دانلودپایان نامه ارشد رشته مکانیک:مقايسه عملكرد روشهاي مختلف انتقال حرارت تابشي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک  با عنوان :   مقايسه عملكرد روشهاي مختلف انتقال حرارت تابشي  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :
مقايسه عملكرد روشهاي مختلف انتقال حرارت تابشي دركوره ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
 جهت آناليز انتقال حرارات در بويلرها روشهاي مختلفي از جمله كوره طويل، محفظه احتراق كاملاً آميخته،
ناحيهاي و شار وجود دارد، در مطالعه حاضر اين روشها شرح داده شده اند.
براي مقايسه بين آنها از يك كوره نمونه با ابعاد ارتفاع 90 ft، عرض 30 ft، طول22 ft كه داراي 12 مشعل مي
باشد استفاده شده، كه نتايج آن در فصل 5 آورده شده است.
نتايج بدست آمده در اين بررسي و همچنين مطالعات ديگر نشان مي دهد كه روش ناحيه اي Hottel تكنيك
مفيدي جهت بررسي آناليز انتقال حرارتي در كوره ها مي باشد.
كلمات كليدي
بويلر- انتقال حرارت تابشي – – توزيع شار حرارتي – دبي بخار توليدي

مقدمه:
دو وظيفه اساسي بخش تابشي كوره، احتراق سوخت و انتقال انرژي به سيال فرايند است . بـر حـسب ظرفيـت
كوره، كيفيت كوره،كيفيت سوخت، نوع طراحي و هزينه هاي كلي كوره، دو عمل مذكور مـي توانـد در يـك بخـش
مجزا ويا در دو بخش مجزا صورت گيرد. اگر ظرفيت كوره كم باشد يا كيفيت احتراقـي سـوخت نـازل باشـد، بـراي
جلوگيري از سرد شدن گازها قبل از تكميل واكنشهاي احتراق، در ابتـدا احتـراق در يـك محفظـه و سـپس انتقـال
حرارت در محفظه ديگر بوقوع مي پيوندد.
تلفيق فرايندهاي احتراق و انتقال حرارت در يك محفظه منفرد باعث پيچيدگي عمليات ك وره شده و مستلزم
تنظيم دقيق توزيع فلاكس حرارتي به سيال فرايند است.
اگر ظرفيت كوره زياد باشد، تفكيك بخشهاي احتراق و انتقال حرارت از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبـوده
و باعث ازدياد مخارج كل مي شود. بدين سبب در كوره هاي صنعتي عمل احتراق و انتقال حـرارت توامـاٌ در يـك
محفظه صورت مي گيرد.
ايجاد مدل رياضي براي پيش بيني متغير هاي طراحي و عملياتي در طي فرايندهاي احتراق و انتقـال حـرارت
بسيار پيچيده بوده و عموماً تكيه بر تجارب عملي دقيق، نتايج رضايتبخشي را بدنبال دارد. بطور كلـي سـه مـدل در
طراحي كوره ها در نظر گرفته مي شود:
الف- كوره طويل
ب- محفظه احتراق كاملاً يكنواخت
ج- روش منطقه اي
كه درفصلهاي4-3-2 هر يك از اين روشها بررسي مي گردند.

كوره چيست ؟
كوره داراي تجهيزاتي است كه توسط آنها، درون يك محفظه عايق، حرارت ناشي از احتـراق سـوخت، بـه سـيال
فرايند منتقل مي گردد. سيال فرايند در لوله هايي جريان دارد كـه عمومـاً در امتـداد جـداره هـا و سـقف محفظـه
احتراق نصب شده اند. عامل اصلي انتقال حرارت مكانيزم تشعشع مي باشد.
وظيفه اصلي كوره، تامين حرارت معيني به سيال فرايند، تحت درجه حرارتهاي بالا مي باشد. اين عمل بايـستي
بدون افزايش بيش از حد حرارت، در نقطه معيني از سيال و يا اجزاء بدنه كوره انجام شود. به عبارت ديگـر، حـرارت
بايد حتي الامكان بصورت يكنواخت توزيع گردد.

تعداد صفحه :49

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *