دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحران کویت 1990 و بحران عراق 2003

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

گرایش :خاورمیانه و شمال آفریقا

عنوان : مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحران کویت 1990 و بحران عراق 2003

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مطالعات منطقه ای، گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا

 

عنوان:

مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال بحران کویت 1990 و بحران عراق 2003

 

استاد راهنما:

دکتر مجید عباسی

 

استاد مشاور:

دکتر اصغر جعفری ولدانی

 

استاد داور:

دکتر علیرضا کوهکن

 

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق. 1

 1. 1 بیان مسئله: 2
 2. 1 سؤال اصلی.. 3
 3. 1 فرضیه اصلی: 3
 4. 3. 1 شاخص‌های فرضیه اصلی.. 3
 5. 1 متغیرهای تحقیق.. 3
 6. 1 مفاهیم کلیدی.. 3
 7. 1 تعریف عملیاتی مفاهیم. 3
 8. 1 زمینه‌های پیدایش بحران: 6
 9. 8. 1 خصوصیات بحران: 6
 10. 1 ویژگیهای نظام بین‌الملل.. 8
 11. 1 سطوح نظام بین‌الملل.. 8
 12. 1 انواع نظامهای بین‌المللی.. 9
 13. 1 نظام بين‌الملل پس از جنگ سرد. 10
 14. 1 پیشینه تحقیق.. 13
 15. 1 اهداف اصلی تحقیق: 18
 16. 1 روش تحقیق و ابزار جمع‌آوری داده‌ها 18
 17. 1 سازمان‌دهی تحقیق.. 18

فصل دوم: چارچوب مفهومی و نظری.. 19

 1. 2 چارچوب مفهومی و نظری: 20
 2. 2 گفتار اول: چارچوب مفهومی.. 20
 3. 2 خصوصیات (ویژگی‌های) بحران: 23
 4. 2 مفهوم جنگ: 24
 5. 2 جنگ از منظر حقوق بین‌الملل: 25
 6. 2 ریشه‌ها و علل جنگ: 26

7 .2‌ گفتار دوم: چارچوب تئوریک: نهادگرایی نئولیبرال. 27

 1. 2 کارکردگرایی: 27
 2. 2 نوکارکردگرایی: 29
 3. 2 فدرالیسم: 32
 4. 2 لیبرالیسم و انواع آن: 33
 5. 2 انواع لیبرالیسم: 35
 6. 2 نهادگرایی لیبرال و نئولیبرال: 37
 7. 1 انواع و دامنه رژیم‌ها: 38

فصل سوم: شورای امنیت سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.. 44

 1. 3 مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی در منشور ملل متحد: 45
 2. 3 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مداخله بشردوستانه و اصل عدم‌مداخله. 51
 3. 3 تعدیل اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها: 53
 4. 3 تعریف دفاع مشروع: 56
 5. 3 انواع دفاع مشروع: 56
 6. 3 شرایط دفاع مشروع: 56

7 . 3 وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد درزمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی: 57

8 . 3 حدود صلاحیت‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی: 59

 1. 3 مفهوم حفظ صلح و عملیات حفظ صلح: 59
 2. 3 هدف از حفظ صلح: 60
 3. 3 ماهیت عملیات حفظ صلح: 60
 4. 3 سازمان ملل متحد و عملیات حفظ صلح: 62
 5. 3 توسعه مفهوم حفظ صلح: 63
 6. 3 پیش‌فرض‌های اساسی عملیات حفظ صلح: 64

فصل چهارم: شورای امنیت و حمله عراق به کویت.. 67

 1. 4 وقایع‌نگاری بحران کویت… 68
 2. 4 ریشه‌های خصومت عراق باکویت… 70
 3. 4 بهانه‌های عراق برای حمله به کویت – علل و روند آغاز این بحران. 71
 4. 4 رابطه آمریکا باکویت و عراق.. 73
 5. 4 روابط عراق و آمریکا، با تأکید بر نقش آمریکا در جنگ عراق برعلیه ایران: 76
 6. 4 نقش آمریکا در سوق دادن عراق به سلاح‌های غیرمتعارف (شیمیایی): 77
 7. 4 چرایی ورود شورای امنیت به بحران کویت… 80
 8. 4 عملکرد شورای امنیت در قبال بحران کویت… 83
 9. 4 چند نکته درباره‌ی قطعنامه 678: 87
 10. 4 ویژگی‌های قطعنامه‌های شورای امنیت در بحران کویت… 88
 11. 4 قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران کویت… 89
 12. 4 اعلامیه‌های سازمان ملل متحد در مورد بحران کویت… 91
 13. 4 بیانیه‌های صادرشده در مورد بحران کویت… 92

فصل پنجم: عملکرد شورای امنیت در حمله آمریکا و اشغال عراق در سال 2003. 94

 1. 5 برنامه‌ریزی، چگونگی و روند حمله آمریکا به عراق.. 95
 2. 5 انگیزه‌های صدام از دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی.. 98
 3. 5 دلایل حمله آمریکا به عراق (2003). 99
 4. 5 نقش دکترین بوش در حمله به عراق.. 101
 5. 5 تغییر رژیم دولت‌های معارض به‌جای جنگ با اسلحه: 105
 6. 5 اقدامات نظامی طرفین نبرد قبل از آغاز تهاجم: 107
 7. 5 عملکرد شورای امنیت در بحران عراق (تلاش‌های سازمان ملل متحد برای وادار کردن عراق به خلع سلاح) 109
 8. 5 تشکیل آنسکام. 110
 9. 5 تشکیل کمیسیون‌های آموریم: 111
 10. 5 قطعنامه 1284 و تشکیل آنموویک: 111
 11. 5 عراق و تحریم‌های فرسایشی شورای امنیت… 111
 12. 5 مهم‌ترین تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت برعلیه عراق اعمال شد. 112
 13. 5 کشمکش‌های بین عراق و بازرسان سازمان ملل متحد. 115
 14. 5 خلع سلاح عراق از طریق سرنگونی رژیم صدام. 115
 15. 5 قطعنامه 1441 مقدمه‌ساز حمله به عراق.. 117
 16. 5 اظهارات هانس بلیکس رئیس گروه بازرسان شورای امنیت و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. 118
 17. 5 گزارش بازرسان در 14 فوریه: 120
 18. 5 مهم‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت در بحران عراق: 124

فصل ششم: بررسی مقایسه‌ای عملکرد شورای امنیت در دو بحران کویت و عراق. 128

 1. 6 مقایسه شرایط نظام بین‌الملل در بحران کویت و بحران عراق.. 129
 2. 6 عملکرد فرآیندی شورای امنیت در بحران کویت (1990) و عراق (2003). 131
 3. 6 ارسال نیروی نظامی مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد در بحران کویت وعدم این اقدام در بحران عراق 134
 4. 6 اتحاد و انسجام شورای امنیت در بحران کویت و اختلاف شورا در زمان بحران عراق.. 135
 5. 6 ورود شورای امنیت به بحران کویت و عدم ورود به بحران عراق.. 136
 6. 6 اتحاد شوروی و بحران کویت: 137
 7. 6 بریتانیا و بحران کویت: 137
 8. 6 فرانسه و بحران کویت: 138
 9. 6 فرانسه و بحران عراق.. 139
 10. 6 آلمان و بحران عراق.. 140
 11. 6 دخالت دولت‌های عربی در بحران کویت و همراهی با شورای امنیت و عدم دخالت در بحران عراق 143

نتیجه گیری.. 147

کتاب‌نامه. 150

 

فصل اول

کلیات

و طرح تحقیق

1. 1 بیان مسئله:

بدون تردید افزایش ارتباط میان ملت‌ها و دولت‌ها در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بحران‌های متعددی را موجب می‌شود که زندگی جوامع بشری را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، در راستای افزایش کمی و کیفی بحران‌ها از یک‌سو و نیاز جوامع بشری در فضای امن از سوی دیگر، نیاز به حل این بحران‌ها ضروری گشته است. در واکنش به این بحران‌ها، وجود نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای حل‌وفصل بحران‌های بین‌المللی ضروری است که بارزترین و مهم‌ترین آن‌ها سازمان ملل متحد به‌طور اعم و شورای امنیت به‌طور اخص می‌باشد. اما آنچه در قالب سازمان ملل متحد قابل‌بررسی است تفاوت موضع‌گیری‌ها و اقدامات شورای امنیت در قبال بحران‌های داخلی و بین‌المللی مختلف می‌باشد و علی‌رغم نقش شورای امنیت به‌عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی، و کاستی‌های فراوانی ازجمله برخورد دوگانه، متناقض و سیاسی در رابطه با حل بحران‌های مختلف در سراسر جهان، نادیده گرفتن حاکمیت دولت و مداخله در امور داخلی آن‌ها را شاهد بوده‌ایم. در این پژوهش نقطه تمرکز بر مقایسه اقدامات شورای امنیت در برخورد با دو بحران کویت (1990) و عراق (2003) می‌باشد.

در ارتباط با بحران کویت، اقدامات شورای امنیت همزمان با اولین ساعات آغاز تهاجم عراق به این کشور شروع شد و بسیار چشمگیر بود. این شورا با تشکیل جلسات فوق‌العاده و فوری قطعنامه‌های شدیداللحنی را علیه عراق تصویب کرد و از آغاز بحران در دوم اوت 1990 تا مارس 1992 زمان اعلام آمادگی عراق جهت همکاری با گروه‌های بازرسی سازمان ملل قطعنامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری صادر کرد که تا آن زمان در برخورد با یک بحران بی‌سابقه بود؛ اما در برخورد با بحران عراق (2003) می‌توان گفت شورای امنیت نقش حداقلی را در روند بحران داشت و از مدیریت بحران ناتوان بود. جنگ آمريكا عليه عراق منشور سازمان ملل متحد را نقض كرد. آمريكا و هم‌پیمانان آن كشور بدون کسب مجوز شوراي امنيت، عمليات نظامي گسترده‌ای را عليه عراق انجام دادند، كه اين عمليات برخلاف مصوبات منشور ملل متحد بوده است. اقدام آمریکا برعلیه عراق در مارس 2003، ناتوانی شورای امنیت در مدیریت بحران‌هایی که یکی از اعضای دائم این شورا در آن حضور دارند را نشان داد. نگارنده در این پژوهش تلاش دارد تا به چرایی این امر و نیز بررسی مقایسه‌ای دو بحران 1990 و 2003 با تمرکز بر عملکرد شورای امنیت بپردازد.

 

2. 1 سؤال اصلی

عملکرد شورای امنیت به‌عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در بحران کویت (1990) در مقایسه با بحران عراق (2003) چگونه بوده است؟

3. 1 فرضیه اصلی:

شورای امنیت با توجه به شرایط نظام بین‌الملل، تحولات درونی اتحاد شوروی، همسانی منافع اعضا و هم پیوندی کویت با بلوک غرب در حمله عراق به این کشور در سال 1990 عملکردی حداکثری داشته ولیکن با توجه به شرایط حاکم بر نظام بین‌المللی پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، تفاوت منافع اعضا و عدم توجه ایالات‌متحده به نقش شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از عملکردی ضعیف و حداقلی در بحران سال 2003 عراق برخوردار بوده است.

1. 3. 1 شاخص‌های فرضیه اصلی

الف. شرایط نظام بین‌الملل

ب. همسانی یا تفاوت منافع اعضا

ج. هم پیوندی کویت با بلوک غرب

د. تقابل عراق با نظام بین‌الملل

تعداد صفحه :188

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --