دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی صنایع

عنوان : بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب

سازمان مدیریت صنعتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

 

موضوع:

بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب

استاد راهنما:

دکتر مهدیزاده

 

استاد مشاور:

دکتر حسینی

سال تحصیلی 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

فاضلاب به علت دارا بودن انواعی از آلاینده ها (میکروبی و شیمیایی ) به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات برای سلامتی انسان و محیط زیست به شمار می رود. در اثر مصرف آب ، فاضلاب تولید می گردد. کیفیت فاضلاب تولیدی به نحوه مصرف آب بستگی دارد.چنین ترکیبی برای آلودگی محیط زیست پتانسیل بالایی دارد و همچنین به علت دارا بودن میکرو ارگانیسم های بیماری زا باعث بروز انواع بیماریها می گردد.لذادر چند سال گذشته در کشور اجراي شبکه هاي جمع آوري و احداث تصفیه خانه فاضلاب از جمله طرحهاي مهم محسوب مي شود، بطوریکه علاوه بر گذاشتن اعتبارات لازم از محل اعتبارات عمومی دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن از بانک جهانی نیز دراین ارتباط وام هایی دریافت شده است. بنابراین با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب برای عملیاتی نمودن این پروژه ها در سطح شهرها لزوم تدوين اجراي برنامه هايي جهت استقبال مردم از سرمايه گذاري هنگفتي که براي احداث شبکه هاي فاضلاب شده است بيش از پيش مطرح مي کند.

کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوري فاضلاب می تواند علل ناکامي پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمي بررسي نمايد. در اين تحقيق که براساس نياز سازماني و زمينه هاي علمي و تجربيات محقق تبيين شده است، براساس نگرش سيستمي به پاسخ رفتاري مردم به بررسي مؤلفه هاي مؤثر در استقبال و عدم استقبال، بخش هاي فکري، شناختي ـ احساسي و رفتاري شناسايي و ارزيابي مي شود.

به طور خلاصه می توان گفت که مساله اصلی تحقیق حاضر آن است که عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب کدامند؟ که برای پاسخ به آن پرسشهایی طرح گردیده شد.

تحقيق حاضر از نظر روش یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است .كه جامعه آماری مشترکین آب و فاضلاب شهر جویبار به تعداد 8458 مشترک در سال 1387 می باشند.

   گروه نمونه شامل تعدادی ازمشتركين آب وفاضلاب شهر جویبارمي باشد كه با توجه به جدول  کرجسی مورگان حجم نمونه آنان به تعداد 368 نفر با توجه به پراکندگی آنان بر اساس مناطق تقسیم شده در سیستم مکانیزه امور مشترکین شرکت به صورت طبقه ای در هر منطقه انتخاب شده اند. پس از بررسی های انجام شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ضمن بحث در صحت فرضیه های مطرح شده، الویت بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح مشارکت مردمی بهمراه امتیازات مکتسبه به شرح ذیل دسته بندی گردیده شد و بدنبال آن پیشنهادهایی هم مطرح شد:

رتبه متغیرها میانگین امتیازات
1 اعطاي تسهيلات براي پرداخت مبالغ حقوق انشعاب فاضلاب 6.72
2 ميزان هزينه هاي مربوط به نصب و برقراري انشعاب فاضلاب 5.90
3 مقايسه هزينه دفع خدمات فاضلاب در مقايسه با ساير هزينه ها 4.96
4 کيفيت خدمات دفع فاضلاب شرکت 4.57
5 مدت زمان اجراي پروژه جمع آوري و دفع فاضلاب 4.41
6 آگاهي مردم از بالا رفتن سطح بهداشتي بواسطه اجراي طرح فاضلاب 4.23
7 تبليغات شرکت جهت ترغيب مردم د خريد اشتراک فاضلاب 2.79
8 آگاهي مردم از ضرورت اجراي طرح فاضلاب 2.42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه———————————————————————- 2

2-1- بيان مسئله —————————————————————– 3

3-1- اهميت موضوع————————————————————— 6

4-1- اهداف پژوهش————————————————————— 8

5-1- پرسش‌‌هاي اصلي پژوهش—————————————————— 8

6-1- فرضيه‌هاي پژوهش———————————————————– 9

7-1-  متغیرها —————————————————————-   10

8-1-  قلمرو تحقیق————————————————————-   10

9-1-  تعاریف اصطلاحات و مفاهیم ————————————————   11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه——————————————————————- 15

2-2- مبانی نظری تحقیق ——————————————————- 19

1-2-2- وضعیت آب در کره زمین————————————————- 19

2-2-2- سفره آب زیرزمینی—————————————————— 20

3-2-2- تقسیم بندی سفره‌های آب زیرزمینی—————————————- 21

4-2-2- مشکلات و آلودگی آبهای زیرزمینی—————————————– 23

5-2-2- فاضلاب چیست ؟——————————————————- 23

6-2-2- انواع فاضلاب———————————————————– 25

7-2-2- مهم ترين اجزای تشکيل دهنده فاضلاب————————————- 27

عنوان                                                                                                                              صفحه

8-2-2- سيستم های تصفيه فاضلاب شهری—————————————– 28

9-2-2- موارد استفاده فاضلاب تصفیه شده :—————————————– 38

10-2-2- رضایت مشتری——————————————————– 38

11-2-2- منافع دریافتی از سوی مشتری——————————————- 40

12-2-2- انتظارات مشتري——————————————————- 41

13-2-2- مشتري راضي – ناراضي – خشنود—————————————– 41

14-2-2- ارزش و استراتژي اثر بخش———————————————- 42

15-2-2- نتيجه گيري———————————————————- 42

16-2-2- مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان————————— 43

17-2-2- رفتار مصرف کننده—————————————————– 54

18-2-2 – متغير ساختاري——————————————————- 59

19-2-2- متغير فرهنگي——————————————————– 59

20-2-2- متغير اقتصادي——————————————————– 65

3-2- پیشینه تحقیق———————————————————— 66

فصل سوم: روش انجام تحقیق

1-3- مقدمه——————————————————————- 78

2ـ3- نوع تحقيق————————————————————— 78

3-3-جامعه آماری ————————————————————– 79

4-3- گروه نمونه و روش نمونه گیری ———————————————- 79

5-3- ابزار گردآوری داده ها —————————————————— 81

6-3- روایی و پایایی ابزار پژوهش————————————————– 83

7-3- روش‌‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها———————————————- 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

1-4- مقدمه——————————————————————- 90

2 -4 –  تجزيه و تحليل سوالات جمعيت شناختي نمونه هاي مورد مطالعه—————– 90

3-4-  توصیف نتایج بدست آمده از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل

نمونه ها بر اساس جنسیت ——————————————————- 95

4-4- توصیف نتایج بدست آمده از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل

نمونه ها بر اساس شغل افراد——————————————————- 104

5-4- توصیف نتایج بدست آمده از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل

نمونه ها بر اساس تحصیلات افراد————————————————– 119

6-4-توصیف نتایج بدست آمده از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل نمونه ها 133

7-4-توصیف نتایج بدست آمده از مجموع سوالات طرح شده برای متغیرها از کل نمونه ها—- 149

8-4- استفاده از آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه های مطروحه———————– 158

9-4-  اولویت بندی عوامل ——————————————————- 167

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5-خلاصه تحقیق————————————————————- 166

2-5-نتیجه گیری————————————————————— 168

1-2-5- ـ تحليل يافته ها براساس داده ها——————————————- 168

2-2-5- تحلیل یافته ها براساس آزمون فرضیات————————————– 171

3-5-مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات——————————————- 173

4-5-پیشنهادها—————————————————————– 175

5-5- توصیه به سایر محققان—————————————————— 177

فهرست منابع

پیوستها

 

1-1- مقدمه :

انسان و بسياري از موجودات به شيوه هاي مختلف فاضلاب توليد مي کنند که توليد آن بطور چشمگيري رو به افزايش است اين افزايش و توليد موجب بحرانهايي در زمينه محيط زيست گرديده است که حيات موجودات کره زمين را بامشکلات جدي روبرو ساخته است . توليد آلاينده هاي مختلف که هرروز برتعداد وتنوع آنها افزوده مي شود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلي ( آب ، خاک ، هوا ) با مقادير زياد مواد زايد به اشکال جامد ، نيمه جامد ، مايع و گاز مواجه شده ايم و اين بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگي را برخود و ساير موجودات تنگ نموده است. استفاده از چهل و هشت هزار ماده شيميايي در زندگاني روزمره که تاکنون تنها خاصيت سرطان زايي پانصد نوع آن به اثبات رسيده نوعي تهديد جدي براي محيط زيست وسلامت انسان به شماره مي رود.

براساس مطالعه [1]WHOسازمان بهداشت جهانی عدم توجه به جمع آوري ودفع مواد زائد ميتواند 32 مشکل زيست محيطي بوجود آورد . افراد جامعه بايد بدين باور برسند که علاوه بر رعايت موازين بهداشت فردي ملزم به حفظ بهداشت محيط پيرامون خود نيز هستند زيرا درصورت عدم رعايت اين موضوع سلامت آنها و سلامت ساير افراد جامعه در مخاطره خواهدافتاد. يکي از موارد مهم در زمينه حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب است که متأسفانه درخيلي از مناطق شهري و روستايي به دليل روشهاي نامطلوب جمع آوري ، محيط زندگي وسلامت افراد در معرض آلودگي وخطر قرار دارد.

از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکي مي زيسته که در آن کشاورزي و صنعت شاهد رشد زيادي نبوده است، جمع آوري پساب هاي حاصل از مصرف آب در اين جوامع مشکل عمده اي به شمار نمي رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشيني و تشکيل اجتماعات ، انسانها با مشکلات آلودگي محيط زيست و آبهاي سالم روبرو شدند. در اين هنگام يکي از عوامل مهمي که نقش برجسته اي در اين آلودگي ايفا مي کند، مسألة آلودگي ناشي از تخليه پسابهاي مايعي (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طريق چاه هاي جذبي و يا تخليه در کوچه و خيابانها دفع مي کنند، که اين امر موجب آلودگي شديد محيط زيست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومي مي شود

مساله فاضلاب و دفع بهداشتي آن مساله‌اي نيست كه بشر امروز با وجود پرداختن به موضوعات مختلف بتواند به راحتي از كنار آن بگذرد. سال 2008 از سوي سازمان ملل به عنوان سازماني مرجع و مورد اتفاق تمام جهانيان به نام سال « دفع بهداشتي فاضلاب » نامگذاري شد.

هم‌اكنون پساب هاي توليد شده در زيستگاههاي انساني بالاخص فاضلاب توالت‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي به معضل بزرگ سلامتي و تندرستي جهانيان تبديل شده و زندگي 6/2 ميليارد انسان به دليل عدم دسترسي به اين امكانات در معرض تهديد جدي قرار دارد.

برخلاف پيشرفت هايي كه در مورد دسترسي مردم جهان به آب سالم بدست آمده ، دسترسي به خدمات فاضلاب عقب مانده است.

عدم دسترسي به خدمات بهداشتي مناسب نه تنها منزلت افراد كم درآمد شهري را خدشه دار مي كند بلكه سلامتي آنها را نيز به خطر مي اندازد. رابطه ي بين درآمد پايين شهروندان و سطح پايين سلامتي آنها عمدتاً ناشي از كمبود وسايل بهداشتي و نيز كمبود آب سالم مي باشد.

كشورها در حال پي بردن به اين واقعيت هستند كه خدمات بهداشتي از اولويت‌هاي توسعه ملي مي باشند كه نياز به راهكارها و بودجه كافي دارد. براي بهبود كيفيت آب و خدمات بهداشتي كه جمعيت بيشتري را پوشش دهد نياز به سرمايه گذاري دارد.

مشاركت مردمي در مديريت آب و خدمات فاضلاب همراه با به كارگيري تكنولوژي ساده كه نگهداري از آن آسان باشد مي تواند برگشت سريع سرمايه و دسترسي يكسان افراد به خدمات را در پي داشته باشد.

 

 2-1- بيان مسئله

فاضلاب به علت دارا بودن انواعی از آلاینده ها (میکروبی و شیمیایی ) به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات برای سلامتی انسان و محیط زیست به شمار می رود. اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب در محیط های مختلف که افراد بیشتری در تماس با آن می باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

در اثر مصرف آب ، فاضلاب تولید می گردد. کیفیت فاضلاب تولیدی به نحوه مصرف آب بستگی دارد.چنین ترکیبی برای آلودگی محیط زیست پتانسیل بالایی دارد و همچنین به علت دارا بودن میکرو ارگانیسم های بیماری زا باعث بروز انواع بیماریها می گردد.لذادر چند سال گذشته در کشور اجراي شبکه هاي جمع آوري و احداث تصفیه خانه فاضلاب از جمله طرحهاي مهم محسوب مي شود، بطوریکه علاوه بر گذاشتن اعتبارات لازم از محل اعتبارات عمومی دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن از بانک جهانی نیز دراین ارتباط وام هایی دریافت شده است.

بنابراین با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب برای عملیاتی نمودن این پروژه ها در سطح شهرها لزوم تدوين اجراي برنامه هايي جهت استقبال مردم از سرمايه گذاري هنگفتي که براي احداث شبکه هاي فاضلاب شده است بيش از پيش مطرح مي کند.

از آنجایی که ماهیت طرح های فاضلاب به صورت انتفاعی می باشد یعنی پس از بهره برداری این طرح ها شرکت آب و فاضلاب می بایستی اصل و بهره پولی که دولت و همچنینی بانک جهانی بعنوان یکی از سرمایه گذاران طرح بصورت وام در اختیار شرکت قرار داده ، برگرداند ، لزوم حمایت بخش های مردمی با خرید انشعاب فاضلاب بیشتر متجلی می شود. بنابراین اتخاذ شیوه هایی که بتوان سطح مشارکت مردمی را در اجرای این پروژه ها با خرید انشعابات فاضلاب، ترغیب نمود، بسیار با اهمیت می باشد.

هم اکنون یکی از مشکلات بزرگی که متولیان امراحداث و توسعه شبکه فاضلاب یعنی شرکت آب و فاضلاب ها با آن دست به گریبان هستند عدم استقبال مردم در خرید انشعاب فاضلاب می باشد که این موضوع به عنوان یک معضل اساسی نمود پیدا کرده است.

بنابراين، شناخت الگوهاي رفتار مشترکين (شهروندان)، وضع قوانين مناسب و تشويق حمايت از سرمايه گذاري هاي انجام شده، ايجاد الزامات فني و مالي و استفاده از تکنولوژي هاي نوين در روش هاي اجرا، اجراي تبليغات و آموزش هاي مناسب از اهداف برنامه هاي مزبور است.

کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوري فاضلاب می تواند علل ناکامي پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمي بررسي نمايد. در اين تحقيق که براساس نياز سازماني و زمينه هاي علمي و تجربيات محقق تبيين شده است، براساس نگرش سيستمي به پاسخ رفتاري مردم به بررسي مؤلفه هاي مؤثر در استقبال و عدم استقبال، بخش هاي فکري، شناختي ـ احساسي و رفتاري شناسايي و ارزيابي مي شود.

به طور خلاصه می توان گفت که مساله اصلی تحقیق حاضر آن است که عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب کدامند؟

 

 

 

3-1- اهميت موضوع    

از نظر تاريخي اولين اجتماعات بشري در نقاطي بوجود آمده که مقاديري آب وجود داشته و اجتماعات کليه نيازهاي خود را از آن تأمين مي کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزي، هم مصرف آب ناچيز بوده و هم مسائل آلودگي از طريق تخليه دور ريزهاي مايعي، در اجتماعات مشکلات اساسي بوجود نمي آورد.

ولي به مرور با توسعه شهر نشيني و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنايع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزي براي تأمين مواد غذايي مورد نياز روز به روز تهيه و تأمين آب با مشکلات زيادي مواجه گرديد.

مخصوصاً تخليه فاضلاب هاي جوامع شهري و صنعتي، آبهاي سالم و محيط زيست انساني را با مشکلات زيادتري مواجه نمود.

بدين ترتيب بايد اذعان نمود که غم انگيز ترين تغييري که در طبيعت از طريق فعاليت هاي انسان در زندگي اجتماعي و صنعتي در اکو سيستم بوجود مي آيد و جنبه ويرانگري دارد و با توسعه شهرها و صنايع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده مي شود آلودگي محيط زيست است. در بعضي از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دريا و بعلت بالا آمدن سطح آبهاي زير زميني دفع فاضلاب در چاههاي جذبي امکان پذير نمي باشد.

بنابراين در اين شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب هاي توليدي را در خيابانها و کوچه ها تخليه مي کنند که اين امر باعث آلودگي شديدمحيط زيست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومي مي شود. بهترين مثال در اين مورد شهر جويباردر وضعيت موجود است و با احداث تصفيه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوري فاضلاب اميد آن مي رود فاضلاب خانگي شهروندان جمع آوري شده و پس از تصفيه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزي … بکار رود. شايد مهمترين اهميت بررسي جمع آوري فاضلاب بهره مندي از شهري سالم و با محيطي بهداشتي براي شهروندان باشد که اين مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذير است.

در دنياي پويا و پر از تغيير و تحول امروزي يکي از بارزترين ويژگي هاي آن تغيير و تحولاتي است که در تفکر ايدئولوژي ارزش هاي اجتماعي، روشهاي انجام کار و بسياري از پديده هاي زندگي به چشم مي خورد. همچنين ارائه محصولات با کيفيت برتر و تأمين خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بيشتر همراه با جلب رضايت مشترکين در شرکت هاي خدماتي مي شود که شرط اصلي بقاي آنها محسوب مي شود.

اين امر باعث شده است که با توجه به سرمايه گذاري عظيمي که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر جویبار صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوري فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهاي زير زميني و ايجاد تأثيرات سوء ناشي از دفع فاضلاب خانگي به روش چاههاي جذبي و آلودگي محيط زيست انساني، بسيار ضروري و در اولويت پروژه هاي مهم کشور قرار گيرد تا نسبت به جمع آوري فاضلاب خانگي در شهرها یکی پس از دیگری اقدام گردد.

چون اعتبار تخصيص داده شده به شرکت هاي آب و فاضلاب از طريق دولت به عنوان وام محسوب مي شود لذا بايستي بعد از اتمام بخش هائي از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداري از حجم سرمايه گذاري توسط فروش اشتراک فاضلاب برگشت داده شود. موضوع يادشده به عنوان تحقيق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنين نتايج مثبت آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته تا به تبع آن به ترغیب هر چه بیشتر آنان به مشارکت در انجام طرح با خرید انشعابات فاضلاب، بپردازیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --