دانلود پایان نامه ارشد:نقش شهرهاي كوچك در توسعه فضايي- كالبدي سكونت گاه هاي پيرامون مطالعه موردي شهرسامان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری و شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان :نقش شهرهاي كوچك در توسعه فضايي- كالبدي سكونت گاه هاي پيرامون

مطالعه موردي شهرسامان

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده معماري و شهرسازي

گروه شهر سازي

عنوان پايان‌نامه

نقش شهرهاي كوچك در توسعه فضايي- كالبدي سكونت گاه هاي پيرامون

مطالعه موردي شهرسامان

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته شهرسازي

گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي

استاد راهنما:

دكتر مهران علي الحسابي

فروردین ماه 0 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش                                                                                   3

1-1- بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….6

1-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………6

1-4-  اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..7

1-5-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..7

1-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….8

1-7-  پيشينه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8

1-7-2- سابقه موضوع در ايران…………………………………………………………………………………………11

1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتي ………………………………………………………………………….12

1- 8- مشكلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………12

1-9- فرایند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13

 

فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای                                                                      15

2-1-  تعاريف ، مفاهيم و اصطلاحات كليدي…………………………………………………………………………16

2-1-1- نقش شهری ……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2- شهر کوچک  …………………………………………………………………………………………………..17

2-1-3- توسعه……………………………………………………………………………………………………………..18

2-1- 4- منطقه……………………………………………………………………………………………………………..19

فهرست مطالب

 

2-1- 5- توسعه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….21

2-1- 6- حوزه پیرامونی- عملکردی …………………………………………………………………………………23

2-2-مفاهیم پایه………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-1- سامانه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….25

2-2-2- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای……………………………………………………………………26

2-2-3-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای…………………………………………………………………..27

2-3- بررسی دیدگاهها و نظرات………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- نظریه مکان مرکزی ………………………………………………………………………………………….30

2-3-2- نظریه قطب رشد ( پرو )……………………………………………………………………………………. 31

2-3-3-   نظريه عملكرد شهري درتوسعه روستايي………………………………………………………………32

2-3-4-   نظريه مركز– پيرامون …………………………………………………………………………………….35

2-3-5-نظريه توسعه روستا– شهري…………………………………………………………………………………39

2-4- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم…………………………………………………………………………..41

 

فصل 3 :  شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای43

3-1-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهاي كوچك در توسعه منطقه­اي ……………………………… 44

3-1-1-  شهرهاي كوچك ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون………………………………………………44

3-1-2-  شهرهاي كوچك و تمركز زدايي……………………………………………………………………….48

3-1-3- شهرهاي كوچك وتعادل منطقه اي……………………………………………………………………..49

3-1-4- شهرهاي كوچك وتعادل بخشي به نظام اسكان جمعيت………………………………………….50

3-1-5- شهرهاي كوچك وتوسعه پايدارمنطقه اي…………………………………………………………….52

3-1-6-   شهرهاي كوچك وجامعه مدني……………………………………………………………………….54

3-2- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای…………………………………………………………………. 55

فهرست مطالب

 

3-2-1- قاعده رتبه – اندازه…………………………………………………………………………………………..55

3-2-2-مدل ضريب ويژگي…………………………………………………………………………………………. 55

3-2-3- مدل ضريب مركزيت………………………………………………………………………………………..56

3-2-4- ضریب کشش پذیری: ………………………………………………………………………………………56

3-2-5- روش ضریب مکانی : ……………………………………………………………………………………….56

3-2-6- روش میزان سنج نهادی گاتمن……………………………………………………………………………56

3-2-7-تحلیل شاخص های توسعه شهری…………………………………………………………………………57

3-3-  تجربیات جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 57

3-3- 1- چين ……………………………………………………………………………………………………………..57

3-3- 2- فیلیپین……………………………………………………………………………………………………………58

3-3- 3-ژاپن …………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-3- 4- بنگلادش ………………………………………………………………………………………………………60

3 -3- 5- هند………………………………………………………………………………………………………………61

3-3- 6- نيجريه و تانزانيا……………………………………………………………………………………………… 61

3-3- 7- استرالیا…………………………………………………………………………………………………………..62

3-4- جمع بندي و نتيجه گيري از فصل سوم…………………………………………………………………………63

 

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی                                                      66

4-1- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری ………………………………………………. 67

4-1-1- آشنایی مقدماتی با استان…………………………………………………………………………………….67

4-1-2- شهرستان شهرکرد…………………………………………………………………………………………….67

4-1-3- تقسیمات سیاسی- اداری……………………………………………………………………………………67

4-1-4- تحولات کانون های جمعیتی استان……………………………………………………………………..70

فهرست مطالب

 

4-1-5-  شبكه شهري استان…………………………………………………………………………………..73

4-1-6- ساختاركاركردي شبكه شهري……………………………………………………………………76

4-1-7- تحليل قاعده رتبه– اندازه…………………………………………………………………………..79

4-2- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان ………………………………………………………..84

4-2-1- موقعيت جغرافيايی بخش سامان ………………………………………………………………….85

4-2-2- ویژگی های اقلیمی……………………………………………………………………………………85

4-2-3-  مطالعات جمعیتی- اجتماعی……………………………………………………………………….85

4-2-4- اوضاع اقتصادی منطقه……………………………………………………………………………….90

4-2-5- موقعیت ساختاری سكونت گاه هاي بخش سامان……………………………………………91

4-2-6- تجزیه و تحلیل شبکه راهها و ارتباطات فضایی……………………………………………….93

4-2-7-  نظام سلسله مراتبي و سطوح عملكردي…………………………………………………………96

4-2-7-1- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت ………………………………………….96

4-2-7-2-  سلسله مراتب اداري و سياسي…………………………………………………………….100

4-2-7-3-   نظام سلسله مراتبي بر اساس برخورداري هاي موجود …………………………..102

4-3- شناخت و تحليل نقشهای کارکردی شهر سامان………………………………………………….. 104

4-3-1- خصوصیات جمعیتی شهرسامان………………………………………………………………….106

4-3-2- مهاجرت……………………………………………………………………………………………….107

4-3-3-  اوضاع کلی اقتصادی شهر………………………………………………………………………108

4-3-4- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان……………………………….109

4-3-5- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان…………………………………………………………111

4-3-5-1-  تحليل در سطح كلان……………………………………………………………………..111

فهرست مطالب

 

4-3-5-1-2-  تحلیل شاخص های توسعه شهری…………………………………………………………..111

4-3-5-1-3- تحليل جمعيتي ( ضريب جمعيت پذيري)………………………………………………….113

4-3-5-1-4-  تحليل اقتصادي ( ضريب سهم مكاني يا اقتصاد پايه ) ………………………… 114

4-3-5-2- تحليل درسطح خرد (منطقه اي)…………………………………………………………….117

4-3-5-2- 1- ارزيابي نقش كاركردي شهرسامان به روش « بوژوگارنيه و ژرژشابو »……………117

4-3-5-2- 2-   مطالعه تطبيقي ضريب ويژگي وضريب مركزيت……………………………………..119

4-3-5-2- 3-   روش اسکالوگرام گاتمن……………………………………………………………………121

4-3-5-2- 4- تحلیل درجه توسعه یافتگی……………………………………………………………………124

فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات                                                   121

5-1- پاسخ به سؤالات…………………………………………………………………………………………………128

5-1-1- سؤال اول…………………………………………………………………………………………………..128

5-1-2- سؤال دوم………………………………………………………………………………………………….130

5-1-3- سؤال سوم………………………………………………………………………………………………….132

5-1-4-سؤال چهارم ……………………………………………………………………………………………….133

5-2- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….134

5-3- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی…………………………………………………………………………138

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 142

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………….148

پيوست يك- تكنيك هاي پژوهش ……………………………………………………………………………… 148

پيوست دو- محاسبات وشاخص های مورد استفاده پژوهش………………………………………………. 157

فهرست جداول

جدول شماره 2-1-  قابليت ها ومزيت هاي رويكردكاركردهاي شهري درتوسعه روستايي ……………. 34

جدول شماره 4-1- تعدادشهر، دهستان، آبادی ها و مساحت شهرستان شهرکرد در مقایسه با استان سال1376…………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول شماره 4 – 2- تقسیمات سیاسی شهرستان شهرکرد ………………………………………………………. 67

جدولشماره4-4-تغییر و تحولات جمعیتی کانون های شهری استان چهارمحال و بختیاری 1385- 1335……………………………………………………………………………………………………………………………..71

جدول شماره 4-4- اشتغال شهرهاي استان در بخش هاي سه گانه در سال 1375 ………………………….75

جدول شماره 4-5- توزيع لگاريتمي شهرهاي استان چهارمحال و بختیاری 1365………………………….79

جدول شماره 4-6- توزيع لگاريتمي شهرهاي استان چهارمحال و بختیاری 1385 ………………………..80

جدول شماره4-7- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف از سال( 1385- 1345)…………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول شماره4-8- تغییرات نرخ رشد جمعیت در دهستان های سامان وهوره طی سالهای ( 1385 – 1345 )…………………………………………………………………………………………………………………………………..87

جدول شماره 4-9- مساحت اراضی زراعی وباغی در منطقه ……………………………………………………90

جدول شماره 4-10- سطح بندی جمعیتی بخش سامان …………………………………………………………..97

جدول شماره 4-11-  سطح بندی آبادي هاي بخش سامان، براساس متوسط امتیازات شاخص مرکزیت وضريب ویژگی ……………………………………………………………………………………………………………103

جدول شماره 4- 12- روند تغییرات جمعیت شهرسامان طی سالهای ( 1385-1335)…………………..106

جدول شماره 4- 13- محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده به شهرسامان طی دوره ( 1375-1365) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

فهرست جداول

جدول شماره4-14- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (شهرسامان)……………………………………………………………………………………………………………………109

جدول شماره 4-15- سطح بندی نقاط شهری استان چهارمحال وبختیاری براساس مدل تاکسونومی…………………………………………………………………………………………………………………….112

جدول شماره 4- 16- مقايسه جمعيت پذيري شهرسامان با استان چهارمحال و بختیاری ……………… 112

جدول شماره4- 17-ضريب مكاني فعالیت های اقتصادی به تفکیک درسطح شهرستان، نقاط روستایی شهرستان وشهرسامان…………………………………………………………………………………………………….. 115

جدول شماره 4- 18–ضريب مكاني فعالیت های اقتصادی شهرستان شهرکرد وشهرسامان درگروههای عمده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………116

جدول شماره 4- 19- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی درشهرسامان ………………………………………………………………………………………………………………………………….117

جدول شماره 4- 20- سطح بندی روستاهای بخش سامان براساس مدل تاکسونومی…………………. 124

 

فهرست نمودارها

نمودارشماره2- 1-  روابط وتعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای …………………….. 23

نمودارشماره 2-2- ساخت سيستم عمومي منطقه……………………………………………………………………. 26

نمودارشماره 2-3- مراحل شکل گیری ساختارمنطقه ای(تئوریمرکز – پیرامون ) …………………………. 37

نمودارشماره 4-1- میانگین درصد اشتغال در شهرهای استان سال 1375…………………………………….. 76

نمودارشماره 4-2- مدل رتبه– اندازه دراستان چهارمحال و بختیاری…………………………………………. 81

نمودارشماره 4-3- رشد جمعیت و تغییرات رتبه– اندازه سکونت گاه های شهری منطقه چهارمحال وبختیاری ( 1385-1365) ………………………………………………………………………………………………… 82

نمودارشماره 4-4- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری هامختلف از سال (1385- 1345) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

نمودارشماره 4-5- تغییرات نرخ رشد جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف ازسال (1385- 1345) …………………………………………………………………………………………………………………………. 87

نمودارشماره4-6- الگوی سلسله مراتب سیاسی اداری دربخش سامان ……………………………………… 99

نمودارشماره 4- 7- روندتغییرجمعیت شهرسامان طی سالهای  1385- 1335……………………………. 106

نمودارشماره 4- 8- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1345) ………. 109

نمودارشماره 4- 9- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1355) ……….109

نمودارشماره 4- 10- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1365) …….110

نمودارشماره 4- 11- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1375) ……110

نمودارشماره 4-12- مقايسه ضریب جمعيت پذيري شهرسامان با استان چهارمحال وبختیاری……..113

نمودارشماره4-13- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان ……………………………………………………..118

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 4-1- شبکه شهری استان چهارمحال و بختیاری  ……………………………………………………73

نقشه شماره 4-2- توزیع سکونتگاههای روستا شهری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به عامل توپوگرافی  …………………………………………………………………………………………………………………….74

نقشه شماره 4-3- موقعیت نسبی بخش سامان نسبت به شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………85

نقشه شماره 4-4- الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی و شهری بخش سامان در ارتباط با عوارض طبیعی و مصنوع………………………………………………………………………………………………………………94

نقشه شماره 4-5- سطح بندی جمعیتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان………………………….98

نقشه شماره 4-6- سطح بندی خدماتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان………………………..104

نقشه شماره 4-7- درجه توسعه یافتگی سکونت گاه های روستایی بخش سامان با استفاده از مدل تاکسونومی………………………………………………………………………………………………………………….126

 

مقدمه:

امروزه کاملاً واضح است که برنامه­ ریزی و سرمایه­گذاری ملی بیشتر به نفع لایۀ بالایی سلسله مراتب شهری– روستایی صورت گرفته است . تمرکز کنونی جمعیت و مشاغل سودآور در تعداد کمی از شهرها، تا حدودی حاصل خط مشی گذشته است . حاصل چنین نگرشی ، علاوه بر توزیع نامتوازن و غیر عادلانه فعالیتهای اقتصادی ، موجب پراکنش نابرابر جمعیت ، سرمایه ، امکانات و تسهیلات در سطوح ملی و منطقه­ای گردیده است که در زمان حاضر یکی از موانع مهم در برابر توسعه اقتصادی – اجتماعی همه جانبه در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شمار می­رود .برنامه­ ریزی منطقه­ای در دوران کوتاه عمر خود، نگرشهای مختلفی را در دل خود جای داده و با تکیه بر این نگرش و دیدگاهها دوران تحول خود را طی می­کند. دیدگاه های موجود در توسعه منطقه­ای از قبیل ” قطب رشد ” ، ” توسعه روستایی ” و ” توسعه روستا- شهری “در کشور ما، ذهن برنامه ریزان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در سطح ملی، آمایش سرزمین به عنوان آخرین تحول در نگرش برنامه ریزی فضایی مورد توجه قرار گرفته است . یکی از ارکان مهم توسعه، جامع بودن و یکپارچگي آن ونیز رفع عدم تعادل­های اقتصادی –اجتماعی مناطق درون کشور است . بر این اساس می­توان گفت که برداشت منطقه­ای از توسعه است که می­تواند کل یک کشور را به توسعه جامع و یکپارچه برساند و از این دیدگاه است که اهمیت نقش و عملکرد شهرهای درجه دوم و سوم از جمله شهرهای کوچک ، قابل تبیین می­گردد . توسعه ي درون­زا و متکی به قابلیت­های درونی شهرهای کوچک ، یک بستر مناسبی را طلب می­کند که در گام اول آرایش فضایی سکونت گاه ها در یک نظام سلسله مراتبی از الویت­هایي است که در ارائه ي نقش مطلوب شهرهای کوچک در توسعه ي منطقه­ای یاری خواهند رساند، در گام بعدی مکان یابی فعالیتها بر حسب ظرفیت هر نقطه جمعیتی و تعیین جایگاه این شهرها در سلسله مراتب فرادست است که نقش واقعی آنها را ترسیم خواهد کرد.

سامان بعنوان یک شهر کوچک و تابعی از نظام کلان منطقه چهارمحال و بختیاری، بر حسب ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی از محرومیت و توسعه نیافتگی مضاعفی برخوردار است. مجموعه شرایط فوق تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، آن را دچار رکود کرده است.

رشد سریع جمعیت شهر سامان در دهه های اخیر موجب گسترش فعالیتهای بازرگانی، حمل و نقل و خدمات مالی شده و امروزه در حالت گذار و همزیستی بخشهای سنتی و نوین به سر می برد، ولی عدم تحرک در اقتصاد روستایی و کل منطقه که زاییده انزوای جغرافیایی و کم توجهی به قابلیت های درونی بخش است، امکان هر گونه تغییر و تحول مثبت را از شهر گرفته و کل منطقه را در گرداب تولید سنتی و عدم تحرک اقتصادی فرو برده است.

بر این اساس تمرکز اصلی این پژوهش بر روی نقش و کارکرد شهر سامان در توسعه منطقه پیرامون خود است. که درپنج فصل تنظیم شده است که در فصول اول تا سوم مبانی نظری، دیدگاهها و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش آورده شده است و در فصل چهارم و پنجم که مهمترین فصول این پژوهش بوده نظام های سکونت گاهی منطقه مطالعاتی از جنبه های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نظام شهری استان چهار محال و بختیاری، سازمان فضایی بخش سامان و جایگاه شهر سامان وهمچنین به ارزیابی نقش شهر سامان در توسعه (فضایی- کالبدی) سکونتگاههای پیرامون پرداخته شده است . ودر آخر نیز نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.

این پژوهش مدعی آن نیست که همه مسائل را در چارچوب موضوع به دقت مطالعه کرده است . تحقیقات در حوزه مسائل شهری و ناحیه ای، به دلیل حجم موضوعات مورد مطالعه دارای پیچیدگیهایی است که به هیچ عنوان امکان بررسی همه جانبه آن در یک تحقیق دانشجویی نمی گنجد، به علاوه توان علمی محدود نگارنده نیز مزید بر علت است، بدین خاطر وجود نقص و کاستی درپژوهش امری طبیعی است و پژوهشی جدی و کارساز است که دیگران در نقد آن بکوشند. نگارنده هر نوع انتقاد و گوشزد کردن نارساییها را بدیده منت خواهد پذیرفت و امیدوار است که زمینه های بررسی نشده را دیگران تکمیل نمایند.

تعداد صفحه :178

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --