پایان نامه معماری:مرکز شهر(city center)

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : مرکز شهر(city center)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول:

تعريف مرکز شهر((City Center…………………………………………………………………………………….. 2

الف – اقتصاد چيست ……………………………………………………………………………………………………. 2

(ب)رابطه مراکز شهر با ديگر فعليت هاي اجتماعي…………………………………………………………………. 4

(ج)اهميت ايجاد مراکز تجاري…………………………………………………………………………………………. 5

فصل دوم: مفاهيم مرتبط با موضوع

بازار هاي ايران…………………………………………………………………………………………………………….. 10

تاريخچه اي از مبادلات تجاري در ايران……………………………………………………………………………… 10

فصل سوم: اقليم ايلام

پيشينه تاريخي منطقه ايلام. 17

تقسيمات سياسي.. 18

موقعيت جغرافيايي استان ايلام. 22

مشخصات اقليمي و آب و هوايي استان ايلام. 22

پوشش گياهي استان ايلام. 24

موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي.. 28

دما و رطوبت هوا 30

بارندگي.. 31

تابش آفتاب… 33

تجزيه و تحليل عوامل اقليمي.. 35

جهت‌گيري ساختمان در رابطه با مسائل اقليمي.. 40

جهت استقرار ساختمان. 41

جهت ساختمان و تابش آفتاب… 41

جهت استقرار ساختمان و وزش باد. 44

جهت استقرار ساختمان يكطرفه. 45

جهت استقرار ساختمان دوطرفه. 46

ويژگي‌هاي جمعیتي.. 49

نوع و تركيب خانوار. 51

مهاجرت… 52

نژاد. 53

زبان. 53

ويژگي‌هاي فرهنگي و مذهبي.. 54

دين.. 54

سواد. 55

آموزش… 56

ويژگي‌هاي اقتصادي.. 57

اشتغال (وضع فعاليت) 57

تسهيلات خانوار. 59

مالكيت واحدهاي مسكوني.. 61

قدمت ابنيه. 62

مصالح عمده ساختماني.. 63

فصل چهارم: نمونه مشابه

الف.سيتي سنترديره دوبي……………………………………………………………………………………………….. 66

تحليل نمونه سيتي سنتر(ديره دوبي)……………………………………………………………………………………. 70

ب.مرکز تجاري خالد بن وليد………………………………………………………………………………………….. 73

فصل پنجم: مباني نظري

1- مباني نظري طراحي سيتي سنتر از منظر و ديدطراح…………………………………………………………….. 75

2- تدوين اهداف…………………………………………………………………………………………………………. 76

3- طراحي مداخله………………………………………………………………………………………………………… 78

فصل ششم:

برنامه فيزيکي ومعماري سيتي سنتر…………………………………………………………………………………….. 81

استانداردها :انسان . اندازه ها و فضاهاي مورد نياز………………………………………………………………….. 84

دياگرام ها…………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

فصل اول

لزوم و ضرورت اجتماعي

مرکز شهر ((City Center

تعريف مرکز شهر((City Center

به مناطق اصلي و مياني هر شهر که معمولاً قلب تجاري آن شهر به حساب مي‌آيند مرکز شهر گفته مي‌شود.

کاربرد در کشورهاي گوناگون

در کشورهاي مختلف عبارات گوناگوني براي اشاره به مرکز شهر به کار مي‌رود که تقريبا معنايي مشابه دارند. ناحيه تجاري مرکزي که به اختصار سي بي دي CBD  ناميده مي‌شود. عنوان ديگري براي اشاره به مرکز شهر است. در آمريکاي شمالي از واژه Downtown داون تاون براي اين منظور استفاده مي‌شود.

در ايران، عبارت «مرکز شهر» و برابر انگليسي آن يعني City centre در تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در خيابانها و جاده‌ها به کار مي‌رود اما معمولا مرکز شهر فاقد محدودهٔ معيني است. بطور سنتي مرکز شهرهاي ايران شامل بازار و مناطق اطراف آن مي‌شود که هسته قديمي و اوليه شهر را تشکيل مي‌دهد. در اصل در گذشته شهر ها به صورت شبکه هاي مختلفي بوده در اغلب اين شبکه‌ها تمام خيابانها به سمت قسمت مرکزي شهر بود که در اين قسمت مرکزي کليساي بزرگ يا معابد و همچنين دستگاه حکومتي و اکثر ادارات وفعاليتهاي مهم شهري قرار داشت و مردم روزها از حومه شهر به سمت مرکز مي آمدندو شبها به خانه هايشان باز ميگشتند .

الف – اقتصاد چيست :[1]

انسان با توجه به تمايلي که به ارضاي نياز هاي خود دارد ، سعي مي کند که با صرف حداقل تلاش يا هزينه ، حداکثر نتيجه را به دست آورد ، اين راه و روش ، اصل اقتصاد ناميده شده ، فرد تحت تأثير هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبناي اين اصل رفتار کند . بنابرين ، « اقتصاد » علمي است که رفتار و رابطه انسان را با اشياي مادي مورد نياز او که به رايگان در طبيعت نمي يابد ، مطالعه مي کند . مطالعه اقتصاد بايد درک ، بيان و تا حدي پيش بيني رفتار اقتصادي انسان را امکان پذير سازد . اين مطالعه بايد به بهبود رفاه مادي فردي و اجتماعي بشر کمک کند ؛ بنابرين مي توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چيز ، به تجزيه و تحليل و تو ضيح شرايط و روابطي که در قلمرو رفاه مادي قرار دارد ، مي پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبيعي ، علم محض نيست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدي است که تحت تأثير اراده بشر قرار مي گيرد.

 (1- الف)تعريف اقتصاد :[1]

يکي از معاني اقتصاد در لغت ، ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط در هر کاري است . در آيه « و اقصد في مشيک » نيز به همين معني آمده است . از آن نظر که اعتدال در هزينه زندگي يکي از مصاديق ميانه روي بوده ، کلمهاقتصاد  درباره‌ي آن بسيار استعمال مي شده است تا آنجا که در به کار گيري عرفي از  اقتصاد  غالبا” همين معني مقصود بوده است . اقتصاد از معاني عرفي خود (ميانه روي در معاش و تناسب دخل و خرج ) ، تعميم داده شده و معادل( Economy)يعني اقتصاد قرار گرفته است.

به هر حال براي « اقتصاد » که اقتصاددانان ازآن بحث مي کنند تعاريف مختلفي ارائه شده است.

  • ارسطو : علم اقتصاد يعني مديريت خانه.
  • آدام اسميت : اقتصاد ، علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .
  • استوارت ميل : اقتصاد ، عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع.
  • ريکاردو :اقتصاد علم است.[2]
  • آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغلي و حرفه اي در تعريف ديگر : علم اقتصاد بررسي کردار هاي انسان در جريان عادي زندگي اقتصاد يعني کسب درامد و تمتع از آن براي تربيت دادن زندگي است.

(ب)رابطه مراکز شهر با ديگر فعليت هاي اجتماعي:

مراکز شهري به عنوان يک مرکز تجمع فعاليتهاي سياسي ، فرهنگي ، تجاري و خدماتي لزوما احتياج به کالبد هاي فيزيکي براي تسهيل اين امور داشته است. با پيدايش شهرنشيني نه تنها سکونتگاه هاي مردم شکل پيدا کردند که جز لاينفک شهر يعني ابنيه شهري نيز در مراکز شهري پيدا شد و با گسترش شهر اين ابنيه نيز از لحاظ فيزيکي بزرگتر و از نظر اهميت ، نقش مهمتري پيدا کردند. در اين رابطه بازار و ابنيه تجاري نقش کليدي خصوصا در دوره اسلامي در ايران داشته است.

بازار وکيل شيراز(شکل1-1)منبع سايتgoogl
(ج)اهميت ايجاد مراکز تجاري:

در جوامع جنوب(جوامع توسعه نيافته) تمرکز گرايي دولتي، توجه بيش از اندازه به رشد و توسعه اقتصادي، فقر و فرهنگ،  فقدان مشارکت مردم در جامعه، فقدان بينش علمي نسبت به مقوله فرهنگ و نظاير آن از جمله عوامل منفي هستند که مانع توسعه فرهنگي جامعه جنوبي مي شوند. جوامع جنوبي- از جمله جامعه ايران- براي رفع اين موانع و فراهم کردن شرايط لازم براي تحقق فرايند توسعه تجاري ناگزير از اتخاذ راهکارها و راه بردهاي جامعه شناختي فرهنگي زير هستند: [3]

  • داشتن ديد علمي و سيستمي نسبت به تجارت و توسعه تجاري
  • توجه به «اقتصاد » economy (سرمايه گذاري ، اختصاص بودجه ، تکنولوژي هاي تجاري و
  • حمايت هاي مالي ، ايجاد مراکز تجاري و … )

روي هم ادامه حيات تجاري مستلزم فراهم آوردن مجموعه اي از شرايط امکانات، تسهيلات و تأسيسات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوق گوناگون است که به صورت منظومه اي در ارتباط با يکديگر هستند. مقايسه نظامهاي اجتماعي معاصر بر حسب نوع نظام سياسي يک جامعه ماهيت سياست گذاري فرهنگي و اتخاذ سياست هاي فرهنگي نيز تغيير مي کند.

شک نيست  که ايجاد مجموعه هاي تجاري يکي از طرق وصول به اهداف ملي است و از زمان قديم و به روش هاي مختلف در بين مردم و جوامع، رواج داشته است.

به طور خلاصه امر مبادله ي تجاري در گذشته به واسطه ي مناسبت هاي اجتماعي و تجمع در مراکز عمومي شهري و … صورت مي‌گرفت و در زمان خود موفقيت هاي شاياني داشته است.

به طور خلاصه امر مبادله ي فرهنگي در گذشته به واسطه ي مناسب هاي اجتماعي (مراسم آييني، مذهبي، قهوه خانه ها،  فعاليت و تجمع در مراکز عمومي شهري و … ) صورت مي گرفت و در زمان خود موفقيت هاي شاياني داشته است.

ولي با ظهور انقلاب صنعتي در غرب و سپس رسوخ آن و بازتابش هايش در کشورهاي جهان سوم که ما هم يکي از آنها هستيم، اين مهم (مبادله ي تجاري) دستخوش تحولات بنيادي شد. پيدايش نظام هاي جديد فکري که در جهت توسعه ي سريع جوامع از جنبه اي متفاوت و عموماً در زمينه توسعه جوامع شهري و صنايع جديد و … بود.

پرسش هاي محوري درراستاي ايجاد يک مرکز شهر با شرايط مطلوب:

(الف)چگونگي ايجاد يک مجموعه تجاري(سيتي سنتر):[4]

رشـد چـشمگير در توسعه و گـسترش فعاليت هاي اقتصادي کشور طـي سالهاي اخـير، موجب تبديل ناطقي از استانها به مناطق صنعتي و تجاري شده است. انجـام اين فعاليت ها مستلزم احداث اماکني براي پاسخگويي به نيازهاي خدماتي آنان از مهمترين اقدامات ضروري به شمار مي‌رود. از عـمده نيـازهاي سـاکنين در منـاطق پرجمعيت، وجـود مـجتمـع‌هايـي بـراي خريد، مـايحـتاج روزمـره و استـفاده از فضاهاي ورزشي، تفريحي مي‌باشد. در هـمين راسـتا مجتمع با عنوان(سيتي سنتر)مرکز شهر با رويکرد دستيابي به امکان ارائه مجموعه‌اي کامل از خـدمات تجاري، اداري، ورزشي و تفريحي شکل ميگيرد.

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --