مهمترين برنامه ريزي ها در بخش گردشگري مي تواند در خصوص صنايع دستي و معرفي صنايع دستي ايران به عنوان يك محصول تك و خاص و مربوط به يك فضاي جغرافيايي ويژه باشد.

تهيه مولتي مدياي صنايع دستي اصفهان نيز به عنوان يك الگو براي ساير مناطق كشور نيز قابل اجرا مي باشد.

1-3  پيشينه تحقيق

با مطالعات و تحقيقات انجام شده بجز چند مقاله از انجمن هتلداران ايران و نيز مقاله هاي اينترنتي در خصوص تاثير صنايع دستي به عنوان يك پديده فرهنگي، هيچ تحقيقي در اين مورد صورت نگرفته است.

تحقيقات موجود در دانشگاه علامه صرفا در خصوص صنايع دستي كل كشور و يا فقط يك نوع صنايع دستي انجام گرفته است.

تحقيق ارائه شده ضمن معرفي تمامي صنايع دستي رايج و منسوخ و كم رونق اصفهان رابطه بين اين صنايع بعنوان الگو با حرفه جهانگردي را مطرح مي نمايد.

1-4  اهداف تحقيق :

1- شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم

جاذبه هاي گردشگري مبنا و ياپه حرفه  گردشگري بوده و بدون وجود جاذبه، مقوله توريسم فاقد مفهوم مي باشد. بنابراين براي وجود صنفي به نام توريسم در هر منطقه مي بايست به دنبال جاذبه  هاي مهم ديدني جهت بازديد گردشگران بود. بررسي و شناخت صنايع دستي اصفهان اولين گام براي توسعه توريسم اين منطقه به شمار مي رود.

2- معرفي صنايع دستي اصفهان از قديم تاكنون و صنايع منسوخ و نيز طبقه بندي آن جهت اطلاع دقيق گردشگران اين استان.

صنايع دستي اين استان بهترين صنايع دستي كشور را شامل مي شود.

شناخت اين صنايع و معرفي آنها به شكل صحيح و واقعي مي تواند از سردرگمي گردشگر و انتخاب مناسب نوع صنايع دستي مورد نظر وي كمك بسزايي نمايد.

3- شناسايي نارسايي هاي موجود در حرفه توريسم استان اصفهان در بخش صنايع دستي با شناخت و شناسايي نارسايي ها و مشكلات در زمينه صنايع دستي و تاثير آن در بخش گردشگري كه مي توان در جهت بهبود وضعيت اقدام نمود.

بديهي است بدون در نظر گرفتن مشكلات و كمبودها نمي توان در جهت توسعه گردشگري و جذب گردشگر تلاش كرد.

1-5  سوالات تحقيق

1- جايگاه صنايع دستي در استان اصفهان چيست؟

2- چگونه ارتباطي بين صنايع دستي و جذب گردشگر در اين  استان وجود دارد؟

1-6  فرضيه هاي تحقيق

1- به نظر مي رسد صنايع دستي در اصفهان عليرغم اهميت، به خوبي معرفي نشده و جايگاه آن مشخص نشده است.

ظاهراً جذب گردشگر با صنايع دستي استان اصفهان داراي  ارتباط تنگاتنگي مي باشد.

1-7  قلمرو تحقيق:

در اين پژوهش استان اصفهان به عنوان يك محدوده سياسي، قلمرو تحقيق در نظر گرفته شده است.

استان اصفهان در مركز ايران واقع شده 937/105 كيلومتر مرب وسعت دارد.

1-8  روش و مراحل تحقيق

اين تحقيق توصيفي است كه اطلاعات آن به روش كتابخانه اي و همين طور مشاهده اي جمع آوري شده است و مراحل آن به شرح زير است:

مرحله اول : اطلاعات از طريق روش كتابخانه اي و مشاهده اي جمع آوري مي گردد.

روش مشاهده اي:

يكي از روشهاي جمع ‌آوري اطلاعات مي باشد كه پژوهشگر طي آن به ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به موضوع مورد نظر مي پردازد. در اين روش هدف پژوهشگر ايجاد تغيير در پديده يا محيط مورد نظر نيست بلكه صرفا محيط را همانگونه  كه هست بررسي مي كند.

روش كتابخانه اي:

از روشهاي رايج در تحقيقات علمي به شمار مي آيد. در اين روش از ساير اطلاعات، مدارك، اسناد و تحقيقات انجام شده توسط ديگر محققين استفاده مي شود كه اين اطلاعات مي  تواند به شكل كتاب، جزوه، مجله، روزنامه، تحقيقات دانشگاهي، پايان نامه و غيره باشد.

مرحله دوم: اطلاعات جمع آوري شده مورد تحليل قرار گرفته و پيشنهادات و راهكارهاي لازم و مناسب ارائه مي گردد.

1-9  تنگناها و محدوديت هاي تحقيق

همواره در انجام هر تحقيقي ممكن است مشكلاتي پيش آيد كه پژوهشگر در راه رسالت خويش دچار مشكلات و تحقيق را دچار نارسايي نمايد. از جمله مهمترين محدوديتهاي تحقيق عبارتند از :

  • گسترش زياد محدوده مكاني تحقيق كه كنترل آن براي پژوهشگر مشكل ايجاد مي كند.
  • عدم همكاري مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي اصفهان و مركزي تهران
  • محدوديت زماني از اصلي ترين مشكلات اين پژوهش بود
  • عم وجود بانك اطلاعاتي لازم در بخش صنايع دستي اين استان و نبود صنف خاص در اين صنعت.

فصل دوم : چارچوب نظري

2-1 تاريخچه جهانگردي در جهان

گردشگري در جهان به همراه آغاز مدرنيته شكل گرفت. مدرنيته اشكال مختلف زندگي را تنها بر پايه قابليت هاي آنها در توليد منافعي كه توسط افراد مصرف مي شوند، مورد ارزيابي قرار داده و با مفاهيمي همچون  همواره به پيش رفتن و كنارگذاران كهنه نگرش تازه انسان را به جهان و به خويش سبب گرديد و بدين گونه با پيدايش بعد تازه اي از دگرگوني دائمي، انهدام رسوم و فرهنگ سنتي را در صحنه ي زندگي اجتماعي رقم زد. تفكيك ميان كار و اوقات فراغت يكي از  اين دگرگوني ها مي باشد كه در آن كار در قالب ضرورت و گردشگري در قالب اوقات فراغت، كه دمي آسودن از كار را براي تجديد قوا فراهم مي آورد، قرار مي گيرد.اوقات فراغت به عنوان زماني از بيداري انسان، كه فرد بتواند  آن را به ميل و دلخواه خود بدون هيچ گونه الزامي بگذارند، در مدرنيته مابين تمايز خانه و كار صورت رسمي به خود گرفت. اوقات فراغت به عنوان يك مفهوم جديد نمايانگر گذار از  كار در مفهوم سنتي اش بود كه با توسعه نوآوري هاي تكنولوژيكي و مديريتي،‌با افزايش مصرف در جهان بوروكراتيك؛ عقل گرا و افسون زدايي شده، اين فرصت را مهيا  كرد- كه هر چند كوتاه- انسان از اجبارها و محدوديت  هاي نظم اجتماعي مدرن رها شود.

اين رهايي با فشار ناشي از انقباض اجتماعي حاصل از روند مدرنيته، گذران اوقات فراغت را در قالب گردشگري تسهيل نمود و انسان مدرن فارغ از عمق فرهنگي نهفته در اوقات فراغت به عنوان گردشگر تنها رهايي از وظايف مدرن را دنبال نمود. جريان گردشگري شكل گرفته در اين چارچوب نيز، انسان درن را با انگيزه تفريح در روند بازساخت شده سرمايه داري، به جستجوي محيط هاي گوناگون براي تمايز از محيط كار و تفريح واداشت. انسان در اين رابطه توانست كه نياز به تفريح و استراحت و آرامش و دور شدن از گرفتاريهاي زندگي مدرن را كه يك مساله عميق اجتماعي – فرهنگي دوران عصر مدرن است را به صورت سطحي حلك كند. خود همين امر به علت مسائل سرمايه داري و تكنولوژيكي در يك حالت تضاد با تبارهاي دروني قرار داد. كار و تلاش بيشتر، خستگي و تحمل فشارهاي روحي رواني بيشتر براي داشتن پس انداز براي رفتن به مسافرت و گردش براي استراحت، هر چه زندگي ماشيني تر و تكنولوژي زده تر مي گردد، اين مساله تضاد بين كار و استراحت (لااقل براي توده مردم) بيشتر مي گردد( پاپلي يزدي و سقايي، 1382 ، 30و 31)

سرمايه داري در مدرنيته اوليه در پويش سرمايه داري تجاري، نخستين انباشت سرمايه را در سده هفده و هجدهم در اروپا تجربه كرد. اين انباشت همراه با انقلاب راهها در فاصله زماني 1745 تا 1760 و تنزل قيمت هاي حمل و نقل اولين جلوه هاي گردشگري مدرن را در چارچوب سفرهاي آموزشي در اروپا شكل داد (همان منبع ، 33). در اين ميان گردشگري در رابطه مستقيم با توانمندي مالي در چارچوب تورهاي خاصي شكل مي گرفت كه به سفرهاي آموزشي (G.T) معرف بودند. سفرهاي آموزشي اولين جلوه هاي گردشگري مدرن را در اروپا شكل داد. بيشتر اعضاي اين سفرهاي آموزشي براي كسب دانش و تجربه  هاي جديد به مسافرت مي رفتند. معمولا اين افراد از طبقات بالاي اجتماع بودند كه براي كسب دانش و فرهنگ مسافرت مي كردند. اصولا پسران خانواده هاي مرفه براي ديدن آثار باستاني، مطالعه  و نيز فراگيري علوم معماري و تاريخ به كشور خاصي اعزام مي شدند.

تعداد صفحه : 390

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --