دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : الگوریتم ژنتیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي

عنوان:

الگوريتم ژنتيك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

مدل سازي به معناي استخراج روابط بين پديده هاي مرتبط با هم و ارايه يك سيستم پويا است، تا امكان پيشگويي تغييرات پديده يا پديده ها نسبت به زمان، مكان و غيره به وجود آيد. ساخت مدل بر پايه كشف روابط منطقي و شناخت و تفسير اين روابط امكان پذير مي گردد.

بهينه سازي عبارت است از جستجو براي يك سياست بهره برداري انعطاف پذير كه مقدار تابع هدف را مينيمم يا ماكزيمم مي كند. اين واژه داراي يك مفهوم رياضي است. به طور ساده م يتوان گفت در شرايط بهينه، سود خالص حاصل از عملكرد سيستم حداكثر خواهد بود به عبارت ديگر حالتي از عملكرد سيستم مورد جستجو قرار م يگيرد كه در آن محصول توليد شده حداكثر سود خالص را تضمين نمايد. به تعبير رياضي بهين هسازي سيستم به دنبال حداكثر نمودن يك تابع ضمني مانند U است كه در آن شرايط و محدوديت هايي مانند F وجود دارد.

الگوريتم ژنتيك نوع خاصي از الگوريتمهاي تكامل است كه از تكنيكهاي زيس تشناسي مانند وراثت و جهش استفاده مي كند.

الگوريتمهاي ژنتيك معمولاً به عنوان يك شبيه ساز كامپيوتر كه در آن جمعيت يك نمونهٔ انتزاعي (كروموزوم ها) از نامزدهاي راه حل يك مسأله بهينه سازي به راه حل بهتري منجر شود، پياده سازي مي شوند.همانطور كه قبلا گفتيم، به طور سنتي راه حل ها به شكل رشته هايي از 0 و 1 بودند، اما امروزه به گونه هاي ديگري هم پياده سازي شده اند. فرضيه با جمعيتي كاملاً تصادفي منحصر بفرد آغاز مي شود و در نسل ها ادامه مي يابد. در هر نسل گنجايش تمام جمعيت ارزيابي مي شود، چندين فرد منحصر در فرايندي تصادفي از نسل جاري انتخاب مي شوند (بر اساس شايستگي ها) و براي شكل دادن نسل جديد، اصلاح مي شوند (كسر يا دوباره تركيب مي شوند) و در تكرار بعدي الگوريتم به نسل جاري تبديل مي شود.

مقدمه

در مسائل تصميم گيري به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر مي توان مسئله را به صورت يك مدل رياضي تبديل نمود و از روش هاي بهينه سازي موجود بهره جست. تبديل يك مسئله تصميم گيري به يك مدل رياضي، مدل سازي ناميده مي شود. به طور كلي مدل سازي سيستم ها به دو منظور شبيه سازي و بهينه سازي انجام مي گيرد.

مدل هاي بهينه سازي كه مبتني بر الگوريتم هاي رياضي اي هستند كه قادر به تعيين بهترين و بهينه ترين راه حل براي مسائل مي باشند. و اين راه حل ها از دقت بالايي برخوردار بوده و باعث افزايش منافع مي شوند. اين مدل ها مي توانند خطي يا غير خطي باشند. در حاليكه مدل هاي شبيه سازي به پيش بيني عملكرد سيستم با توجه به مقادير متغيرهاي داده شده توسط كاربر محدود است، مدل هاي بهينه سازي به صورت خودكار به جستجوي يك گروه بهينه از بين مقادير متغيرهاي تصميم مي پردازند.

الگوريتم ژنتيك يكي از روشهاي جديد بهينه سازي است كه بيشتر براي بهينه سازي مسائل بسيار پيچيده و غير خطي به كار مي رود. اساس اين روش بر مبناي فرايند تكامل است.

در واقع اساس اين روش بر پايه اصل “سير تكاملي جانداران در طبيعت”يا “انتخاب طبيعت” است.

در همه مسائل، الگوريتم ژنتيك به وسيله تابع هدف خود كه از نوع ماكزيمم است، نقطه بهينه را در مسئله ميابد.

الگوريتم هاي ژنتيك تفاوت بسيار زيادي با روش هاي بهينه سازي قديمي دارند. در اين الگوريتم بايد فضاي طراحي به فضاي ژنتيك تبديل شود. بنابراين الگوريتم هاي ژنتيك با يك سري متغيرهاي كدشده كار مي كنند. مزيت كار با متغيرهاي كدشده در اين است كه اصولاً كدها قابليت تبديل فضاي پيوسته به فضاي گسسته را دارند. يكي از تفاوت هاي اصلي اين روش با روش هاي قديمي بهينه سازي در اين است كه الگوريتم ژنتيك با جمعيت يا مجموعه اي از نقاط در يك لحظه خاص كار مي كند.

روش الگوريتم ژنتيك ضمن آن كه هزينه نسبتاً زيادي در مقايسه با ساير روش هاي بهينه سازي دارد، در پروژه هاي چند منظوره و پيچيده كاربرد داشته و نسبتا سريع به جواب مي رسد.

تعداد صفحه : 50

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]