دانلود پایان نامه ارشد:حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه و طرح تحقیق..

بخش اول-پیمان اروپایی حقوق بشر و حقوق اتحادیه اروپایی

فصل اول-استناد به پیمان اروپایی حقوق بشر در مقابل دیگر ارگان ها و نهادهای قضایی..

مبحث اول-ساختار و تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا

گفتار اول-تارخچه تشکیلات اتحادیه اروپا

گفتار دوم-ساختار اتحادیه اروپا

مبحث دوم-اتحادیه اروپا در معاهده  لیسبون..

گفتار اول-ویژگی های معاهده لیسبون..

گفتار دوم-کارایی معاهده لیسبون نسبت به معاهدات قبلی

فصل دوم-استناد به مقررات اتحادیه در مقابل ارگان های شورای اروپا

مبحث اول-در حوزه اعمال حقوقی اتحادیه.

گفتار اول-اجرای مستقیم قوانین اتحادیه اروپا

گفتار دوم-دیوان دادگستری اروپایی

مبحث دوم-قدرت سازمان های اروپایی برای اجرای حقوق بشر.

مبحث سوم-تاثیر پیمان بر قوانین ملی..

گفتار اول-سیستم های قانونی متعدد در اروپا

گفتار دوم-وظیفه دولت ها در تاثیر پذیری از پیمان داخلی

گفتار سوم- الحاق اعمال دولت ها به پیمان 80..

بخش دوم-الحاق اتحادیه به پیمان اروپایی حقوق بشر.

فصل اول-سوابق حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا

مبحث اول-رویکرد اولیه دادگاه های اروپایی و رویکرد جدید دیوان دادگستری اروپایی و …

مبحث دوم-استاندارد حقوق بشر در اتحادیه اروپا

مبحث سوم-حقوق بشر به عنوان اصول عمومی قانونی اتحادیه اروپا

فصل دوم-اصلاحات پیمان اروپا در رابطه با حقوق بشر.

مبحث اول-حقوق بشر و آینده اروپا

مبحث دوم-انتشار الحاق اتحادیه اروپا به پیمان اروپایی حقوق بشر.

مبحث سوم-ماهیت حقوق بشر مشترک اروپا

فصل سوم-دامنه الحاق..

مبحث اول-قلمرو پیمان..

گفتار اول-قلمرو عمومی پیمان..

گفتار دوم-قلمرو زمانی و موقتی

گفتار سوم-قلمرو داخلی

مبحث دوم-رابطه پیمان با اتحادیه اروپا

فصل سوم-مشارکت در ارگان های نظارتی..

مبحث اول-فرآیند نظارت توسط اتحادیه اروپا

گفتار اول-کمیته وزیران..

گفتار دوم-پارلمان اروپا

گفتار سوم-کمیسر حقوق بشر.

مبحث دوم-نظارت بر اجرای احکام دیوان..

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

 

چکيده

تاکید بر حقوق بشر مهمترین نرم پذیرفته شده جهانی از سوی ملل متمدن جهان است که به عنوان یک نظام ارزشی، حقوقی و سیاسی به رفتارهای اعضای جامعه بین المللی جهت داده و آنان را برای تحقق نظم بخشی ویژه در سطح جهانی آماده می سازد. هرچند در حوزه‌ تدوين‌ مقررات حقوق بشر مانند منشور بين‌ المللي حقوق بشر، پیمان‌هاي‌ اروپايي، آمريكايي‌ و آفريقايي حقوق بشر و… گام‌هايي مؤثر براي‌ رشد و توسعه‌ امتيازات‌ انساني‌ برداشته‌ شده‌، ليکن در زمينة‌ حمايت‌ از صيانت‌ اين‌ مقررات‌ با وجود موانع‌ زيادي‌ كه‌ بسياري‌ از آنها در «حاكميت‌ دولت‌ها» خلاصه‌ مي‌گردد، راه‌ بسيار دشواري‌ پيموده‌ شده‌ است‌.

اين‌ مشكل‌، با توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه حقوق بين‌الملل‌ در اوضاع‌ و احوال‌ كنوني‌ جهان‌ كه‌ مجموعه‌ قواعد و مقرراتي است كه‌ با ايجاد تعادل‌ ميان‌ منافع‌ ملي‌ و منافع‌ بين‌المللي، ناظر بر همكاري‌ ميان‌ دولت‌ها بوده‌ و از اين‌ رو، از ضمانت ‌اجراي مؤثري‌ برخوردار نيست‌، بسيار تشديد شده‌ است‌.

در نوشتار حاضر نگارنده به بررسي يکي از نمونه هاي خوب در رابطه با اجراي قوانين مرتبط با حقوق بشر يعني تعامل و چالشهاي اتحاديه اروپا با پيمان اروپايي حقوق بشر مي پردازد.

واژگان کليدي: حقوق بشر ـ اتحاديه اروپا ـ شوراي اروپا ـ پيمان اروپايي حقوق بشر

 

مقدمه و طرح تحقيق

اهميت صيانت از حقوق بشر در قرن معاصر کانون توجه پژوهشگران بوده است و از آنجايي که قسمت عمده پژوهش های مربوط به حقوق بشر در دنياي غرب انجام شده بر پژوهشگر ایرانی واجب است تا با نهادها، ابزارها، اسناد و حرکت­هايي که در اين راستا صورت گرفته، آشنا شوند.

اتحاديه اروپا از درون جامعه زغال و فولاد اروپا، جامعه انرژي اتمي اروپا و جامعه اروپا برخاسته است. جامعه اروپا مي‌تواند قوانيني تصويب كند كه به اندازه قوانين هريك از كشورها اعتبار دارد. در رابطه با سير تكوين اتحاديه اروپا بايد گفت كه ابتدا معاهدة تأسيس جامعه زغال و فولاد اروپا[1] به وسيله شش كشور مؤسس (بلژيك ، آلمان، فرانسه، ايتاليا، لوكزامبورگ و هلند) در 18 آوريل 1951 در پاريس (معاهده پاريس ) منعقد و در بیست و سوم ژوئيه 1952 به اجرا گذاشته شد. چند سال بعد، معاهدات رم ( بیست و پنجم مارس 1957) منجر به تشکیل جامعه اقتصادي اروپا[2] و جامعه انرژي اتمي اروپا [3]شد. با به اجرا گذاشته شدن معاهدات مذكور در اول ژانويه 1958، این دو سازمان كار خود را شروع كردند. تأسيس اتحاديه اروپا به وسيله معاهدة ماستريخت گام ديگري براي تحقق وحدت سياسي در اروپا بود. اين معاهده در هفتم فوريه 1992 در ماستريخت امضا و در اول نوامبر 1993 لازم الاجرا شد.

قبل از آن شوراي اروپا در پنجم مي 1949 تشکيل شد و اولين و مهمترين هدف خود را مقوله حقوق بشر قرار داد. لذا از همان آغاز فعاليت شوراي اروپا، مساعی زيادي در اين راستا انجام گرفت که در نهایت به  تصویب پيمان اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي منجر شد. پیمان مذکور در چهارم نوامبر 1950 جهت امضاء کشورهاي اروپايي در رم افتتاح گرديد و پس از تسليم دهمين سند تصويب در سپتامبر 1953 لازم الاجرا شد. هدف تنظيم کنندگان پيمان، اتخاذ اقدامات اوليه در جهت اجراي جمعي حقوق ويژه مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد ( 1948) بود.

باید دانست که پيمان اروپايي حقوق بشر از همه حقوق احصاء شده توسط اعلاميه جهاني، حمايت نمي کند بلکه تنها از آن دسته از حقوقي که امکان اعمال مستقیم دارند، حمايت مي­کند؛ بنابراين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در پيمان درج نشده اند. اين دسته از حقوق بعدها در قالب يک اعلاميه ديگر تحت عنوان منشور اجتماعي اروپا در آمد که در هجدهم اکتبر 1961 در تورين ايتاليا امضاء شد و از بیست و ششم فوريه 1965 لازم الاجرا شد. اين منشور ملزم به تامین حمايت اقتصادي و اجتماعي از اعضاست که بنابر شيوه ملل متحد، موضوع قرارداد مستقلی از قراردادهایی است که موضوع آن حمیات از حقوق مدنی و سیاسی اعضاست.

پيمان اروپايي حقوق بشر براي اولين بار براي حمايت از حقوق بشر (يا حداقل برخي از مصاديق حقوق بشر) يک سازوکار اجرايي، پيش بيني مي نمود که بعدها به موفق ترين و کارآمدترين سيستم حمايتي در اين زمینه بدل شد. امروزه پيمان اروپايي حقوق بشر داراي شهرت و اعتبار خاصي بوده که در قلمرو جغرافيايي خود بدست آورده است. این اعتبار و شهرت به تاسیس اولین دادگاه اروپایی حقوق بشر به وسیله این پیمان مربوط می شود که در نوع خود اقدامی بی­سابقه در طول تاریخ است. سيستم انعکس یافته در پيمان بعدها از سوي دول آمريکايي و آفريقايي مورد تقليد قرار گرفت. همان­گونه که از عنوان پایان نامه بر مي آيد در نگارش متن تلاش شده تا حد امکان سازوکار اروپايي حفظ و حمايت حقوق بشر معرفي گردد.

آنچه در اين پایان نامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، سازوکار اروپايي حمايت از حقوق بشر است، اين موضوع فاقد پیشینه پژوهشی بوده؛ اما به دلايل متعددي انجام اين تحقيق ضروري    به­نظر مي­رسد.

به­عنوان مثال پايان نامه­هاي که پیش از این در این خصوص ارائه شده هر يک از يک جنبه خاص به مساله توجه داشته و در واقع به یک بعد تخصصصی از موضوع پرداخته­اند. یکی از نگارندگان موضوع پژوهش خود را بررسي نظام شکايت فردي در پيمان اروپايي حقوق بشر قرار داده و ديگري آن را در رابطه با امور کيفري بررسی کرده و تعدادي  دیگر آراء آن را در امور کيفري تجزيه و تحليل نموده­اند. اما اين پايان نامه بر آن است که سازوکار حمايتي حقوق بشر در اروپا را از لحاظ تعامل اتحاديه اروپا و پيمان اروپايي حقوق بشر به­عنوان يکي از ارگانهاي شوراي اروپا مورد بررسي قرار دهد.

هدف از نوشتن اين تحقيق اين است که با توجه به اين که در زمينه حقوق بشر پژوهش گسترده و مناسبی در ايران نشده  است؛ فلذا استفاده از تجربيات اروپا در احترام و رعايت حقوق بشر   مي­تواند راهگشا باشد. ازسوي ديگر با شناسايي نقاط قوت سيستم اروپايي حقوق بشر و شناسايي نقاط ضعف و عدم اعمال استانداردهاي بين المللي حقوق بشر زمينه دستيابي به  استانداردهاي بين المللي و پيشرفت هاي حمايتي و نظارتي حقوق بشر فراهم مي شود.

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق­ها به صورت کتابخانه­ای انجام می­گیرد. تحقیق  کتابخانه­ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت­های معتبر اینترنتی به انجام  تحقیق می پردازد. بهتر است گفته شود که کتابخانه روش تحقیق نیست و در واقع کتابخانه  محیط  تحقیق و کتب، مقاله، پایان نامه و … ابزارهای گردآوری  تحقیق    می­باشند. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یادداشت  مطالب و فیش­برداری به جمع­آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است. از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف و باز­شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه­ای آشنایی  نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

اما سوالاتي که در اين پايان نامه در صدد پاسخ به آنها هستیم عبارتند از اینکه:

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

[1] . ECSC

[2] . EEC

[3] . Erratum

تعداد صفحه : 80

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --