دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:برنامه ريزي توليدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته معدن با عنوان : برنامه ريزي توليدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
 دانشكده تحصيلات تكميلي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد” M.Sc”
 مهندسي معدن- اكتشاف

عنوان :
برنامهريزيتوليد معدن آهن سنگان (آنومالي A ه ب) وسيله نرمافزاهاي NPVScheduler و
Whittle 4x

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
در عمليات معدنكاري روباز، استخراج منابع بايستي بهصورت يك برنامه زمانبندي شده درآيد، بهطوريكه اين
برنامه هم بتواند ارزش پروژه را به حداكثر برساند و هم بتواند عمليات استخراج را در طول عمر معدن به
صورت متعادل شده درآورد. جهت انجام چنين كار سنگين و حجيمي استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري لازم
و ضروري به نظر مي رسد. وجود نرم افزارهايي مانند Whittle4x و NPVScheduler و استفاده از
الگوريتمهاي برنامهريزي ابتكاري موجود در آنها عمليات برنامهريزي توليد معادن را بسيار آسانتر كردهاند. در
اين پايان نامه برنامهريزي توليد معدن آهن سنگان با استفاده از آخرين و معتبرترين اطلاعات موجود و استفاده از نرم
افزارهاي Whittle4x و NPVScheduler و محدوديتهاي موجود از قبيل توليد سالانه ماده معدني، مقدار
باطلهبرداري مناسب، عيار خوراك كارخانه و محدوديتهاي فيزيكي، انجام گرفته است. مطالعات نشان ميدهد
كه قيمت آهن حساسترين پارامتر اقتصادي ميباشد لذا تعيين دقيق قيمت آهن براي ارتقاء ارزش خالص فعلي
ضروري ميباشد. در نهايت بعد از انجام عمليات بهينهسازي و برنامهريزي توليد، ذخيره معدن آهن سنگان(
آنوماليA) بيش از 141 ميليون تن كانسنگ قابل برداشت برآورد شده است كه بيش از 55 ميليون تن آن در
طي مدت حدود 23 سال با ارزش فعلي بيش از 170 ميليارد تومان استخراج خواهد شد

مقدمه :
ارزش اقتصادي هر معدن به برنامهريزي و مديريت آن معدن وابستگي زيادي دارد. افت عيار متوسط، افزايش
هزينههاي معدنكاري و توجهات زيست محيطي، اين اطمينان را به ما ميدهد كه كه اين فاكتورها از مسائل مهم
برنامهريزي توليد معادن خواهند بود. عمليات و مديريت يك معدن روباز بزرگ باعمر چندين ساله يك كار
بسيار بزرگ و پيچيده ميباشد. تكنيكهاي بسيار زيادي براي بهينه سازي مسائل مهم در معدن ارائه شده است
اما برنامهريزي بهينه توليد در طول عمر معدن هنوز حل نشده باقي مانده است. تعيين پيت بهينه و برنامهريزي
معدن يك عمليات ديناميكي ميباشد. مسئله تعيين حد نهايي را ميتوان بوسيله الگوريتم گرافي لرچ و گروسمن
يا روش جريان شبكهاي پيكارد حل كرد. اين روشها بر پايه مدل بلوكي كانسار ميباشد. طراحي پيت بهينه نقش
مهمي را در برنامهريزيتوليد معادن ايفا مي .كند مسئله برنامه ريزي توليد با فضاي تركيبي از معدنكاري
واحدهايي بنام ماده معدني و باطله سروكار دارد كه اين واحدها داراي خصوصيات مربوط به خود ميباشند و
جايگاه مربوط به خود را دارند. تمامي محدوده مسئله كه جهت برنامهريزي توليد در نظر گرفته شده است
بوسيله يك ماتريس سه بعدي نشان داده ميشود كه بنام مدل بلوكي شناخته ميشود. هر جزء از اين ماتريس
(يك بلوك) داراي حجم، مكان مربوط به خود و مقدار ماده معدني تخمين زده شده ميباشد. مفهوم مسئله برنامه
ريزي توليد يعني تعيين ترتيب و توالي استخراج اين جزءها (بلوكها) در طول مدت زمان معين بهطوريكه ارزش
استخراج شده آنها به بالاترين حد خود برسد.
بيشتر مشكلات جهت يك برنامهريزي توليد مناسب ناشي از محدوديتهاي تحميلي ميباشد كه عبارتند از :
-1 محدوديتهايي كه مربوط به استخراج خود بلوكها ميباشند و در ارتباط با ساير بلوكها است (محدوديتهاي
ترتيبي ).
-2 محدوديتهايي كه اهداف كميت و كيفيت را مشخص ميكند (محدوديتهاي توليد ).
در معادن روباز محدوديتهاي ترتيبي مربوط به مسائل شيب معدن و طرز قرارگيري بلوكها بر روي يكديگر مي شود
و محدوديتهاي توليد مربوط به مسائل مقدار توليد، كيفيت آن و ساير مسائل ديگر مي باشد. بهينهسازي و برنامه
ريزي مدل زمين شناسي معمولا يك كار وقت گير ميباشد، در اين رابطه تكرار و تغيير پارامترهاي عملياتي كه
باعث بهينه سازي نتايج ميشوند، كار بسيار طاقت فرسايي ميباشد .
3
مدلسازي عمليات بهينه سازي، يك تدبير هوشمندانه را جهت فراهم كردن اين عمليات طلب ميكند. در اين
پ اياننامه پس از معرفي معدن آهن سنگان و نرمافزارهايWhittle 4x و NPVScheduler با استفاده از دو نرمافزار
فوقالذكر و همچنين كمك گرفتن از نرم افزار DatamineStudio طراحي محدوده نهايي و برنامهريزي معدن
آهن سنگان انجام و نتايج آن با يكديگر مقايسه خواهند شد د. ر مرحله اول با استفاده از اين دو نرم افزار و با استفاده
از الگوريتم لرچ و گروسمن، محدوده نهايي پيت بدست آورده مي شود و پيتهاي لانه اي توليد خواهد شد. در نهايت
با استفاده از داده هاي ورودي و الگوريتمهاي ابتكاري بكار برده شده در اين نرمافزارها، برنامهريزي توليد
معدن آهن سنگان انجام خواهد شد.در اين پايان نامه اهداف زير دنبال مي شود :
-1 ارا ئه يك برنامه جامع توليد
-2 افزايش NPV معدن از طريق يك برنامه ريزي هوشمندانه
-3 ارائه روش كلي برنامه ريزي توليد معادن
-4 تعيين حساسترين پارامتر اقتصادي از طريق آناليز حساسيت
-5 نتايج وپيشنهادات سازنده در راستاي ارتقا NPV معدن

تعداد صفحات :136

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

59 فکر می‌کنند “دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:برنامه ريزي توليدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *