دانلود سمینار کارشناسی ارشد مکانیک: تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

با عنوان : تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت با انباشتگی جزئی محیط متخلخل

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
” M.Sc” پا يان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
عنوان:
تحليل توليد آنتروپي در جريان كوئت
با انباشتگي جزئي محيط متخلخل

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
تحليل توليدآنتروپي ابزاري كاربردي جهت بهينه كردن تبديل انرژي در يك سيستم و
شناسايي عناصر موثر سيستم است. محيط متخلخل در شبيه سازي رسوبات و افزايش انتقال
حرارت در مبدلهاي حرارتي كاربردوسيعي دارد.
در اين مجموعه حل تحليلي توليد آنتروپي در يك انباشتگي جزئي محيط متحلخل كانال
محدود شده با دو صفحه موازي در جريان كوئت مورد بررسي قرار گرفته است.جريان در
محيط متخلخل با استفاده مدل دارسي در معادله مومنتوم بيان مي شود.دماي ديواره
ثايت به عنوان شرايط مرزي حرارتي در نظر گرفته مي شود.پروفيل سرعت ، دما ،
عدد ناسلت و توليد آنتروپي با ساده كردن و حل معادلات ديفرانسيلي با تخمينهاي قابل
قبول بدست مي آيد. البته پروفيل دما و عدد ناسلت و توليد آنتروپي با در نظر گرفتن مقدار
عدد بي بعد اكرت (كوچك و بزرگ ) ساده مي گردد.
نتايج بدست آمده با نتايج كارهاي انجام شده در قبل با شرايط مختلف همخواني دارد.

مقدمه:
امروزه افزايش آگاهي از محدوديت منابع انرژي و همچنين افزايش تقاضاي مصرف انرژي از
يك طرف و وجود اتلاف انرژي قابل ملاحظه در سيستم هاي حرارتي از طرف ديگرجوامع
علمي را بر آن داشته است تا با برر سي سيستم هاي انرژي ، در پي راهكارهايي براي كاهش
اتلاف از اين سيستم ها باشند . هميشه انتقال حرارت با توليد آنتروپي همراه است كه اين
خود يكي از راه هاي تخريب قابليت انجام كار مي باشند .
لذا درك بازگشت ناپذيري در فرايند انتقال حرارت و سعي در درك مكانيزم توليد آنتروپي ،
حس مهندسي را تقويت مي كند . به عنوان مثال يك مبدل حرارتي با طراحي خوب ، به
معني دارا بودن بيشترين بازدهي ترموديناميكي است واين ميسر نمي شود مگر باكمترين
توليد آنتروپي يا كمترين تخريب قابليت انجام كار .
هنرتعديل فرآيند جابجايي كه منجر به حداقل رساندن تخريب قابليت انجام كار مي شود،
يكي از ابعاد كاربردي بهينه كردن توليد آنتروپي مي باشد. بازگشت ناپذيري عاملي است كه
باعث افزايش كار هدر رفته و كاهش كار مفيد و پتانسيل انجام كار سيستم مي شود .

فصل اول

مقدمه و تاريخچه كارهاي انجام شده:
امروزه افزايش آگاهي از محدوديت منابع انرژي و همچنين افزايش تقاضاي مصرف انرژي از يك طرف و
وجود اتلاف انرژي قابل ملاحظه در سيستم هاي حرارتي از طرف ديگرجوامع علمي را بر آن داشته است تا
با بررسي س يستم هاي انرژي ، در پي راهكارهايي براي كاهش اتلاف از اين سيستم ها باشند . هميشه
انتقال حرارت با توليد آنتروپي همراه است كه اين خود يكي از راه هاي تخريب قابليت انجام كار مي باشند.
لذا درك بازگشت ناپذيري در فرايند انتقال حرارت و سعي در درك مكانيزم توليد آنتر وپي ، حس
مهندسي را تقويت مي كند . به عنوان مثال يك مبدل حرارتي با طراحي خوب ، به معني دارا بودن
بيشترين بازدهي ترموديناميكي است واين ميسر نمي شود مگر باكمترين توليد آنتروپي يا كمترين تخريب
قابليت انجام كار .
هنرتعديل فر آيند جابجايي كه منجر به حداقل رساندن ت خريب قابليت انجام كار مي شود، يكي از ابعاد
كاربردي بهينه كردن توليد آنتروپي مي باشد . بازگشت ناپذيري عاملي است كه باعث افزايش كار هدر
رفته و كاهش كار مفيد و پتانسيل انجام كار سيستم مي شود .
ازآنجا كه ميزان توليد آنتروپي بيانگر ميزان بازگشت ناپذيري سيستم م ي باشد به وسيله قانون دوم
ترموديناميك بر روي سيستم ها مي توان با كمينه كردن توليد آنتروپي ، افت هاي اصطكاكي وحرارتي را
به حداقل رساند .

اكثر فر آيند هاي انتقال حرارت جابجايي شامل دو نوع بازگشت ناپذيري مي باشند . يكي در ارتباط با
ترم اصطكاكي و تلفات لز جتيي سيال و ديگري متناسب با ميزان انتقال حرارت به واسطه يك گراديان
دماي محدود مي باشد .
توليد آنتروپي در سيستم هاي تبديل انرژي به وسيله بيجان بحث شده است و خط مشي آناليز قانون دوم
ترموديناميك را در طراحي سيستم هاي حرارتي به طور دقيق بيان كرده وگام هاي اصلي در
زمينه بررسي توليد آنتروپي در سيستم هاي عملي را نيز به طور واضح مدون نموده است .او در يكي از
آخرين آثارش به طور اجمالي بر كارهاي انجام شده در زمينه توليد آنتروپي در سيستم هاي انرژي مروري
كرده است و مي توان آن را كتاب مرجعي در اين زمينه دانست.

تعداد صفحه: 131

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *