دانلودپایان نامه ارشدرشته مکانیک:لایه مرزي و نیروي پسا و برآدر جریان سیال اطراف جسم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :    لایه مرزي و نیروي پسا و برآ در جریان سیال اطراف جسم     در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
لایه مرزي و نیروي پسا و برآ در جریان سیال اطراف جسم و روش هاي کاهش
نیروي پسا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در اواخر قرن نوزدهم، مکانیک سیالات به دو شاخه مجزا تقسیم شده بود که هیچ وجه
مشترکی نداشتند . در یک سو علم “هیدرودینامیک تئوري” وجود داشت که از معادلات حرکت
اولر بدست آمده بود که تا حد بالایی از تکامل پیشرفت کرده بود. اما این شاخه از لحاظ عملی
کاربرد اندکی داشته است، چون نتایج حاصل از آن که روابط کلاسیک هیدرودینامیک را سبب می
شدند به روشنی با تجربیات روزانه در تضاد بودند. در جبهه مقابل، مهندسان که با مسائل عملی
مکانیک سیالات در تماس بودند شاخه دیگر مکانیک سیالات یعنی “هیدرولیک” را بوجود آوردند.
این بخش بر دامنه وسیعی از آزمایشات استوار بود و در مدل ها و اهداف از هیدرودینامیک فاصله
زیادي گرفت. این موفقیت بزرگ پراندل در اوایل قرن بیستم بود که این دو شاخه واگراي مکانیک
سیالات را به هم متصل کرد. پراندل نشان داد که جریان عبور کننده از روي یک جسم را می توان
به دو قسمت تقسیم کرد. یک لایه بسیار نازك که به جسم متصل است ( لایه مرزي ) و در آن
لزجت داراي اهمیت است، و بقیه جریان که در آن می توان از لزجت صرفنظر کرد ..
یکی از مهمترین کاربردهاي تئوري لایه مرزي، محاسبه نیروي پسا بر روي اجسام
مختلف، نظیر یک صفحه مسطح با زاویه حمله صفر، یک کشتی، بال یک هواپیما، بدنه هواپیما یا
پره هاي یک توربین می باشد. پروسه اي که در آن یک بال، مقدار ماکزیمم نیروي برآ را خواهد
داشت که در این حالت احتمال جدایی جریان نیز وجود دارد نیز تنها با به کارگیري تئوري لایه
مرزي قابل بررسی است .
در این سمینار، در ابتدا برخی از مفاهیم مربوط به لایه مرزي تشریح گردیده است و پس
از آن به بررسی نیروهاي وارد بر اجسام در حین عبور سیال از اطراف آنها، یعنی نیروي برآ و
نیروي پسا پرداخته شده است و درآخر به دلیل اهمیت کاهش پسا، برخی از روش هاي کاهش
پسا ارائه شده اند .

کلمات کلیدي :
لایه مرزي، عدد رینولدز، جریان آرام و درهم، انتقال جریان، جدایی لایه مرزي، نیروي برآ، ضریب
برآ، سیرکولاسیون، آیروفویل، نیروي پسا، ضریب پسا، پساي اصطکاکی، پساي فشاري ، پساي
القایی، پساي تداخلی، پساي شکلی، پساي موج، پساي اسپري، پساي موج سازي، کاهش پسا

مقدمه:
نیروي برآ را می توان با کاربرد آن در صنایع هوایی بهتر درك کرد. ویژگی بارز هواپیما در
مقایسه با سایر وسایل نقلیه، توانایی پرواز آن در هوا می باشد که نیروي مخالف این عمل نیروي
جاذبه می باشد . نیروي جاذبه بر تمام اجسامی که بر روي سطح زمین یا نزدیک آن قرار گرفته
باشند اثر می کند، اما هنگامی که جسمی می خواهد از زمین بلند شود، نمود بیشتري می یابد.
بنابراین براي آنکه جسمی به هوا بلند شود، باید نیرویی برابر یا بزرگتر از وزن آن در جهت مخالف
به آن وارد شود که این نیرو نیروي برا نام دارد. براي آنکه هواپیما در حالت افقی به پرواز ادامه
دهد، بایستی نیرویی برآیی برابر وزن آن توسط بال هاي آن تولید شود. که در این سیمنار در مورد
آن توضیح داده شده است.
نیروي پساي وارد بر اجسام یا نیروي مقاوم را نیز زمانی می توان بهتر درك کرد که به این
مسئله توجه کنیم که مساله کاهش نیروي مقاوم در برابر حرکت اجسام داخل یک سیال، و در
نتیجه، امکان دستیابی به سرعت هاي بالاتر و نیز کاهش مصرف سوخت، یا منابع مورد نیاز
انرژي براي حرکت جسم، از دیر باز مورد توجه دانشمندان ومحققان بوده است از. سوي دیگر
کاهش نیروي مقاوم یا درگ ، علاوه بر موارد فوق، امکان طی مسافتهاي بیشتر به ازاي دفعات
کمتر سوخت گیري ، میزان آلودگی کمتر محیط، همچنین بالا رفتن عمر کارکرد تجهیزات را به
دنبال دارد. امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی
محیط زیست موثر است، رو به گسترش می باشد .
بطور مثال براي اجسام شناور می توان گفت که ، مقاومت در مقابل حرکت اجسام شناور
به شکل هاي مختلفی وجود دارد و دسته بندي می شود ، لیکن در یک سیال تراکم ناپذیر نظیر
آب مقاومت سیال در برابر حرکت عبارت است از مقاومت موج سازي، اصطکاك پوسته اي و
مقاومت فشاري .
براي اجسام پرنده نیز می توان گفت که مزایاي کاهش نیروي پسا در اجسام پرنده آشکار
است . کاهش نیروي پسا در تمام پارامترهاي عملکرد ، مثل ماکزیمم سرعت ، شتاب گیري سریع
تر، کمتر کردن فاصله برخاست و میزان سوخت مصرفی مؤثر می باشد .

تعداد صفحه :145

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *