دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:مقایسه فنی و اقتصادي روشهاي تولید گندلۀ سنگ آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : مقایسه فنی و اقتصادي روشهاي تولید گندلۀ سنگ آهن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان:
مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادي روشهاي تولید گندلۀ سنگآهن در دو مجتمع
گندلهسازي اردکان یزد و فولاد مبارکۀ اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 در صنایع تغلیظ کانیها و همچنین در حمل و نقل آنها، دانههاي بسیار ریز از کانیهاي آهندار بوجود خواهد آمد
که این ذرات ریز را نمیتوان به سادگی در صنایع تولید فولاد مورد استفاده قرار داد. مواد و کانیهاي آهنداري که
براي افزایش عیار آهن اجباراً باید آنها را تا حدود 60 میکرون خرد نمود از ارزش زیادي برخوردارند و این کنسانتره-
هاي با ارزش را نمیتوان مستقیماً در کورههاي بلند یا احیاء مستقیم براي تولید فولاد مصرف نمود. لذا طی فرآیندي
خاص چنین کنسانترهاي را به گندله تبدیل مینمایند. از این مواد ریز با مواد چسبنده دانههاي گلوله مانندي درست
میکنند و آنان را گندله یا پلت
1
خام مینامند.
 براي تولید گندلۀ خام، نرمۀ سنگ آهن و مواد افزودنی که حدود 90 درصد آن زیر 325 مش (معادل 45
میکرون) است با محلولهايتر کننده مانند آب جهت دستیابی به شکل کروي، در دستگاههاي گندلهساز به چرخش
درآورده میشوند تا گندلۀ خام تولید گردد. سپس گندلههاي خام را جهت سخت شدن در آتمسفر اکسیدکننده به
دقت تا زیر دماي نرم شدن سنگ آهن در تجهیزاتی حرارت داده میشوند تا نخست خشک و سپس پخته شوند،
بطوریکه درجه تخلخل آنها کاهش نیابد.
در این تحقیق بر مبناي مطالعات صورت گرفته از کتب و مجموعه مقالات مختلف و با توجه به تحلیلهاي فنی انجام
شده در زمینه روشهاي تولید گندله و بخصوص تکنولوژيهاي پخت این فراوردة میانی جهت تولید فولاد به نتایج
بسیار روشنی از دید فنی حاصل شد. در نهایت بر مبناي مقایسههاي انجام شده از دید فنی در رابطه با روشهاي
تولید گندله سنگ آهن، نتایج بدست آمده از این تحقیق را میتوان به عنوان ابزاري جهت تصمیمگیري مطلوبتر
مورد استفاده و بهرهبرداري قرار داد.

١
 – Pellet
٢
مقدمه:
 کانیهاي موجود در پوسته زمین به جهت اهمیت و ارزشی که براي انسانها به همراه داشته اند همـــواره مورد
توجه انسان بوده است و تلاش براي یافتن کانسارهاي جدید و یا گسترش و استفاده هر چه بیشتر از کانســـارهاي
موجود همچنان ادامه دارد.
 با توجه به پیشـــرفت روز افزون تکنولوژي و استفاده از این مواد در صنایع مختلف به عنوان ماده اولیه یا مواد
مورد نیاز هماکنون کانیهاي اقتصادي یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر مملکت محسوب میشوند.
یکی از مهمترین موادي که در صنعت و رشد اقتصادي یک کشور نقش بسزایی دارد، آهن میباشد. کانیهاي آهندار
جز لاینفک و مهمترین ماده در صنایع فولادسازي هر کشور است، صنعت فولاد هماکنون جز صنایع مهم و
استراتژیک کشورها میباشد که بی شک در توسعه و پیشرفت آن کشور نقش بسزایی دارد. همچنین قابل ذکر است
که صنعت فولاد از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را صنعت مــادر نیز مینامند.
 فراوانی مواد آهندار در طبیعت به حدي است که این عنصر در ردهبندي فراوانی فلزات چهارمین فلز موجود در
پوسته زمین به شمار میرود . پراکندگی کانسارهاي آهن به صور مختلف ماگمایی و گرمابی و رسوبی است که از
نظر ارزش اقتصادي نوع ماگمایی و رسوبی اهمیت زیادي دارند .
 بعلت فراوانی مواد آهندار در پوسته زمین تقریباً در تمام قارههاي کره زمین کانسارهاي آهن یافت میشود و به
همین جهت این کانسارها کم و بیش در هر کشوري اکتشاف و بهرهبرداري میگردد.
 ترکیبات مختلف آهن به صورتهاي بسیار مختلفی وجود دارند که از میان این ترکیبات بیشمار تنها کانیهاي
معدودي از نظر اقتصادي حائز اهمیت میباشند بعضی از این ترکیبات عبارتند از :
– مگنتیت : با فرمول (Fe۳O۴): این کانی یک ترکیب اکسیدي آهن است که داراي وزن مخصوص 5/7 و به رنگ
سیاه می باشد. در سیستم بلور شناسی به صورت کوبیک متبلور می شود و داراي بیشترین ارزش اقتصادي در بین
کانیهاي آهن است. این کانی داراي خصوصیت مغناطیسی بسیار بالایی میباشد و به شدت خاصیت مغناطیسی از
خود نشان میدهد.
– هماتیت : با فرمول (Fe۲O۳): این کانی نیز یک ترکیب اکسیدي آهن است که داراي وزن مخصوص 5/2 و به رنگ
قهوهاي میباشد. در سیستم بلورشناسی به صورت تتراهدرال متبلور میشود و بعد از مگنتیت از ارزش اقتصادي
٣
بیشتري برخوردار است متاسفانه بازیابی و فرآوري آهن از این کانی در کشورما تاکنون انجام نمیشد، هر چند
تحقیقاتی در این زمینه در حال شکلگیري است که بهترین مثال آن استفاده از کنسانتره هماتیتی در طرح گندله
سازي شرکت گلگهر است که جهت بازیافت و فرآوري آهن از باطله هماتیتی، طی فرایند خاصی کنسانتره هماتیتی
تولید میشود.
 شاید به جرات بتوان گفت که دو کانی فوق مهمترین و اقتصادي ترین کانی هاي آهن میباشند هر چند که
کانیهاي دیگري نیز از آهن در طبیعت وجود دارند که از لحاظ اقتصادي چندان مهم نیستند مثل سیدریت،
لیمونیت، گوتیت، شاموزیت و…
 عیار کانسارهاي آهن ایران را بین 50 تا 60 درصد برآورد مینمایند. از نظر میزان عیار آهن معادن آهن ایران از
وضعیت مطلوبی در سطح جهان برخوردار هستند. مهمترین کانیهایی که همراه کانیهاي آهن یافت میشوند کانیهاي
ایلمنیت و آپاتیت و گاهی سولفیدها و کانیهاي مختلف مس میباشد که بسته به نوع کانسار (ماگمایی یا رسوبی یا…)
کانیهاي پاراژنز همراه کانۀ آهن تغیر میکند .
 در حال حاضر پنج سازند آهنی در ایران شناخته شده است این سازندها عبارتند از :
الف) مگنتیت
ب ) مگنتیت – هماتیت
ج ) هماتیت – سیدریت
د ) لیمونیت

تعداد صفحه :213

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

 

3 فکر می‌کنند “دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:مقایسه فنی و اقتصادي روشهاي تولید گندلۀ سنگ آهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *